Различната кампания. Без реклама, бонуси и отстъпки

12 Януари 2011 г.,zastrahovatel.com

Пазарът на задължителната полица се променя драстично и динамично

 

Традициите вече може и да не са това, което бяха, но поне при задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, те все още играят господстваща роля и определят поведението на пазара. Потребителите на застрахователни услуги до такава степен са свикнали с обичайните маркетингови кампании и похвати в края на годината, че едва ли някой си прави труда да си зададе въпроса на какво се дължи сезонността на продажбите. Тя е факт, а не просто повърхностно впечатление, породено от разнообразните рекламни оферти и новаторски подходи, на които ставаме свидетели по това време на годината. В разгара на кампанията всички застрахователни дружества се стремят да рекламират повече и по-качествена застраховка, за да привлекат колкото се може повече клиенти, най-вече заради максимата „ден година храни”, тук можем да кажем „месец година храни”. Изненадващото обаче е, че тази година ситуацията е коренно различна. Застрахователите са затегнали коланите и вече виждаме все по-малко реклами, а с намалените комисиони и посредниците нямат интерес от това да организират шумни рекламни кампании. Може би

 

най-сетне българският пазар порасна и се доближи до европейския

 

Вероятно пазарът на задължителната застраховка вече ще се подчинява на пазарните, а не на  непазарните механизми. Определящи ще са цената и адекватното обслужване, а не бонусите и отстъпките.  

На застрахователите и застрахователните посредници се забрани също така да предоставят бонуси или отстъпки под каквато и да е форма, които не са предвидени в тарифата на съответния застраховател за „Гражданска отговорност”. За целта надзорът издаде изрична заповед. Това правило се разпростира и върху всички индиректни и прикрити форми за даване на отстъпки и бонуси както от застрахователите, така и от застрахователните посредници, като същото правило е и по отношение на комисионите на застрахователните брокери и агенти. Практиката до момента беше чрез договори за рекламни или консултантски услуги да се прикрива предоставянето на по-високи комисионни възнаграждения. Целта е да се прекратят порочните практики за неоправдано намаляване на премията, което застрашава финансовата стабилност на пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и свързаното с това накърняване правата и интересите както на лицата, претърпели имуществени и неимуществени вреди в резултат от пътнотранспортни произшествия, така и на лицата, добросъвестно сключили задължителната застраховка. С отделна заповед се регламентира, че при разсрочено плащане на премията по „Гражданска отговорност” размерът на вноските трябва да съответства на периода на покритие на застрахователния договор и плащането на всяка разсрочена вноска трябва да бъде в началото на периода, за който тя се отнася. Целта е да се прекрати недобросъвестно моделиране на застрахователните тарифи, чрез което се залага нарушаване на правилата и цялата дължима премия не се събира. Заповедта е превантивна мярка, насочена към запазване на прозрачността и предсказуемостта на пазара и своевременно предпазваща застрахователи от възможни вредни последици както за самите тях, така и за потребителите на техните услуги, коментираха от надзора.

Застрахователният пазар у нас се променя драстично и динамично, след като вече се въведоха ограниченията за отстъпките, които застрахователите дават на брокерите. Сега брокерите намалиха отстъпките, като повечето или не дават отстъпка при сключване на  „Гражданска отговорност”, или тя е символична - в рамките на 1%, или към 2 лева.

Увеличените лимити на отговорност и високата щетимост по застраховката провокираха постепенното увеличаване на тарифите. В рамките на тази година компаниите повишиха тарифите си, като за някои от тях увеличаването на цените беше направено няколко пъти, на всеки два или три месеца. Сега, в края на годината, застрахователите отново обявиха поредните увеличения. Те съчетаха новите комисиони и с нови цени по полицата. За пръв път през тази година цената на „Гражданска отговорност” скача реално. Практиката досега беше да стартираме с високи цени на прага на кампанията, а приключваме с премии, по-ниски от миналогодишните.  

