По-малко премии, повече щети

20 Януари 2011 г.,zastrahovatel.com
Автомобилният пазар

По време на криза всички затягат коланите. За да спасят фирмата си от финансови затруднения, мениджърите прибягват до различни методи - от оптимизиране на разходите, през замразяване или намаляване на заплатите, до уволнения на служители и затваряне на офиси и клонове. Борейки се с месечния си семеен бюджет, пък българинът намалява разходите си, като ограничава някои покупки, в т.ч. и на застраховки. По данни на Комисията за финансов надзор за застраховки през 2009 г. българинът е похарчил едва 222,31 лв., което е с 14,94 лв. по-малко, отколкото година по-рано, когато тази сума е била 237,25 лв. Редно е да отблежим, че за периода от 2005 г. до 2008 г. Българинът, макар и с малко, е увеличавал разходите си за застраховки за разлика от 2009 г. , когато е свил бюджета си.

Обобщени данни за Европа показват, че страната ни продължава да се нарежда на дъното на класацията по суми, отделяни за застраховане. По показателя застрахователна плътност България изостава значително както от централноевропейските, така и от балтийските държави. Сравнението със страните от Западна Европа пък е направо немислимо. На дъното в класацията след нас е само Румъния, сочи статистиката. Начело на класацията с 6555 щатски долара се нарежда Холандия, следвана от Дания с 5 529 долара, Люксенбург - 5227, Великобритания – 4579, и Ирландия - 4516. В дъното са Словакия с 517 щатски долара, Полша - 430, Унгария - 398, Литва - 165, България – 158, и Румъния - 136.    

Малко по-различна е ситуацията с показателя застрахователно проникване (брутен премиен приход към БВП). За 2009 г. този показател за България е 2,54%, докато година по-рано е бил 2,70%. Тук в класацията след нас остават Гърция с 2%, Румъния с 1,8% и Литва с 1,5%. Отново  начело е Холандия с 13,6%, следвана от Великобритания с 12,9% и Франция с 10,3%.  

Защо е важно да не загърбваме застраховките дори и по време на финансова криза? Отговорът е, защото те биха гарантирали сигурност, когато един инцидент би ни струвал доста скъпо, ако финансите ни са пострадали. Простата аритметика показва, че платените пари за застраховка днес не биха натоварили финансово много от хората, както би направил това един непредвиден инцидент утре. A кризата е добър период да станем по-дисциплинирани финансово, по предвидливи и да покажем на самите себе, че умеем да се справяме и с непредвидени проблеми, смятат застрахователите.

 

Изключително острата конкурентна борба на застрахователния пазар провокира голяма част от застрахователните компании да ориентират в по-голяма степен своята политика към ликвидацията на щети. Този процес играе основна роля за запазване на клиентите, за привличане на нови клиенти, за увеличаване на пазарния дял, в т. ч. за завоюване на нови пазарни позиции, както и за създаване и поддържане на добър имидж. Практиката показа как липсата на адекватна политика именно в тази част от застрахователния процес доведе до изграждането на лоша репутация на някои от компаниите. Всички ние сме били свидетели на коментари от страна на недоволни клиенти от типа „Тази компания не плаща” или „Така ми ремонтираха автомобила, че си оставиха ръцете”. Ето защо усилията на застрахователните дружества са насочени именно към определяне на реален размер на загубите, обезщетяване на действително претърпените вреди, съкращаване на административните процедури и сроковете за изплащане на обезщетения, както и към по-прецизния подбор при избора на доверени сервизи. Не случайно е валидна поговорката, че добрият застраховател проличава при ликвидацията на щетите

 

Именно тогава се вижда кой как работи, кой има по-добро отношение към клиента и доколко гъвкаво реагира в конкретната ситуация. Стъпка в тази посока са и създадените и ефективно действащи мобилни групи, които посещават на място по-тежките произшествия - 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Отразяването на произшествието от своя страна се изразява в посещение на място, изготвяне на снимков материал и скици, идентифициране на участвалите в произшествието превозни средства и идентификация на водачите им, установяване наличие на алкохол и т.н.

 

Всичко това би звучало добре, ако статистиката не показваше непрекъснато увеличаваща се квота на щетимост при автомобилните застраховки, като темпът на нарастване е по-силно изразен при застраховката „Автокаско”. Ако квотата на щетимост средно за пазара (изплатени обезщетения към премиен приход) към деветмесечието на 2008 г. е била 46,86%, то година по-късно вече е 61,90%, а в края на септември 2010 г. е 65,81%. Сходна е и ситуацията при задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Квотата на щетимост средно за пазара към 9-те месеца на 2008 г. е била 53,03%, през 2009 г. е 54,11%, а към деветмесечието на 2010 г. имаме леко подобрение от 53,45%.

Друг интересен фрагмент от цялостния поглед на пазара е динамиката в премийния приход по автомобилно застраховане от 2005 г. насам. Ако през 2005 г. например пазарът отчита номинален ръст на премийния приход от 33,7%, през 2006 г. - 12,9%, през 2007 г. - 28%, а през 2008 г.  - 23,5%, то през 2009 г. за пръв път е налице спад от 2,9%. Ако разгледаме само задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, то ситуацията е по-различна. Макар и с различни темпове, премийният приход по полицата расте през всяка от разглежданите години. Данните показват ръст от 41,1% през 2005 г., 7,1% през 2006 г., 15,1% през 2007 г., 24% през 2008 г. и 14,8% през 2009 г. 

Данните сочат, че „Автокаското” спада много сериозно при всички застрахователи и причината е повече от ясна - нов автопарк няма, автомобилните вносители отчитат почти нулеви продажби на нови автомобили, а автопаркът, който се движи на територията на страната остарява, амортизира се и съответно има по-ниска застрахователна стойност. Ако към деветмесечието на 2010 г. събраните премии по автомобилната полица са 372,544 млн. лв., то година по-рано те са били 450,274 лв.

Общият брой на новите коли, продадени у нас за 2008 г., е 57 927, показват данните на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България. При средна цена 25 хил. лв. и „Автокаско” 5% от стойността на автомобила този пазар възлизаше на над 70 млн. лв. Данните показват още, че спадът на продажбите на нови автомобили за 2009 г. е с близо 47%, когато са продадени само 26 813 автомобила. Към ноември 2010 г. техният брой е едва 17 327. Отделно има спад и при продажбите на стари автомобили.

Прави впечатление обаче, че дори и при задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, която е най-големият източник на приходи, все повече спада процентът на лицата, сключили договори. Процентът на автомобилите без застраховка у нас надхвърля 22%. Липсата на доходи, но и липсата на разбиране е в основата на този проблем. Част от хората смятат, че това е вид данък, тоест има неразбиране, че това е застраховка със социален елемент. 

За намалението на сключените  полици „Автокаско” спомогна и непрекъснато увеличаващата се цена на задължителната полица „Гражданска отговорност”. Нормално е, когато се увеличават лимитите на отговорност, и броят на пътнотранспортните произшествия да се повишава и цената на застраховката. Притеснителното в случая обаче е, че към момента 580 000 автомобила в България се движат без застраховката.

„Гражданската отговорност” бележи лек ръст, като основната причина е в покачването на премиите, а не в регистрирането на по-голям обхват. Спадът в  „Автокаско-то” е показателен, че част от индивидуалните клиенти вече спестяват от застраховките си.

 

На практика пред прогресивно обедняващия българин започва да стои дилемата дали да си купи скъпата „Гражданска отговорност” и да се откаже от „Автокаското” или да си сключи полица, покриваща само риска  „Кражба”. В различните компании покритието на този риск варира между 2,5% - 3,5% от застрахователната сума. Изискването в повечето случаи е премията да бъде платена еднократно.

Стъпка в посока на отказ от сключване на  „Автокаско”, особено за автомобилите над 10 г., се оказаха и въведените от застрахователните компании минимални премии по клаузата  „Пълно Автокаско”. Тези премии варират между 200 и 300 лв. за различните компании. Така на практика независимо от това, че калкулираната цена е по-ниска от фиксираната, клиентът следва да заплати минималната премия, в случай че желае застрахователят да поеме риска за неговия автомобил.

