Online застраховането пести време и пари

27 Август 2012 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

                        С интернет изборът на продукт и самото разплащане стават за броени минути

 

            

            Рядко има ситуация, в която печелят всички. При online застраховането обаче ощетени няма. Застрахователните агенти бяха първите, които оцениха предимствата на глобалната мрежа преди повече от десетилетие и се втурнаха да разработват новата пазарна ниша. Потребителите бързо се възползваха от възможността да сравняват различните оферти за застраховка и да изберат най-подходящата за техните нужди полица. Застрахователните компании от своя страна осъзнаха, че интернет им дава възможност да прескочат посредниците при продажби на полици и да съкратят разходите си и по този начин да предлагат по-евтини продукти на своите клиенти.    На практика днес клиентът може да си осигури покритие на рисковете, без да е необходимо да обиколи половината град, за да посети офиса на своя застраховател, нито да чака на опашка в банката, за да плати премийните си вноски. С интернет както изборът на продукт, така и самото разплащане стават за броени минути. Благодарение на online застраховането потребителите вече не смятат осигуряването на личната собственост, здравето и живота за досадна и трудна за изпълнение задача. Те оценяват по достойнство и толкова важния във време на криза плюс - че online застраховането пести пари. Това се дължи не само на безплатните доставки, допълнителните бонуси и отстъпки, предлагани от специализираните портали. Възможността да се избере най-адекватната за индивидуалните нужди полица означава и че потребителят си спестява разходите за допълнителни клаузи и защита, от която няма нужда. Интернет не само предоставя на потребителите свобода на избора, но и им гарантира свобода в разпределението на ежедневните им задачи. Една изчерпателна консултация и сключването на договора могат да отнемат ценни часове от делничния ден. Online порталите обаче никога не затварят врати. Пред компютъра можете да направите своята поръчка по всяко време на денонощието. Така не само спестявате време и пари, но и не ви се налага да се извинявате и да давате обяснения на колеги и началници.

 

 

            През 2013 г. половината от застрахователните компании в Испания очакват да сключват полици, и то най-вече автомобилната „Гражданска отговорност“ чрез интернет. Засега обаче много малко клиенти ползват този начин за осигуряването на имуществото и живота си. Едва пет процента от клиентите на компаниите, предлагащи различни видове застраховки, днес сключват полици чрез глобалната мрежа. Факт е, че в България online застраховането постепенно си пробива път. И у нас основно е застъпено поръчването на задължителната полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите чрез интернет сайтовете за online застраховки.  

            Развитието на електронната търговия, и особено на електронните разплащания,  предостави на интернет потребителите уникалната възможност да си закупят застраховка online и договорът да влезе в сила незабавно. Тъй като полицата всъщност е лист хартия, за уеб порталите не бе трудно да предложат на клиентите си възможността да разпечатат договора веднага след потвърждението за плащане, без да чакат да го получат по пощата. Към момента това не може да се случи у нас по линия на задължителната „Гражданска отговорност“, тъй като към полицата върви стикер и контролен талон, а това изисква физическата им доставка.

            За десетилетието, откакто застрахователната индустрия стъпи във виртуалния свят, той се превърна и в пазар с огромна конкуренция. Докато някога тук доминираха независимите брокери, днес водещо място заемат големите компании, които могат да си позволят да отделят огромни суми за разработване на уеб маркетинговата си стратегия.

            От 1 ноември 2011 г. е  факт сайтът за online продажба на застраховки - online.generali.bg, част от Група Дженерали, с продажба на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Групата е пионер в  online застраховането. През 1994 г. регистрира Genertel Италия - първия директен канал за продажба на застрахователни услуги в Европа. В момента Група Дженерали заема водеща позиция на пазара на online застраховането в Германия (CosmosDirekt), Италия (Genertel) и във Франция. Клиентите на „Дженерали България“ вече могат да закупят online и продукта „Помощ при пътуване“ - медицински разходи с асистанс, валидна за чужбина. Клиентът получава полицата си по e-mail и си я разпечатва сам. През юли тази година, след направено проучване сред посетители на online.generali.bg, от компанията въведоха нов оптимизиран начин за закупуване на online застраховки. Промяната се състои в намаляване на стъпките, през които посетителят преминава и попълва данни, необходими за сключване на online застраховката.

