Детски и ученически застраховки

07 Октомври 2011 г.,zastrahovatel.com
Сигурност за ученика още с първия школски звънец

 

 

Отива си лятото.  Учениците стегнаха ученическите чанти с нови учебници и тетрадки. Но достатъчно ли е това за спокойствието на родителите им във времето, изпълнено с неочаквани злополуки? Естествено, че не.

Затова, когато удари първият школски звънец, редом с грижите около подготовката на учениците за новата учебна година официално стартира и кампанията на застрахователните компании у нас за осигуряване на повече сигурност за децата.

 

През последните години много родители се замислят за бъдещето на своите деца.

На практика детската застраховка е натрупване на средства, което прави родителят с цел да гарантира стартов капитал за своето дете; eжегодно натрупване на допълнителна доходност; изплащане на гарантираната спестена сума на детето при навършване на пълнолетието му; застрахователна защита през най-палавите му детски мигове и игри.

Възможен е също така изборът на валутата на застраховката между лева, евро и щатски долари, както и  индексация (ежегодно увеличаване) на застрахователната сума с цел да се предпази от натрупаната годишна инфлация. Засилване на застрахователната защита за детето и поемане на допълнителни разноски на родителя чрез включване на допълнителен "Пакет Злополука". Може да се осигури и допълнителна защита при неблагоприятни обстоятелства с лицето, което плаща застраховката.

През последните години все повече директори и учители приемат застраховката като част от поетата отговорност за живота и здравето на учащите се, все по-често и училищните настоятелства са тези, които изискват и инициират сключване на застраховката – твърдят застрахователи. Разбира се, решението е на родителите и само те могат да подкрепят или не подобна мярка за защита.

Ако застраховката е групова, обикновено родители и учители заедно решават какво ниво на застрахователно покритие и каква застрахователна сума да изберат за застраховане на децата от съответното училище.

Все повече набира скорост и застраховката „Професионална отговорност“ на учители и възпитатели, предназначена за персонала в учебни заведения, градини, ясли и други, където се полагат грижи и се обучават деца. Тя покрива

имуществени и неимуществени вреди, причинени на ученици и възпитаници, от учители и възпитатели при изпълнение на професионалните им задължения.

Има много възможности за родителите да осигурят застрахователна защита на своите деца. Най-популярната е „Живот”, но има и други пакети, подходящи за покриване на разходи при неочаквани събития в детската възраст. Една от застраховките, предлагани на пазара, е насочена към децата в ученическа възраст и техните преподаватели. Тя не се отнася за обучаващи се задочно във вечерни училища и курсове. За учащи до 16 години застрахователната премия се заплаща от родителите.

Ако застраховката е групова, се прави поименен списък на застрахованите лица - учащи и техните преподаватели в детски заведения, начални, основни, средни, полувисши и висши учебни заведения. Застраховката е подходяща и за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.

Застраховката е в сила в продължение на една година както през учебно време, така и по време на ученическите (студентските) ваканции и отпуските на преподавателите.

 

 

Предмет на застраховане

 

при застраховката "Злополука за учащи и персонал“ са основните рискове

 “смърт в резултат на злополука” и “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”. Основното покритие е валидно 24 часа в денонощието за територията на България, чужбина или комбинация от двете.

Срещу допълнително платена застрахователна премия, в комбинация с основното покритие, се изплащат обезщетения при временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар; дневни пари за болничен престой.

Обикновено допълнителните покрития са валидни 24 часа в денонощието само за територията на Република България, освен ако не е уговорено друго и е платена допълнителна застрахователна премия.

Ако ученическата застраховка „Злополука” е групова,  в масовия случай застрахователната сума е в размер на 1000 лева, които при смърт от злополука се изплащат на законните наследници.

При трайна нетрудоспособност от злополука се изчислява процент от 1000 лева, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК. При установена временна нетрудоспособност над 20 дни от злополука или заболяване се изплащат суми по договор, включително за медицински разходи и транспортиране вследствие злополука - обикновено до 100 лева.

При събития, настъпили по време на организирани мероприятия (лагер, зелено училище), се превеждат 2000 лева на законните наследници. Ако тогава се установи трайна нетрудоспособност от злополука се изплаща процент от 1000 лева, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.

 

Застрахователните суми

 

са по избор на застраховащия – учебно заведение или родители, и варират от 1000 лв. до 10 000 лв. за едно дете. Тарифите са между 1.50 и 2.50 лв. за срок от една година и при застрахователна сума 1000 лв. Определят се в зависимост от включените в застрахователното покритие рискове и избраната застрахователна сума.

Застрахователната премия може да бъде платена еднократно при сключване на застрахователния договор, както и чрез месечни или годишни вноски, ако не бъде договорено друго.

 

 

Застраховката осигурява финансови средства

 

необходими за покриване на увеличените семейни разходи след претърпяна злополука от застрахованото дете. При смърт от злополука застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници на застрахования. При трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) от злополука или инфекциозно заболяване се превежда такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът загубена трудоспособност (инвалидност), определен от застрахователната медицинска комисия или ТЕЛК. При временна загуба на трудоспособност от злополука, продължила от 20 до 40 дни, се начислява 3% от застрахователната сума. От 42 до 60 дни застрахователят плаща 5% от застрахователната сума, а над 60 дни - 10% от застрахователната сума.

При включване на преподаватели или друг обслужващ персонал на учебното заведение (или детска градина) към групата на застрахованите деца техният брой  не трябва да надвишава 20% от общия брой на застрахованите лица, изискват компаниите.

Застраховката покрива събития, настъпили както на територията на учебното заведение, включително в часовете по физическо възпитание, така и извън територията на учебното заведение – в дома, по време на почивки, екскурзии, зимни и летни лагери и други. Покриват се всички рискове, настъпили в резултат на злополука, както и временна загуба на работоспособност и медицински разноски в резултат на акутно заболяване.

Допълнителни рискове, които компаниите предлагат, са покриване на медицински разноски вследствие злополука или заболяване - за медицински прегледи, лечение и за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, както и “Гражданска отговорност за причинени имуществени или неимуществени вреди” . По риска “Гражданска отговорност” застрахователят изплаща обезщетение за причинени от застрахования телесни увреждания на трети лица или нанесени материални щети на учебното заведение.

Някои застрахователи предоставят безплатни бонуси и предимства като възможност за използване на детските застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит. Има възможност за освобождаване от вноски при трайна загуба на трудоспособност от злополука над 30% на лицето, което плаща вноските; отстъпки от вноската при включване на различни рискове и допълнителни намаления при плащане за шестмесечие, година, срокове над една година или еднократно. Застрахованите лица може да ползват до 20% намаление при сключване на други застраховки, когато възникне необходимост за това, например “Планинска застраховка” при туристически мероприятия или застраховка на спортисти при провеждане на спортни мероприятия.

 

Сигурност за по-качествено лечение , а и спестяване

 

При детските застраховки е застраховано самото дете, което трябва да е на възраст от 0 до 13 години, а застраховащ може да бъде всеки родител, баба, дядо, роднина или друго лице.

При изтичане на срока на застраховката, когато детето навърши 18 години, то ще разполага със средства за своето образование или други инициативи независимо от изплатените обезщетения през срока на договора. Застрахователната сума може да се трансформира в стипендия и да се изплаща еднократно или за 2, 3, 4 или 5 години при гарантирана лихва от определен процент, ако детето продължи образованието си. През периода на плащане на застраховката родителят ползва данъчни облекчения, като избира сигурната инвестиция в сигурността на детето си пред данъчното облагане. Застрахователната компания поема рисковете по застраховката, като предоставя и възможност за спестяване. Застрахователната премия пък може да бъде платена еднократно (при сключване на застрахователния договор); чрез месечни или годишни вноски; или по друга договорена с клиента сума.

Така че детските застраховки освен сигурност за по-качествено лечение дават възможност при навършване на пълнолетие всяко дете да получи спестяване, което ще му помогне да поеме своя път в живота. Осигурява се финансова подкрепа в случаите, когато няма да може да разчита на родителите си поради преждевременна загуба или нетрудоспособност. Благодарение на еднократна сума или годишна рента бъдещият младеж може да усвои професия, да продължи обучението си или да покрива част от разходите си.

От друга страна, детската застраховка е сигурно средство за спестяване на капитали и натрупване на допълнителна доходност, като в същото време гарантира и ефективна застрахователна защита.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001