Резонно от своя страна пък застрахователните компании се опитват да подобрят портфейлите си по  „Автокаско”, като ограничат застраховането на стари автомобили, което не е финансово рентабилно, използвайки различни похвати, единият от които е въвеждането на минимални премии, а другият - високи тарифни числа и висок процент на овехтяване при изплащане на обезщетения. Някои от дружествата имат изискване за минимална премия и при покритие на риска  „Кражба”.

Определено, ако колата ти струва 2000 лв., тогава ще си кажеш, ще си направя  „Гражданска отговорност”, но няма да сключа  „Автокаско”. Елементарният извод оттук е: ще карам внимателно и когато ме ударят не по моя вина, ще отида да си получа обезщетението от застрахователя на виновно причинилия ми щетата. В развитите страни това отдавна е осъзнато. На практика  „Автокаско” сключват само заможните хора, застраховат се и новите автомобили на кредит и лизинг. За колите, излезли от лизинг, схемата е: внимавам, защото е много скъпо. По този начин арогантните и недисциплинирани водачи ще станат дисциплинирани, защото ще се въведат общи регистри и когато трима застрахователи ти откажат сключването на застраховка, ще се замислиш. Все ще се намери кой да те застрахова, но ще е на страшно висока цена. Така ти, причиняващият много щети, ще бъдеш наказан от обществото и ще плащаш скъпо, след като си безотговорен, е мнението на работещи в бранша. До съзнанието на всеки българин трябва да достигне, че застраховката „Гражданска отговорност” е задължителна и без нея не може да се управлява автомобил. 

Не е за подценяване и фактът, че непрекъснато растат пътнотранспортните произшествия, а оттам и размерът на изплатените обезщетения

 

Последният пример е верижната катастрофа на бул. „Брюксел”. Заледяване на пътната настилка предизвика верижна катастрофа от 20 автомобила. В рамките на Европейския съюз загубите от пътнотранспортни произшествия през 2010 г. възлизат на над 130 млрд. евро. През периода 1990 - 2009 година при пътни инциденти у нас са загинали 21 773, а ранените са 168 007. Близо 30% от тежко ранените остават инвалиди за цял живот. Според статистиката най-много катастрофи в София са настъпили в интервала 14-18 часа. Характерни места с концентрация на ПТП са сигнализираните пешеходни пътеки и спирките на градския транспорт. Най-честите причини за пътни инциденти са несъобразена скорост, неспазване на дистанция, употреба на алкохол, непознаване на рисковите фактори от водачи и пешеходци. Неволното или съзнателно нарушаване на правилата за движение, както и ниското ниво на подготовеност също водят до катастрофи. Причина често е и пренебрегването от близки и приятели на факта, че шофьорът до тях кара след употребата на алкохол или без да е правоспособен.

 

Фактор, който оказва не малко влияние, е и бумът на застрахователните измами

 

Загубите от застрахователни измами в Европейския съюз възлизат на между 5% и 10% от общия премиен приход на компаниите, сочи неофициалната статистика. По груби сметки на представители от застрахователния бранш у нас автомобилното застраховане губи поне по около 70 млн. лв. всяка година от престъпни схеми с автомобили. Към тях трябва да се прибавят и много по-малки измами, които ощетяват компаниите, в резултат на което числото достига около 100 млн. лв. Световната финансова и икономическа криза в известна степен даде нов тласък за изфабрикуване на фиктивни кражби на скъпи автомобили, за които компаниите след това плащат десетки и дори стотици хиляди левове. Не само схемите за купуване на коли на лизинг и „кражбата” им впоследствие докарват загуби на застрахователните компании. Дори хора, закъсали за пари заради кризата, които не са в състояние да плащат вноските си за купения автомобил, сами решават да се отърват от него, за да бъде платен лизингът от застрахователя, а те да се освободят от отговорност.

За съжаление и България не прави изключение по отношение на извършване на застрахователни измами и компаниите, работещи на нашия пазар, както и в много случаи добросъвестни граждани, заплатили застрахователните си премии на нагли измамници стават техни жертви. В крайна сметка обаче изводът от кризата е повече печеливши и по-малко губещи.

