Застраховки за туризъм и пътуване

10 Юли 2012 г.,zastrahovatel.com

Най-новата идея на туристическите фирми е  разработена концепция за „ваучер за почивка“ под формата на подарък, който всеки може да подари за празника на близки и приятели. При това при изготвянето на ваучера-подарък туристическата фирма се съобразява изцяло с бюджета и избора на дестинация.

Вие подарявате ваучер, а ние организираме цялото пътуване до най-малките детайли! - гарантират фирмите, като предлагат всичко – от СПА почивка в луксозен хотелски комплекс в България до уикенд в европейска столица или Сафари в Африка! При представяне на  ваучера приносителят има право да ползва туристическа услуга, предлагана от фирмата за стойността му .

Какво трябва да знаят българските граждани по отношение на застраховането, когато организират почивката и пътуванията си?

 

ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

Трябва да се знае, че голяма част от рисковете на туристическите и медицинските застраховки се дублират  - затова много често хората смятат, че те са едно и също нещо, и търсят обезщетения по програми, които всъщност не отговарят на претенциите им. Например рисковете “пълно или частично унищожаване на багаж”, “кражба на багаж” и “отговорност към трети лица” се включват само в туристическата застраховка.

Медицинската застраховка включва риска “медицински разходи при злополука и остро заболяване”, но рисковете “смърт”, “инвалидност” и “спешна стоматологична помощ” не са задължителни в програмата, а допълнителни.

По принцип обемът на пазара на туристическите застраховки е нищожен, дори при положение че ги включват в пакети с по-атрактивни полици

 

Когато ползваме услугите на хотелиерите

 

Три са основните застрахователни продукта, които един хотел трябва да има, за да бъде защитен като крепост  - застраховка на имуществото, отговорност на хотелиера и застраховка за гостите на хотела.

И трите продукта са приложими както за малки частни хотелчета,  така и за по-големите, тъй като застрахователната премия се образува в зависимост от  натовареността на хотела, заетостта в него , броя на леглата и броя на нощувките.

До момента тези застраховки не са задължителни, няма минимални застрахователни суми, а премиите са символични, но въпреки това те не са често търсени от хотелиерите.

Застраховката "Гости на хотела" се сключва  в зависимост от това дали хотелът се ползва целогодишно, или е сезонно обитаван и през кои месеци е запълнен най-много, като за база служи годишната премия.

Друг е въпросът, че обикновено туроператорите и хотелиерите сключват "Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти" за минимални застрахователни суми и при минимални покрития на рисковете. Затова пък все още няма достатъчен интерес към застраховката "Отговорност на хотелиера".

В общия обем приходи от застраховките “Злополука” и застраховката "Злополука на туристи и гости при престоя им в туристически обекти" далеч не е водеща, независимо че  туристически полици предлагат всички компании.

Според някои застрахователи интерес към подобни застраховки проявяват не само хотели по Черноморието, но и планинските ни курорти, дори от квартири, осигуряващи тъй наречения “селски туризъм”. За съжаление това е по-скоро успокоителна застраховка за самите хотелиери подобно на отношението на всяка фирма към изискването да притежават противопожарни съоръжения – твърдят застрахователи. Вторият проблем е отчитането на реалния брой посетители. Понякога в по-малките хотели хотелиерът не регистрира гостите си, а получава заплащането “на ръка”, без да издава документ за това. От това губят и застрахователите, като събират по-малко премии, и клиентите, които са ощетени, ако претърпят злополука, защото те трябва да докажат пред застрахователя, че са били гости на хотела.

При застраховане на български и чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели,  бунгала, хижи, частни квартири или други места за подслон на територията на България рисковете, при настъпването на които се изплащат обезщетения, са смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука. 

Покриват се също медицински разходи от злополука или акутно заболяване в резултат на злополука, разходи за репатриране и транспортиране на тленни останки. Застрахователното покритие обхваща кражба чрез взлом и повреда на багажа на гостите на хотелите. Не е излишно да се знае, че за покритието кражба чрез взлом или грабеж на личен багаж на госта не се  изплащат обезщетения при кражба или грабеж на пари, чекове, предмети от благородни метали, бижута, ценни книжа, документи, произведения на изкуството, антикварни предмети, колекции от всякакъв вид, мостри, семена, както и при кражба или грабеж от балкони, палатки, бунгала и каравани.

Освен това застрахователят се освобождава от задължението си по договора, ако загубата на трудоспособност или смърт са причинени вследствие на хронични болести и заболявания с начало преди регистрирането на госта в хотела. Същото важи и за подобни злополуки, предизвикани от слънчев или топлинен удар, измръзване, СПИН и свързаните с него заболявания, а също така и след консумация на алкохол.

Обикновено българските клиенти не се интересуват дали имат застраховка, а застрахователните суми и премиите се определят по договореност между застрахователя и собственика на хотела или негов представител в левове или в чуждестранна валута ( евро). Застрахователната сума по тази застраховка за всеки гост може да бъде различна за отделните покрития и се определя за български граждани в лева, а за чуждестранни – в чужда валута или равностойността й в лева.

Застраховката не е задължителна, няма минимални застрахователни суми и премии и това води до страхотен дъмпинг на цените на този пазар.

Сроковете на застраховките за хотели в различните градове във вътрешността на страната обикновено са годишни, а за тези в летните и зимните курорти - за периода на сезона - летен и зимен. По принцип се сключва абонаментна застраховка.

Обикновено застраховката може да се сключи от името и за сметка на физическо или юридическо лице . Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователят може да покрие и отговорността на хотела към гостите за щети в резултат на хранително отравяне от консумиране на храна, приготвена в хотела, както и застраховка на личните документи на гостите на хотели, съхранявани в сейфове, като в този случай поема изцяло разходите за издаване на “пасаван” .

Застрахователното покритие започва от момента на регистриране на госта в хотела и се прекратява в момента на окончателно напускане на госта от хотела. 

 

 

Когато ползваме услугите на туристическа фирма

Добре е да се знае, че туристическите фирми са задължени (съгл. Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора (ДВ.бр.106/2002г.) да имат застраховка "Отговорност на туроператора", предназначена за  всеки лицензиран туроператор. Без нея туроператорите не могат да извършват съответната професионална дейност. Тя трябва да покрие имуществените вреди на клиентите, възникнали вследствие на неразплащане на организатора с негови доставчици и контрагенти или пък изпадане в неплатежоспособност или несъстоятелност. Така клиентът има право на обезщетение, когато не получи нито една от договорените с туроператора услуги или част от тях, а също така и разликата, когато по време на пътуването са предоставени само част от договорените услуги, разходите, свързани с връщане на клиента до началния пункт на пътуването. Застраховката е едногодишна . Обезщетението се изплаща до 15 дни, след като туроператорът или клиентът са представили всички документи, поискани от застрахователя.

Новите моменти

в Наредбата за условията и реда за сключване на тази застраховка изискват по-високи застраховки за туроператорите, които влизат в сила от 25 юни т.г., когато фирмите трябва да работят вече при променени договори със застрахователите.

Целта е повишаване и гарантиране защитата на потребителите на организирани туристически пътувания, но пък застраховката на туроператорите ще поскъпне драстично.

Новите лимити на отговорност (застрахователни суми) ще обвързват застраховките с оборотите на фирмите. Според промените най-ниски прагове на застрахователни суми ще има за туристическите фирми с оборот до 100 хил. лв. За тях е заложен праг от 50 хил. лв. (при досегашни 15 хил. лв.). Таванът е при компаниите с над 3 млн. лв. оборот, чиято сума вече е 1.4 млн. лева (според досегашната наредба, приета през 2002 г., таванът на застрахователната сума е 200 хил. лв.).

Освен това нормативният документ предвижда за първи път разделение на дейността на фирмите спрямо програмите, които организират.

Всички туроператори, организиращи почивки с чартърни полети, ще сключват застраховки с минимална застрахователна сума  500 000 лв. независимо от оборота на дружеството.
 В изменената наредба премиите  по застраховката няма да се определят нормативно, а самите застрахователи ще дават различни оферти.

Изисквайте от туроператора да ви представи сертификат, удостоверяващ сключената застраховка. Като клиент вие можете  настоявате да видите и документа за платена застрахователна премия.

 

 Когато решим да пътуваме зад граница с автомобил

 

Разумният ход е пътуващите да си купят традиционните медицински застраховки. Защото в никакъв случай Европейската здравноосигурителна карта няма да отмени необходимостта от тях. Картата не дава пълна сигурност при злополука и заболяване, при зъболечение или репатриране на пострадалия. Медицинската помощ  покрива само здравния пакет в съответната европейска държава. Ако има доплащане на някои услуги, българите  ще трябва да ги поемат от собствения си джоб.

 

Българските застрахователи предлагат пакетна застраховка "Помощ при пътуване с медицински разноски" ( в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”), която е предназначена за екскурзианти зад граница .

 

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания.Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания.

Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница. Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да  бъдат полезни, независимо в коя точка на света са, като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

ЗАД "Алианц България", ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”,  "ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД , ЗК "Дженерали България" АД ,ЗАД "Евроинс" , ЗД “УНИКА Живот” АД, ЗАД “Армеец” и  “Интерамерикан България” ЗЕАД, „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” , ЗД “Бул инс” АД, “HDI Застраховане”АД и ЗАД “ВИКТОРИЯ” работят с асистиращи-компании в цял свят.

 Общото за тези застрахователни компании е, че застраховката принципно е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума, така и от региона на посещение.

Основното покритие включва в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ ( за някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание; репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахования от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар. Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария.

Като допълнително покритие се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Затова се заплаща допълнителна цена по застраховката. Освен изброените основни рискове клиентите на компаниите могат да разчитат на правна помощ, спасителни разходи, гражданска отговорност към трети лица, разходи в случай на забава на полет, кражба, загуба или забава на багаж и др. екзотични рискове.

 

Какво трябва да знае туристът

 

Подробна информация за това кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и кое няма да  бъде признато от застрахователите и парите няма да се възстановят, когато има купена полица „Помощ при пътуване“.

При злополука, счупени или навехнати крайници ( ръка или крак), при скъсан менискус, тежко нараняване или сериозна травма , както и при акутно заболяване  (грип, апандиситна криза, бъбречна криза  и т.н.)  застрахованият трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс-компанията и да уведоми за здравословния си проблем.

Консултантът от асистиращата компания е длъжен да  осигури транспорт до съответното здравно заведение. Ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран. Ако не е нужно,  ще  му се направят изследвания , рентгенови снимки и ще се назначи лечение, като ще бъдат осигурени и съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните “екстри”.

В класическия случай консултантът трябва експресно да осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар. Така пострадалият няма да плати  разходите за лечението си. В случай обаче, че той не може да реагира достатъчно бързо, а застрахованият се нуждае спешно от лечение, може да се наложи сам да заплати за услугата и за лекарствата си. Важно е  всеки застрахован българин да си осигури необходимите  документи, за да могат по-късно направените от него разходи да бъдат признати и обезщетени от застрахователя. Това са епикриза, рентгенови снимки , документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените кеш суми. Когато се завърне в България, пострадалият  незабавно ( в срок до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведоми застрахователя и да представи всички описани по-горе документи, за да получи обезщетение от компанията.

 

 

Условия, покрити рискове, лимити на покрити застрахователни суми и цени по застраховката

 

По принцип застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от избраната от клиента програма ( пакет покрития) ,размера на застрахователната сума, срока на застраховката ( престой в дни), възрастта на застрахования, целта на посещението (туризъм и др.)  и местоположението на държавите, които ще посети, т.е. зоната (Европа и Средиземноморието или Цял свят). В различните компании има нюанси на различия и бонуси. При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

 

Лимитите на покритие са доста разнообразни в различните компании  - в EUR. Най-общо могат да бъдат от 2000,  4000, 5000 и в масовия случай таванът е до 50 000 , само в няколко компании се предлагат покрития до  75 000 и 100 000, както и безлимитно репатриране до България. Лимитите на спешната стоматологична помощ варират от 280 до 400  EWRO.

 

В различните компании  има нюанси на различия и бонуси.

 

Цените на застраховката "Помощ при пътуване" се определят в зависимост от това за колко дни е полицата, какви рискове са включени в нея и каква е застрахователната сума.

При минимална застрахователна сума (основно покритие) от 5000 EURO и 7-дневен престой цената на „Медицински разходи” от заболяване и злополука в чужбина с асистанс в различните компании най- общо варират  от около 3  EURO до около 5  EURO. Завишение на тарифата се предвижда в някои компании, които по принцип застраховат и по-възрастни хора, става дума за възраст над 65 години.

 

Застраховката “Отмяна на пътуване”  е продукт, който се предлага като допълнение към застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”. Когато поради непредвидени ситуации се наложи човек да отмени вече планирано и платено пътуване, той губи своите пари. Точно тези невъзстановими разходи, платени преди пътуването, се обезщетяват от застрахователя, ако имате сключена тази застраховка. За отмяна на пътуването трябва да са налице медицински или немедицински причини. Такива са заболяване или злополука на застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор, пожар или кражба с взлом в жилището на застрахования, чиято сериозност налага неговото присъствие.  А също така и професионални задължения, които възпрепятстват пътуването на застрахования поради съкращение, уволнение или назначаване на нова работа, невъзможност за отпътуване поради неблагоприятни климатични условия. Застраховката важи както за пътувания в чужбина, така и за пътувания на територията на Република България.

 

 

 

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,