В същото време статистиката показва, че

 

рисковете все още не са адекватно покрити с премиите

 

които застрахователите събират. Това дава основание да се очаква, че  увеличаването на цената на задължителната полица ще продължи и през следващите години. Паралелно на това обаче следва да се има предвид ниското благосъстоянието на населението, домакинствата, фирмите и дължавата като цяло, което е доста различно от средното за Европа. От тази гледна точка конвергенцията на българската икономика към европейската ще е дълъг процес и това ще отнеме поне 20-30 години, смятат застрахователи. Според тях едва тогава българските цени ще се приближат към европейските, като допълват, че е трудно да се каже каква ще е цената на застраховката след 10 години. От друга страна, в Европа тези застраховки сега струват около 300-400 EUR. Tова е дългострочна цел, и то не на компаниите, за да правят печалби, а да се покрият адекванто рисковете и да могат компаниите да изплащат имуществени и неимуществени щети, причинени от недобросъвестните водачи, обясняват от бранша. Друг не по-малко важен фактор е и ниската култура на нашите водачи на пътя, шофирането в България е доста опасно. Статистиката показва, че в значителен размер катастрофите и отнетите човешки животи са далеч над средноевропейските. От началото на годината до 15 декември са настъпили 6337 пътнотранспортни произшествия. В сравнение с миналата година те  са с 442 по-малко, съобщи главен инспектор Стойчо Константинов, началник сектор в отдел „Пътна полиция” към Национална служба „Полиция”. От началото на годината в катастрофи по пътищата на страната са загинали 758 души. Според главен инспектор Константинов е необходимо да се инвестира в превантивните информационни кампании за безопасност на движението, тъй като в страната се провеждат твърде малко такива кампании. В България единствената сума, която е посочена някъде, е в Кодекса на застраховането и е за технически средства.

Причините за черната статистика, естествено, започват с лошата пътна инфраструктура и завършват с безотговорното поведение, тъй като то рядко е свързано с наказателни мерки върху водачите с лошо поведение. Ако се въведе системата „бонус-малус” е сигурно, че за добрите водачи цената ще остане по-ниска. Системата обаче не може да бъде въведена от една или друга компания, а трябва да се приложи едновременно от всички дружества, опериращи на пазара. На интернет страницата на Гаранционния фонд – www.guaranteefund.bg, вече може да се направи справка за пътнотранспортните произшествия, причинени от моторните превозни средства в България. В рубриката „Справка за броя виновно причинени ПТП” след въвеждане на регистрационния номер или номера на рамата може да проверите дали въпросното МПС е причинило виновно ПТП и с какъв протокол това е констатирано.  Тези данни постъпват в Гаранционния фонд от застрахователите, които подават двустранните констативни протоколи, и от МВР, които изпращат протоколите с материални щети и тези с пострадалите лица. От началото на годината всички протоколи за ПТП са постъпили в системата и постепенно тя ще се доизгражда. Това е доста голяма стъпка към бъдещото въвеждане на системата „бонус-малус”, коментира Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, защото въз основа на тези справки застрахователите ще могат да предлагат различни цени по „Гражданска отговорност”. Освен това въпросната справка, разпечатана на лист, може да се приложи като доказателство към полицата по “Гражданска отговорност”, добави той. В бъдеще тази информационна система ще се обедини със системата, която ще генерира  индивидуален номер на всяка една полица и възможност за on line издаване на застраховката.

 

„Бонус-малус” или противопоставянето на силния и нежния пол

 

Въвеждането на системата „бонус-малус” ще даде възможност цената на застраховката за водачи без нарушения да се понижи, и обратното, за тези, които са нарушители на пътя и с много катастрофи, да плащат многократно повече. Компаниите ще могат много по-точно да определят риска и тарифите и така да намалят загубите си, които търпят в момента от задължителната застраховка. Редовните шофьори ще имат стимул да купуват полицата и това може да повиши обхвата й. В момента голяма част от водачите в малките населени места, които не излизат извън пределите им, карат без застраховка. Това важи и за т. нар. „летни” шофьори, които управляват автомобила си само няколко месеца в годината. Те сключват полицата си на вноски и „забравят” да платят поредната вноска, в момента в който приберат автомобила в гаража. И не на последно място ще има финансови стимули да се подобри дисциплината на пътя.