Като добавим и тревожната тенденция, че от няколко месеца  кражбите на автомобили отново започнаха да се увеличават то става повече от ясно защо се увеличава квотата на щетимост при автомобилното застраховане. Крадат се основно скъпи автомобили - над 50-100 хил. лв.

По отношение на щетимостта при задължителната застраховка „Гражданска отговорност” значение има и фактът, че с бързи темпове нараства средният размер на щетата за имуществени вреди и с още по-голяма скорост за неимуществени вреди. Практиката на съдилищата се изменя със същите темпове. Претенциите на клиентите, които все по-добре се ориентират в обстановката благодарение на адвокатите, които се намесват незабавно след настъпване на застрахователно събитие, и то срещу доста висок хонорар, нарастват скокообразно. Претенциите в повечето случаи се основават на това, че лимитът на отговорност е твърде висок, а не отразяват каква би била загубата на доход вследствие на претърпяното събитие, какви ще бъдат разходите му за полагане на съответните грижи в периода след събитието и колко време ще трае това, обясняват застрахователи. Общо взето, всичко е базирано на това да се преследва по-висок размер на обезщетение с цената на всичко. В някои случаи се експлоатира мъката на хората с цел да се извлекат облаги, допълват от гилдията. Трябва да се има предвид също така, че в някои страни, като Франция, Италия и Люксембург, отговорностите са безлимитни, няма таван за обезщетението. Там цената на човешкия живот е без цена. 

За да се справят с намаляващите приходи в условия на икономическа криза, компаниите започнаха масово да предлагат отстъпки, за да печелят повече клиенти.

При сключване на задължителната застраховка  „Гражданска отговорност” и  „Автокаско” в една и съща компания вече може да се получи от 5% до 20% намаление в цената. Процентът на отстъпките зависи от възрастта на автомобила. Поощрения в цените получават и внимателните на пътя водачи. Ако клиентът на застрахователната компания няма щети, може да получи отстъпка от 10%.

Обикновено териториалният обхват на застраховката „Автокаско” включва само щети, нанесени в България. Разбира се, застрахованият може да разшири този обхват по желание, като главното условие, за да направи това, е полицата му да е с покритие „Всички рискове”, или т. нар. „Пълно автокаско”. Ако клиентът си е сключил само клауза „Кражба на МПС” например, допълнително разширение за чужбина не може да се направи. Разбира се, за допълнителното покритие следва да заплатите и допълнителна премия. Обикновено тази сума е в процент върху премията, която сте платили за покритие на застраховката „Автокаско” на територията на България и варира в диапазона между 2% и 20%. Напоследък в опитите си да привлекат клиенти и да предложат по-атрактивни продукти все повече компании предлагат разширяване на териториалното покритие, без да изискват допълнителна премия за това. При повечето дружества обаче безплатното разширяване на покритието е обвързано с определени условия. Най-често за целта се изисква клиентът да е сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност” заедно със сертификата „Зелена карта” в същото дружество. При друга част от компаниите пък разширението на териториалното покритие е безплатно само в случаите, когато заплатената застрахователната премия по „Автокаско” надхвърля определена сума. Добре е да сте наясно и с това за кои точно държави се отнася покритието по полицата ви. По принцип разширението се прави за територията на Европа - страни, членки на ЕС, и страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”. В обхвата на споразумението влизат Швейцария, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Андора и Хърватска. Друга подробност, която е добре да проверите, е срещу кои точно рискове сте защитени извън страната. При някои компании част от рисковете, срещу които сте застраховани в България, не попадат в обхвата на защитата за чужбина. Например колата може да е застрахована срещу пожар на територията на страната, но това да не важи за други държави. В такива случаи, за да включите и тези рискове, също ще трябва да платите допълнително или пък да имате „Гражданска отговорност” и „Зелена карта” в същата компания.
В повечето случаи валидността на полицата за чужбина съвпада с тази за България, но има и изключения. При някои компании можете сами да изберете за какъв период да важи допълнителното покритие - например за половин, един, два месеца. При друга част от дружествата пък това е стандартното условие за покритието за чужбина, като обикновено в такива случаи е необходимо и да уведомите предварително застрахователната си компания за това кога ще го ползвате.

 Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки