„Групама Застраховане” с великденска промоция "Пролет 2012"

09 Април 2012 г.,zastrahovatel.com
40% отстъпка от стандартната цена на имуществена застраховка за кампанията „Пролет 2012”

 

Само за периода 05 март - 18 май 2012,

„Групама Застраховане” ЕАД, в партньорство с Банка ДСК, предлага Великденски промоционален пакет

Застраховка за дома „Пролет 2012”:

 

 

Застрахователен пакет за защита на дома и имуществото срещу атрактивна цена от 48 лева годишно!

 

Пакет „Пролет 2012” - оптимална защита на дома срещу минимален месечен разход - само 4 лв.!*

 

Възможност за сключване на допълнителни клаузи и покрития

 

Бърза реакция и обслужване - в случай на щета, само позвънете на Експертен център  Застраховане „АЛО ГРУПАМА“ на тел.: 0700 123 32!

 

  

1.      Добра застраховка на дома и имуществото:

 

Застраховка сключена на „първи риск” – застрахователната сума e с лимит на отговорност на Застрахователя за срока на застрахователното покритие!  

Реално изплащане на разходите при щети до изчерпване на лимита;

Изключително разнообразна гама от покрития;

Застраховка с максимална отстъпка в размер на 40%;

Срок на застраховката - 12 месеца.

 

А. Основният пакет “Пролет 2012 включва:

 

    Обект

Застрахователна сума /Лимит на отговорност

Покрити рискове (клаузи)

Недвижимо имущество

30 000 лв.

А, Б, Д2 (пожар, природни бедствия, изтичане на вода и пара)

Движимо имущество

 5 000 лв.

А, Б, Д2, Д9 (пожар, природни бедствия, изтичане на  вода и пара, късо съединение/токов удар)

Чупене на стъкла

 700 лв.

 Д5

Злоумишлени действия

 500 лв.

 Д6

Гражданска отговорност

 1000 лв.

 ГО за увредено имущество на трети лица

 

 

12 месеца

 40% отстъпка

 48.00 лв. премия

 

2. Само за 4 лв. на месец!*

Еднократна едногодишна премия в размер на 48.00 лв.

Полицата може да се сключи с опция за автоматично подновяване!

 

2% данък съгл. ЗДЗП или обща дължима сума за полицата - 48,96 лв.

 

3. … а, в случай на щета само позвънете!

В случай на щета, Клиентът трябва единствено да позвъни на телефона на Експертен център Застраховане „АЛО ГРУПАМА“: 0700 123 32, на цената на един градски разговор.

 

4. Запазване на добросъседските отношения:

В пакета е включена клауза „Гражданска отговорност” (ГО) към трети лица, която е с лимит на отговорност 1000 лв. В случай на застрахователно събитие по покрит по полицата риск и пострадало вследствие на събитието имущество на съсед (напр.наводнение от спукани тръби или забравени чешми и кранове), Застрахователят плаща щетите на съседа до лимита по клаузата.

 

5. Други възможности за увеличаване на застрахователната защита

При положение, че клиентът желае покрития или суми, различни от посочените в пакет А или вече притежава застрахователна полица на имуществото си, може да бъде направен избор от следните възможности:

 

А1. Като пакет А, с намалена застрахователна сума за „домашно имущество”, без покритие за „токов удар/късо съединение”, с включено покритие „кражба с взлом”.

 

Б. Полици със застрахователни суми и покрития посочени от клиента: Всеки клиент, който желае, сам решава в какъв размер ще е застрахователната му сума, какви обекти ще бъдат застраховани, както и за какви клаузи.

 

В. Издаване на Анекси за добавяне на покрития и обекти към съществуващи полици: При желание за разширяване на застрахователното покритие по вече издадени полици (напр. в полза на Банка ДСК със задължителни покрития А, Б, Д1) – в този случай посредникът се свързва с ЦУ на Групама застраховане (”Отдел Имуществено Застраховане”) и на клиента се предлага добавяне на нов обект, както и на допълнителни клаузи от вече съществуващите. При застраховка на Движимо имущество и желание от страна на клиента за клауза „К” - Кражба чрез взлом, задължително се прави опис на застрахованото имущество.

 

Г. Полици на клиенти с ипотечни кредити с допълнителни покрития за сграда и допълнителен обект „Домашно имущество”: За новосключвани полици и при подновяване на такива, свързани с ипотечни кредити, се предлага включването на допълнителни клаузи (напр. Д2, Д5, ГО) освен задължителните, както и допълнителни обекти, напр. обект „Домашно имущество” с покрития А, Б, Д2, Д9 и др.

 

* Застрахователната премия се заплаща еднократно за период от 12 месеца  

 

Повече информация можете да намерите в клоновете на Банка ДСК АД,

или на телефоните на Групама застраховане ЕАД,

Експертен Център Застраховане „АЛО ГРУПАМА“: 0700 123 32

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li