Девета национална конференция на тема: „Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването”.

01 Октомври 2010 г.,zastrahovatel.com

Управителният съвет на Фондация „Проф.д-р В.Гаврийски” има удоволствието да покани Вас и ваши представители на традиционната Девета национална конферен-ция на тема:

„Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения в застраховането и осигуряването”.

Съорганизатори на конференцията са:

·        Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов

·        Висше училище по застраховане и финанси - София

·        Комисия за финансов надзор

·        Национален осигурителен институт

·        Асоциация на българските застрахователи

·        Асоциация на застрахователните брокери в България

·        Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

·        Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване

·        Вестник “Застраховател прес”

Конференцията ще се проведе на 7-8 Октомври 2010 г. в гр. Свищов, Учебен корпус „Юг” на Стопанска Академия Д. А. Ценов”.

Тя се посвещава на 100-годишнината от рождението на основателя на осигурителната наука и на академичното обучение по социално дело в България проф. д-р Иван Кацаров.

Тематични направления:

1.     „Посткризисно поведение на икономическите субекти в общото застрахо-ване, животозастраховането и презастраховането в България и страните-членки на ЕС”.

·               &nbs p;           Секторни промени и политики при променящите се посткризисни реал-ности и изискванията на стратегия „Европейски съюз 2020” в общо зас-траховане, животозастраховане и презастраховане.

·               &nbs p;           Институционални проблеми на посткризисното управление, на надзора, одита и мониторинга на застрахователните компании, Гаранционен фонд, Национално бюро „Зелена карта”, застрахователни резерви, застрахова-телни продукти и посредничество, и инвестиционна дейност.

2.     „Посткризисни процеси, политики и проекции за развитието на осигури-телните системи в България и страните-членки на ЕС”.

·               &nbs p;           Публичното социално и здравно осигуряване във фокуса на национал-ните и европейските стратегии за реформиране и модернизиране.

·               &nbs p;           Национални и корпоративни политики в допълнителното пенсионно и здравно осигуряване за финансова устойчивост и адекватност на плаща-нията /услугите/, проекции за въвеждането на мултифондова система, държавни и наднационални регулации и надзорни практики, инвести-ционни ограничения и предизвикателства.

3.     Предприемачеството и бизнес етиката в застраховането и осигурява-нето – криза, мисия, мотивация, морал, бариери и застрахователно-осигурителна култура”.

Конференцията се провежда под патронажа на главния изпълнителен директор на „Дженерали България Холдинг” ЕАД г-н Борис Чухран, който ще представи основния пленарен доклад по темата. Поканени за участие в дискусията са представители на институциите съорганизатори, академични преподаватели от университети в България, Русия, Сърбия, Македония и Гърция.

Срок за изпращане на заявките за участие – 10 Септември 2010г.

(име и фамилия; месторабота; адрес за кореспонденция; e-mail; тема на доклада, резервация за хотел - ....... Октомври и .... Октомври 2010г.

Срок на представяне на докладите за отпечатване в специален сборник с редакционна колегия

30 Октомври 2010г. в максимален размер от 8 стандартни страници, на хартиен и електронен носител.

Адрес за изпращане на заявките и докладите:

София 1000, ул.Аксаков №16 ет.3, Фондация “Проф. д-р В. Гаврийски”

тел./факс: 846 72 54

e-mail:office@gavriiski.com

Представяне на програмата

на пленарното и секционните заседания в деня на конференцията.

Откриване на конференцията

14.00 часа на 7 Октомври (четвъртък) 2010г.

 

Искрено се надявам предстоящия форум да Ви осигури ползотворни контакти с нови приятели и колеги от страната и чужбина.

 

Председател на УС: проф. д-р ик. н. Нено Павлов София, 01.06.2010г.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
orange_li
"Книга за парите"
Методи Христов Станимир Христов, 2002