В момента „ДЗИ Живот + (Тарифа 26)” е най-важният продукт на животозастрахователния пазар

03 Декември 2008 г.,zastrahovatel.com
Веселин Тонев, директор „Продукти – животозастраховане” в ЗАД „ДЗИ”

- Какво всъщност представлява тази застраховка

- „ДЗИ ЖИВОТ+” или по известна като „Тарифа 26 е един от най-важните и популярни продукти в портфейла на ДЗИ. В него се комбинират високата степен на застрахователна защита, от една страна, с възможността за дългосрочно спестяване, от друга.

„ДЗИ ЖИВОТ+” е класическа смесена застраховка Живот (Endowment Assurance), при която договорената при сключване на договора, застрахователна сума се изплаща в случай на смърт на застрахования през срока на застраховката или при доживяване края на срока.

Застрахователната сума е гарантирана от ДЗИ, като клиентите имат възможност да изберат вариант с постоянна застрахователна сума или вариант с процент на ежегодна индексация (нарастване) на първоначалната застрахователна сума.

 

Продуктът е ориентиран към нуждите на клиентите – към основното покритие на застраховката. Всеки клиент има право да включва избираемо допълнителни застрахователни рискове.

Застраховката е с право на участие в печалбата от инвестиции, като ежегодно по всяка действаща полица се разпределя допълнителна доходност (лихва).

Застрахователната полица се сключва в лева, щатски долари или евро - застрахователната премия, застрахователната сума и математическият резерв на застраховката са в съответната валута.

Високите рискови покрития на застраховката, съчетани с успешни инвестиционни решения, гарантират финансовата стабилност на семейството при неблагоприятни обстоятелства.

 

- За кого е предназначена тя?

- Предназначението й е: За хора, които искат да осигурят семейството и близките си, в случай на непредвидено събитие;

За хора, които искат да си осигурят допълнителни финансови средства в бъдеще, когато няма да са трудово активни.

 

- Кои са параметрите на продукта?

- Те са:

*Гарантирана застрахователна сума – постоянна или нарастваща с 5% годишно;

 • Право на участие в печалбата от инвестиции;
 • Валута – лева, EUR или USD;
 • Срок на застраховката – от 5 до 30 години;
 • Възраст на застрахования – от 16 до 65 години, при максимална възраст 70 години в края на договора;
 • Застрахователна премия – месечна, годишна или еднократна;
 • Право на промяна на параметрите по договора, включване на допълнителни покрития, предсрочно прекратяване на договора (откуп), възможност за трансформиране в намалена застрахователна сума, отпускане на заем;
 • Възможност за разсрочено изплащане на застрахователната сума под формата на периодична рента.

  И да посочите, ако обичате, основните покрития.

- Те са следните:

 • Доживяване края на срока на договора;
 • Трайна загуба на работоспособност от злополука;
 • Намаление или освобождаване от плащане на премии в случаите на висока степен на загуба на работоспособност;
 • Смърт;
 • Смърт от злополука.

 Застраховката има и допълнителни (избираеми) покрития:

 * Смърт от злополука;

 • Медицински разходи при лечение от злополука;
 • Дневни пари за болничен престой при злополука;
 • Суми за оперативно лечение на органи и системи при злополука;
 • Временна загуба на работоспособност при злополука.

- За клиентите ви е особено важно да знаят какво предлага „ДЗИ Живот +”.

- Ето какво:

* Гарантиране на финансовата сигурност на семейството при настъпване на неблагоприятно събитие – смърт или нетрудоспособност;

o    Осигуряване на определена сума за бъдещето на семейството, която е определена при сключване на застрахователния договор;

o    Спестяване на средства, които клиентите ще получат при доживяване до падежа на застраховката – под формата на еднократно плащане или периодична рента.

 

 - И накрая ще ви помоля да споделите мнението си за състоянието на пазара.

- В момента животозастрахователният пазар в България е в ранен етап на развитие и това  предполага огромен потенциал. Общият премиен приход на глава от населението в България не надвишава 20 евро за година. За сравнение - всеки европейски гражданин отделя средно около 1000 евро на година за застраховка „Живот”. 

Прогнозите за развитие на животозастраховането в България са оптимистични поради нарастването на доходите на населението. Това се доказва с ежегодния ръст на пазара през последните години – 25%-30%.

Слабото социално осигуряване, желанието и нуждата на българина да защити семейството си са фактори, които допълнително допринасят за ръста на продажбите на спестовни животозастрахователни продукти

 

- Какво бихте казали в заключение?

- ДЗИ Живот + (Тарифа 26)” е основен продукт, който клиентите добре познават. На практика той е най-важният продукт на животозастрахователния пазар в момента.

Чрез него клиентите могат да се възползват от широкия спектър на покритите рискове, насочени към защита на семейството, както и от възможността да получат надеждна инвестиция и финансова стабилност, гарантирани от ДЗИ.

Факт е, че трусовете на фондовата борса не оказват ефект върху тези спестявания. Сигурността за спестяванията на клиентите е гарантирана. В случай на смърт, загуба на работоспособност и доживяване края на срока на договора клиентите знаят предварително каква сума ще им бъде изплатена.

 Въпросите зададе Петър АндасаровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки