Има необходимост от развитие на нормативната уредба и у нас, и в ЕС

26 Октомври 2011 г.,zastrahovatel.com
Цветанка Крумова, изп. директор на ЗАД “Армеец”

 

 

- Г-жо Крумова, първата засега в България активирана застраховка “Професионална отговорност” на туроператорите – на “Алма Тур – БГ”, е сключена в ЗАД “Армеец”. Колко иска за обезщетения сте получили досега от клиенти на “Алма Тур – БГ” и за каква обща сума са те?

- В момента усилено работим по обработката на преписките. Претенциите надвишават в пъти застрахователната сума и за съжаление няма да е възможно чрез застраховката да бъдат удовлетворени всички потребители, които са пострадали от дейността на Алма Тур”. Имаме претенции, които не попадат в обхвата на застраховката, като например претенции за неизпълнени договорни задължения към доставчици, корпоративни договори и други, които нямат характера на потребителски искове по смисъла на закона. Всеки случай ще трябва да се анализира внимателно.

 

- Точно какво трябва да направят ощетените от туроператора клиенти – граждани и фирми, за да получат обезщетение от ЗАД “Армеец”?  Моля, опишете подробно какви документи трябва да се представят, къде и в какви срокове.

- Всички необходими документи са описани в специален раздел на интернет страницата на дружеството www.armeec.bg. Информацията е публична и всеки може да се запознае с нея. Най-общо казано, увредените лица трябва да докажат, че са сключили договор за организирано пътуване (индивидуално или групово), разходите, които са направили и не са им възстановени от туроператора. Ние продължаваме да приемаме претенции, въпреки че, както споменах, лимитът отдавна е надвишен.

 

- Започнахте ли вече да изплащате обезщетения на клиенти на “Алма Тур – БГ”? Ако не, кога ориентировъчно очаквате да бъдат обработени първите преписки по такива щети и да се премине към изплащане на обезщетенията – до края на октомври или по-късно?

- На основание чл. 13 от наредбата ние заплатихме разходите за завръщането на клиентите на „Алма Тур” от Анталия и Крит. Сега разглеждаме претенциите от потребители за възстановяване на авансово платени суми преди започване на пътуването, разходи за непредоставени услуги, както и за завръщане до началния пункт на пътуването, когато не е осигурено от туроператора. Основният проблем, с който се сблъскахме, е, че не получаваме необходимото съдействие от туроператора. На 20.09.2011 г. ние получихме от „Алма Тур” едно лаконично уведомление, че временно преустановяват дейността си и че няма да изпълняват договорените пакети, но не получихме информацията, която те са задължени да ни предоставят съгласно чл. 14 от Наредбата за задължително застраховане. За да можем да пристъпим към изплащане на обезщетения, е необходимо потвърждение от самия туроператор за всяка една претенция, че сумата е постъпила при него и че не е платено на съответния доставчик. С цел да не създаваме допълнителни неудобства на клиентите, да не ги разкарваме отново до офисите на туроператора за удостоверения, в момента се опитваме да получим по служебен път тази информация от „Алма Тур”. Изпратихме и писмо за съдействие от надзорния орган в лицето на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за получаване на необходимата ни информация.

 

- В какъв ред ще бъдат изплащани обезщетенията на клиентите на “Алма Тур - БГ”?

- Съгласно наредбата застрахователната сума е агрегатна за всички събития  през срока на застраховката, което означава, че претенциите ще трябва да се разглеждат по реда на постъпването им до изчерпване на застрахователната сума. Проблемите, които решаваме, са много сложни юридически и практически и затова сме определили екип от специалисти и външни консултанти, които работят усилено, за да можем в най-скоро време да приключим с решение. Нашето желание е да бъдем максимално коректни и точни, но сме наясно, че каквото и решение да вземем, със сигурност ще има неудовлетворени претенции.

 

- Освен изпълнителен директор на ЗАД “Армеец” вие сте и един от най-добрите юристи в областта на застраховането у нас. Бихте ли дали съвет на ощетените от “Алма Тур – БГ” клиенти точно какво да направят, за да получат обезщетение, ако се окаже, че застрахователната сума по полицата на туроператора не стигне за изплащане на техните щети?

- Трябва да подчертаем, че застраховката не отменя отговорността на туроператора, а е само една допълнителна гаранция в защита на потребителите. Всеки, който има претенция към туроператора, може да я предяви към „Алма Тур”, включително по съдебен ред. Засега няма данни да е открито производство за несъстоятелност, фирмата е действаща и има активи.

 

- След фалита на “Алма Тур – БГ” зам.-министърът на икономиката Иво Маринов обяви, че се обмисля увеличаване на максималната застрахователна сума по застраховките на професионалната отговорност на туроператорите. Седмица по-късно туристическият бранш у нас излезе с предложение застрахователната сума по тези полици да се определя като процент от оборота на съответния туроператор. Според вас тези мерки биха ли били достатъчно ефективни и защо?

- Действащата наредба също определя минималните застрахователни суми в зависимост от оборота, но максималната стойност в таблицата е 200 хил. лв., което се отнася до над 1 млн. лв. оборот от продажба на организирани пътувания на краен потребител. Министерството като орган с надзорни правомощия има информация за оборотите на туроператорите, на база на която да се коригира таблицата според реалното положение на пазара. Ако трябва да направим сравнение с други държави, дружеството на „Алма Тур” в Руската федерация е застраховано за 60 млн. рубли, което е почти 1,5 млн. евро. Предполагам, че тази сума е достатъчна за покриване на разходите на руските туристи, които имаха проблем със завръщането си от България. 

 

- Най-малко колко процента от оборота на туроператора трябва да бъде премията по застраховката на професионалната му отговорност, за да може застрахователната сума по полицата да е достатъчна за покриване на всички щети при настъпване на застрахователно събитие?

- Според мен, за да се вземе правилно решение, трябва да се изучи европейската практика при определянето на минималните застрахователни суми за застраховката на отговорността на туроператорите. В момента застрахователните суми и премии са дефинирани в наредбата и застрахователите ги спазват. Може би трябва застраховките да се базират на реален оборот, а не на усреднени стойности по таблица.

 

- Каква би била най-ефективната мярка, която би довела до реална застрахователна защита за всички клиенти на туроператорите при евентуален нов фалит на голям български туроператор?

- Действащият закон и наредбата са в съответствие с европейските норми и засега единственият проблем у нас, изглежда, ниският размер на лимита, отнесен към обема на дейността на туроператора. В Европейската комисия се разглеждат редица предложения за изменение на Директива 90/314, свързани например с включването на т. нар. „динамични пакети“, предлагани по интернет, или със задължителната информация към потребителите, включително за наличието на застраховка, и пр. Директивата е от 90-те години и със сигурност има необходимост от развитие на нормативната уредба не само у нас, но и в европейски план.

 

- След скандала с “Алма Тур – БГ” появи ли се интерес към по-високи застрахователни суми по застраховките на професионалната отговорност на туроператорите?

- Трябва да имаме предвид,  че застраховката има цена и че изискванията към българските туроператорски фирми не трябва да препятстват, а да подпомагат дейността им. В този смисъл трябва да се търси разумен баланс на интересите, като, разбира се, интересите на потребителите имат по-голяма тежест.

 

- Оказа се, че ЗАД “Армеец” има опит с активирането на застраховка на професионалната отговорност на туристическа агенция преди време. Как протече тогава процесът по приемането на исковете за обезщетения и изплащането на щетите? Какво от наученото от този случай ще ви помогне сега в оптимизирането на процеса на ликвидацията на щетите по застраховката на “Алма Тур – БГ”?

- Случаят беше различен и по различна застраховка, на туристически агент, а не на туроператор. Ставаше въпрос за провалено пътуване на български туристи поради фалит на чуждестранен туроператор. Нашата отговорност беше за частта на посредника, а платените суми на чуждия туроператор бяха възстановени от него.

 

 

Интервю на Йоанна СтефановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,