Новаторството е това, което ще ни отличи на пазара

16 Август 2008 г.,zastrahovatel.com
„Интерамерикан Лайф” - новата компания на холандския финансов гигант ЕUREKO официално обяви старта на дейността си в България. Това стана на пресконференция на 16 юли 2008 година в зала „Рила” на столичния хотел „Шератон”. Присъстваха Коста Чолаков, изпълнителен директор; Том Малоун, мениджър “Животозастраховане” ; Петър Василев, директор продажби и маркетинг, Светла Панчева, оперативен директор.

 

 

За нас от изключителна важност е фактът, че един от водещите финансови играчи на европейския пазар – EUREKO, разширява присъствието си в България със създаването на новата компания. С неговата подкрепа ние ще имаме възможност да предлагаме на нашите клиенти първокласно обслужване, каза пред журналистите изпълнителният директор Коста Чолаков.

 

 

 

 

„Интерамерикан Лайф” получи лиценз от Комисията за финансов надзор в края на 2007 г.  Компанията е 100% собственост на базирания в Холандия финансов холдинг EUREKO.

EUREKO е една от най-бързо развиващите се финансови структури в Европа, която оперира на територията на 11 държави. Тя предлага пълна гама от застрахователни услуги в областта на общото и животозастраховането, здравното осигуряване, както и пенсионни продукти.

Нетната печалба на холдинга EUREKO за 2007 г. възлиза на 979 млн. евро. За същия период холдингът е отбелязал увеличение с 5% на застрахователните договори и инвестиции, чиято стойност в края на миналата година възлиза на 15.6 млрд. евро.
Две ключови сделки определиха посоката на развитие на компанията през 2007 г. Покупката на холандската здравноосигурителна компания Agis превърна холдинга в лидер на здравноосигурителния пазар в Холандия с пазарен дял в размер на 29%.
Втората успешна сделка на EUREKO беше покупката на турския застрахователен гигант  Garanti, чрез която холандския холдинг придоби 80% от общозастрахователния и 15% от животозастрахователния и пенсионния му бизнес.
         

Г-н Чолаков сподели, че българският животозастрахователен пазар е многообещаващ и не скри надеждата си за успех на него на новото дружество.               В перспектива очакванията са тенденцията на нарастване на пазар от 20%-25% годишно в областта на животозастраховането да се запази стабилно. Това е eдно високо ниво спрямо европейското и показва, че животозастраховането в България има голям потенциал за развитие.

„Интерамерикан Лайф” си поставя амбициозната

задача за един десетгодишен период да достигне пазарен дял от   4-5%  на  българския застрахователен пазар

 Дружеството ще  предлага иновативни продукти  и високо  качество на    обслужване на клиентите чрез развита мрежа от офиси и добре обучени агенти

 

Миналата година „Интерамерикан България”, съвместно с Комисията за  финансов надзор, стартира  инициативата за повишаване на застрахователната култура на българина. „Интерамерикан Лайф” поддържа и продължава тази инициатива и през 2008 година. С повишаване на културата в областта на животозастраховането и с увеличаването на доходите и жизнения стандарт на хората ще се повиши и търсенето на застраховки „Живот”.

Господин Том Малоун заяви, че EUREKO продължава да подкрепя „Интерамерикан България” и доказателство за това е започването на  нов вид дейност- животозастраховане. Потенциалът на българския застрахователен  пазар е голям в тази област. Г-н Малоун благодари  за труда и всеотдайността на служителите и агентите на дружеството и изрази надежда за успешното комбиниране на досегашната дейност с животозастраховането. За да бъде успешна дейността на новата компания е създаден бекофис от местни и международни служители. От 12 май 2008г. Централният офис се премести в нова модерна сграда на бул. „Александър Стамболийски” № 55. Изгражда се мрежа от офиси и агенти и се повишава тяхната професионална подготовка. Въведена е и нова IT /информационни технологии/ - платформа от световна класа. Всичко това ще позволи едно високо ниво на обслужване на клиентите. 

Мисията на новото дружеството е да предлага конкурентни, иновативни и отговарящи на нуждите на клиентите  продукти и услуги.

Стремим се към широкия масов пазар. Основният фокус е клиентът. Целта е  високото качество на обслужване на клиентите. Продуктите са изключително новаторски, съобразени с нашата стратегия”, подчерта г-н Малоун.

   „Смятаме, че стартираме дейността си с продукти, които отговарят на     всички изисквания на потребителите, при изключително изгодни за нивата на пазара условия”, коментира Коста Чолаков,.

 

Три вида застрахователни продукти ще предлага на клиентите си „Интерамерикан Лайф”. Това са Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд, Застраховка живот с избрани покрития за дете и Смесена застраховка живот. Целевата група е от малки до големи. Работещите с по-висок доход са естественият таргет на всяка застрахователна компания. Има застраховка, която се сключва с ползващо лице дете/деца, като след 18 години то може да направи своя застраховка. Застраховка могат да слючват хора на възраст от 18 до 65 години. Условията по полицата е възможно да бъдат променяни. Покритията и премиите са съобразени с жизнения стандарт на застраховащия.

Средната стойност на застрахователната сума на база проучвания е около 12 000-15 000 евро. За сравнение в Ирландия тази сума е 250 000 – 300 000 евро.

 

Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд е комбинация от класическа застраховка живот и инвестиция в договорни фондове на управляващото дружество. Продуктът може да покрива и рискове като злополука и инвалидност. Инвестицията се отчита в отделни инвестиционни дялове на конкретен инвестиционен фонд или фондове, които имат специфични характеристики на активите и съответно на инвестиционния риск. За всеки застраховащ се води отделна персонална инвестиционна сметка, където се регистрира стойността и броят на инвестиционните дялове. Увеличаването или намалението на стойността на активите на фонда има директно отражение върху стойността на дяловете, както и върху стойността на сметката на застраховащия.

Предлагат се фондове на ЕFg EuroBank. Клиентите могат да изберат един от три фонда. Два от фондовете са високо рискови, а един е със средно ниво на риска. Високо рискови са фонда BRS –България, Румъния, Сърбия и  BRICH – Бразилия, Русия,  Индия ,Китай. Фондът със средно ниво на риск инвестира в акции.

Предлага се и гарантирана сметка с нисък риск, където за една година нивото на възвращаемост е 6,1%.

Застраховка живот с избрани покрития за дете – застраховката се сключва с ползващо лице дете/деца. При изтичане срока на застраховката и при достигане определена възраст на детето се изплаща застрахователната сума по сключената застраховка. През срока на застраховката на детето са осигурени застрахователни покрития по отделни рискове.

Смесена застраховка живот е комбинация на застраховка в случай на смърт и преживяване на застрахованото лице.

За застрахования това е възможност да обезпечи посочено от него лице чрез изплащане на определена сума плюс разпределена допълнителна доходност в случай на смърт. През срока на застраховката има възможност да се направи спестяване. По този начин се увеличава нейната стойност с разпределената допълнителна доходност, която се получава в края на срока на застраховката.

Петър Василев  представи резултатите от национално изследване върху животозастрахователния пазар. Според проучването, проведено в 21 български града през периода 18 февруари – 5 март 2008 г сред 1018 души, 33% от българите смятат, че нямат нужда от животозастрахователен продукт, а 22.5% не се доверяват на нито една застрахователна компания.

Според получените данни 14% от анкетираните не познават нито един животозастрахователен продукт. Това важи и за продуктите, предлагани от пенсионните и здравните фондове.

Животозастрахователните компании и техните продукти са по-малко познати в сравнение с предлаганото от общозастрахователните дружества. Една от причините е фактът, че повечето от тях имат по-ниска рекламна активност и по-малко инициативи с образователна насоченост”, коментира Коста Чолаков.

За 10.6% от анкетираните животозастрахователните продукти са твърде скъпи, сочат още резултатите от изследването. Това е и една от основните причини потребителите да предпочитат месечно плащане на застрахователните вноски (41.5% от анкетираните). Едва 27.1 % пък са склонни да платят наведнъж стойността на пълната застрахователна премия.

Само 31% от участниците в изследването оценяват факта, че животозастрахователните продукти предлагат по-нисък финансов риск спрямо останалите инвестиционни продукти. 28% са на мнение, че животозастрахователните продукти предлагат най-добра финансова възвръщаемост.

Основната част от клиентите избират застрахователната си компания на база на препоръки от познати. Застрахователните компании като цяло срещат трудности при привличането на клиенти и убеждаването им в ползата от даден продукт. Клиентите все още не отчитат данъчните облекчения като фактор, който да ги мотивира при закупуването на животозастрахователни полици”, коментира Коста Чолаков.

На въпроса дали има застраховка „Живот”, покриваща риска от отвличания, г-н Чолаков отговори, че не му е известно българско застрахователно дружество да предлага покритие по този риск и изрази надежда да не се налага в бъдеще търсене на такива покрития.

Г-н Том Малоун добави, че такава застраховка е изключително специализиран продукт и трябва да се разработва съвместно със специалисти. Такива има Лондон.Неговото  лично мнение е, че от такива застраховки биха се заинтересували изключително служители на големи международни корпорации.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,