„Професионалната отговорност”е задължителна превенция за специалисти от различни области

07 Юли 2011 г.,zastrahovatel.com
Илеана Стоянова

 

След присъединяването на България към Европейския съюз нарасна интересът на обществеността от сключването на застраховки на професионални отговорности.

Задължителни сега са отговорност на лекари, адвокати, нотариуси, строители ,застрахователни брокери, дипломирани експерт счетоводители, хуманни лекари, медицински персонал, стоматолози, архитекти, проектанти - строителни инженери, консултанти, на лица, упражняващи независим строителен надзор, синдици,  туроператори, на лица правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

За все повече професии вече се въвеждат изисквания да се притежава валидна застраховка „ Професионална отговорност”, за да може да се упражнява съответната професия. Тези задължения се формулират в нормативни документи или закони. Когато е налице завишен риск от настъпване на вредоносни събития или вредите биха били твърде големи, държавата чрез нормативни актове въвежда задължение за сключване на определени видове застраховки. При тези застраховки елементът на доброволност е запазен единствено при избора на застраховател. В по-голямата част от случаите е предвидена и административна отговорност (глоба) при несключването им.

Общото за всичките тези застраховки е, че се сключват, като се определя единичен или агрегатен лимит на отговорност. Единичният представлява максималният размер на сбора от сумите, които застрахователят ще заплати за всички покрити по условията искове за отговорност. Те трябва да са породени от едно застрахователно събитие, настъпило по време на действие на застраховката. Агрегатният лимит на отговорност представлява максималният размер на сбора от искови суми за всички застрахователни събития, настъпили в периода на застраховката. Полиците се сключват за срок от 12 месеца, като премията се формира като процент от избрания агрегатен лимит на отговорност.

За разлика от Съединените щати съдебните дела срещу професионалисти (лекари, адвокати и архитекти) в България не са толкова много. Но ние бързо и лесно се учим от тях и не е далеч времето, когато адвокатите ще посъветват своите клиенти да заведат дела за шестцифрени суми.

Наскоро представителното проучване показа, че потърпевшите, потърсили отговорност за допусната лекарска грешка през последните 5  години, се движат в диапазона 5000-15 000 лв.    В момента в българските съдилища са заведени близо 100 дела, а изплатените до момента обезщетения са за над  500 000 хиляди лева.

Въпреки че българите рядко се обръщат към съда, лекари, адвокати и архитекти са наясно с риска от това да бъдат подведени под отговорност. Нещо повече – за тези дейности, и не само за тях, застраховката „Професионална отговорност” е задължителна. Тя е задължителна превенция. Всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат полица, чрез която да покрият евентуални щети към трети лица. Разбира се, всеки сам решава какъв да бъде размерът на полицата, но цената на една такава застраховка е толкова малка, че не би трябвало дори да се замисляме, след като плащаме много повече за „Гражданска отговорност” на автомобила или само да се почерпим една вечер с приятели.

При сключването на договор и определянето на сумата на полицата трябва да се знае, че най-ниската цена не означава най-добрата застраховка. Защото както в магазина, така и в аптеката качествените продукти,  които ще ни помогнат да се чувстваме по-добре, за по-кратко време и качествено ще ни излекуват, не са с най-ниска цена.  Преди да вземете решение, е добре да се посъветвате с консултант, който да ви помогне да определите риска, свързан с дейността ви. Обикновено той зависи както от самата практикувана професия, така и от големината на фирмата и размера на обезщетенията, обикновено присъждани в случай на иск. Друг фактор, определящ нуждата от закупуване на полица, са изискванията на клиенти и партньори. Често при работа с държавни институции или чуждестранни компании те може да изискат фирмата, с която поддържат връзки, да има застраховка срещу грешки на персонала или дефекти на продукцията.

Тъй като малцина от пострадалите от небрежност в България решават да търсят правата си чрез съда, е лесно да се допусне грешката да се закупи единствено „проформа” застраховка, която няма да покрие дори сравнително ниските обезщетения, присъждани в страната.  Освен това представителите на редица други професии, които не са задължени да застраховат дейността си, могат също да се замислят за това, че все повече потребители са наясно с правата си и могат да си позволят разноските по един съдебен иск.

В света съществуват три основни вида застраховки за професионалисти

 

Първата група са полиците за обща отговорност, които защитават в случаи на грешки и небрежност, довели до телесни повреди. Обикновено в покритието влизат и нанесени евентуални материални щети.

Втората група са застраховките „Професионална отговорност”  и са предназначени за дейности, при които всяка грешка би могла да доведе до съдебен иск. Най-известните полици от тази група са сключваните от медицинските работници.

Освен в сектора на услугите потребителите могат да решат да търсят правата си и в случай че за закупили продукт, който е дефектен и не отговаря на изискванията за качество. Тези рискове се покриват от застраховките „Отговорност за продукта” - третата група.

В някои от държавите от ЕС вече се предлага и сравнително нов вид полици – застраховка на работодателя срещу действията на служителите на фирмата. Този вид договори защитават компанията от евентуални дела за неправомерно уволнение или сексуален тормоз. В България също се предлага покритието „Застраховка на работодателя”, но у нас то покрива рисковете от телесно увреждане или смърт на някой от подчинените в курса на изпълнение на задълженията му.

По-нестандартно покритие на риска бе договорът за застраховка „Професионална отговорност”, сключен между ЗАД „Булстрад” и Българска телеграфна агенция през месец юли 2006 г.  Това бе първата по рода си професионална застрахователна  защита на свободното слово. Покритите рискове бяха клевета, обида, незаконно присвояване на авторство, въвеждане в заблуждение, нарушение на право на интелектуалната собственост, включително авторско право, търговска марка, права върху патенти и издаване на чужда тайна. Сключеният едногодишен договор бе за лимит на отговорност 50 000 лв., платената премия - 200 лева.

 

У нас полиците за професионална отговорност, предлагани на пазара, са подразделение на застраховките „Гражданска отговорност”.

За разлика от застраховките на имуществата или от личното застраховане при застраховането на професионалната отговорност настъпването на застрахователния случай не зависи от външни фактори (стихийни бедствия, природни явления, нещастни случаи, действия на трети лица), а от квалификацията на лицата, извършващи определена професионална дейност. Като правило при застраховките за професионална отговорност за настъпване на застрахователен случай се счита влязло в сила съдебно решение, с което се установява съответната имуществена или морална отговорност на застрахования за причинени вреди на клиента и техният размер. Освен това за застрахователен случай могат да се признаят и случаите на споразумения между застрахования и клиента (третото лице), но само при наличието на неоспорими доказателства за причините, довели до предизвикване на вредите, които следва задължително да бъдат съгласувани със застрахователя.

Компаниите, които предлагат тези продукти са „HDI Застраховане” АД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД,  Интерамерикан България” ЗЕАД, „Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София”, „Общинска застрахователна компания”, „Дженерали застраховане” АД, ЗАД „Виктория”, ЗД „Бул инс” АД, ЗД „Евроинс” АД, ЗК „Български имоти” АД,  ЗАД „Алианц България”, ЗАД „Армеец”, ЗАД „Булстрад”, ЗАД „Енергия”, ЗК „Лев инс” АД и ЗД  "Уника"  АД.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застраховане"
Христо Драганов Йордан Близнаков, 2000
orange_li
"Делови решения"
проф. Румен Георгиев, 2006