Проблемите, свързани със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, бяха обсъдени на съвместна пресконференция, проведена в КФН

20 Октомври 2010 г.,zastrahovatel.com
Press center КФН

На 19 октомври 2010 г., Постоянно действащата работна група по въпросите на задължителните застраховки „Гражданска отговорност” организира пресконференция, на която представи новите мерки за разрешаване на проблемите, свързан с „Гражданската отговорност”, като нисък обхват, лоша отчетност на полиците, увеличаване на броя и стойността по претенциите. Това е първата пресконференция с всички участници в междуведомствената работна група, основана  през 2008 г., от представители на Комисия за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи,  Министерски съвет, Министерство на финансите, Асоциация на българските застрахователи, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи.
Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който е председател на Постоянната работна група, представи мерките, които са предприети от страна на комисията с цел увеличаване на обхвата и по-добрата отчетност на полиците. КФН е приела на  първо четене две наредби, а именно Наредбата за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, с която се поставя начало на отчитането на полиците в рамките на 24 часа след сключването им. Тази система ще спомогне да се елиминират редица грешки, които сега се допускат при полиците „на кочан”. Предвижда се въвеждането на електронен оптичен четец за разчитане на информацията от свидетелствата за управление, създаване на регистър на щети в ГФ, както и създаване на база данни в КФН за предявените пред застрахователите щети. Другата наредба касае измененията и допълненията в Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви и се отнася до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. С нея се въвежда резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в допълнение на пренос-премийния резерв, чийто размер е обвързан с минимално определена необходима сума за покритие на риска за едно застраховано МПС. Образуването на този резерв се налага поради завишения риск по тази застраховка, породен от високата пазарна конкуренция, водеща до намаляване на цената, както и от увеличение на плащанията вследствие нарастване на средния размер на претенциите, особено във връзка с неимуществени вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите, предявени по съдебен ред, както и голямото забавяне в предявяване на щетите.
От Министерство на вътрешните работи г-н Антон Антонов – началник сектор „Пътна полиция” говори за предстоящото повишаване на контрола по пътищата. „Започваме комплексна проверка, в която ще се включва и наличието на „Гражданска отговорност” – каза той – освен това новите камери, поставени по кръстовищата, ще констатират и липсата на въпросната застраховка, след което водачите ще  бъдат издирвани да си платят глобата, която е в размер от 400 до 600 лева”.
Г-н Орлин Пенев, председател на  Асоциация на българските застрахователи се спря на изключително социалния характер на застраховката „Гражданска отговорност”, тъй като тя защитава всички участници в пътнотранспортното произшествие, дори виновния водач, който е причинил нематериални щети, тъй като огромните обезщетения ще бъдат поети от застрахователя. „Винаги някой плаща за произшествие на пътя, но срещу 100-200 лева годишно можеш да си предотвратиш плащане от няколко милиона, ако не дай боже предизвикаш тежка неимуществена щета”- каза г-н Пенев.
Г-н Атанас Табов, председател на УС на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи говори, че едно от условията ние да станем член на международната система „Зелена карта” след като България е станала член на ЕС е било именно да докажем обхват от 90 % застраховани автомобили, а в момента обхватът е под 80 %, поради което могат да се очакват санкции. „Възможно е да ни бъде върнат граничния контрол по европейските граници за наличност на „Гражданска отговорност”, което би било твърде обидно за всички нас”- допълни г-н Богоев.
Председателят на Гаранционния фонд г-н Борислав Михайлов акцентира върху застрашителното увеличаване на сумите по претенциите от катастрофи в чужбина и даде един пример когато български шофьор без „Гражданска отговорност” е направил тежко ПТП в Гърция с четири човешки жертви. Наследниците са завели претенция за 1 700 000 евро. „И тези суми трябва да се плащат от Гаранционния фонд, но след това с регресен иск ги изискваме от виновното лице” – конкретизира той.
Комисар Алекси Стратиев – Заместник директор на Главна дирекция „Охранителна полиция” каза, че още тази седмица започва една голяма кампания по пътищата за проверка на „Гражданска отговорност”  и припомни, че задължението за сключена застраховка  важи и за моторното превозно средство, което стои в двора, не само за това, което е по пътищата.
Всички участници се обединиха около тезата, че застраховката защитава гражданите и би трябвало да бъде за всички автомобили в движение, а тези които не са в движение собствениците им би трябвало да задвижат процедурата по отписването им от регистъра. По този начин ще бъде и по-точно отчитането на процента незастраховани МПС-та и обхватът на застраховката положително ще се вдигне.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки