Промоция по застраховка "Пожар" за юридически лица от Алианц

16 Март 2012 г.,zastrahovatel.com
Промоцията е валидна до 15 май 2012 г.

40% отстъпка от застрахователната премия по застраховка "Пожар". Максимален размер на отстъпката е 50% при прилагане на допълнителни отстъпки, съгласно тарифата.

45% отстъпка от застрахователната премия на застраховка "Кражба чрез взлом", при сключване в комбинация със застраховка "Пожар" за юридически лица.

При подновяване през следващи години на полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, клиентите запазват ползваните отстъпки. 

Промоционалните условия не предвиждат самоучастие на застрахования. По желание на клиента е възможно разсрочено плащане. Промоционалните условия не се прилагат по застраховки в полза на банка кредитор. 

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица. Предмет на застраховката е движимо и недвижимо имущество, което е собственост или за което Застрахованият носи отговорност. При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор. 

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вследствие пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка), тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно, както и разходите, направени от Застрахования за ограничаване на вредите вследствие застрахователно събитие. 

По договореност покритието може да бъде разширено и по отношение на:

·        свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и|или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса,

·        разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем,

·        счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове",

·        гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане).

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес. 

 

Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми. Застрахователната премия се определя на

база тарифите на ЗАД "Алианц България" и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки