Застрахователен портфейл: коледни и новогодишни застраховки за пътувания

29 Декември 2010 г.,zastrahovatel.com
АКО ИСКАТЕ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ ДА БЪДАТ СВЕТЛИ И БЕЗПРОБЛЕМНИ

За Коледа и Нова година по-заможните българи традиционно ще предпочетат да празнуват зад граница – в Европа, Близкия Изток или Средиземноморието; с частно пътуване или в организирана от туристическа фирма екскурзия с посрещане на празниците.

Хората вече знаят, че дори за седмица е необходимо да си направят индивидуална застраховка.  Тя ще гарантира здравословното им лечение в случай на беда, а също така ще им осигури и още полезни услуги при пътуванията със самолет или автобус, както и по време на пребиваването им в чужда държава.

 Българските застрахователи предлагат пакетна застраховка "Помощ при пътуване с медицински разноски" (в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”), която е предназначена за екскурзианти зад граница.

Териториалният обхват на застрахователното покритие е валидно за държавите, обособени в следните два региона: РЕГИОН А – Европа, Близкия Изток и Средиземноморието, и РЕГИОН Б – цял свят. По този начин в зависимост от държавата, продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност  да избере най-подходящото за неговия случай.

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания . Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания.

Специализираните асистиращи  компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница.Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да  бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като  насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

ЗАД "Алианц България", ЗАД “Булстрад”, "ДЗИ-Общо застраховане"ЕАД , ЗК "Дженерали България" АД ,ЗАД "Евро Инс" , ЗД “УНИКА Живот” АД, ЗАД “Армеец” и ЗК “Интерамерикан”, „ Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид – клон София” ,“Бул Инс” АД, “HDI Застраховане” и ЗАД “ВИКТОРИЯ” работят с асистиращи компании в цял свят.

 

Общото за тези застрахователни компании е, че застраховката принципно е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума, така и от региона на посещение.

Основното покритие включва в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ ( за някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание; репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахования от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар. Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария.

Като допълнително покритие се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука и трайна загуба на трудоспособност от злополука. Затова се заплаща допълнителна цена по застраховката. Освен изброените основни рискове клиентите на компаниите могат да разчитат на правна помощ, спасителни разходи, гражданска отговорност към трети лица, разходи в случай на забава на полет, кражба, загуба или забава на багаж и др. екзотични рискове

Условия, покрити рискове, лимити на покрити застрахователни суми и цени по застраховката

 

По принцип застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от избраната от клиента програма ( пакет покрития), размера на застрахователната сума, срока на застраховката ( престой в дни), възрастта на застрахования, целта на посещението (туризъм и др.)  и местоположението на държавите, които ще посети, т.е. зоната (Европа и Средиземноморието или цял свят).В различните компании има нюанси на различия и бонуси. При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

 

Лимитите на покритие са доста разнообразни в различните компании  - в EUR/USD. Най-общо могат да бъдат от EUR/ USD    2000; 3000; 4000; 5000 ; 10 000  и в масовия случай до 50 000 ; само в няколко компании се предлагат покрития до  75 000 и 100 000, както и безлимитно репатриране до България. Лимитите на спешната стоматологична помощ варират от USD 150 до  EWR 500.

 

Цените на застраховката "Помощ при пътуване" се определят в зависимост от това за колко дни е полицата, какви рискове са включени в нея и каква е застрахователната сума.

При минимална застрахователна сума от 1000 валутни единици (EUR/USD) и 7-дневен престой цената на застраховката за Европа и Турция би струвала по 3.78 вал.единици на ден . При застрахователна сума от 2000 - съответно 0.25 и 0. 30 EUR на ден в някои компании.  При пътуване  с покритие 5000 EUR/USD и 7 дни престой в различните застрахователни компании  клиентът би заплатил 2.80 ; 2,98; 3.00 EUR/USD.  При застрахователна сума 10 000 вал.ед. в страните от  Европа, Средиземноморието и Канарските острови цените на ден са различни за престой от 1 до 7 дни и могат да бъдат – 0. 50 ; 0.67 EUR/USD.  При 20 000  вал.ед. застрахователна сума – 0.70 EUR/USD; при 30 000 EUR/USD – премията на ден е   по 0.68 и 8.12 EUR/USD на ден при максималния лимит  от 75 000 вал. единици.

Какви са конкретните оферти?

 

В ЗАД “Алианц България” основните покрития са медицинска помощ и репатриране. Осигурява се денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до подходящо болнично заведение и лекарства, в случай че по време на пребиваването си внезапно се разболеете или претърпите злополука. При престоя в болница компанията заплаща до 7 нощувки ( до 60 евро за нощувка)  в хотел на застрахован член от семейството и поема разходите за завръщането с придружител в България на непълнолетните деца. В пакета услуги се включва и заплащане на адвокатски хонорари до 1400 евро , блокиране на банковата  сметка при кражба на документи. Като допълнително покритие може да се включи и застраховка "Злополука"  за трайна загуба на трудоспособност и смърт от злополука.

 

Лимитите на покритие са от 10 хил.евро до 50 хил.евро, както и безлимитна застраховка.

При програма “Базисна” за пътуване и престой в страни от  Европа, Средиземноморието и Канарските острови при застрахователна сума 10 хил.евро цените на ден за срок от 1 до 7 дни по време на коледните и новогодишните празници струва 0.67 евро/ ден. При същото времетраене и максимална застрахователна сума  30 хил.евро цената на застраховката е от  1.16 евро на ден.

 При програма “Супер” и застрахователна сума 30 хил.лв. цената е 1.25 евро на ден.

 

В застраховката на “ДЗИ-Общо застраховане”ЕАД в основното покритие на застраховка "Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс" са включени медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, репатриране на пострадал/болен или тленни останки и погребение в чужбина. Разширените покрития обхващат смърт от злополука, трайна загуба на трудоспособност, дневни пари за болничен престой, правна помощ, както и допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със застрахования, ако той заболее или претърпи злополука.

Застраховките от пакета "Помощ при пътуване" на компанията, осигуряващи здравна защита, са с осигурен асистанс и са няколко вида, в зависимост от групите потребители, за които са предназначени.

"Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс"- застраховката е предназначена за туристи, студенти и работещи в чужбина лица.

Лимитите на покритие по риска "Медицински разходи" са от 5 хил.евро до 50 хил.евро.  Спешната стоматологична помощ е с лимит до 280 евро. При смърт от злополука, както и при трайна загуба на трудоспособност, застрахователят заплаща обезщетение в размер на 4 хил.евро. Рискът "репатриране" е нелимитиран и застрахователят покрива изцяло разходите по репатриране на застрахованото лице в случай на смърт, внезапно заболяване или злополука.

За децата до 16 години клиентите на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД заплащат 50% от базовата премия.

Цената на застраховките "Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс"-  за туристи  при 7-дневна екскурзия през време на новогодишните празници с основно покритие  5 хил. евро е 3,29 евро. 

Друг удобен и икономичен вариант за туристи е “Краткосрочната медицинска застраховка при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” с  атрактивната премия от 0,12 евро до 0,52 евро на ден в зависимост от желания лимит и зоната на покритие – Европа или цял свят.

Компанията предлага и допълнителни отстъпки в размер от 5 % до 20%  при пътуване на група лица в зависимост от техния брой.

 

В ЗАД “Армеец” освен медицински разноски, спешна стоматологична помощ, смърт, репатриране и трайна загуба на трудоспособност се предлагат и дневни пари за болничен престой, разходи, свързани с правна защита, гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети, разходи за погребение в чужбина.

В обхвата на застраховката се включват и някои по-рискови групи клиенти като лица над 70-годишна възраст, за които се покрива и акутно заболяване до 1000 евро. ЗАД “Армеец” предлага и мултитрип полица за многократни пътувания в чужбина в рамките на една година.

Разработена е и специална тарифа за деца, ученици и студенти на възраст до 29 години. Цената на тази застраховка е по–ниска от цената за възрастни.

В ЗАД “Армеец” застрахователната сума е в лимит от 5000 до 100 хил. евро.

За едноседмичен срок и  минималната застрахователна сума от 5000 евро при туризъм цената на застраховката е 40 евроцента на ден. При застрахователна сума 10 хил. евро е 50 евроцента, а при 50 хил. евро е 1.20 евроцента.

В покритието се включва медицински разноски и репатриране вследствие злополука или акутно заболяване и спешно зъболечение.

Като допълнение към застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” ЗАД “Армеец” предлага и застраховка “Отмяна на пътуване”. Когато поради непредвидени ситуации се наложи човек да отмени вече планирано и платено пътуване, освен разочарованието настъпва и значителна загуба на пари. Застраховката “Отмяна на пътуването” покрива точно тези невъзстановими разходи, платени преди пътуването.

 

ЗАД “ЕВРО ИНС” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през време на една година. Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни туристи. “ЕВРО ИНС” предлага високо покритие за спешна стоматологична помощ - 400 евро. Най-голямото преимущество е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Важно за клиентите е, че при тази застраховка “ЕВРО ИНС” не прилага самоучастие. 

Застрахователната сума варира от 5000 до 75 000 евро. Покрити рискове са медицински разходи при злополука и остро заболяване, репатриране, транспортиране на тленни останки, погребение или кремация извън България, смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, болничен престой, спешна стоматологична помощ, кражба, загуба и забавяне на багаж, забава на полет, правни разноски, гражданска отговорност към трети лица и спасителни разноски.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за Нова година за 5000 евро застрахователна сума е около 5,00 евро, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 5 000 евро на ден се плащат по 0.45 евро за основното покритие и по 0.75 евро за всички покрити рискове.

При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

 

Застраховката „Помощ при пътуване” в “Интерамерикан България” ЗЕАД е с осигурен първокласен асистанс, покрива широк спектър от непредвидени и неотложни медицински разходи по време на престоя в чужбина вследствие на акутно заболяване или злополука. Медицинският асистанс се осигурява от Euro Cross International.  Euro Cross International е една от водещите асистанс организации в Европа и света, с над 25-годишен професионален опит; оказва помощ на над 22 милиона клиенти на 120 застрахователни и други компании от близо 20 държави в 165 страни в света. Асистанс центровете й разполагат с квалифицирани и отлично подготвени професионалисти, асистиращи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като комуникацията с клиентите винаги се води на майчиния език.

Застраховката е в 4 програми с различни покрития. Програма”А” включва медицински разноски за амбулаторно лечение и хоспитализация до избрания лимит; спешна стоматологична помощ, медицинско репатриране и репатриране на тленни останки, както и разноски за спешно евакуиране и спасителни операции.

Програма „В” включва освен покритията по Програма „А” и разходи за завръщане на застрахованото лице в България в случай на смърт на роднина по права линия; посещение на роднина по права линия в случай на хоспитализация на застрахованото лице за повече от 10 дни; репатриране на малолетни деца в случай на хоспитализация на застрахованото лице за повече от 10 дни; предаване на спешни съобщения

Компанията предлага допълнително покритие смърт вследствие злополука,  като цената се заплаща допълнително – до 3 седмици престой цената на допълнението е 1.50 евро.

Тарифата в “Интерамерикан България” ЗЕАД е образувана в евроцента на ден в зависимост от периода на престоя. Застраховката е със срокове от 3 дни до 365 дни.

Лимитите на покритие на застрахователните суми са от 2000 евро до 75 000 евро.

Завишение на тарифата с 50 на сто се прави за хора на възраст от 65 до 70 години, а за възрастни над 70 години – със 100% оскъпяване. За лица над 80 годишна възраст максималният лимит на отговорност е 5000 евро.

Отстъпките за групи над 11 души са от 10%-20 %; за деца под 16 години, пътуващи с родител – 25% , за студенти в чужбина – 20 %.

Така за срок от 3 дни и застрахователна сума от 2000 евро  за пътуващите в Европа премията е 0.90 евро, а за пътуващите в другите страни от света  и САЩ – 1,05 евро. За същия престой от 3 дни и максимална застрахователна сума от 75 000 евро цената за пътуване в Европа е 3 евро, а за целия свят – 3.60 евро.

 

“Дженерали Застраховане” АД  предлага застрахователна защита на пътуващите българи в чужбина срещу злополука или акутно заболяване при закупуване на застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”. В зависимост от целите на пътуването, продължителността и желанието на клиента, компанията предлага диференцирани  тарифи и покрития.

За пътуващите с цел туризъм и гостуване по Основно покритие се предлагат лимити на отговорност от 3000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD, осигуряващи защита при “Медицински разходи” и “Разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване”, “Разходи за транспортиране на тленни останки в случай на смърт от злополука или акутно заболяване”. Възстановяват се разходите за медицински преглед, лечение, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, хоспитализация в лечебно заведение, лекарства и медикаменти, превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на злополуката или акутното заболяване до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, както и последвал транспорт до специализирано лечебно заведение. Включено е и  покритие за  спешна стоматологична помощ с лимит до 300 EUR/USD.

При пътуване  с покритие 5 000 EUR/USD 7 дни престой през коледните и новогодишните празници за клиентът би заплатил 2.80 EUR/USD. Клиентите имат възможност да закупят и допълнително покритие срещу “Трайна загуба на работоспособност или смърт от злополука”.

„Дженерали Застраховане“ АД предлага отстъпки при групови пътувания в размер до 20%, както и за деца, пътуващи с един или двамата родители – 50%.

Застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”, предлагана от "Дженерали Застраховане" АД е с осигурен асистанс от международната асистираща компaния, част от «Дженерали Груп» – Europ Assistance. В допълнение, в "Дженерали Застраховане" АД функционира 24-часов  алармен център с гореща телефонна линия, на която клиентите също могат да получат съвет и помощ при настъпване на непредвидени събития в чужбина.

 

ЗК “УНИКА Живот” АД е компанията, която от 2006 г. не е променяла тарифите си по застраховка на своите клиенти при техните пътувания в чужбина. Една гаранция за сигурността на компанията.

Компанията няма отделни тарифи за различните зони на света. Освен това цената на застраховките е определена в български лева, националната валута в която се извършват разплащанията в страната и в която се определят цените, което улеснява клиентите за правилна и по-бърза преценка на своите разходи.

Основната застраховка, която компанията предлага, е „Рискова застраховка Живот с медицински разноски” с осигурен асистанс.

Компанията застрахова всички лица до 80 години, а при определени условия и след съгласуване с ЦУ могат да бъдат застраховани и по-възрастни клиенти.

Покрити рискове са смърт на застрахованото лице /от злополука или заболяване/, разходи за неотложно медицинско лечение, наложено от злополука и акутно заболяване, разходи за медицинско транспортиране и репатриране, наложено от злополука, акутно заболяване или смърт, спешно стоматологично лечение.

Компанията е една от малкото на българския пазар, която покрива и обострени хронични заболявания, до овладяването на акутния момент.

Едно от най-големите преимущества на компанията е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Компанията работи с една доказала се на международния пазар асистанс компания – CORIS International. Възстановяват се разходите за медицински преглед, лечение, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, хоспитализация в лечебно заведение, лекарства и медикаменти, превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на злополуката или акутното заболяване до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, както и последвал при необходимост транспорт до специализирано лечебно заведение.

Застрахователнитe суми, които се предлагат варират от 2000 до 50 000 евро.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за Коледа и Нова година за 5000 евро застрахователна сума е 5.46 лева, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 10 000 евро цената е 6.65 лева.

 

Застраховките могат да се сключват за срокове от 1 ден до една година (365 дни).

При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите. Отстъпките започват за групи над 10 лица – 10%, и достигат до 30% в зависимост от големината на групата. При семейни пътувания за четвърти член на семейството не се заплаща премия, а за всеки следващ премията е 50% от стандартната премия.

Завишение на тарифата с 50% се прави за хора на възраст над 65 до 70 години. За възрастни над 70 до 75 години – със 100% завишение, а за над 75 години с 200% завишение. За лица над 80-годишна възраст максималният лимит на отговорност, както и премията се определя съгласувано с ЦУ на компанията.

 

/ Ново!/ От началото на 2007 г. “Кю Би И Иншурънс (Юръп) Лимитид” предлага застраховки „Помощ при пътуване” през системата - “Кю Би И Он-лайн”. Системата е WEB – базирана и всички посредници, които имат договор с компанията могат да работят през нея. През системата могат да се издават оферти, да се издават полици, да се регистрират уведомления за щети на клиенти, да се получава информация за полици, справки и отчети. Освен застраховки„Помощ при пътуване” през “Кю Би И Он-лайн” могат да се сключват и застраховки „Домашно имущество” и „Индивидуална застраховка Злополука”.   

On-line застраховането предоставя нови възможности и спестява време за издаване и отчитане на полици, за размяна и контрол на преномерирани документи. Да се ползва услугата On-line е лесно и удобно и единственото необходимо е Интернет връзка.

Използването на новата електронна услуга позволява по-лесно и точно издаването на застрахователната полица, като минимизира грешките при пресмятане на премията и дава възможност за допълнителни отстъпки от цените.

Компанията отделя изключително внимание на сигурността на предаваните данни и предотвратяване на злоупотреби и поддържа процеса на регистрация и обслужване възможно най-лесен.

Наред с това изключително предимство клиентите на “Кю Би И ” ползват само един телефонен номер, независимо къде се намират -

24 часа в денонощието, 365 дни в годината и получават обслужване от оператори, говорещи на български език.

Застраховките са с лимити на покритие, съобразени с международните стандарти и изисквания на различните държави -  от 4000 евро до 50 000 евро и покриват медицински разноски при злополука или акутно заболяване, транспортиране и репатриране на тленни останки; погребение в чужбина; спешна стоматологична помощ.  Изплаща се обезщетение и при загуба на багаж; забавяне на багаж - в случай на закъснение от 12 до 24 часа и  по-голямо от 24 часа; разходи за телефонни разговори, в случай че застрахованият е хоспитализиран;изгубване на документи -  разходи на застрахования  за издаване на паспорт, свидетелство за управление на МПС и талон на МПС, изгубени или откраднати по време на пребиваването на застрахования в чужбина;посещение при болен и преждевременно завръщане.

Застраховките покриват любителско упражняване на всички спортове и ще ви осигурят спокойствие и  необходима подкрепа по време на ски-ваканциите.

При минималния лимит на отговорност от 4000 евро цената на застраховката за 5 дни е 2 евро, а при   10 000 евро за 7 дни е 4 евро.  

 

/Ново!/ Застрахователно АД „ВИКТОРИЯ” предоставя застрахователно покритие до посочените лимити за непредвидени и неотложни медицински разходи, изброени по-долу, възникнали вследствие на злополука и/или заболяване, настъпили със застрахования в чужбина.

Основното покритие включва:Медицински разходи за амбулаторно и/или стационарно лечение на застрахования в случай на злополука и/или акутно заболяване;  застрахователната сума (лимитът) по тези рискове е по избор на застрахованото лице – от 2 000 валутни единици (вал.ед.) до 75 000 вал.ед.; Разходи за репатриране на застрахован, който е на стационарно лечение в чужбина, до болница в страната на постоянното му местоживеене или до посочен адрес на местоживеене в РБългария - лимитът по този риск е до 25 000 вал. ед.; разходи за репатриране на тленни останки на застрахования до посочено място в РБългария  с лимит до 500 вал.ед.; спешна стоматологична помощ – от 250 вал. ед. до 300 вал. ед. в зависимост от избрания лимит на покритие по риска ”медицински разходи” и др.

 

Освен изброените рискове компанията предлага и допълнително покритие. Срещу заплащане на допълнителна премия асистанс компанията организира и покрива разходите по предсрочно репатриране на застрахования в случай на смърт на роднина по пряка линия или репатриране на малолетни деца на застрахования в случай на болничен престой на застрахования в чужбина над 10 последователни дни. Лимитът на разходите за репатриране в тези случаи е до 25 000 вал. ед,. при условие че застрахованият е избрал лимит на покритие по риска „медицински разходи”, надвишаващ 2000 вал. ед.

При хоспитализация на застрахования в чужбина за повече от 10 последователни дни ЗАД „ВИКТОРИЯ” чрез асистанс компанията ще организира посещение на негов роднина от България и ще покрие пътните му разходи (самолетен билет туристическа класа ) и разходите за хотел до 50 вал.ед. на ден за не повече от три последователни дни.

Застрахователната премия се заплаща еднократно, в лева по курса на валутата за деня на сключване на застраховката.

Например при избран лимит по риска „медицински разходи” 10 000 вал. ед., застрахователната премия за престой в чужбина за 15 дни в рамките на държавите от Европа е в размер на 4.80 вал.ед.

Дружеството предоставя отстъпки от базовата застрахователна премия при пътуване на група лица в зависимост от техния брой.

ЗАД „ВИКТОРИЯ” не предлага самоучастие на застрахования по тази застраховка.

Новост в портфейла на дружеството по застраховките „Помощ при пътуване„ е комбинираната застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс”. По тази застраховка няма ограничение за възрастта на кандидата за застраховане, стига той да бъде в добро здраве и да няма лекарска забрана за пътуване.

 

Застрахователната сума по риска ”медицински разходи” варира от 4 000 вал. ед. до 50 000 вал ед., а застрахователният период може да бъде от 1 до 365 дни.

При тази застраховка, наред с  традиционно покритите рискове, дружеството предоставя и покритие по рисковете: „смърт от злополука”, като лимитът по този риск е по избор на кандидата за застраховане – от 500 до 5000 вал. ед.; „анулиране на полет по разписание” – също с възможност за избор на лимит на покритие,  „загуба на багаж при пътуване с въздушен транспорт в чужбина” и „правна помощ”.

Застрахователната премия за период от 7 дни при избор на застрахователна сума по риска ”медицински разходи” в размер на 5000 вал. ед.  и лимит по риска „анулиране на полет по разписание” в размер на 350 вал. ед.  е 13.11 вал.ед. 

 

 

Застраховка „Помощ при пътуване” на “HDI Застраховане” е предназначена както за съвременния пътуващ делови човек, така и за хората, които предприемат пътувания с цел развлечение или почивка.

Застраховка „Помощ при пътуване” осигурява на застрахованите лица при престоя им в чужбина необходимата сигурност, информираност и навременна и специализирана спешна медицинска помощ. Тази застраховка е предназначена за български граждани за периода на пребиваването им в чужбина, за чуждестранни граждани за територията на Република България или за лица, пътуващи в друга страна, различна от тяхната родина или чиито поданици са.

Застраховката се сключва с лица на възраст до 65 години, а при допълнително заплатена премия и с лица над тази възраст. По тази застраховка Застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от Застрахования покрития и до лимитите на отговорност за събития, настъпили по време на пътуване или престой на Застрахования в чужбина.

Осигурен е денонощен асистанс чрез асистиращата ни компания Coris Assistance, която поема организирането и заплащането на лечение и/или репатриране на застрахования при необходимост в резултат на настъпило застрахователно събитие.

Застраховката е валидна съобразно избрания от Застрахования териториален обхват: за Европа или цял свят.

Основното покритие на застраховката включва денонощна информация за лекари и стоматолози и покрива разходи за неотложна медицинска помощ вследствие настъпила злополука или акутно заболяване, дентална помощ и репатриране.

Застрахования може да избере и допълнително покритие, което му осигурява допълнителна застрахователна защита при трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на злополука с лимит до 5 000 евро; спешна дентална помощ до 300 евро и разходи за спасяване до 500 евро.

Предвидени са отстъпки за туристически групи над 10 души. Отстъпките редуцират застрахователната премия с от 30% до 40%. При пътуване на семейство се ползва отстъпка до 15% при заплащане на застрахователната премия.

Застрахователните суми са от 2 000 евро до 50 000 евро.

 

Застрахователната премия за едно лице за 7 дни при основно покритие от 5 000 евро е 6,40 лв.   

 ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Основи на застраховането"
Йото Йотов, Боян Илиев, 2004
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012