Златолина Мукова:Гордея се, че първи започнахме експанзия извън пределите на България

24 Август 2008 г.,zastrahovatel.com
 

Златолина Мукова, зам.-председател на УС и зам.-главен изпълнителен директор на ЗД „ЕВРОИНС” АД

 


Ето че изтече първото полугодие на 2008 година, как бихте охарактеризирали този изминал период за развитието на „Застрахователно дружество Евроинс” АД?

- ЗД „Евроинс“ АД е динамично развиваща се организация, за която всяка година е по-добра от предходната. Така е от създаването на компанията през 1998 г. до днес. В този смисъл и с оглед на стойностите, които отчитаме, мога да определя и първото шестмесечие на 2008 за изключително успешно.


- И ако обичате да се спрете накратко на резултатите от основните показатели, допринесли за успеха на дружеството ви през това шестмесечие на годината.

- Компанията продължи да реализира увеличение на прогнозирания през миналата година ръст на премиен приход, като за първите 6 месеца на 2008 г. той е в размер на 44%. За сравнение, по данни на КФН ръстът на общозастрахователния пазар за същия период е 23.9%.


Кои са основните най-важни моменти от дейността ви през изминалите шест месеца и кой е най-големият ви успех през това време?

- Нашето мото е „Интелигентното застраховане“. Основна цел пред екипа ни е да следим отблизо динамиката на застрахователния пазар, като се стремим да създаваме адекватни на „деня“ застрахователни продукти. Един такъв продукт е най-новата ни клауза „Е“ (Екстра каско) към застраховка „Автокаско“, която гарантира на всеки, включил тази опция в полицата си, безплатно оборотен автомобил, докато трае ремонтът на собственото му МПС. Интересът към тази нова и уникална за България услуга бе наистина огромен, което за нас означава, че за пореден път ЗД „Евроинс“ АД успява да реагира и да предложи услуги, търсени от клиентите.

Нека спомена и още един много важен за нас успех, като част от застрахователния подхолдинг „Евроинс Иншурънс Груп” (EIG). В края на месец юни сключихме договор с Global Finance, водещ фонд за дялово инвестиране. „Global Finance”, чрез управлявания от него „South Eastern Europe Fund” (SEEF) ще инвестира 26 милиона евро за придобиване на миноритарен дял от капитала на „Евроинс Иншурънс Груп” (EIG). За нас това е едно доказателство за качеството на компанията ни и за позитивния имидж на „Евроинс” пред международната инвестиционна общност.


Вече за всички е ясно, че колкото и да е важен премийният приход, той не е определящият за стабилността и доброто състояние на застрахователните дружества. Има много по-отговорни и значими показатели като печалба, резерви, инвестиции и т.н. Какво съдържа портфейлът на ЗД „Евроинс” АД в това отношение и смятате ли, че всички дружества обръщат достатъчно внимание на възможностите си за изплащане на обезщетенията?

- На този въпрос може би е най-добре цифрите да отговорят :

Реализираният за първото шестмесечие на 2008 г. резултат от оперативна дейност на дружеството е положителен и е в размер на 1.5 млн. лв. Този резултат е постигнат въпреки увеличението на резерва по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, заделен в съответствие с променените нормативни изисквания. Сумата на техническите резерви на дружеството към края на м. юни 2008г. расте с над 52% до ниво от 42.1 милиона лева спрямо 27.7 милиона лева през м. юни 2007 г.

Нашата дейност е строго регулирана и съществуват нормативни изисквания за съдържанието на инвестиционния ни портфейл, за размера на резервите и др., които сме длъжни да спазваме. Всичко това е гаранция за стабилността на дадена застрахователна компания и респективно за сигурността на клиентите.


Какви са впрочем вашите наблюдения и впечатления от така наречения наш „европеизиран” застрахователен пазар?

- В последните години у нас навлязоха много от големите европейски застрахователни компании. Факт е обаче, че въпреки това, българските застрахователи продължават да работят успешно, което е категорично доказателство, че качеството на предлаганите услуги е на европейско ниво, т.е. конкурентноспособни сме. Все пак сме част от Европа, а от 2007 г. и член на ЕС и мисля, че е крайно време да започнем да се самоопределяме като европейци и да мислим и работим като такива.

Според мен клиентите на компанията, за която работя, винаги са били част от Европа, затова и начинът ни на работа от самото начало е европейски. Нашият модел е предоставен и на колегите ни в Румъния, Македония и дори в Испания, което явно доказва, че моделът на Евроинс е конкурентноспособен не само на българския, но и на европейския пазар.


И в тази връзка, как ви изглежда застрахователният пазар по отношение на разнообразието от застраховки в портфейлите на дружествата?

- Българският застрахователен пазар предлага богато разнообразие от застраховки, но се изисква време те да се наложат на пазара и да се възприемат като първа необходимост. ЗД „Евроинс“ АД също притежава изключително разнообразен застрахователен портфейл и непрекъснато го актуализира. Освен традиционните автомобилни застраховки, ние промотираме и другите по-разпространени застраховки като имущество, помощ при пътуване в чужбина, отговорности и т.н. От години работим и в по-нетрадиционните направления като застраховки на финансови рискове, плавателни съдове и други, които бележат все по-голям ръст.

Смятам, че проблемът не е в това доколко е богат портфейлът от застрахователни продукти на дадено дружество, а продуктите, които предлага да са адекватни на търсенето на съответния пазар – с повишаването на изискванията на клиентите се променят и продуктите.


Много сериозен остава да е проблемът със задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, имайки предвид ниските тарифи и високите комисиони, което влияе отрицателно на застрахователния пазар, дава му лоша характеристика, съгласна ли сте?
-
Пряка отговорност за задължителната полица „Гражданска отговорност“ носи държавният регулаторен орган в лицето на Комисията за финансов надзор.В последните месеци комисията предприе сериозни стъпки за контрол на цените и резервите и се надяваме тези мерки да дадат очаквания резултат. Наше задължение е съвестно да изпълняваме указанията на КФН, като същевременно се стремим към оптимална грижа за интересите на нашите клиенти.


Вие сте вече с професионален опит, поради което ще си позволя да ви попитам откъде дойде този тревожен спад в обхвата на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, кои са причините за това според вас?

- Тази застраховка е задължителна, но все още много българи не осъзнават каква е нейната роля и каква е ползата за всеки от нас. Ясно е, че както и в другите страни по света, трябва да има постоянен контрол от страна на всички държавни органи. Вярвам, че КФН и МВР ще въведат строги правила за контрол, за да се преодолее тази тенденция.

От друга страна, не бих казала, че става дума за „тревожен спад на обхвата на Гражданската отговорност“. Трябва да се отчете и фактът, че дори и след последната пререгистрация на моторните превозни средства, все още има много автомобили, които не се движат през цялата година, и ниските доходи в някои региони на страната, не позволяват на техните собственици да си направят тази застраховка.


Да се върнем отново към дейността на „ЗД Евроинс” АД. На какво се дължат най-много неговите успехи през първото полугодие на тази година?

- Нашата компания работи непрекъснато за повишаване качеството на услугите си посредством създаването на нови застрахователни продукти, подобряване на вече съществуващите, като залагаме на иновативно маркетингово управление и инвестиции в нашите специалисти и търговци, които с всяка изминала година стават все по-добри в своята област.

От друга страна, ние стриктно следваме плана за управление и развитие, който се приема за всяка календарна година от Управителния съвет на дружеството. Имаме изградена и вече утвърдена корпоративна методология на работа.


Вече е ясно, че вие сте пионери в разширяването на дейността си и в други страни от Европа, тоест в „изнасянето зад граница” на българско застраховане. В какво състояние е този дял от общата ви застрахователна дейност и какъв е приносът на подразделенията ви за стабилността на дружеството?

- Гордеем се с факта, че сме първата застрахователна компания започнала експанзия извън пределите на България. Това е един амбициозен проект, който приемаме за наше предизвикателство – все пак в България има достатъчно опитни специалисти, които могат да работят и извън пределите на страната.

Колкото и тенденциозно да звучи това – резултатите, които отчитаме за краткото време на работа на нашите компании зад граница, доказва, че българският застрахователен модел работи изключително добре навсякъде. И българският застраховател има право на национално самочувствие.


- Какви са вашите очаквания през второто шестмесечие, т.е. до края на годината, и кои са основните ви цели?

- Очакваме да подобрим финансовите показатели от предходната година и вече имаме индикации, че това ще се случи. Вървим към постепенно увеличаване на пазарния ни дял от общия застрахователен пазар в България, като прогнозираме до 2010 година този показател да е над 7 %.

Все пак ЗД „Евроинс“ АД бе обявено за „Дружество с най-добро корпоративно управление“ за 2006 г. от Асоцията на инвеститорите и ние приемаме това като ангажимент и отговорност непрекъснато да бъдем сред най-добрите.Интервю на Петър АндасаровИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Презастраховане"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,