Практиката на страни, които отдавна прилагат системата „бонус-малус”, показва, че и видът на автомобила, и поведението на водача трябва да оказват влияние при определяне на тарифата. Водачът с поведението си представлява риск, който е по-трудно прогнозируем от този на автомобила. На базата на техническите характеристики може да се дефинира кой автомобил какви рискове крие при управление и при движението си. Докато поведението на хората не може да се вкара в рамки. Единственото, което може да се направи, е да се води статистика, която да дава информация кои водачи биха били склонни към определен тип действия.

Факт е, че въпреки забраната за определяне на премийните вноски в зависимост от пола, много собственички на моторни превозни средства в Европа плащат по-ниски цени за застраховките си, отколкото представителите на силния пол. Това тяхно предимство обаче отново е поставено под въпрос, след като генералният адвокат от Европейския съд Джулиън Кокот заяви, че съществуващата в момента практика е „юридически неуместна”. Наистина в момента европейските закони забраняват на компаниите да вземат предвид пола на клиента си при определяне на цените, но една вратичка в нормативната рамка им позволява да направят това, ако рискът е изчислен на база точни статистически данни. Това се отразява на премиите по някои продукти, като например  „Гражданска отговорност”. В много държави на Стария континент задължителната полица е по-евтина за нежния пол, тъй като статистиката доказва, че жените са по-внимателни водачи от мъжете. Освен това те живеят по-дълго, затова ползват по-изгодни цени и при някои животозастрахователни продукти. Представители на застрахователната индустрия предупредиха, че ако бъдат принудени да предлагат само унисекс продукти, просто ще вдигнат цените за всичките си клиенти.

Застрахователните дружества у нас прилагат в някаква степен системата  „бонус-малус”. Въведоха се завишения за водачи под 25 години и за такива, които са със стаж под една година, както и за виновно причинено пътнотранспортно произшествие през последните три години. Респективно отстъпки ползват водачите, които са над 35 години, както и тези, които са правоспособни водачи, но са на възраст между 60 и 70 години. Предвидиха се още завишения или отстъпки за районите, в които предимно се управлява конкретният автомобил.     

В началото на годината  „Пътна полиция” ще въведе в експлоатация централизирана система за административно-наказателна дейност, която ще дисциплинира водачите да застраховат автомобилите си. Очаква се през януари или февруари да започне опитна експлоатация на системата. Една от функциите й е свързана със застраховката „Гражданска отговорност”.
Според действащата в момента наредба  Гаранционният фонд има задължение ежеседмично да изпраща към  „Пътна полиция” информация за всички сключени валидни полици „Гражданска отговорност”. „Пътна полиция” пък подава информация за всички регистрирани автомобили - новорегистрирани и такива, които са в движение. Цялата тази информация ще има интерфейс и ще бъде зареждана в системата за административно-наказателна дейност. Това ще помогне много в контрола на „Гражданска отговорност”. В момента можем да установим, че автомобилът няма „Гражданска отговорност” единствено и само на пътя по повод управлението на превозното средства. А когато бъде засечен такъв автомобил и тази информация се филтрира, освен за превишената скорост, ние ще имаме информация, че този автомобил се е движил и е нямал „Гражданска отговорност” и ще се образува административно-наказателно производство”, обясни главен инспектор Константинов. По думите му, когато хората разберат за новата система на контрол, ще се увеличи и обхватът на валидните застраховки „Гражданска отговорност”. В момента в Кодекса за застраховане за несключили задължителната полица се предвижда санкция от 400 до 600 лв. за физическите лица и от 2000 до 5000 лв. за юридическите лица. При повторно нарушение тези глоби са съответно 2000 лв. и 10 000 лв.   

Да се криминализира неплащането на застраховка „Гражданска отговорност” пък предложи председателят на Асоциацията на българските застрахователи Орлин Пенев по време на срещата, която се проведе в Комисията за финансов надзор, посветена на задължителната застраховка. В нея участваха представители на застрахователния бизнес и КАТ.

Независимо от всичко казано по-горе обаче е време българското общество да осъзнае социалната роля, която има задължителната застраховка “Гражданска отговорност” - да обезщети пострадалите трети лица за причинените им имуществени и неимуществени вреди, от една страна, и от друга, че човешкият живот няма цена. Може би тогава най-сетне ще станем свидетели на европейско поведение и на българския застрахователен пазар.

 Гергана ИвановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,