„Алианц Банк България” получи кредит в размер на 27.5 млн. евро от ЕБВР

23 Март 2010 г.,zastrahovatel.com
Ново финансиране за малкия и средния бизнес и проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия

 Наскоро на специална  пресконференция с участието на Нора Кочиш – временно изпълняваща длъжността директор за България на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Светослав Гаврийски – главен изпълнителен директор на „Алианц Банк България”, и Дорчо Илчев – изпълнителен директор на „Алианц Банк България”, поканените журналисти и гости бяха запознати със стратегията на „Алианц Банк България” в областта на корпоративното банкиране.

Г-н Гаврийски подчерта, че в момента е много важно обществеността у нас да бъде добре запозната чрез медиите с дейността на банката за усвояване на кредитните линии, които ЕБВР отпуска на „Алианц Банк България”. Той припомни, че това е третото споразумение на ръководената от него финансова структура с ЕБВР, с която „имаме много добри контакти и се радваме на подкрепа от нейна страна в продължение на три години. Това е показателно за доверието на ЕБВР по отношение на сигурността и възможностите, които нашата банка предоставя на своите клиенти”. 

В момент, когато необходимостта от финансиране на българската икономика е много остра, това е много важно обстоятелство, особено по отношение на малките и средните предприятия. Имаме достатъчно клиенти и проекти, изтъкна още г-н Гаврийски и добави, че кредитните линии могат да бъдат усвоени в кратки срокове. Условията на ЕБВР са изгодни както за „Алианц Банк България”, така и за крайните клиенти, които ползват множество отстъпки, грантове, консултантски услуги и други бонуси.

В тази връзка г-н Гаврийски изрази несъгласие с ширещото се твърдение, че банките не отпускат кредити и че условията, при които те се отпускат, са много неизгодни за клиентите. Според г-н Гаврийски в България в момента по-скоро се чувства липса на достатъчно добри проекти, което до известна степен се дължи на страха у инвеститорите от евентуален провал вследствие на трудностите, предизвикани от кризата. Условията на „Алианц Банк България” са изключително благоприятни, а лихвите са на нивата от преди година и половина-две. Не участваме нито в депозитните борби за високи лихви по депозитите, нито за изключително високите лихви по кредитите. Съвсем естествено е, че вниманието ни по отношение на отпускането на кредити е завишено и критериите не са променени, но трудността е в намирането на повече добри проекти, които да бъдат подкрепени финансово, обобщи г-н Гаврийски.

Факт е, че повечето хора предпочитат да държат парите си в банките на депозит, отколкото да ги инвестират или да ги използват за закупуване на жилища, имоти или автомобили. Дори в „Алианц Банк България”, която по големина е средна банка, привлечените средства от началото на годината се увеличават значително в сравнение с обема на кредитите.

Г-жа Кочиш изрази удовлетворението на представляваната от нея институция от доброто сътрудничество с „Алианц Банк България” през последните няколко години, което се развива прогресивно от 2006 година. Финансирането на сегмента на малките и средните предприятия (МСП) се подкрепя и от Европейската комисия, припомни г-жа Кочиш. Цялостната програма за финансиране на МСП в България е много успешна, каза още тя.

Като надграждаме над успеха на това сътрудничество, ние проучваме възможностите и за неговото разширяване. В резултат на това са и новите две кредитни линии – за малки и средни предприятия и за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници, подчерта г-жа Кочиш. (ЕБВР, която е собственост на 61 страни и на две правителствени организации, подкрепя развитието на пазарната икономика и демокрацията в страните от Централна Европа до Централна Азия.) ЕБВР засилва възможностите за финансиране на реалния сектор на българската икономика с две кредитни линии на обща стойност 27.5 милиона евро, отпуснати на „Алианц Банк България”.  

„Алианц Банк България”, част от групата на „Алианц България Холдинг”, е универсална банка, предлагаща пълна гама от банкови услуги чрез мрежа от над 110 бизнес центъра и представителни офиси в цялата страна. В резултат на глобалната икономическа криза кредитирането в България значително е забавило своите темпове, като по този начин се ограничава достъпът на МСП до финансиране и се спъва техният растеж. Средствата, предоставени от ЕБВР, ще помогнат на „Алианц Банк България” да посрещне растящото търсене от местни фирми на краткосрочно, средносрочно и дългосрочно финансиране в настоящите изпълнени с предизвикателства пазарни условия, стана ясно още на пресконференцията.

Кредитната линия за МСП в размер на 20 милиона евро ще се използва за финансиране на инвестиции и оборотни средства на малкия и средния бизнес в България. Ръководството на „Алианц Банк България” определя сектора на МСП като една от ключовите области за бъдещия си растеж.

Средствата от кредитната линия за енергийна ефективност в размер на 7.5 милиона евро ще бъдат използвани за финансиране на проекти, изпълнявани от български предприятия с цел да се намали интензивността на потребление на електроенергия и да се подобри конкурентоспособността им.

Заемът, който е част от програмата на ЕБВР за кредитни линии за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) за България, включва безвъзмездно финансиране от Международен фонд “Козлодуй” (KIDSF), който е създаден за подпомагане дейностите за извеждане от експлоатацията на блокове 1-4 на АЕЦ «Козлодуй». Безвъзмездното финансиране ще бъде използвано за техническа помощ за двата вида проекти и за стимулиране както на банката, така и на клиента, който инвестира в проекта.

Финансирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ще нареди „Алианц Банк България” сред малкото банки на българския пазар, които работят по КЛЕЕВЕИ, като по този начин институцията ще има възможност да разшири обхвата на предлаганите продукти и услуги за корпоративни клиенти.

„Подпомагането на развитието на икономиката в реалния сектор е един от ключовите приоритети на ЕБВР, особено в настоящата среда. Средствата, предоставени на „Алианц Банк България”, ще улеснят достъпа на местните компании до така необходимото им финансиране и ще им помогнат да подобрят енергийната си ефективност. Проектът ще подпомогне увеличаването на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, като в същото време представлява подкрепа и за банковия сектор”, предаде г-жа Кочиш думите на Питър Райнигер, управляващ директор на ЕБВР за Централна и Югоизточна Европа. 

„През последните няколко години „Алианц Банк България” има за цел да разшири клиентската си база в сектора на МСП и в банкирането на дребно. С помощта на натрупания опит в работата си по програмата за финансиране на малки и средни предприятия на ЕС и ЕБВР банката може да се похвали с десетки малки инвестиционни проекти, реализирани с финансовата подкрепа на ЕБВР от 2006 г. насам”, коментира и г-н Илчев - изпълнителен директор на „Алианц Банк България”. По неговите думи банката приветства възможността да предложи финансиране на нови клиенти дори в момент, когато пазарът реагира предпазливо. Тъй като енергийната ефективност е основна цел на страните членки на ЕС, средствата по програмата ще помогнат на „Алианц Банк България” да отговори на специфичните финансови нужди на своите корпоративни клиенти.

Г-н Илчев изрази благодарност и на ЕБВР, и на българския екип в лицето на Галина Щерионова и Галена Колева, положили много усилия през 2009 г., за да бъдат финализирани споразуменията за новите кредитни линии. Тяхна е заслугата «Алианц Банк България» да направи следващата естествена по-голяма стъпка във взаимоотношенията си с ЕБВР. Развитието на това сътрудничество не е само в размера на кредитните линии, но и по отношение на предоставените условия от банката като наш кредитор. Особено ценно при сегашната кризисна ситуация е банката да разполага с достатъчно „дълги пари” като сериозен кредитор, което наистина ще ни позволи да подпомогнем реалната българска икономика, подчерта г-н Илчев.

Още след подписването на мандатното писмо през декември 2009 г. (въпреки че по неписано правило януари и февруари са месеци на слаба активност с корпоративни клиенти, а се усеща и липсата на достатъчно добри проекти) банката вече е отпуснала кредити по новите кредитни линии на обща стойност от 1 млн. евро. Задачата ни е до края на лятото да усвоим целия размер на линията от 20 млн. евро. Що се отнася до енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, това е нов продукт, който ще предоставим на своите клиенти – както настоящи, така и бъдещи. По тази линия освен безплатен енергиен одит, предоставян от енергийния консултант „Енкон сървисиз” с управител Илия Илиев, за кредитополучателите ще има и допълнителен бонус – грант в размер от 15 до 20 на сто в някои случаи от размера на отпуснатия кредит, осигурен от средствата по фонд „Козлодуй”. Това прави някои от проектите доста по-атрактивни както за инвеститорите, така и за нашата банка, защото е сигурен източник за погасяването на кредита и за намаляване на срока за откупуване на съответните проекти, поясни още г-н Илчев. Според него до края на месец март тази година ще бъдат осъществени сделки за над 5 млн. евро, като амбицията на банката е – особено в частта за възобновяемите енергийни източници – линията да бъде усвоена изцяло до края на месец май.

По отношение на енергийната ефективност, която е подраздел на цялата линия, г-н Илчев каза, че тези проекти са доста по-малки като обем на кредитите (по 100-150 хил. евро), което означава, че са необходими много повече на брой проекти и по-тежки процедури.

 Проектът е продължение на взаимоотношенията на ЕБВР с „Алианц Банк България”. През 2006 г. ЕБВР отпусна кредитна линия  в размер на 5 милиона евро по  програмата за финансиране на МСП на Европейската комисия и ЕБВР. През януари 2009 г. бе подписано допълнително споразумение за увеличаване на размера на финансирането с нови 5 милиона евро.

От началото на своята дейност в България ЕБВР е вложила над 2 милиарда евро, отпуснати за финансирането на повече от 120 проекта в ключови сектори на икономиката на страната, като по този начин са мобилизирани и допълнителни инвестиции на стойност повече от 7 милиарда евро. Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Основи на презастраховането"
Радослав Габровски, 1998
orange_li
"Застраховане"
Проф,Христо Драганов, Боян Илиев, д-р.Ирена Мишева,