Качествата на капитана се проявяват само когато морето е бурно

01 Февруари 2012 г.,zastrahovatel.com
Михаел Рихтер, генерален мениджър на „Евролайф интернешънъл“, Австрия и Източна Европа

 

- Г-н Рихтер, като генерален мениджър на групата  „Евролайф интернешънъл”,  базирана освен в Австрия и в още пет държави от Източна Европа, какви новини ще споделите, каква е вашата равносметка за изминалата календарна година по отношение на източноевропейския животозастрахователен пазар, респективно и на българския, който за съжаление е доста тесен?

 

- „Евролайф интернешънъл” се занимава с продажба на висококачествени животозастрахователни продукти на нашите партньори. Група „Евролайф” работи в България, Украйна, Молдова, Латвия и Литва. Знаете каква е ситуацията по време на втората икономическа криза. Затова от 2009 г. до 2011 г. включително успяхме да задържим стабилно ниво на продукцията с 21 500 договора за застраховка „Живот”. Така в изключително тежката ситуация, която съществува в Европа и в света, ние успяваме да се утвърдим и да задържим това, което сме постигнали. За всяка компания това е признак на качество.

За всеки капитан е относително по-лесно да изведе кораба си до пристанище, когато морето е спокойно. Но качествата му като капитан могат да се проявят само когато морето е бурно и той успее да доплува до пристанището. Как успяваме ние да постигнем нашия успех?

Чрез добра комуникация и чрез отлично и много модерно обучение.  С висококачествено обучение както в професионалната, така и в областта на комуникациите, мениджмънтът на „Евролайф интернешънъл” успява постоянно да усъвършенства своите застрахователни консултанти с нови знания в областта на консултиране на клиентите ни. Важна роля имат атрактивните мотивиращи инструменти за консултантите ни. Това им дава възможност да се адаптират към задачите и предизвикателствата на пазара.

Доволни сме  и от успехите на „Евролайф България”.  Постигнатият резултат бе подобен на този от 2009 г. - 2010 г. На фона на започващата втора икономическа криза, в рамките на кратко време и свързаната с това продължаваща несигурност на хората тук , „Евролайф България” успя да постигне този приемлив резултат, който ние определяме като успешен. 

През изминалата година успяхме да привлечем 3000 нови клиенти, сключили животозастраховки, което отново доказва нуждата от осигуряване и сигурност. Средната застрахователна сума по тези нови застраховки „Живот” е 7850 евро със средна годишна премия от 522 евро и средна продължителност на полиците 19 години.

 

- Какви бяха лошите „уроци“ в различните страни?

- Най-общото ми определение е  т р у д е н  пазар.  През 2008 г. започна първата икономическа криза. Известно е, че тя тръгна от Америка. Неподходящите големи застрахователни пакети, които тогава купиха финансовите  и застрахователни компании, в добавка и банкрутът на Лемън Брадърс и... икономическата криза се пренесе в Европа. Днес се твърди, че това е било банкова криза. А в началото на 2011 г. ситуацията изглеждаше доста добре. Капиталовите пазари започнаха да се възстановяват и успяхме „да се облегнем назад” и да отдъхнем, че сме преминали през всичко това. Но за да не скучаем, моментално ни удари втората криза. Само че каква е тя – финансова, криза на еврото ли, или...? Твърденията са, че е криза на еврото. Повечето хора твърдят, че е финансова криза. Аз не споделям това мнение. Като икономически журналисти вие се занимавате не само с българския, но и със световния пазар, нали?

 

- Какво влияние ще окаже днешната „втора” икономическа криза, която изживяваме върху икономиката в Европа в бъдеще?

 

- В САЩ и Япония дълговете експлодират. Япония е една от най-големите икономически сили в света, но това не й пречи да бъде свръхзадлъжняла. Япония е задлъжняла с 200% от брутния вътрешен продукт (БВП) и през 2012 г.-2013 г. трябва да финансира държавните си разходи с до 49 на сто чрез нови дългове. Това се обяснява с разходите за възстановяване след земетресението и цунамито през миналата година. Япония преди три години изгуби своя рейтинг от „три А”, но със сигурност няма екзистенциален проблем със своята валута – йената. САЩ съвсем наскоро загуби своя рейтинг от „три А” и са задлъжнели много повече отколкото цялата еврозона, но имат ли проблем с долара? Тогава защо се говори за криза за съществуването на еврото? И днес тече оживена дискусия за бъдещето на еврото.

- Наистина ли имаме работа с дългова, с финансова криза?

 

- Аз мисля, че не.  Кризата не е финансова, кристално ясно е, че е политическа. Идеята за еврото, т.е. за единна европейска валута, беше добра. Тази идея превърна голям брой национални държави в икономически блок, който успя да постигне силна позиция спрямо икономическите сили САЩ и Япония. Очевидните сега недостатъци се дължат на прилагането в отделните държави-членки през изминалите години. В суверенните държави със свои собствени валути гражданите са напълно съгласни, когато техните данъци отиват и за по-слаборазвитите региони. Това е символ на национална солидарност, усещане за принадлежност. Представете си, че ако в Източна България стане природно бедствие или екологична катастрофа, тогава гражданите от Западна България ще са съгласни част от парите им от данъците да отидат за бедстващите, нали? Това е солидарност, изграждана в продължение на столетия. Разбира се, тази теза не винаги е вярна. Спомнете си за конфликтните ситуации в Северна и Южна Италия; в Белгия конфликтите между фламандци и валонци...

За жалост тази солидарност напълно липсва в ЕС. Тук седмици наред се дискутира дали на отделните слаби държави от ЕС изобщо трябва да се помага. Дават се съвети, а националистите осигуряват своя принос.

Известно е, че Гърция, Португалия, Италия, Испания имат невероятни проблеми.

 

- И Унгария влезе  при „ двойкаджиите”.

- Да, така е, съвсем наскоро стана ясно, че и  в Унгария имат невероятни проблеми.  В същото време в богатите европейски държави политиците  размишляват и дават съвети. Но изобщо не помагат.

Според мен кризата се дължи на неправилното прилагане на директивите (т.е. законите – бел.ред.) на ЕС през последните години, не бяха  предварително зададени директиви в областта на капитала, на пазарите, на финансите. На второ място е липсата на солидарността, за която говорих. На трето – обстоятелството, че в страните от ЕС демокрацията е прекалено слаба.

 

- Как виждате бъдещето вие, г-н Рихтер?

- Тъй като разпадането на ЕС би довело до невероятни разходи, дори да вземем само силно засегнатата банкова система на съюза, при което и богатите държави ще изпаднат в изключително тежко положение, остава само една-единствена алтернатива. Тя трябва да бъде понесена, за добро или за зло, от всички държави-членки. Не може да се мисли за разпадане на еврозоната. Именна ЕС е един от инвеститорите, да не кажа най-големият инвеститор в Източна Европа. Дори не можем да си представим какво ще стане, ако се стигне до крах на еврото. А отговорните политици знаят това.

Единствената алтернатива за бъдещето на ЕС според мен може да се обобщи с няколко решения. Първо, трябва да се насърчава чувството за солидарност чрез нарастващо сближаване на гражданите и по-голяма демокрация. Второ, дълговете на всички държави от ЕС да бъдат обединени. Трето , да се създаде единно европейско Министерство на финансите. Това е единственият път според мен през следващите няколко години. Защото, ако през последното тримесечие на 2012 г. може да има известна „светлина в тунела” за финансовите пазари, а през 2013 г.-2014 г.  – слаб ръст, то за 2015 г. никой не може да гарантира дали отново няма да ни завихри криза, особено на политическа основа с конфликтите в Иран, Ирак...и т.н. Трябва да знаем, че светът е много несигурен и силно променящ се. Трябва да се научим да живеем в него.

 

- Както става ясно обективната картина на икономическата среда не е благоприятна. Кой е най-добрият начин хората с пари да си гарантират известна сигурност?

- Разбира се, сегашната ситуация предизвиква голяма несигурност у хората във всички икономически развити страни. За разлика от преди сега те се чудят къде да вложат парите си най-сигурно, за да осигурят бъдещето. А не както преди няколко години – къде ще получат най-високи лихви. Задават си въпроса на кои финансови професионалисти могат да имат най-голямо доверие. Затова в страните, в които работи групата „Евролайф”, задачата ни е да убедим сънародниците си, че въз основа на професионалния ни опит техните трудно заработени пари ще бъдат най-сигурно вложени при избраните от нас продуктови партньори. Продажбената система на „Евролайф” предлага правилната основа за това. Само убеденият в системата и в застрахователните продукти консултант е правилният партньор. Ние разполагаме с над 6500 добре обучени консултанти в групата във всичките страни от Източна Европа. Те работят на основата на свободни взаимоотношения с нас. За тях ориентацията към клиентите и свързаната с това дългогодишна обвързаност с клиентите са на първо място. Доверието е свързващото звено между нашите консултанти и нашите клиенти.

 

- След като мога да вложа парите си в банков депозит, в доброволен пенсионен фонд, в недвижимо имущество или...в злато, защо вие, г-н Рихтер, твърдите, че застраховката „Живот” е най-добрият осигурителен продукт?

- Застраховката „Живот” в различните й видове представлява дългосрочен спестовен и осигурителен продукт. Този осигурителен модел по уникален начин обединява изграждането на капитал и застрахователната защита. Нито един финансов инструмент не може да предложи същото, в добавка и стопроцентова гаранция за капитала. От една страна, спестявате за старини, а в случай на тежки събития гарантирате свобода за себе си и за близките си – защото всъщност парите са това – отпечатана върху хартия свобода. За целия период на вложенията ви важи гарантираната лихва, а в допълнение на това клиентите участват в разпределението на печалбата на компанията.

Парите на застраховането клиенти са т.нар. „специално имущество”, т.е. вложенията на застрахователната компания постоянно се контролират от финансовия надзор във всяка страна, в т.ч. и в България. Законът за застрахователния надзор задължава застрахователната компания да натрупва парите на клиентите в т.нар. „Гаранционен фонд”, който общо съответства на договорно поетите задължения към клиентите.

Застраховката „Живот” е много добра защита от инфлация на вложения спестовен капитал. Наистина нито един финансов бранш не е толкова консервативен и широко представен като животозастраховането. Нито един срив на облигациите по време на европейските дългови кризи не успя да постави застрахователния бранш в тежко положение. Това се гарантира от широкия спектър на вложенията. Средно от всички вложения само 4% се инвестират в държавни облигации, а 3% - в акции.

През последните 40 години, със своите 4%, участието в печалбата при животозастраховането успя да устои добре на инфлацията, освен това клиентите имат възможност да включат допълнителна клауза за инфлационна защита в своя осигурителен модел.

Ние сме надеждни, защото нашите продуктови партньори имат висок размер на собствения капитал. Първият ни партньор групата „ГРАВЕ” има 184 години история зад гърба си. Вторият ни партньор групата „Алианц” е на пазара от 120 години. Известно е, че едва 5% от всички предприятия, създадени преди 100 години, и днес са на пазара.

Къде може да има повече сигурност? Спестовната книжка наистина е относително сигурно вложение в зависимост от качеството на банката и съответните държавни защитни механизми. Банковото спестяване обаче не носи почти никакви приходи, напротив, заради съотношението ниски лихви/инфлация  означава загуба на покупателна способност на спестените пари. Вложенията в акции са в зависимост от рейтинга на компанията, която продава акциите. Колкото по-висока е платежоспособността, толкова по-малък е рискът, и толкова по-ниски са лихвите. Така закупуването на акции носи риска доходността да бъде по-малка. Ако решите да спестявате чрез злато , трябва да ви е известно, че то е ориентирано към стойността, а не към лихвата. Да се купува злато крие рискове – след много рязкото покачване на цените му, както е сега, обикновено стойността отново тръгва надолу.

 

- Г-н Рихтер, искам да ви върна малко назад в историята, тъй като в. „Застраховател прес” е историограф на застрахователния пазар от 17 години насам и цялата история на вашата фирма от първия й ден е намерила място на страниците ни. Спомням си, че когато „Евролайф” стъпи на пазара в България, беше „торпилиран” с мълвата, че е някаква финансова пирамида. С течение на годините обаче даде най-точния и най-резултатен модел на работа със застрахователите, агентите (консултанти, както ги наричате) и клиентите у нас.

- Ценя дългогодишната работа с вашето издание и това и в бъдеще няма да се промени. Всичко, което казахте, е вярно. Днес „Евролайф България” е запазена марка. Уникални сме и не могат да ни сбъркат с друга брокерска фирма в областта на застраховането. За нас това е предизвикателство – винаги трябва да бъдем атрактивни както за клиентите, така и за нашите консултанти. Това ни задължава да поддържаме в добро състояние „Евролайф България” поне през следващите 50 години.

 

- Философията на групата „Евролайф” – „Заедно към върха”,  винаги е била гаранция за стабилност и за това фирмата ви е запазена марка в застраховането. Променя ли се нещо в последно време в практическото й приложение и в каква посока?

- Нищо не се е променило – нашата философия може да се тълкува и така: човекът е във фокуса ни. С други думи, най-важни за нас са клиентът и консултантът. Единствените възможни промени са в системата на кариерата и в обучението. Трябва да използваме много повече новите комуникационни средства, за да мотивираме нашите 6500 консултанти във всички източноевропейски страни. В областта на информационните технологии ще използваме нови разработки и приложения, които ще ни помогнат да подобрим начина на комуникациите.

 

- А предвиждате ли в България промени в структурата – екипи, консултанти, мениджъри?

- Защо трябва да променяме нещо така успешно?

 

- Не случайно задавам въпроса си – имаше такива сигнали от консултанти и директори ...

- Не знам откъде идват тези слухове, но бъдете сигурни, че няма да има структурни промени в групата „Евролайф” в нито една държава. Напротив, ние надграждаме.

 

- Тези ваши думи са много радостни и успокояващи за читателите на вестника ни, защото именно консултантите и директорите ви са и наша аудитория...

- Благодаря за въпроса! Ако сте удовлетворени от това как вашата партньорка готви, тогава бихте ли й купили готварска книга с китайска кухня, за да готви китайски ястия вместо шопска салата?

 

- Силно ме впечатли вашият коментар за кризите. Смятам, че наистина зад тези думи „кризи” има нещо неясно, скрито, крие се истината за тях...Въпреки това отлонение искам да ви попитам за управителя на „Евролайф България”, който, доколкото разбрах, вече не е управител след Коледа 2011 г. ?

-  По отношение на мениджмънта, да, вярно е. „Евролайф България” е жив организъм и всеки край означава ново начало. С други думи, търсим нов управител, който да отговаря на нашите изисквания за качество.

 

- Г-н Рихтер, последен въпрос. Бихте ли се ангажирали с по-конкретна прогноза за 2012 г., а защо не и за близките десетина години?

 

- По принцип съм оптимист. Но за вас журналистите оптимизмът е гореща тема –  лошата новина е добра новина. Конкретно на въпроса ви. Смятам, че икономическото развитие е много лабилно. Ще трябва да се настроим, че през следващите 10-15 години ще живеем в много лабилна икономическа среда. Можем да забравим, че през следващите години ще има постоянен растеж. Това вече е минало. Не само Европа, но и света се намира в много сериозна фаза на промени. Това ще окаже влияние върху националните икономики и в Европа. Старите икономически колоси САЩ, Япония и Европа трябва да си създават нови дефиниции. На световната сцена излизат нови икономически сили като Бразилия, Индия, Китай...

 

- За БРИК ли говорите – Бразилия, Русия, Индия и Китай ?

- Според мен и на моя 75-и рожден ден, гарантирам ви, Русия все още няма да е станала икономическа сила, защото има много да наваксва, огромна държава е и трудно ще го постигне. Но все пак трябва да се вземе под внимание новото подреждане на икономическите сили. Ще се сблъскваме и с промяна на ценностната система по отношение на половете. Жените ще завоюват много повече власт и позиции. Изобщо предстоят куп предизвикателства, няма да скучаем.

 

    - Г-н Рихтер, благодарим ви за това интервю!

Разговарят Илеана Стоянова и Петър АндасаровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Застрахователно право "
Велеслав Гаврийски,
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003