 

            Конкуренцията движи пазарите

 

            Огромната конкуренция между застрахователните компании, пострадалите доходи на населението и свитите продажби провокираха компаниите и посредниците на застрахователни услуги да търсят нестандартни методи и решения за продажба. Сегашната ситуация провокира всички, и застрахователи, и посредници, да разберат, че клиентът е на първо място и че той е най-важен. В резултат застрахователите започнаха да се конкурират не само на ниво премия, но и на ниво покрития. Вече не е рядкост покритие по „Каско“ застраховка не само на територията на България, но и на територията на Европейския съюз и извън него. Клиентът вече ползва отстъпки не само ако сключи едновременно „Каско“ и „Гражданска отговорност“, но и ако комбинира автомобилната с имуществена застраховка, както и ако плати еднократно. Другаде, ако клиентът сключи едновременно „Каско“ и „Гражданска отговорност“ и плати еднократно, получава като бонус Зелена карта и „Каско“ за чужбина.

            Почти всички застрахователни посредници пък следят падежите на застраховките на своите клиенти и ги информират навреме за това. Част от тях дори напомнят на клиентите си за поредната вноска чрез SMS. Почти всички извършват ликвидацията на щетите от името на своя клиент - информират за събитието, окомплектоват необходимите документи и водят цялостната комуникация със застрахователя, така че на финала единственото усилие, което трябва да направи клиентът, е да получи дължимото му се обезщетение.

            На практика всички впрегнаха новите технологии в развитието на своя бизнес. И в това няма нищо лошо, напротив, всички са стимулирани да предлагат по-добри и по-качествени услуги на клиентите си.   

 

            Все по-виртуални

 

            Oгромната конкуренция между застрахователите се разрасна и във виртуалното пространство. Последното доказателство за изключително острата конкуренция между застрахователите у нас е пускането на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за продажба в интернет. Сключилите застраховката по интернет ползват преференциални цени, като плащането става в брой при доставката на полицата. Алтернатива за разплащане е и системата на eBG.bg или ePay. Всеки застраховател има инструкции за улеснение на потребителите. Online бихте могли още да платите вноски по полицата или да направите заявка за автомобилна или имуществена застраховка. Бихте могли също така да следите и състоянието на щетата си.

            Поради редица причини очакванията за бум на online застраховането у нас са минимални. Ограниченият брой картодържатели и допълнителната необходимост те да бъдат регистрирани в системата за картови разплащания в интернет са първата и най-важна причина. От друга страна, недостатъчното предлагане на инструменти от самите застрахователни компании за online закупуване на полици също възпрепятства процеса. Неустановените традиции в този вид разплащане пък рефлектират върху ниската електронна култура на потенциалните потребители. Като следствие от това застрахователните компании у нас са

 

            сдържани в очакванията си за реализация на голям обем услуги чрез глобалната мрежа

 

            Голямото разнообразие от застрахователни продукти предполага, че всеки от тях се отличава с редица специфични особености, които са определящи за това дали те са подходящи или не за пласмент чрез глобалната мрежа.

            Осъществяването на пласмента на застрахователните продукти изисква (в по-голяма степен от останалите продукти и услуги) близък контакт във връзката застрахован - застраховател.  Техническата необходимост от близост между застрахователя и клиента обаче варира в зависимост от вида на конкретния застрахователен продукт.

            В животозастраховането директните контакти в процеса на общуването между застрахователя и потенциалния клиент имат важно значение за продажбата на застрахователни продукти. Ето защо застрахователните дружества предпочитат пласментът на застраховките „Живот“ да се осъществява от професионални посредници - застрахователни брокери и агенти. За целта дружествата изграждат широка агентска мрежа, повишават квалификацията на застрахователните посредници, повишават качеството на обслужване и други. Това е необходимо, защото потребителите на застраховки „Живот“ се нуждаят от обстойна специализирана информация и мотивация, която могат да получат чрез личен контакт и събеседване със застрахователния посредник. Освен това обикновено потенциалният клиент се нуждае от по-дълъг период за вземане на решение за сключване на застрахователен договор и от разяснителна информация. Това означава, че за дългосрочните застраховки „Живот“ не е типично да пласират чрез услуги в реално време. Това се отнася и за дългосрочните здравни застраховки, за които пласментът чрез глобалната мрежа е неефективен.

            Най-подходящи за пласмент чрез интернет са туристическите застраховки и застраховките на сгради и домашно имущество на физически лица. Тези застрахователни продукти са лесно разбираеми от гледна точка на потребителското възприемане и клиентът не се нуждае от допълнителна разяснителна информация от застрахователя или негов посредник. Те се характеризират и с по-ниски застрахователни премии поради факта, че в застрахователната отговорност се включват обикновено един или два риска.

            Всъщност

 

            най-удобни за пласмент чрез глобалната мрежа обаче са автомобилните застраховки

 

            При тях не се налага потребителите да бъдат обстойно информирани за необходимостта от автомобилното застраховане. Тези застрахователни продукти са свързани с по-кратък процес на сключване на застрахователния договор. Това са сравнително опростени застрахователни продукти, предназначени за голям кръг потребители, и със сравнително ниски разходи за интернет пласмент. Това позволява на застрахователните дружества да поддържат висококонкурентни застрахователни премии в сравнение с другите видове и форми на пласмент в застраховането, като продажба чрез застрахователни посредници, пласмент чрез клоновата мрежа на дружеството, пласмент на застрахователни продукти по телефона.          

            Застрахователната практика показва, че особено подходяща за пласмент чрез мрежата е задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Задължителният характер на застраховката премахва необходимостта от полагане на маркетингови усилия за мотивиране на клиента. Друг застрахователен продукт, който успешно може да се пласира чрез мрежата, е застраховката „Каско“.

            По-голямата част от застрахователните компании у нас не предлагат online застраховка в чистия й вид. Желаещият да сключи полица през интернет може да заяви доставка на полица на конкретен адрес или посещение на място на застрахователен агент.  

            Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) дава възможност на своите клиенти износители да направят online заявка за застраховане. Търговските банки пък биха могли да заявят сключване на рамкова полица за застраховане на банкови кредити, както и подписване на приложение към тази полица.

 

            Дистанционните продажби - ябълката на раздора

 

            Възможността за дистанционни продажби online се разшири след приемането на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, който влезе в сила от 1 януари 2007 г., или успоредно с членството на България в Европейския съюз.

            Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние е всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние - едно или повече.

            Преди потребителят да бъде обвързан от предложение или от договор за  предоставяне на финансови услуги от разстояние, доставчикът е длъжен да му предостави необходимата информация. Тя включва най-общо информация за самия доставчик и най-вече за финансовата услуга - нейните основни характеристики, цена, включително всички комисиони, такси и разходи, свързани с услугата, както и всички данъци, които се заплащат чрез доставчика. Посочва се и начинът на изчисляване на цената, което дава възможност на потребителя да я провери.

            Доставчикът следва да информира потребителя за рисковете и за наличието на други данъци, ако има такива, както и за начина на плащане и на изпълнение на услугата. Потребителят трябва да е запознат също така и за начина, по който би могъл да прекрати договора, както и за евентуалните неустойки, които би дължал. Потребителят следва да е информиран и за наличието или липсата на извънсъдебни способи за решаване на потребителските спорове.

            При използването на телефон като средство за комуникация или друго средство за гласова комуникация от разстояние доставчикът е длъжен още в началото на разговора с потребителя да разкрие ясно и недвусмислено своята самоличност и тръговския характер на обаждането. Когато потребителят изрази изрично съгласие, едва тогава доставчикът би могъл да го запознае със самоличността си и основните характеристики на услугата.        

            Дистанционното маркетиране е твърде революционно за нашите условия, смятат някои застрахователи. Според тях реални продажби на застраховки по телефона няма да има, докато всеки българин не започне да носи по три кредитни карти в джоба си. Въпреки това съществуват опасения, че след няколко години чрез дистанционни продажби компании от Европейския съюз биха могли да привлекат голяма част от платежоспособните български клиенти, без дори да регистрират дружество у нас.

            Важно е да се знае, че потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора или от деня, в който потребителят е получил условията на договора и посочената вече необходима информация, в случай че това става, след като договорът вече е сключен. Потребителят може, без да дължи обезщетение и/или неустойка и без да посочва причина, да упражни правото си на отказ от сключения от разстояние договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски или за застраховка „Живот в срок от 30 дни, считано от деня на сключване на договора. Правото на отказ от договора не важи за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.

            Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние и доставчикът не може да докаже, че го е информирал за цената на финансовата услуга, в този случай потребителят не дължи заплащане на получената услуга.

            Много и най-различни са похватите за привличане на клиенти, въпросът е кой и в каква степен ще ги използва, за да завладее нови пазарни ниши.

 

           

 

                 ;       

 

           Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки