Предпазливостта е украшение за храбрия

27 Декември 2012 г.,zastrahovatel.com
ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 

Азърбайджанска пословица гласи: Предпазливостта е украшение за храбрия.

За предпазливостта в застраховането има разработени пакетни застраховки от български компании в общото застраховане и в някои животозастрахователни компании  като  ЗД “УНИКА Живот” АД , ЗК "Дженерали България" АД, ЗАД "Евро Инс" АД ,   ЗАД “Армеец” и  “Интерамерикан България” ЗЕАД, “HDI Застраховане”АД и ЗАД “Виктория”, ЗАД "Алианц България", ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”,  "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД , „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” , ЗД “Бул Инс” АД, които работят с асистиращи компании в цял свят.

Застраховката "Помощ при пътуване с медицински разноски" принципно е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, и се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също  както от застрахователната сума, така и от региона на посещение.

Когато човек тръгва на дълго пътуване, първата стъпка трябва да бъде в посока на сигурността.

На празници като Коледа и Нова година извън страната това още повече е необходимо, защото често пъти хубавият замисъл за празнуване може да бъде помрачен от неочаквани събития – здравословни и други произшествия, касаещи превозното средство.

 

 

 "Помощ при пътуване с медицински разноски" ( в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”) е застраховка, предназначена за екскурзианти зад граница.  Необходимо е да се помисли и за автомобилната застраховка – валидна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Зелена карта“, ако пътуването е извън страните от Европейското икономическо пространство.

Накратко можем да припомним, че териториалният обхват на застрахователното покритие на полицата “Медицински разноски”  е валидно за държавите, обособени в следните два региона: регион А –Европа, Близкия Изток и Средиземноморието, и регион Б –Цял свят. По този начин в зависимост от държавата, продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност  да избере най-подходящото за неговия случай.

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания . Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания. Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да  бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

Смисълът на пакетната полица е определено важен, когато става дума за сериозна травма вследствие злополуката. Ако имате грип или по-леко акутно заболяване, също можете да реагирате, като застрахованият трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс-компанията и да уведоми за здравословния си проблем. Консултантът от асистиращата компания е длъжен да  осигури транспорт до съответното здравно заведение при злополука или акутно заболяване на застрахования. Ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран. Ако не е нужно,  ще  му се направят изследвания , рентгенови снимки и ще се назначи лечение, като ще бъдат осигурени и съответните лекарства.

 

От 01.03.2012 г. ЗАД „Алианц България“ има актуализирани условия по застраховка „Помощ при пътуване - медицински разноски“ - обясни за в. „Застраховател прес“ Божидар Димитров,директор на Дирекция „Злополука, заболяване и асистанс“.

В новия си вид условията на дружеството предлагат:

Основно покритие - включва 14 на брой покрити рискове(разноски) - медицински разноски(амбулатория и хоспитализация) в резултат на злополука или внезапно заболяване(включително и спешна помощ от внезапно обостряне на хронично заболяване), спешна стоматологична помощ, медицинско репатриране, транспорт на тленни останки, разходи за погребение в чужбина, разходи за транспорт на придружаващи застрахования членове на семейството, разходи за хотел на придружаващи членове в случай на хоспитализация на застрахования, съпровождане на непълнолетно дете, посещение на близък при хоспиталиация на застрахования в чужбина,доставка на лекарства, предаване на информация и резервации, правна помощ, авансиране на съдебна гаранция, съдействие при кражба или загуба на лични документи.

За разлика от покритията на другите участници на пазара цената за всички тези покрития е една - например за покритие от 10 000 евро за медицинските разноски стоматологична помощ 300 евро, безлимитно медицинско репатриране и транспорт на тленни останки, погребение в чужбина 2000 евро, безлимитно транспортиране на придружаващи членове, разходи за хотел на един придружаващ 60 евро/ден за до 7 нощувки, разходи за посещение на близък, правна помощ 1400 евро и авансиране на съдебна гаранция 14 000 евро, за срок от 7 дни, с валидност за Европа и Средиземноморските страни, премията е 4.69 евро, или 9.17 лева, без данък премии 2% .

Дружеството предлага лимити от 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 и 50 000 евро.

За любителите на зимни спортове предлагаме, обяснява Божидар Димитров, и покритие на разходите за спасителни разноски(специфичните разходи за планинските спасителни служби) с лимит до 2000 евро. Допълнителна премия за покритието на този риск не се начислява.

С актуализацията на условията се включиха и нови покрити рискове в допълнително избираемите покрития. Към традиционното покритие на рисковете "смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука" се добавиха два нови риска - загуба, кражба и повреда на личен багаж и закъснение на личен багаж.

Включването на двете нови допълнителни покрития се наложи поради голямото търсене, което се потвърждава и при самите продажби.

Специфичното при цената за тези две покрития е, че размерът на премията не зависи от срока на пътуването, а зависи само от лимита - при лимит от 250 евро за личен багаж премията е 2.50 евро, а при закъснение на личен багаж, за лимит от 100 евро, премията е 1.20 евро. От двете покрития, като най-актуално се явява покритието при закъснение на личен багаж - заплащат се разходите за закупуване на вещи от първа необходимост.

По тарифните условия на застраховката, естествено, са предвидени и сериозни отстъпки за групи  от 10 лица - 15%, от 20-49 лица - 25%, и за 50 лица 35% .

Освен застраховката „Помощ при пътуване - медицински разноски с осигурен асистанс“ ЗАД „Алианц България“ традиционно предлага и застраховка „Помощ при пътуване - анулиране и прекратяване на пътуване“. През тази година се извърши актуализация и по този вид застраховка. Наред с покритието на основните рискове - възстановяване на невъзстановимите от туроператорите разноски при анулиране и прекратяване на пътуване, се включи и рискът при анулиране на закупен самолетен билет. Това покритие се прие много добре на пазара и продажбите са значителни. Цените по застраховката се определят на база стойността на организираното пътуване или цената на самолетния билет и не зависят от срока на пътуването или срока от деня на сключването на застраховката до началото на пътуването.

Цените са абсолютно приемливи за риска, който се носи от застрахователя - при цена на пътуването от 1000 лева клиентът заплаща 25 лева.

 

Застраховката  „Помощ при пътуване – медицински разходи с асистанс”  се продава отдавна отДженерали Застраховане” АД.

Новото от тази година е, обяснява Теодора Митева, директор маркетинг и реклама в компанията , че на 20 април 2012 г.  ЗК „Дженерали Застраховане“ АД пусна първата изцяло електронна застраховка за пътувания в чужбина. “Помощ при пътуване – медицински разходи с асистанс” е ориентирана към всички пътуващи хора с динамично ежедневие и напрегнат график.

Продуктът покрива пътувания извън страната с цел туризъм, бизнес пътувания, ски ваканции, гостувания, обучения, специализации и др. Порталът на компанията позволява на клиентите бързо и лесно, по-всяко време на денонощието да заявят и да получат своята застраховка.

Тя не включва никакви формалности и оскъпяване. Потребителите нямат допълнителни ангажименти, свързани с доставка – те сами имат възможност, ако желаят, да принтират застрахователния сертификат и медицинската форма, след като ги получат на електронната си поща.

Новият продукт е част от политиката на „Дженерали Застраховане” АД да предлага иновативни продукти на своите клиенти и да разширява своята позиция в областта на електронната търговия. Компанията използва предимството да черпи опит от дългогодишното присъствие на онлайн застраховането в държавите с развити интернет пазари като Италия и Централна Европа.

Застраховка „Помощ при пътуване – медицински разходи с асистанс”, сключена онлайн при застрахователна сума от 10 000 евро, при рисковете от основно покритие, в срок от 7 дни , за Европа е на стойност 6,98 лв.

„Дженерали Застраховане” АД предлага също така и допълнителни покрития при стандартно сключена застраховка за пътуване. Пример: при застрахователна сума 10 000 евро + 2000 евро за допълнително покритие стойността на полицата е 9,37 лв.

 

От началото на 2007 г. “Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” предлага застраховки „Помощ при пътуване” през системата  “Кю Би И Онлайн” - обяснява Лили Стоянова, мениджър в компанията. Системата е WEB-базирана и всички посредници, които имат договор с компанията, могат да работят през нея. През системата могат да се издават оферти, да се издават полици, да се регистрират уведомления за щети на клиенти, да се получава информация за полици, справки и отчети. Освен застраховки„Помощ при пътуване” през “Кю Би И Онлайн” могат да се сключват и застраховки „Домашно имущество” и „Индивидуална застраховка злополука”.  

On-line застраховането предоставя нови възможности и спестява време за издаване и отчитане на полици, за размяна и контрол на преномерирани документи. Да се ползва услугата On-line е лесно и удобно и единственото необходимо е интернет връзка.

Използването на новата електронна услуга позволява по-лесно и точно издаването на застрахователната полица, като минимизира грешките при пресмятане на премията и дава възможност за допълнителни отстъпки от цените.

Компанията отделя изключително внимание на сигурността на предаваните данни и предотвратяване на злоупотреби и поддържа процеса на регистрация и обслужване възможно най-лесно.

 

Наред с това с изключително предимство клиентите на “Кю Би И ” ползват само един телефонен номер, независимо къде се намират -

24 часа в денонощието, 365 дни в годината, и получават обслужване от оператори, говорещи на български език, а от началото на 2012 г. компанията въведе и 24 часа телефон за набиране от територията на САЩ.

 

Застраховките са с лимити на покритие, съобразени с международните стандарти и изисквания на различните държави -  от 4000 евро до 50 0000 евро, и покриват медицински разноски при злополука или акутно заболяване, транспортиране и репатриране на тленни останки; погребение в чужбина; спешна стоматологична помощ.  Изплаща се обезщетение и при загуба на багаж ;забавяне на багаж - в случай на закъснение от 12 до 24 часа и  по-голямо от 24 часа; разходи за телефонни разговори, в случай че застрахованият е хоспитализиран;изгубване на документи -  разходи на застрахования  за издаване на паспорт, свидетелство за управление на МПС и талон на МПС, изгубени или откраднати по време на пребиваването на застрахования в чужбина;посещение при болен и преждевременно завръщане.

При сключване на застраховка за пътуване  в “Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” няма ограничения за възраст на застрахования.

Застраховките покриват любителско упражняване на всички спортове, което ще ви осигури спокойствие и  необходима подкрепа по време на ваканциите. Застрахователната полица покрива злополуки при особено популярното напоследък упражняване на ски и сноуборд.

При минималния лимит на отговорност от 4000 евро цената на застраховката за 7 дни е 3.20 евро, а при  лимит 10 000 евро за 7 дни е 4 евро. 

 

За да отговори на разностранните изисквания и предпочитания на потребителите,

ЗАДВИКТОРИЯ“ предлага няколко продукта, които са насочени към задоволяване на потребителското търсене от различни застрахователни услуги.

При настъпване на застрахователно събитие в чужбина, което налага ползване на медицинска помощ и услуги, застрахователят осигурява на застрахования квалифицирана помощ посредством специализираната компания „Еврокрос Асистанс България“ - обясни  Вася Иванова, директор в ЗАД „ВИКТОРИЯ“.

Териториалният обхват на застраховката “Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” покрива целия свят, с изключение територията на РБългария, и страната на постоянно местожителство на застрахования, когато той е чужденец.

Застраховат се индивидуално или групово лица, които към датата на начало на застраховката са на възраст над 6 месеца. Няма възрастово ограничение за лицата, желаещи да сключат застраховка.

Периодът на застраховката може да бъде с продължителност от 1 ден до 365 дни.

Застраховката може да се сключи в евро или щатски долари,  по избор на застрахования. Този избор определя и валутата, в която се изразяват лимитите на покритие по отделните рискове.

Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ“ предоставя застрахователно покритие до посочените лимити за непредвидени и неотложни медицински разходи, възникнали в чужбина вследствие на злополука и/или заболяване, като покритите рискове са групирани в отделни модули.

На кандидата за застраховане се предоставя пълна свобода на избор и той може да сключи застраховката за тези рискове, които той смята за необходими за него, като има възможност да избира не само цели модули, а и отделни рискове, включени в тях.

Основният модул покрива рисковете: Медицински разходи за амбулаторно и/или стационарно лечение на застрахования в случай на злополука и/или акутно заболяване. Застрахователната сума (лимитът) по тези рискове е по избор на застрахованото лице - от 2000 валутни единици (вал.ед.) до 75 000 вал.ед.; Разходи за репатриране на застрахования, който е на стационарно лечение в чужбина, до болница в страната на постоянното му местоживеене или до посочен адрес на местоживеене в РБългария. Лимитът по този риск е до размера на избраната от кандидата за застраховане сума, но не повече от 25 000 вал. ед.; Разходи за репатриране на тленните останки на застрахования до посочено място в РБългария с лимит до 500 вал.ед.;

Разходи за спешна дентална помощ  до 250 вал. ед.; Доставка на необходими медикаменти; Предаване на спешни съобщения; Информация за оказване на медицинска помощ; Туристическа информация.

Освен изброените рискове в основния модул срещу заплащане на допълнителна премия компанията предлага и допълнителна застрахователна защита, представена в следните модули:

Допълнителен модул “Репатриране” включва рисковете:

Разходи за посещение при хоспитализирано в чужбина лице. Отговорността на ЗАД „ВИКТОРИЯ“ е до стойността на самолетен билет икономическа класа и разходи за хотел до 50 вал. ед. на ден за не повече от три последователни дни;Предсрочно репатриране на застрахования в РБългария в случай на смърт на негов роднина по права линия. Лимитът на покритие за едно лице е до размера на самолетен билет икономическа класа, но не повече от 1500 вал. ед.

Репатриране на малолетни деца на застрахования, ако той бъде хоспитализиран в чужбина за повече от 10 последователни дни. Лимитът на покритие за едно лице е до размера на самолетен билет икономическа класа, но не повече от 1500 вал. ед.

Допълнителен модул “Подобряване на условията за медицинска грижа” предоставя покритие на застрахователните услуги като

посещение на лекар при лежащо болен по желание на болния. Лимитът на отговорност на застрахователя е еднократно заплащане на 50 вал. ед. над обичайната такса за амбулаторен преглед в същото лечебно заведение.При настаняване на застрахования в самостоятелна стая в лечебното заведение.Лимитът на отговорност на застрахователя е до 250 вал. ед. за времето на престой в болница, еднократно за периода на валидност на застраховката.

Предоставят се на застрахования дневни пари за болничен престой.

Застрахователят заплаща дневни пари за болничен престой в размер на 5 вал. ед. на ден, като периодът на престоя в болница, за който застрахователят изплаща суми по този риск, е ограничен до 20 последователни дни. Лимитът на застрахователното покритие в агрегат не може да надвишава 100 вал. ед.

Допълнителен модул “Злополука” включва риска „Смърт от злополука.“ Застрахователната сума по този риск е по избор на застрахованото лице и може да бъде в размер на 500 ???????в.е???? или 5000 валутни единици.

Чрез допълнителен модул “Отговорности” се предоставя покритие по рисковете:Правна помощ ( застрахователят покрива разходи за правна помощ в размер до 500 вал. ед. в агрегат за периода на застраховката);Обща гражданска отговорност. (Предоставеният от застрахователя лимит на покритие в агрегат е 1000 вал. единици.)

Допълнителен модул “Пътуване” обхваща два допълнителни риска. Първият е Анулиране на полет по разписание. На кандидата за застраховане се предоставят три възможности за избор на лимит на покритие: 350.00 вал. ед.; 850.00 вал.ед.; или 1000 вал. ед. Договореният лимит се посочва в застрахователната полица. Друг покрит риск е Загуба на багаж при пътуване с въздушен транспорт в чужбина. Застрахователят изплаща обезщетение до 100 вал. ед. за загуба на една багажна единица и общо до 250 вал. ед. за целия багаж.

 

Например при избран лимит по риска медицински разходи 10 000 вал. ед., при избор само на основния модул, застрахователната премия за престой в чужбина за 7 дни е в размер на 2.80 вал.ед.

Когато застрахованият избере и допълнителен модул „Злополука” за застрахователна сума 5000 вал. ед., застрахователната премия е в размер на 6.30 вал. ед. Ако към  така избраните модули се прибави и модул „Отговорности”, застрахователната премия става 6.65 вал. ед.

Дружеството предоставя отстъпки от базовата застрахователна премия при пътуване на група лица в зависимост от техния брой. За лица на възраст от 16 до 30 навършени години, които пътуват с цел обучение, се предоставя отстъпка в размер на 20 % от базовата премия.

 

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” осигурява помощ при пътуване с моторни превозни средства (МПС) в чужбина, като покрива разходи за ползване на различни услуги, в случай че МПС-то е претърпяло пътнотранспортно произшествие или техническа повреда, и/или

оказва съдействие и изплаща обезщетение на застрахованото лице при възникване на застрахователно/ асистанс събитие посредством специализираната компания „Еврокрос Асистанс България“.

Застраховката е валидна за всички държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, с изключение на територията на Република България.

В случай на пътнотранспортно произшествие и нанесени вреди/щети на МПС  застрахователят поема задължение да окаже съдействие на всички МПС, без да се взема предвид годината на производство на МПС. При технически повреди застрахователят поема задължение да окаже съдействие само за МПС, произведени преди не повече от пет пълни години, считано от датата на начало на полицата по

застраховка „Автомобилен асистанс за Европа”.

Общият лимит на покритие за едно събитие се избира от застрахования.

ЗАД „ВИКТОРИЯ“ предлага за избор лимити в размер на  1500 евро; 3000 евро;5000 евро;10 000 евро.

За пътуване в чужбина до 15 дни и избран лимит на покритие от застрахования 1500 евро застрахователната премия за автомобил до 2000 куб. см е 5.53 вал.ед.

 

 

ЗАД “Евро инс” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през време на една година, обяснява Яна Кръстева. Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни туристи. “Евро инс” предлага високо покритие за спешна стоматологична помощ - 400 евро. Най-голямото преимущество е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Важно за клиентите е, че при тази застраховка “Евро инс” не прилага самоучастие. 

Застрахователната сума варира от 5000 до 75 000 евро. Покрити рискове са медицински разходи при злополука и остро заболяване, репатриране, транспортиране на тленни останки, погребение или кремация извън България, смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, болничен престой, спешна стоматологична помощ, кражба, загуба и забавяне на багаж, забава на полет, правни разноски, гражданска отговорност към трети лица и спасителни разноски.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за Нова година за 5000 евро застрахователна сума е около 5,00 евро, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 5000 евро на ден се плащат по 0.45 евро за основното покритие и по 0.75 евро за всички покрити рискове.

При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

Когато се планира пътуване, първата стъпка за спокойна, комфортна и безпроблемна почивка е застраховката "Помощ при пътуване" на „ХДИ Застраховане”. 

Застраховката е предназначена както за съвременния пътуващ делови човек, така и за хората, които предприемат пътувания с цел развлечение или почивка, сподели Илда Павлова, директор в компанията.

Застраховка „Помощ при пътуване” осигурява на застрахованите лица при престоя им в чужбина необходимата сигурност, информираност и навременна и специализирана спешна медицинска помощ. Тази застраховка е предназначена за български граждани за периода на пребиваването им в чужбина, за чуждестранни граждани за територията на Република България или за лица, пътуващи в друга страна, различна от тяхната родина или чиито поданици са.

Застраховката се сключва с лица на възраст до 65 години, а при допълнително заплатена премия и с лица над тази възраст. По тази застраховка застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования в чужбина.

Осигурен е денонощен асистанс на български език чрез асистиращата ни компания „Корис България“, която поема организирането и заплащането на лечение и/или репатриране на застрахования при необходимост в резултат на настъпило застрахователно събитие.

Застраховката е валидна съобразно избрания от застрахования териториален обхват: за Европа или Цял свят.

Основното покритие на застраховката включва денонощна информация за лекари и стоматолози и покрива разходи за неотложна медицинска помощ вследствие настъпила злополука или акутно заболяване, дентална помощ и репатриране. Компанията е една от малкото на българския пазар, която покрива и обострени хронични заболявания до овладяването на акутния момент.

С богатия набор от предлаганите допълнителни рискове, настъпили по време на действие на полицата: смърт в резултат на злополука, трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука, разходи за спасяване, спешна дентална помощ, дневни пари за болничен престой, кражба на личен багаж, разходи за погребение в чужбина при смърт в резултат на злополука или акутно заболяване, юридическа помощ, кражба на документи и банкови карти, предаване на съобщения, разходи във връзка с отложено пътуване, пакетната оферта на „ХДИ Застраховане“ осигурява комфортно пътуване и едно незабравимо изживяване по време на вашата почивка.

Разходите във връзка с отложено пътуване включват неотложни разходи, свързани с непредвидено отлагане на отпътуване от България, пребиваване или почивка на застрахования в държава, различна от държавата, в която e роден, чийто гражданин e, или в която е неговото постоянно местожителство, по медицински или уважителни причини, до размера на платената цена за индивидуално или групово пътуване, но не повече от 1.000 EUR.

Неотложни разходи са: разходи, заплатени преди пътуването, за предварителна резервация на места за настаняване, пътни разходи, в т.ч. самолетни, автобусни или жп билети, и всички останали разходи, свързани с предварителни плащания във връзка с туристическо или бизнес пътуване, или почивка, което не може да бъде възстановено като разход от страна на туроператора, турагента, хотелиера или превозвача.

Предвидени са отстъпки за туристически групи над 10 души. Отстъпките редуцират застрахователната премия  от 30% до 40%. При пътуване на семейство се ползва отстъпка до 15% при заплащане на застрахователната премия, при група от и над 10 лица – отстъпката достига 35%.

Застрахователните суми са от 2000 евро до 50 000 евро.

Застрахователната премия за едно лице за 7 дни при основно покритие от 5000 евро е 6,02 лв.  

 

Застраховката „Помощ при пътуване” в “Интерамерикан България” ЗЕАД е с осигурен първокласен асистанс, покрива широк спектър от непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя в чужбина вследствие на акутно заболяване или злополука, сподели Виолета Русева, маркетинг експерт в компанията.

Медицинският асистанс се осигурява от Euro Cross International.  Тя е една от водещите асистанс организации в Европа и в света, с над 25- годишен професионален опит. Компанията оказва помощ на над 22 милиона клиенти на 120 застрахователни и други компании от близо ?????20 държави???? в 165 страни в света. Асистанс центровете й разполагат с квалифицирани и отлично подготвени професионалисти, асистиращи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като комуникацията с клиентите винаги се води на майчиния език.

Защитата се осигурява по две програми – А и Б. Програма А е основно покритие и включва Медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация вследствие на акутно заболяване или злополука; Медицинско репатриране и репатриране на тленни останки с лимит до 10 000 EUR/USD; Спешно стоматологично лечение с лимит до 200 EUR/USD.

Разширена програма Б включва освен трите покрития по програма А и следните допълнителни покрития, като Съкращаване или удължаване на престоя в чужбина; Посещение


Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки