В тези бурни времена трябва да съхраним не само кораба, който водим, но и екипажа

04 Януари 2012 г.,zastrahovatel.com
Димитър Желев, изпълнителен директор на „Алианц България Холдинг” АД

            

           - Господин Желев, измина доста време от последната ни среща. Щастливи сме, че приехте да не нарушим традицията и да направим разговора, в който вие очертавате основни неща във времето, в което се разполага дейността на застраховането. Всъщност в какво време живеем?

            - Живеем в много бурно време, мисля, че това е ясно на всички и целта е, естествено, всички да преплуваме успешно дотам, докъдето сме си поставили като задача и да съхраним не само кораба, който водим, но и екипажа.

 

            - Вие лично как се чувствате?           

            - Виждайки резултатите на групата за 2011 г., се чувствам повече от добре, поне предварителните отчети показват, че наистина 2011 г. ще бъде по-добра от 2010 г. Брутният премиен приход и в животозастраховането, и в общото застраховане  ще е по-голям, макар и с малък ръст в общото застраховане. Това показва, че и в двата сектора по всяка вероятност ще увеличим пазарния си дял. По отношение на печалбата целите, които бяхме заложили като акционери в края на миналата година, ще бъдат постигнати.

 

            - Вие сте човек, който разполага с пълната информация за развитието не само на тези два сектора, какво е състоянието ви в пенсионноосигурителното дружество и в банката?

            - „Алианц Банк България”, както вероятно знаете, е една от малкото банки с кредитен рейтинг BBB+ стабилен”. Това се дължи на две неща. Първо, на доброто управление, за което искам да благодаря лично на г-н Светослав Гаврийски и на мениджмънта на банката, и второ - на добрия портфейл, който имаме. По отношение на чистота на кредитния портфейл, той е два пъти по-добър от този на банковата система. Добрите рискове, които приемаме, ни носят добра възвръщаемост. Банката е в първата десетка по възвръщаемост на активите и възвръщаемост на капитала. Принос за това има и компанията майка  Allianz, която запазва своята стабилност и капиталова адекватност над 175%. Всички тези фактори допринасят  за доверието на увеличаващия се брой клиенти. От началото на годината броят на индивидуалните ни клиенти се е повишил с няколко хиляди, а ръстът при депозитите на гражданите с около 9%. Не коментирам корпоративните клиенти, където ръстът е доста по-висок.

            По отношение на пенсионното дружество нещата са малко по-сложни. Пенсионните дружества, както знаете, инвестират на собствен риск и трябва да гарантират минимална доходност. За съжаление тези дружества инвестираха в малко по-рискови активи, включително в акции на капиталовите пазари. Ето защо доходността, която те ще направят за тази година, ще е близка до нулата. За мен по-важен обаче е рисковият профил на активите, а той при нас е изключително консервативен.  Инвестициите се наблюдават първо от местен финансов комитет, в който има колеги от Германия с доста голям опит. За „Алианц СЕ” работят над 250 анализатори, които постоянно ни изпращат информация за развитието на пазарите. Тя е изключително полезна при вземането на решения. Освен това „Алианц СЕ”  управлява активи в размер на над 1 трилион и 600 млрд. евро. Това означава доверие и опит. Всички наши инвестиции ни гарантират на първо място сигурност, на второ - дългосрочна доходност, и на трето – контрол върху риска. В тези бурни времена е важното корабът, за който си говорихме, да е здрав, добре поддържан, с добър екипаж. Всичко това се отнася и за двете институции, за банката и за пенсионното дружество, за да може клиентите ни да се чувстват спокойни.

 

            - Вие всъщност формулирахте току-що философията и практиката на дейността на структурите, които управлявате. Това е мениджър. Запомнил съм от вас, от различните ни разговори през годините, една дума, която и сега повторихте неколкократно - стабилност. В публикации във в. „Застраховател прес“ ваши колеги се хвалят, че са най-бързо развиващото се дружество, че са с най-висок пазарен дял, че са с най-висок ръст и т.н., вие  винаги сте посрещали такива думи с благородна усмивка и винаги сте споменавали думата стабилност. Вие вече казахте в какво се състои тя. Стабилен ли е застрахователният пазар през тези бурни времена? Какъв е той по-точно?

            - Ако направим анализ на различните финансови сектори в България , където има регулация, а това са банките, пенсионните и застрахователните дружества, наблюдаваме стабилност. Естествено, при банките тази стабилност се наблюдава от „Банков надзор“, така че тук аз нямам опасения, особено предвид високата капиталова адекватност на банките. По отношение на пенсионните дружества считам, че надзорът си върши добре работата, особено с опитите още повече да влезе в дълбочина при инвестициите, за да защити клиентите. А що се отнася до  застрахователния пазар смятам, че той е в процес на развитие. В този сектор има един голям риск - Гражданска отговорност” на МПС. Макар че ситуацията се промени доста със старта на електронната полица, която най-сетне ни дава информация за това кои автомобили са застраховани, както и с въвеждането на минималните рискови резерви, които надзорът наложи. Ако изискванията на надзора за заделяне на тези резерви се спазват, застрахователният пазар ще е стабилен. За съжаление обаче чувам оттук-оттам, че не винаги това е така.

Вие виждате, че в някои от застрахователните компании, в които имаше  бурно развитие, в момента има спад, продиктуван от една-единствена задача- връщане към печалба и осигуряване на стабилност. За мен това е правилният подход.

 

            - Да се върнем към пенсионното осигуряване, имате точни впечатления от пенсионната система и реформите с нея. Впрочем имате впечатления и за развитието, бихте ли казали няколко думи за вашето усещане от тази реформа?

            - Ако говорим за повишаването на възрастта за пенсиониране, тя е неминуема. Истината тук е, че финансовият дефицит на пенсионната система не може да се реши освен чрез повишаване на възрастта. За съжаление средната продължителност на живота в България не е тази в Европа, т.е. ние трябва да направим пенсионната възраст съпоставима с тази продължителност. Хората трябва да имат достатъчно време за заслужена почивка след дългия трудов път, който са извървели. Другото е, че реформата трябва да е по-дълбока. Непрекъснато говорим за съкращаване на раздутата администрация. Факт е, че години наред нищо не се случва. Това е нещото, над което правителството трябва да помисли. Досега никой не посмя да направи реформата в нейната дълбочина. Това правителство за първи път показва желание и дано думите се превърнат в дела.

 

            - Каква е вашата позиция относно осигуровките на държавните служители - считате ли, че и те както всички останали следва да поемат своя дял в осигуряването?

            - Категорично да.  Най-простото, което може да се направи, е веднага да се увеличат техните заплати с разходите за осигуровки, за да не бъдат те ощетени и същевременно да мерим с една и съща мярка. Всички граждани трябва да бъдат третирани по един и същ начин, тъй както Конституцията на Република България повелява.

 

            - Какви са целите, които си поставихте в „Алианц България Холдинг” през следващата година?

            - Приключиха нашите стратегически планове и диалози за 2012 г. Поставили сме си цели на ръст във всичките линии бизнес в рамките на около 5%, което, естествено, на този пазар не е лесно, но това са разумни ръстове. Ако ги постигнем, ще бъдем щастливи. По-важното е да имаме удовлетворени клиенти. И тук както и в Мюнхен правим някои изследвания, т. нар. изследвания „таен клиент” и „нетна част на клиентите, които биха ни препоръчали”. Двата показателя се увеличават. Сравняваме се с нашите преки конкуренти. В някои линии на бизнес сме твърдо на първо място, а по други се конкурираме с една или две компании. Дано тази тенденция се запази и наистина да разчитаме на най-ценното, което имаме - удовлетворени клиенти. „Алианц България Холдинг” обслужва 1 030 000 индивидуални клиенти. Тези хора, когато чуят „Алианц”, нека знаят, че при нас ще получат качеството, което очакват.

 

            - Вашата оценка за тазгодишната кампания по „Гражданска отговорност” и можем ли да говорим за феърплей?

            - Няма феърплей. Това е ясно, изгладнял пазар, парите са всичко, всеки на всяка цена иска да вземе парите. Ние бягаме от тази кампания. За пръв път виждам толкова много реклами по телевизията. Скъпите реклами говорят, че има глад за пари. Това е добре за потребителя, но надзорът трябва да е много стриктен по отношение на спазването на регулациите. Лошото е, че част от компаниите продължават да реализират загуби по „Гражданска отговорност”, в същото време има и затруднения по изплащане на щети по „Зелена карта”. Националното бюро на българските автомобилни застрахователи трябва да има нулева толерантност към тези наши колеги, които не плащат своевременно щетите по „Зелена карта”, настъпили в резултат на произшествия с автомобили, застраховани при тях. Добрият ни имидж в Европа е застрашен. Как да обясним, че в България има застрахователни компании, които не искат или не могат да си поемат ангажиментите?

 

            - Имате ли реална представа за обхвата по задължителната застраховка?

            - Мисля, че е доста над 80%, но ако продължават да палят коли, ще се увеличи (смее се).

Но сега сериозно, по отношение на палежите мисля, че по-скоро някой се опитва да дестабилизира обстановката и да провокира реакцията на властта. Убеден съм, че властта ще намери способ и ресурс да овладее тази еуфория. Не виждам целенасоченост към един застраховател, напротив, по-скоро това се прави с цел да се създаде страх и смут сред населението. Подпалвачите рано или късно ще си получат заслуженото. В България „Каско” застраховки имат не повече от 15% от автомобилите. Нормално е, ако са опожарени 60 автомобила, девет да имат полица. Това не е война на застрахователи.

 

            - Анализирайки ситуацията на пазара, който е основно автомобилен, виждаме какво се случва с „Гражданска отговорност”, в същото време имаме тенденция на намаляване на сключване на „Каско”, можем ли в тази ситуация да очакваме фалит на застраховател?

            - Това е най-лошото, което може да се случи. Никой не го иска. Аз мисля, че всички ние като гилдия трябва да направим усилия заедно с надзора това да не се случи. Естествено, ако видим такива симптоми, трябва да сигнализираме надзора, който е органът, наблюдаващ този процес. Той трябва да изисква от застрахователите да бъдат капиталово обезпечени. Застраховател, който продава задължителната застраховка под себестойност или под наложените изисквания на надзора, трябва да бъде застрашен от отнемането на лиценз. Това са нормалните неща.

 

            - Според вас спазва ли се традицията, дори бих попитал има ли развитие на добрите взаимоотношения между застрахователи и надзор?

            - Аз бих казал, че има диалог на ниво Асоциация на българските застрахователи и Комисия за финансов надзор, но този диалог трябва да премине в конкретика. Трябва да има реални действия по отношение на нарушенията. Нашият надзор е част от паневропейски надзор, ние отиваме натам, искаме общо пространство, искаме общ Шенген, искаме да запазим еврото, искаме всички да сме европейски граждани. Ето защо трябва да приемем, че трябва да играем по европейските правила. Не можем да бъдем, от една страна, европейци, да ползваме всички облаги от членството ни в ЕС, а, от друга страна, да не спазваме регулациите.

 

            - В този ред на мисли каква е готовността на българския застрахователен пазар да отговори на изискванията на Solvency II?

            - Слаба. Ако се мерим по Solvency II, капиталът на „Алианц България“  надхвърля неколкократно, да не кажа в някои случаи и десетократно, изискванията на българския регулатор. Solvency II ще изисква от нашите застрахователи допълнителни средства за капитал особено при някои рискове като „Гражданска отговорност”.

 

            - От дълго време се говори за въвеждането на системата „бонус-малус”. Кога в България може да се въведе тя и доколко надеждна според вас е информацията, която се събира в момента от застрахователните дружества?

            -  Още преди седем-осем години аз говорех за обединяване на информацията от системите на застрахователите с тази на КАТ. Това е първото нещо, което трябва да се направи. Ако тази система работи, ние ще знаем колко пътнотранспортни произшествия има едно лице, колко точки са му отнети, колко глоби са му наложени. Второто е, ние като застрахователи трябва да се обединим и да покажем нашия подход към нарушителите, прилагайки малуси, а към добрите водачи - бонуси. Трябва да направим системата така, че независимо къде ще се премести един водач, в една компания или друга, той да бъде третиран по подобен начин. Надявам се в близките пет години у нас да функционира реално работеща система „бонус-малус”.

           

            -Защо забравихме за застрахователния пул?

            - Аз съм либерален икономист и всичко, което е задължително, е против душата ми. Искам всеки сам да си носи отговорността. Затова наложени неща няма да бъдат подкрепени от мен.

 

            - Какви са очакванията ви за следващата година?

            - Следващата година, както казваше един мой приятел ще е трудна, защото коренът на думата трудно произтича от труд и ние отново ще трябва да се трудим много. В България непрекъснато говорим, че работим много, но това не е истина. Парите, особено в свободното пазарно общество, се изкарват с денонощен труд. Не съм сигурен, че през 2012 г. приходите и доходите на хората няма да спаднат, но съм сигурен, че даже и да не спаднат, те ще бъдат постигнати с много повече усилия. Ето защо всички трябва да се хванем и да разберем, че оттук връщане назад няма. Трябва да работим 24 часа, 7 дни в седмицата, да бъдем честни, да бъдем непримирими към корупцията и нещата, които са уродливи за нас и обществото. Ясно е, че ако бъдем отговорни спрямо себе си и околните, годината няма да е толкова лоша. Още по-важно е да имаш желание и да изпитваш удовлетвореност от това, което правиш. Трудът ражда не само трудности, но и радости.     

 

 

Разговаряха Гергана Иванова и Петър Андасаров  

             Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки