Започна ерата на електронната „Гражданска отговорност”

29 Юни 2011 г.,zastrahovatel.com
Гергана Иванова

Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците, стартира на 1 юни 2011 г., но се въведе 45-дневен тестови период, което на практика означава, че до 18 юли 2011 г. успоредно ще бъдат издавани както полици „на кочан“, така и полици чрез системата. Това стана ясно след проведената на 30 май 2011 г. в сградата на Комисията за финансов надзор среща между заместник-председателя на КФН Борислав Богоев, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, и представители на Асоциацията на българските застрахователи, на Гаранционния фонд, на Българската асоциация на застрахователните брокери, на Асоциацията на застрахователните брокери в България, на Асоциацията за застрахователна сигурност, на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, на Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП, както и от Съюза на застрахователните агенти. Темата на срещата беше готовността за стартиране на информационната система, чрез която ще се издават полици по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, и по този повод присъства и софтуерната фирма „Мусала Софт СТЦ Интерпред”, която разработва системата. Фирмата представи системата, както и нивото на адаптация на застрахователите към нея, съобщиха от надзора.

            Не е необходим отлагателен период, обобщи информацията Борислав Богоев, има възможност системата да стартира от 1 юни 2011 г., но следва да се предвиди период, в който да се тества системата и да се отстраняват възникналите технически проблеми. На срещата е решено да се даде 45-дневен тестови период, за да се осигури възможност  всички  служители на застрахователните компании, на брокерите и застрахователните агенти да се включат в системата, както и да се обучат да работят с нея. От 18 юли 2011 г. всички, които предлагат полици по „Гражданска отговорност”, ще трябва да имат готовност да ги издават само чрез системата. След въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код (индивидуален номер на полицата) в реално време. По този начин ще отпадне необходимостта от отчитане на полиците и ще се прекрати лошата практика на отчитане на полиците с голямо забавяне, припомниха от надзора.

            Ден по-късно, на 1 юни 2011 г., на специална пресконференция в Комисията за финансов надзор беше обявен и самият старт на системата. На нея присъстваха Борислав Богоев,  заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор,  Борислав Михайлов, изпълнителен директор и председател на УС на Гаранционния фонд, Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи, комисар Алекси Стратиев, заместник-директор на Главна дирекция „Охранителна полиция“, Антон Антонов, началник сектор „Пътен контрол” в отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Охранителна полиция”, както и представители на софтуерната фирма. Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“,откри брифинга с китайска поговорка: „Всеки дълъг път започва с първата стъпка и с първата крачка“. Това, което бих могъл да допълня, е, че освен че човек трябва да знае накъде е тръгнал, той трябва да има и силата и волята да извърви пътя докрай, заяви Борислав Богоев. 

            Всички застрахователни дружества на пазара ще имат достъп до платформата, чрез която се въвежда единна номерация на застрахователните полици. Системата ще позволи на Гаранционния фонд в реално време да има информация за това какви застрахователни полици са издадени, кой ги е издал и кои са бенефициентите по тези полици. По този начин бизнесът и държавата ще имат точна информация за реалния обхват на застраховката Гражданска отговорност във всеки момент.

            Борислав Богоев уточни, че инвеститор в системата е Асоциацията на българските застрахователи, неин собственик е Гаранционният фонд, а модератор в системата и потребител е Комисията за финансов надзор, тъй като информацията, съхранявана в системата, ще се ползва от комисията при извършване на регулаторната й дейност.

            Борислав Михайлов заяви, че продължава процесът на сертифициране на компаниите. Гаранционният фонд вече е издал първите сертификати на застрахователи за новата електронна система, уточни той. Почти всички застрахователни дружества са преминали тестовете, сертификатите са готови, но все още не са връчени физически, като предстои да стане в следващите дни. Според променената концепция за електронните полици не всички дружества са длъжни да стартират точно на 1 юни, въпреки че системата е официално отворена от тази дата. Всяко дружество ще тества системата си, ще състави протокол, който ще предаде в Гаранционния фонд, и едва след като бъде оценено от него, ще получи съответния сертификат. После ще трябва да заяви с писмо до Гаранционния фонд кога ще започне да работи по новата система. Така на практика

 

            застрахователните компании ще могат да стартират в различен ден своята работа

 

по електронното издаване на полици.

            Чрез създаването на SMS портал към системата на един по-късен етап полицията ще може да проверява чрез SMS дали спрените на пътя автомобили имат валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. SMS-проверката ще бъде безплатна за пътните полицаи, а за всички останали хора, които искат да направят справка дали някое возило е застраховано, ще бъде на цената на обикновен SMS за съответния оператор. При изпратен SMS с регистрационния номер на автомобила ще се получава отговор с уникалния код на полицата, издаван от Гаранционния фонд при сключване на застраховката. Вероятно нововъведението ще стартира от есента, обяви Борислав Богоев.

            Представители на фирмата, разработила системата, демонстрираха в реално време как се сключва застраховката, как изглежда и как може да се провери регистрирането й в системата на Гаранционния фонд. Тестовете ни показват, че 50 застраховки в секунда могат да се сключват през системата, посочиха от софтуерната компания и допълниха, че системата позволява многократно по-голям брой на сключени полици в секунда.

            Към момента системата дава възможност да се издават полици, чието плащане е на вноски, тъй като промените в Кодекса за застраховане, предвиждащи само еднократно плащане на премията, все още не са приети. От думите на Борислав Богоев стана ясно, че някои от посредниците вече са се сдобили с  електронни оптични четци за разчитане на информацията от свидетелствата за управление и личната карта. 

            „Електронната полица” ще даде възможност да се засили и контролът по отношение наличността на „Гражданска отговорност”, тъй като всяка полица от момента на издаването й в реално време ще се отчита в системата. Друго предимство за потребителите, което ще създаде действащата информационна система, е възможността за изграждане на системата „бонус-малус“. В нея ще бъдат заложени критерии, които ще влияят на цената на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и причинените щети. Системата ще позволи да се намали и времето за издаване на полицата, тъй като данните за МПС и собственика, веднъж въведени, само ще се актуализират при всяко подновяване на полицата. Така ще се минимизира и възможността за допускане на грешки при въвеждане на данните, коментираха още от Комисията за финансов надзор. Заместник-председателят на КФН Борислав Богоев се надява още

            от октомври тази година системата „бонус-малус“ да бъде въведена

 

            Изчисляването на „бонус-малус“ (коригиращ) коефициент ще отчита риска, свързан с МПС и/или лицето (собственик или водач), и ще бъде прилаган към премията по „Гражданска отговорност“ съобразно тарифата на съответните застрахователни компании. Коригиращият („бонус-малус“) коефициент за комбинацията от МПС и лице ще се изчислява преди регистрация на полица „Гражданска отговорност” в системата. Стойността на коефициента ще бъде в линейна зависимост от един или няколко параметъра (брой виновно причинени ПТП, брой изплатени щети по „Гражданска отговорност“ или „Каско“ и т.н.), асоциирани към лице или МПС. Параметрите, формиращи стойността на коригиращия коефициент, ще бъдат автоматично изчислявани на определен интервал от време за всички моторни превозни средства и лица. Все още няма нормативна уредба, която да регламентира алгоритъма, така че ЕИСОУКР първоначално само ще събира данните и ще връща единствено бройки на ПТП и щети за дадено МПС.

            В момента Комисията за финансов надзор е сформирала работна група, която да проучи и излезе с предложение как да бъде въведена системата „бонус-малус“. Един от обсъжданите варианти е цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ да зависи и от точките в талона на водача. Според редица специалисти, включително и от МВР, това ще бъде най-лесният начин, поне в началото, за оценка на рисковия профил на водачите. Всъщност тази идея не е новост, а практика в редица европейски държави. Целта е тези от водачите на моторни превозни средства, които системно нарушават правилата за движение по пътищата и стават предпоставка за произшествия, да плащат значително по-висока премия и, обратното, внимателните шофьори на пътя да получат бонуси за това, като платят доста по-малко.  Въвеждането в действие на предложението за контролните точки ще провокира арогантните и недисциплинирани водачи да станат дисциплинирани, защото ще се въведат общи регистри и когато трима застрахователи ти откажат сключването на застраховка, ще се замислиш. Все ще се намери кой да те застрахова, но ще е на страшно висока цена. Така ти, причиняващият много щети, ще бъдеш наказан от обществото и ще плащаш скъпо, след като си безотговорен, е мнението на работещи в бранша. Друг съществен елемент, който не бива да се пропуска, е, че с въвеждането на предложението в действие значително ще нарасне и без това ширещата се на пътя корупция. Всеки, който знае, че отнемането на контролни точки от талона ще бъде свързано освен с глоба по наказателното постановление и със значително по-висока цена на „Гражданска отговорност” ще предпочете да плати на пътя, но да не си създава излишни затруднения и разходи, е мнението на други.

            Практиката на страни, които отдавна прилагат системата „бонус-малус”, показва, че и видът на автомобила, и поведението на водача трябва да оказват влияние при определяне на тарифата. Водачът с поведението си представлява риск, който е по-трудно прогнозируем от този на автомобила. На базата на техническите характеристики може да се дефинира кой автомобил какви рискове крие при управление и при движението си. Докато поведението на хората не може да се вкара в рамки. Единственото, което може да се направи, е да се води статистика, която да дава информация кои водачи биха били склонни към определен тип действия.

            В Германия например застраховката може да варира от 160 до 1000 евро в зависимост от това колко мощна е колата, кога е произведена, какво показва статистиката относно катастрофите с този модел, колко души карат колата, на колко години са, возят ли се в нея малки деца, какъв стаж има шофьорът, от какъв пол е, колко и какви нарушения има през годините, в какъв район живее - с повече или по-малко произшествия, кара ли въобще колата, дали застраховката е комбинирана с „Каско” и т.н.

            „Гражданска отговорност“ да се купува от всеки активен водач, а не за колата, както е в момента, искат застрахователи. Така много по-добре ще може да се премери рискът от катастрофи и цената на полицата ще бъде адекватна на поведението на съответния водач. Най-логично е всеки шофьор и евентуален ползвател на автомобил да си има застраховка, каза Румен Янчев, председател на УС и изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп“, пред БТА. Той даде пример с трагедията в Симеоновград, където загинаха шест деца. В този случай колата е била собственост на баща, който я е преотстъпил на сина си. Той пък от своя страна я дава на свой близък, който причинява фаталната катастрофа. Ако „Гражданска отговорност“ се купува от шофьора, лесно ще се въведе системата „бонус-малус", при която примерните шофьори ще плащат по-евтина полица, а агресивните и причиняващи катастрофи - по-скъпа, стана ясно от думите на Янчев. Той допълни, че между 30% и 40% от цената на застраховката ще зависи от типа автомобил, но по-голямата част от сумата ще се формира от рисковия профил на водача.

            На подобно мнение е и Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул инс“ АД. Той допълни, че в момента е много трудно да се установи рисковият профил на колата при купуване на „Гражданска отговорност“. Особено ако колата е продадена 2-3 пъти за година и е карана от няколко души. Тази практика е широко разпространена в другите държави и по-скоро нашата система е изключение, каза Проданов. Той допълни, че сред застрахователната гилдия у нас подкрепят идеята застраховката да се купува за шофьора, а не за автомобила. Имаме една кола, но и тримата в семейството сме с книжки, не можем да плащаме за „Гражданска отговорност“ за всеки от нас, коментират обаче гражданите.

            Стартът на Единната информационна система за оценка, контрол и управление на риска на 1 юни изправи на нокти цялата застрахователна гилдия. Датата, от която започва да действа единната система, буквално подлуди IT-отделите на някои от компаниите. Част от тях се оплакаха, че тестовият електронен модел им е бил предоставен броени дни преди старта. Факт е, че дружествата стартираха от различно технологично ниво.  На практика срокът 1 юни притисна малките дружества, докато големите компании с финансови възможности бяха готови доста преди старта. Част от големите компании не искаха да има никакво отлагане - така се надяват да излязат пред клиентите едни гърди напред и да се покажат стабилни. Друга част от големите обаче смятат, че не е време да се показват мускули, защото нововъведението е достатъчно революционно за пазара и трябва да тръгне без фал старт. Всички знаем, че агентите, които продават „Гражданска отговорност”, не са на най-високо ниво на обучение, за което сме виновни и ние, компаниите. Всички дружества обучават посредниците си да продават електронно. Все още обаче има малки населени места, където стартът на електронната полица ще създаде проблем. В началния етап, когато все още ще има бъгове по системата и недобра комуникация между застрахователите и Гаранционния фонд, дори може да очакваме спад на обхвата поради невъзможност за издаване на полици, предупреди Стефан Софиянски, главен изпълнителен директор на ЗК „Лев инс“ по време на форума „Шумът на парите“ 2011 . Той не се ангажира да посочи в какъв обем ще е спадът, но като цяло браншът смята, че обхватът на застраховката „Гражданска отговорност” ще падне с минимум още 10% поне до новата кампания, тоест до зимата. Всички обаче са единодушни, че България трябва да въведе системата.              

    

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки