Призът „Мистър Икономика 2011” е признание за ЗАД „Виктория“ като компания

28 Декември 2011 г.,zastrahovatel.com
Данчо Данчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Виктория“, председател на УС на АБЗ

С Данчо Данчев, разговаря Гергана Иванова           

 

            - Господин Данчев, от мое име и от името на екипа на в. „Застраховател прес” бих искала да ви поздравя с наградата „Мистър Икономика 2011” за принос в развитието на услугите и тръговията. Какво означава този приз за вас?

            - Горд съм, тъй като тази награда е голямо признание за мен. От една страна, номинациите и изборът бяха направени от изключително представително жури, а от друга, бях в конкуренция с изтъкнати личности като Красимир Станев, изпълнителен директор на „Албена” АД и Емилиян Абаджиев, управител на „Метро кеш енд  кери България”. Няма как да не съм горд и предвид факта, че над 50% от икономиката ни е търговия и услуги, а аз съм победителят именно в тази категория.

Както казах вече и на награждаването призът е преди всичко признание за всички застрахователи и признание за ЗАД „Виктория“ като компания.

 

            - Каква беше 2011 г. за ЗАД „Виктория“?

            - Като застраховател бих ви отговорил така, като изтече годината и обобщим резултатите, можем да правим равносметка за 2011 г. Към този момент ЗАД „Виктория“ е печеливша компания, с добри позиции на застрахователния пазар и очакванията ми са, след като приключи годината, да запазим тези резултати.

 

-         А какви са плановете за следващата година?

            - Чисто стратегически  целта ни е през следващата година да запазим позициите си и да постигнем лек ръст спрямо предходната година , като се концентрираме върху ритейл бизнеса.

            По отношение на оперативната ни работа развититието на компанията е съобразено със заложените показатели в одобрената от Надзорния съвет и Управителния съвет на ЗАД „Виктория“ тригодишна прогноза .

           

            - Как върви по ваше мнение кампанията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”на автомобилистите и можем ли най-сетне да говорим за феърплей?

            - За съжаление кампанията върви бавно. Това изнервя донякъде играчите на пазара, но смятам,че от средата на декември ще станем свидетели на динамични процеси, тъй като наближава истинската кампания. Ако си спомняте, през ноември миналата година се взе решение за намаляване на комисионите по задължителната застраховка и месецът беше много динамичен от страна на посредниците, които предлагаха на  клиентите си да побързат и да сключат застраховката си. Този ноември няма драстични промени, в резултат пазарът е спокоен и клиентите не бързат.

За радост все по-малко полици изтичат през този кампаниен период. Самият аз не харесвам този период от годината, тъй като той е изключително вреден за пазара. Считам, че тази кампанийност ще я има само още няколко години.

Определено в тази кампания очаквам да има феърплей. Смятам, че ние застрахователите се променихме доста за последните една-две години. Едва ли някой от нас е щастлив предвид на огромните загуби, които натрупахме именно по линия на задължителната застраховка, така че моето мнение е, че сме длъжни да бъдем разумни.

 

            - Какъв е в момента обхватът по задължителната полица? Мерките на надзора дадоха ли очакваните резултати?

            - В момента сме на 77%, а бяхме на около 70%. Така че мерките, които взе надзорът, включително усилията на КАТ в тази посока и писмата, които Гаранционният фонд разпрати до тези собственици на автомобили, които нямат сключена застраховка, доведоха до покачване на обхвата. Надявам се да задържим това ниво. Покачването на обхвата не стана изведнъж, а плавно и постепенно, седмица по седмица. Сега, както вече казах, има лек спад, тъй като месец ноември 2010 г. беше много силен, но съм сигурен, че през декември спадът ще бъде компенсиран.

Определено приветствам мерките на надзора, тъй като те  доведоха до по-голяма сигурност на пазара, както и до по-голяма сигурност за клиентите.

 

            - На пазара непрекъснато има спекулации, че в резултат на провежданата от  някои дружества политика при продажбата на „Гражданска отговорност“ е възможно  тези дружества да имат проблеми с финансовата си стабилност. Считате ли, че е възможен фалит на компания?  

            - Само Комисията за финансов надзор може да говори за такова нещо, защото те са най-добре запознати с финансовото състояние на всяка една компания. След като няма принудителни мерки, означава, че компаниите са финансово стабилни. За мен лично е тревожно в портфейла на една компания делът на „Гражданска отговорност“ да е над 60%-70%. За мен е тревожно дори, ако моята компания има 50% дял, тъй като за последните четири години дружеството, което управлявам, реализира отрицателен технически резултат по „Гражданска отговорност“, и ако ние тази година сме на печалба, то една от причините е,  защото пазарният ни дял по задължителната застраховка беше намален. Успяхме да компенсираме отрицателния резултат с другите застраховки, но „Гражданска отговорност“ продължава да е на загуба. Естествено, ние като компания заделяме всички необходими резерви. Проблемът на дружествата, които имат в портфейла си над 50% „Гражданска отговорност“, според мен е, че те трудно биха могли да компенсират загубата и ще приключат с отрицателен финансов резултат при условие на заделени адекваттни застрахователни резерви.

 

            - Резултатите показват, че „Гражданска отговорност“ е губеща. В същото време сме свидетели на това как някои застрахователни дружества провеждат политика на увеличаване на дела си по този вид застраховка. Как ще коментирате този факт?

            - Всяка компания определя своята политика по отношение на структурирането на портфейла си. От значение е и сериозното акумулиране на средства по този вид застраховка, което вероятно изкушава голяма част от мениджърите да заложат политиката на продажба на всяка цена и минимална оценка на риска. Начините за увеличаване на дела по „Гражданска отговорност“ са два - чрез по-ниски цени и по-високи комисиони, няма друг начин. Убеден съм, тъй като всякаква друга форма на умение тук не работи. Нито нивото на компетентност на служителите, нито дистрибуторската мрежа е от значение.  

 

            - Кои бяха най-важните събития в застрахователния сектор през 2011 г.?

            - За мен може би най-важното събитие, гледайки резултатите към деветмесечието на 2011 г., е, че браншът има ръст, макар и 0,2%.  Кривата вече върви в обратна посока. Не по-малко важно, разбира се, е въвеждането на електронната полица. Знам това какъв труд е коствало на много хора и съм щастлив, че всички застрахователи подкрепиха тази инициатива на Асоциацията на българските застрахователи и Гаранционния фонд. Както виждате нещата вече са много по-чисти и легални. Освен че вдигнахме обхвата, показахме и едно съвременно отношение към един много сериозен продукт с високи лимити на отговорност, какъвто е „Гражданска отговорност“. Пак казвам, отрезвяването на пазара става все по-бързо и ставаме все по-разумни, дай, Боже, да не ме опровергаят.  

 

            - А каква е 2011 г. за застрахователния бранш в цифри?

            - Освен официалните резултати към деветте месеца на годината не разполагаме с други данни. Очакванията ми са, че премийният приход ще се запази на нивото от миналата година, което би било успех.

 

            - Коя ще е най-голямата цел на бизнеса през новата година?

            - Има много сериозна програма, която с животозастрахователите обсъждаме и която не е окончателна. Предвиждаме промени в посока насърчаване на този бизнес, така както е навсякъде по света. Естествено, другата важна тема си остава въвеждането на системата „бонус-малус“. Още по линия на автомобилното застраховане предстои предоговаряне със сервизите. В последните две години „Каско” премиите намаляват чувствително - с около 150 млн. лв. на годишна база, което е много сериозно число, тарифните числа също са паднали. Респективно другата основна част от веригата, каквато са сервизите, трябва да преосмислят политиката си в посока на намаляване на ставките.

 

            - Можем ли да компенсираме този минус в „Каско“ по линия на „Гражданска отговорност“?

            - Успяваме, основно с „Гражданска отговорност“ да компенсираме, тъй като имуществото също пада. Дано да успяваме да компенсираме приходите по „Каско” с тези от „Гражданска отговорност”, но най-добре е да няма какво да компенсираме, т.е. „Каско” да се възстановява.

 

            - В разговора стана ясно, че застраховането вече се отлепя от дъното. Българинът застрахова автомобила си, рядко къщата си, а за живота си и този на блзиките си почти не се сеща. Можем ли скоро да очакваме обръщане на тази тенденция?

            -  В краткосрочен план не съм оптимист, но в дългосрочен очаквам промяна. Страната ни е част от Европейския съюз и всеки може да провери какво е нивото на застрахователно проникване дори в съседна държава като Гърция,  перспективата е към увеличаване на този показател. Надеждите ми в краткосрочен план са да няма спад.  

 

            - Започнахте ли работа по критериите, по които ще се определя диференцирана цена на „Гражданска отговорност” и кога реално можем да очакваме въвеждането на системата „бонус-малус”? Тези дни стана ясно, че тази стъпка се отлага за 2013 г., според вас не се ли отложи твърде много във времето този въпрос?

            - Единственото съображение за отлагане въвеждането на системата „бонус-малус” е необходимостта да се приемат промените в Кодекса за застраховане, регламентиращи законово старта на системата. В Асоциацията на българските застрахователи  сме съставили комисия, която има готовност веднага да започне работа. Убеден съм, че заместник- председателят на КФН г-н Борислав Богоев също ще съдейства чрез негови представители и ще въведем „бонус-малус” системата. Ако промените бъдат приети до средата на лятото, убеден съм, че за следващата кампания по „Гражданска отговорност“  ще има „бонус-малус“. Никой не иска отлагане.

 

            - Сматате ли, че с палежите на автомобили,  на които станахме свидетели през последните дни, може да са ангажирани застрахователи или някой застраховател, каквато е една от версиите, по които се работи?

            -  Не смятам, че тези палежи са свързани със застраховането. Само мога да кажа, че със сигурност в Асоциацията на българските застрахователи не се събираме, за да си разпределяме кой кой район ще пали, за да караме клиентите да се застраховат. Самият аз не съм бил нощна смяна, за да паля коли. Ако някой застраховател някъде, нещо се е ангажирал, то аз не мога да знам. Искрено ми се иска да вярвам, че не е така, защото, ако е ангажиран застраховател, то как ще разберат клиентите, че трябва да се застраховат точно при този застраховател. А другото означава да сме се събрали всички, а ние не можем да се съберем за една цена по „Гражданска отговорност“, да не правим дъмпинг, та камо ли да палим коли. Вярвам, че подпалвачите ще бъдат намерени и не искам да давам каквито и да било насоки какво може да бъде, защото не съм информиран и не мога да знам. Единственото, което мога да кажа, е, че Асоциацията на българските застрахователи категорично няма нищо общо с тези палежи.

 

            - Как ще коментирате лансираната в публичното пространство идея един от критериите за оценка на риска на водача да бъдат контролните точки в талона?

            - Мисля, че преди да се изказват специалисти от други области, е добре да се изкаже Асоциацията на българските застрахователи. Както виждате, всички застрахователи избягваме крайни предложения по една проста причина, не слагаме каруцата преди коня. Как да обсъждаме нещо, което не е минало законово. В същото време бъдете сигурни, че ще се поучим и ще вземем най-доброто от западния опит.

 

             - Каква е готовността на бранша да отговори на изискванията на Solvency II?

            - Някои от компаниите са доста напред, други - доста назад. В края на следващата година ще разберем кой ще отговори и кой няма да може да отговори на капиталовите изисквания. Вярвам, че по-голямата част от компаниите не биха имали проблем, но искрено ще се радвам, ако 100% от компаниите покрият изискванията.

 

           Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012