„Каско” за чужбина - хитът на лятото

01 Септември 2010 г.,zastrahovatel.com
В опитите си да привлекат клиенти компании предлагат покритието безплатно

 Лято е, а за какво да си мисли човек освен за слънце, плаж и море. Излезли сте в така дългоочаквания отпуск и сте на път за морето. Тази година обаче сте решили да разпуснете след изморителната и динамична година на екзотичните плажове в чужбина. Нормално е, когато тръгвате на кратка ваканция извън България със своя нов автомобил, да не очаквате проблеми. И с право - все пак отпуската не е време за лоши мисли, направили сте си медицински застраховки за времето на пътуването, а и колата ви има „Автокаско”. Възможно е обаче времето да не е съвсем на ваша страна и няколко дни преди края на почивката да ви застигне градушка, която да потроши стъклата на автомобила ви или да претърпите леко пътнотранспортно произшествие, в резултат от което да са налице смачкани ламарини. Веднага ще кажете, да, но нали имаме „Автокаско” и застрахователят ще ни покрие щетите. Съществува вероятност да останете неприятно изненадани, когато при позвъняване в застрахователната компания в случай на събитие оттам любезно да ви уведомят, че покритието на застраховката ви е само за България. Всъщност няма да сте единствените, които са се оказали в такава ситуация.

Обикновено териториалният обхват на застраховката „Автокаско” включва само щети, нанесени в България. Разбира се, застрахованият може да разшири този обхват по желание, като главното условие, за да направи това, е полицата му да е с покритие „Всички рискове”, или т. нар. „Пълно автокаско”. Ако клиентът си е сключил само клауза „Кражба на МПС” например, допълнително разширение за чужбина не може да се направи. Разбира се за допълнителното покритие следва да заплатите и допълнителна премия. Обикновено тази сума е в процент върху премията, която сте платили за покритие на застраховката „Автокаско” на територията на България и варира в диапазона между 2% и 20%.

Напоследък в опитите си да привлекат клиенти и да предложат по-атрактивни продукти все повече компании предлагат разширяване на териториалното покритие, без да изискват допълнителна премия за това. При повечето дружества обаче безплатното разширяване на покритието е обвързано с определени условия. Най-често за целта се изисква клиентът да е сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност” заедно със сертификата „Зелена карта” в същото дружество. При друга част от компаниите пък разширението на териториалното покритие е безплатно само в случаите, когато заплатената застрахователната премия по „Автокаско” надхвърля определена сума. Добре е да сте наясно и с това за кои точно държави се отнася покритието по полицата ви. По принцип разширението се прави за територията на Европа - страни, членки на ЕС, и страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”. В обхвата на споразумението влизат Швейцария, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Андора и Хърватска. Друга подробност, която е добре да проверите, е срещу кои точно рискове сте защитени извън страната. При някои компании част от рисковете, срещу които сте застраховани в България, не попадат в обхвата на защитата за чужбина. Например колата може да е застрахована срещу пожар на територията на страната, но това да не важи за други държави. В такива случаи, за да включите и тези рискове, също ще трябва да платите допълнително или пък да имате „Гражданска отговорност” и „Зелена карта” в същата компания.
В повечето случаи валидността на полицата за чужбина съвпада с тази за България, но има и изключения. При някои компании можете сами да изберете за какъв период да важи допълнителното покритие - например за половин, един, два месеца. При друга част от дружествата пък това е стандартното условие за покритието за чужбина, като обикновено в такива случаи е необходимо и да уведомите предварително застрахователната си компания за това кога ще го ползвате.

Друга важна информация, с която е добре да сте наясно, преди да тръгнете на път, е какво трябва да се направи при настъпване на застрахователно събитие в чужбина. Както и в България, ще ви се наложи да уведомите застрахователя си, така че е препоръчително да се поинтересувате с кого точно можете и трябва да се свържете в случай на необходимост. Сроковете за уведомяване са същите както и при събитие, настъпило на територията на България - 24 часа при „Кражба и грабеж на МПС” и 3 дни за всички останали събития. Както и при застрахователно събитие, настъпило на територията на България, се изискват документи от съответните служби - протокол от КАТ, бележка от РПУ и т. н.

Хубаво е да разберете и подробности за това дали покритието по полицата ви за чужбина включва пътна помощ и при какви условия. В някои компании ползването на такава услуга се заплаща допълнително, докато в други може да е безплатна, но например само за определен брой километри. Ако пък събитието е такова, че автомобилът не може да се придвижи на собствен ход до България, ще се наложи да съгласувате със застрахователя си и извършването на т. нар. провизорен (частичен) ремонт. Добре е да знаете, че обикновено компаниите определят и таван за подобни разходи, който може да е процент от застрахователната сума или пък определена сума, която не трябва да се надвишава.

            Финансовата криза е особено актуална напоследък, а както знаем по време на криза всички затягат коланите. За да спасят фирмата си от финансови затруднения мениджърите прибягват до различни методи - от оптимизиране на разходите, през замразяване или намаляване на заплатите, до уволнения на служители и затваряне на офиси и клонове.

Борейки се с месечния си семеен бюджет пък, българинът намалява разходите си, като ограничава някои покупки, в т.ч. и на застраховки. По данни на Комисията за финансов надзор за застраховки през 2009 г. българинът е похарчил 222,31 лв., което е с 14,94 лв. по-малко, отколкото година по-рано. Обобщени данни за Европа показват, че страната ни продължава да се нарежда на дъното на класацията по суми, отделяни за застраховане. По показателя застрахователна плътност България изостава значително както от централноевропейските, така и от балтийските държави. Сравнението със страните от Западна Европа пък е направо немислимо. На дъното в класацията с нас е само Румъния, където застрахователната плътност е сходна с тази у нас.

Защо е важно да не загърбваме застраховките, дори и по време на финансова криза? Отговорът е, защото те биха гарантирали сигурност, когато един инцидент би ни струвал доста скъпо, ако финансите ни са пострадали. Простата аритметика показва, че платените пари за застраховка днес не биха натоварили финансово много от хората, както би направил това един непредвиден инцидент утре. A кризата е добър период да станем по-дисциплинирани финансово, по-предвидливи и да покажем на самите себе, че умеем да се справяме и с непредвидени проблеми, смятат застрахователите.

В по-малка или по-голяма степен световната финансова криза засегна и застрахователния бранш у нас, който, както знаем, е предимно автомобилен. Въпреки това благодарение на гъвкавата си политика към клиентите застрахователният сектор успя да преодолее негативите от кризата. Положителните резултати потвърждават и максимата, че „застрахователите работят със страховете на хората, а в криза те нарастват”.

Безспорно глобалната финансова криза доведе до спад в продажбите на автомобили, а оттам и на застраховките „Автокаско”. Намалението на активността на купувачите през миналата година доведе до спад в продажбите на нови автомобили, камиони и автобуси в България до 53,71 на сто в сравнение с предходната 2008 г., показват предоставените от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България данни. През годината членовете на асоциацията са реализирали общо 26 813 броя, при 57 927 през 2008 г.

Намаляването на продажбите на нови автомобили повлия изключително негативно на вносителите на нови автомобили и на техните гаранционни сервизи, което обаче се отрази положително на клиентите на застрахователните компании. Много от вносителите на нови автомобили и на техните гаранционни сервизи изпитват финансови трудности и в условията на значително намаление на обема от работа всеки от тях предприе различни мерки за привличане на клиенти. Много от сервизите направиха значителни отстъпки от цените и значително съкратиха сроковете за отремонтиране на автомобилите.

За намалението на сключените полици „Автокаско” спомогна и непрекъснато увеличаващата се цена на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Нормално е, когато се увеличават лимитите на отговорност и броят на пътнотранспортните произшествия, да се повишва и цената на застраховката.

На практика пред прогресивно обедняващия българин започва да стои дилемата дали да си купи скъпата „Гражданска отговорност” и да се откаже от „Автокаското”, или да си сключи полица, покриваща само риска Кражба. В различните компании покритието на този риск варира между 2,5% - 3,5% от застрахователната сума. Изискването в някои от компаниите е премията да бъде платена еднократно. При други сумата може да се разсрочва.

Стъпка в посока на отказ от сключване на „Автокаско”, особено за автомобилите над 10 г., се оказаха и въведените от застрахователните компании минимални премии по клаузата „Пълно Автокаско”. Тези премии варират между 200 и 300 лв. за различните компании. Така на практика независимо от това, че калкулираната цена е по-ниска от фиксираната, клиентът следва да заплати минималната премия, в случай че желае застрахователят да поеме риска за неговия автомобил.

Резонно от своя страна пък застрахователните компании се опитват да подобрят портфейлите си по „Автокаско”, като ограничат застраховането на стари автомобили, което не е финансово рентабилно, използвайки различни похвати, единият от които е въвеждането на минимални премии, а другите - високи тарифни числа и висок процент на овехтяване при изплащане на обезщетения. Някои от дружествата имат изискване за минимална премия и при покритие на риска „Кражба”.

Определено, ако колата ти струва 2000 лв., тогава ще си кажеш, ще си направя „Гражданска отговорност”, но няма да сключа „Автокаско”. Елементарният извод оттук е: ще карам внимателно и когато ме ударят не по моя вина, ще отида да си получа обезщетението от застрахователя на виновно причинилия ми щетата. В развитите страни това отдавна е осъзнато. На практика „Автокаско” сключват само заможните хора, застраховат се и новите автомобили на кредит и лизинг. За колите, излезли от лизинг, схемата е: „внимавам, защото е много скъпо”. По този начин арогантните и недисциплинирани водачи ще станат дисциплинирани, защото ще се въведат общи регистри и когато трима застрахователи ти откажат сключването на застраховка, ще се замислиш. Все ще се намери кой да те застрахова, но ще е на страшно висока цена. Така ти, причиняващият много щети, ще бъдеш наказан от обществото и ще плащаш скъпо, след като си безотговорен, е мнението на работещи в бранша.

Изключително острата конкурентна борба на застрахователния пазар провокира голяма част от застрахователните компании да ориентират в по-голяма степен своята политика към ликвидацията на щети.  Този процес играе основна роля за запазване на клиентите, за привличане на нови клиенти, за увеличаване на пазарния дял, в т. ч. за завоюване на нови пазарни позиции, както и за създаване и поддържане на добър имидж.

 

Практиката показа как липсата на адекватна политика именно в тази част от застрахователния процес доведе до изграждането на лоша репутация на някои от компаниите. Всички ние сме били свидетели на коментари от страна на недоволни клиенти от типа „Тази компания не плаща” или „Така ми ремонтираха автомобила, че си оставиха ръцете”. Ето защо усилията на застрахователните дружества са насочени именно към определяне на реален размер на загубите, обезщетяване на действително претърпените вреди, съкращаване на административните процедури и сроковете за изплащане на обезщетения както и към по-прецизния подбор при избора на доверени сервизи. Не случайно е валидна поговорката, че добрият застраховател проличава при ликвидацията на щетите.  Именно тогава се вижда кой как работи, кой има по-добро отношение към клиента и доколко гъвкаво реагира в конкретната ситуация.

Автомобилният асистанс е част от политиката за подобряване нивото на обслужване на клиентите. За всички застраховани след първи август тази година по застраховка „Каско” автомобили ЗАД „Армеец” предоставя покритие Автомобилен асистанс за чужбина. Единственото условие е към полицата по застраховка „Каско” да бъде издаден анекс и да бъдат връчени на клиента Специалните условия за Автомобилен асистанс за чужбина. Покритието е валидно за територията на държавите - членки на Международното споразумение „Зелена карта”. Услугата се предоставя от Inter Partner Assistance S. A. чрез AXA  Assistance. В случай на събитие клиентите следва да уведомят асистанс компанията.

При частична щета на застраховано ново МПС, обикновено до три години от датата на производство, различните застрахователни компании дават възможност на застрахования да избира как да бъде определено застрахователното обезщетение. Това може да стане по представени оригинални фактури от официален сервиз на вносителя; от сервиз, предложен от застрахователя, т. нар. доверен сервиз; от избран от  застрахования сервиз, но в случай че са спазени изискванията за стойност на резервните части, сервизен час и на количеството и стойността на материалите за боядисване или по експертна оценка от вещо лице, оторизирано от застрахователната компания.

При частична щета на автомобил над три до дванадесет години при различните компании диапазонът е различен, обезщетението се определя съответно по представени оригинални фактури от доверен сервиз, от сервиз, за който застрахованият е получил предварително одобрение от застрахователя, или по експертна оценка.  Обезщетението за автомобили над дванадесет години е само по експертна оценка. В този случай застрахователят прилага овехтяване върху стойността на новия детайл, което варира от 16% до 21%. 

След всяка, платена от застрахователя, щета е добре да доплатите към вече внесената премия по застраховката сума в размер на 10%  от изплатеното ви обезщетение. По този начин си гарантирате отново вече договорената застрахователна сума, в противен случай при повторна или последваща щета застрахователят ще плати от 10% до 20% по-ниско от калкулираното обезщетение. 

 Огледът и описът на щетите се извършва от оторизирани от застрахователя лица, т. нар. вещи лица. Всеки оглед се извършва най-малко от две вещи лица. Задължително се правят снимки на увредените зони на автомобила, след което се заснемат отблизо увредените детайли.  Служителят, извършващ огледа, прави опис, в който отбелязва констатираните повреди, липси и степените на уврежданията по МПС, както и съответната степен за ремонт или необходимостта от подмяна на детайла, както и необходимостта от боядисване. След попълване на удостоверението за огледа и заснемането на повреденото МПС документът се подписва от вещите лица и от завеждащия щетата. Извършеният оглед е възможно да не бъде единствен. Възможно е да има щети, описването на които да се направи при повторен оглед по време на ремонта на автомобила. Огледите обаче не могат да бъдат повече от три.

Обикновено застрахователят обявява тотална загуба на МПС, когато разходите за възстановяването му надхвърлят 75% от застрахователната сума или когато с настъпването на последната щета изплатените до този момент обезщетения надвишават 80% от застрахователната сума. При тотална загуба застрахователят прекратява действието на застрахователния договор, като изплаща дължимото обезщетение по експертна оценка, намалено със стойността на запазените детайли, или изплаща застрахователната сума, намалена с изплатените до момента обезщетения, като собственикът на увреденото МПС упълномощава застрахователя с нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с него. Важно уточнение е, че от дължимото обезщетение се приспадат също така сумите, които застрахованият е получил или му предстои да получи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на причинителя на вредата. 

В случай на кражба на цяло МПС застрахователното обезщетение се изплаща след прекратяване на следствието или спиране на наказателното производство.  В случаите на противозаконно и впоследствие открито и върнато на собственика МПС застрахователят изплаща обезщетение едва след представяне на документ от компетентните органи, установяващи съответните повреди. По възможност с опис на липсващите и повредени части, детайли и допълнително оборудване. Важно е да се знае, че при откраднато и намерено МПС се изплаща обезщетение по риска „Кражба”.

 

Гергана Иванова

 

 

 

                 ;        

 

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки