При нас ключовата дума е ДОВЕРИЕ

14 Ноември 2011 г.,zastrahovatel.com
Маартен ван дер Донк, оперативен директор на „Интерамерикан България” ЗЕАД

 

 

 

·        Докато цените на застраховките в България са по-ниски отколкото в съседните страни, ще има проблем със задграничните щети

 

·        След няколко години българският застрахователен пазар ще изглежда доста по-различно

 

 

- Г-н Ван дер Донк, 2011 г. е поредната трудна година за българското застраховане след началото на световната финансова криза и последвалата я рецесия. Какви бяха първите големи предизвикателства пред „Интерамерикан България” ЗЕАД, с които се сблъскахте, заемайки поста оперативен директор на компанията, и каква е вашата рецепта за справяне с тях?

- Да, ситуацията на българския застрахователен пазар е трудна, но България не е сама в това положение. Аз прекарах три години в Гърция, където не е по-добре от тук. Дори в северноевропейските страни като Холандия застрахователните пазари страдат от кризата. В Холандия, където се харчат най-много пари за застраховане на глава от населението, за четвърта поредна година застрахователният пазар се свива. Това се случва за първи път от Втората световна война насам. Така че това, което виждаме в България като Юреко груп, го виждаме във всички страни, в които имаме застрахователни компании. Някъде, например в Гърция и Ирландия, ситуацията е по-тежка. Но в общи линии нещата не се различават много в различните страни – навсякъде се увеличават заделените за резерви средства по настояване на правителствата или на финансовите надзори. Повишава се съществено и размерът на щетите като цяло вследствие на кризата, а приходите от инвестиции намаляват заради изискванията, наложени от проекта “Платежоспособност II” - да не се поемат големи рискове. (В България има и други фактори, на които се дължи увеличаването на щетите, особено на чуждестранните щети.) Навсякъде пазарният дял на автомобилното застраховане се увеличава, тъй като хората вече не харчат толкова много пари за застраховки. „Гражданска отговорност” на автомобилистите е единствената застраховка, определена със закон като задължителна. Хората са принудени да я сключват, но за сметка на това не сключват застраховки от другата част от портфолиото на застрахователите.

 

- Какви са целите ви като оперативен директор на „Интерамерикан България”?

- През последните няколко месеца ние работихме много сериозно по план, целта на който е да направи нашата компания по-силна. Той е фокусиран върху областите, които споменах - да подобрим портфолиото си, оперативното си представяне, да намалим разходите си, да подобрим ликвидацията на щетите. Това са основните за една застрахователна компанията области. Целта ни е да ги усъвършенстваме и да ги направим по-силни, като използваме добрите практики на компанията майка EUREKO, която както знаете ще продължи като Achmea от 01.01.2012. Освен това да стабилизираме печалбата и да подсилим компанията, защото вярваме, че най-важна е здравата основа, особено когато става дума за застрахователно дружество. Виждаме, че след настъпването на кризата някои други компании не вземат правилни мерки. Може би се опитват да оцелеят по по-малко предпазливи начини. Но ние сме убедени, че в дългосрочна перспектива те няма да оцелеят. Когато не работиш за подобряването на основните елементи от бизнеса си, няма как да оцелееш.

Съзнаваме, че набелязаните от нас мерки звучат много добре, но по-голямото предизвикателство е да ги приложим на практика, като използваме солидната опора на акционера си.  Achmea не е листвана на фондовата борса, а е кооперативна компания – клиентите създават базата на тази компания. Затова набелязаните от нас мерки са много важни - за да бъде изградена една печеливша компания, което ще й осигури бъдещо развитие. Основното предизвикателство на тези проекти е да се намери балансът между интересите на агентската ни мрежа и на клиентите. Според мен е много важно хората да осъзнаят, че ние сме част от кооперативната компания Achmea – една от най-добре представящите се, най-добре позиционираните застрахователни компании в Европа. През последните три години компанията успя да се справи много добре с тежката финансова криза. Основната причина за това е, че ние държим на добрите си взаимоотношения в дългосрочен план с компаниите от нашата група, с посредниците и с клиентите си. Но това означава още, че трябва стриктно да изпълняваме правилата на компанията майка и да предлагаме качествени продукти и обслужване.

 

- Кой от постигнатите от „Интерамерикан България” ЗЕАД резултати през последните два месеца е най-ценен лично за вас и защо?

- Това, че само за няколко седмици тук успяхме да установим къде се намира компанията в процеса на развитието си и да направим план за действие през следващите две години, за да може тя да стане по-силна и ефективна. Бяха направени анализи на близо 15 различни сфери от дейността на дружеството и поставени конкретни цели във всяка от тях. Това е много впечатляващо, тъй като този процес обикновено отнема доста повече време. Разбира се, по-голямото предизвикателство е да постигнеш целите си, отколкото само да ги разпишеш. Но виждам, че у хората в компанията има амбиция и ентусиазъм да изпълнят направения план за действие.

 

- Кое според вас ще бъде най-голямото предизвикателство пред „Интерамерикан България” ЗЕАД до края на тази година и защо? Какви мерки ще вземете, за да излезете победители и след срещата си с него?

- Нашата основна цел е да изпълним това, което решихме, че искаме да направим. Разбира се, става дума за двугодишен план, но нещата трябва да започнат да се случват още през следващите няколко месеца. Едно от най-големите предизвикателства пред компанията са процесите по обслужването на щетите и в частност щетите зад граница. Затова първо ще насочим вниманието си към тази област, за да подобрим още повече представянето си там. В Achmea ключовата дума е доверие. Нашата компания носи доверието в гените си. Ние изплащаме щетите справедливо и навреме, но смятаме, че можем да подобрим още процеса, така че да го ускорим и да намалим разходите си. И в резултат на това да предоставяме на клиентите си още по-добра услуга.

 

- Казахте, че едно от основните предизвикателства са щетите зад граница. Имате предвид щетите в Румъния или не само там?

- Щетите в Румъния са значителна част от този проблем. Но може да се каже, че проблем са или високите щети, или ниските премии. В България цената на задължителната „Гражданска отговорност” на автомобилистите е най-ниската в Европа. Аз разбирам причините за това, но докато цените тук са по-ниски отколкото в съседните страни, този проблем ще съществува. Освен това българите са много пътуващи извън страната хора, така че има огромно международно движение. В Гърция няма такъв проблем. Комбинацията от много пътуващо в чужбина население и ниските цени на „Гражданска отговорност” на автомобилистите е доста опасна.

 

- Какво е решението на този проблем?

- Има няколко неща, които могат да бъдат направени – да се оптимизират портфейлът и процесите в компанията, както и да се преразгледа размерът на премиите.

 

- Това лято в България бяха въведени електронните полици за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Тогава се чуха предупреждения, че отпадането на хартиените полици ще доведе до първоначално намаляване на обхвата на задължителната застраховка у нас. Как се справи с това предизвикателство вашата компания? Увеличиха ли се, или намаляха клиентите ви по задължителната автомобилна застраховка през последните месеци?

- Във въвеждането на електронните полици ние виждаме едно нормално развитие на пазара. Ако информационната система, която използвате, не изпълнява изискванията, хората може би ще имат проблем. За щастие през последните три години ние инвестирахме много в информационната си система. Тя е направена така, че да бъде в помощ на брокерите и на агентската ни мрежа. В резултат на това сега на нашите агенти и брокери са им достатъчни само пет минути, за да сключат една застраховка „Гражданска отговорност“ и да издадат електронна полица, независимо къде в страната се намират. Това е голямо предимство по отношение на конкурентоспособността ни.

 

- Разкажете за работата си в Гърция. Бихте ли сравнили развитието на застрахователните пазари в Холандия, Гърция и България?

- Както казах, застрахователните пазари в Европа не се различават особено един от друг. Различни са само местните динамики. Обслужването на щети някъде е много добро, а другаде не – зависи от достигнатото ниво на развитие. Най-големите предизвикателства също са различни за отделните пазари. Но като цяло европейците си приличат много, културните различия са малки. Аз съм работил и в Китай една година – там е много по-различно. 

 

- Как виждате развитието на българския застрахователен пазар и в частност на „Интерамерикан България” ЗЕАД през следващите 5 години?

- Според мен в цяла Европа ще се увеличава натискът върху ценообразуването, заделянето на резерви и обслужването на щетите. Той ще се дължи, от една страна, на желанието на правителствата да бъде постигната по-голяма стабилност на финансовите компании, за да могат те да се справят с кризата, а от друга – на изискванията на проекта „Платежоспособност II”. В резултат на този натиск и в Европа, и в България част от застрахователните компании няма да издържат, особено тези, които не спазват изискванията на „Платежоспособност II и не заделят достатъчно резерви. И един ден тези компании ще фалират.

 

- Имате предвид, че ще фалират застрахователни компании у нас през следващите пет години ли?

- В някои страни това ще стане по-бързо, в други – по-бавно. Не мога да прогнозирам точно кога ще стане, но съм убеден, че ще се случи. След няколко години българският застрахователен пазар ще изглежда доста по-различно. Не е нормално на толкова малък пазар да има толкова много застрахователни компании. Ние сме твърдо решени да сме една от оцелелите компании след края на този процес.

 

- А сега един личен въпрос. От кога живеете в София, имате ли вече приятели тук и кое ви харесва най-много в нашата страна и в българите?

- Тук съм от малко повече от два месеца. Много харесвам зеленината навсякъде – в парковете, планината. Аз харесвам много гората, планината и свежия въздух, който идва оттам. Това ми липсваше най-много в Гърция. Сега почти всеки уикенд ходя на Витоша. Там много ми харесва. В българите ми харесва това, че са честни хора. Няма да ти продадат круши за ябълки. Казват това, което мислят. В това отношение се различавате доста от гърците. Аз оценявам високо тази честност и откритост на българите.

Живея тук със съпругата си и двете ни деца. Вече имаме доста приятели тук – съседите ни, човекът, който ни поддържа градината, младежът, който ни свърза към интернет...

 

- Коя беше първата българска дума, която научихте?

- Благодаря!

 

 Йоанна Стефанова

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки