Ангел Крайчев – председател на СД на „ЕФКО груп”: Ефективното финансово консултиране е най-голямото предизвикателство днес

20 Юли 2008 г.,zastrahovatel.com

-Г-н Крайчев, както споменахте на тържеството по случай годишнината на «ЕФКО груп», за девет месеца същинска дейност наистина сте свършили немалко работа. Бихте ли разказали по-подробно за нея на нашите читатели? Такъв ли беше първоначалният замисъл – да създадете консултантска финансова група?

-Първоначалните обсъждания за обособяване на новата дейност съвсем естествено бяха насочени към посредничество в застраховането. Това беше добре позната за нас материя. Притежавахме много натрупан опит и имахме желание да продължим да се развиваме в същото направление - с всички ползи от това да бъдеш партньор и при една честна конкуренция да предлагаш продуктите на застрахователните компании. Знаехме, че това е друга свобода, това е политика на широко предлагане, която не те ограничава продуктово, това е възможността нашите клиенти да бъдат добре ориентирани и консултирани. Това е и сфера, в която можехме да проверим самите себе си.

В процеса на обмисляне на бъдещото структуриране на дейността ние достигнахме до разсъжденията за реализиране на концепция за по-широко предлагане на услуги в сферата на финансовото обслужване. Така дойдохме до решението за регистрация на група, която да предлага комплексни финансови услуги. Това се вижда и от самото ни име, което означава ефективно финансово консултиране. Още тогава ние отправихме поглед към възможни сфери на финансовото консултиране с идеята в един момент да можем да предлагаме - нека да го наречем така - универсално финансово консултиране. То е удобство за клиента – да може в «къщата» на «ЕФКО» да намери всичко, което да удовлетворява неговите потребности от финансови услуги.

-През цялото време употребявате първо лице множествено число. Кои са хората, с които работите?

-Учредителите на «ЕФКО груп» са петима акционери заедно с мен: Тамара Найденова, Борис Кръстев, Нели Герова и Тихомира Методиева. Ние заедно започнахме реализацията на тази концепция и учредихме акционерното дружество. В процеса на обсъжданията стигнахме до разбирането, че дружеството ще бъде наистина група, предлагаща различни видове финансови услуги. Дори когато измисляхме логото на компанията, решихме крайното «о» да има формата на слънце със седем лъча: те символизират основните финансови направления на пазара на финансовите услуги – общо застраховане, животозастраховане, пенсионно и здравно осигуряване, посредничество на банки при кредитиране и на лизингови фирми при предлагането на техните услуги и финансово консултиране от общ характер.

-Кога всъщност започна ефективната ви дейност?

-На 1 септември 2007 г. Тогава организирахме първото си национално съвещание с управителите на офисите в страната и ... започнахме. Малко по-късно се изправихме пред един обективен интензивен продажбен период в застраховането, което не ни изненада, а напротив – имахме желание да влезем на пазара, да бъдем актуални, да си партнираме със застрахователите. Този период се оказа добра школа за нас – влизане с летящ старт. Това допринесе за по-динамичното вътрешно сработване. И ето че до края на 2007 г. направихме оборот за повече от 3.300 млн. лв.

Основната сила на групата ни е в бизнеса с физическите лица, масовия бизнес, независимо че притежаваме своя постоянно нарастваща съвкупност от значими и престижни корпоративни клиенти. В масовия бизнес има много перспектива, а същевременно той е най-трудният и най-неблагодарният, защото е свързан с доста документация и сериозна отчетност, свързана от своя страна със софтуерни продукти за оперативна обработка, със счетоводни продукти, със системи, които трябва да се хармонизират, с непрекъснато обучение на персонала, налагани от самия бизнес, за да бъде осъществяван.

Оттук нататък в динамични условия продължихме да конструираме и да добавяме нови елементи в системата на този комплексен общ модел.

В началото на годината бяхме напреднали в преговорите с банките по отношение на предлагането на цяла гама от банкови продукти – потребителски, жилищни, ипотечни кредити, кредити за малък и среден бизнес, овърдрафт кредити, включително и други видове бизнес като предлагане и монтиране на посттерминални устройства, и т.н. Това е една сравнително широка гама от банкови продукти. Подписахме много добри договори с „Уникредит Булбанк”, със „СИБанк”, с Обединена българска банка.

Вече имаме доста богата вариативност, която ще даде възможност на клиента да си избере най-подходящия продукт. Процесът на предлагане на банкови услуги започна буквално преди два месеца и половина, но нещата се развиват бързо и вече можем да се похвалим с първите успехи.

В пенсионното направление успяхме да финализираме договор с ПОК „Съгласие”. Компанията е наш основен партньор, вече имаме първите няколко десетки осигурени лица, главно в универсалния пенсионен фонд.

По отношение на здравното осигуряване сключихме договор с компанията „Дженерали Закрила Здравно осигуряване”, която е лидер на здравноосигурителния пазар. Можем да отчетем, че и тук имаме записан бизнес, което също ни радва и ни вдъхва увереност за бъдещето. Ако се стигне до някаква кампанийна продажбена дейност, ние като сериозна продажбена структура ще реагираме адекватно и ще партнираме успешно.

Особено радостно е, че стартирахме и лизинговия си бизнес. Съвсем скоро ще имаме възможност да бъдем актуални за своите клиенти, да им даваме цяла палитра от предложения в направление лизинг, за да могат те съвсем спокойно да изберат своя лизингов партньор. Това е много навременен старт и е част от усилията, които полагахме във връзка със създаването на необходимата организация по предлагането на този комплексен модел.

-Може би за такава дейност са ви необходими и доста хора? Колко души наброява екипът ви?

-Консултантите, които извършват информационно-рекламната дейност, свързана с предлагането на модела на комплексното финансово консултиране, са близо 3000 човека. В офисите ни на щат работят 60 души, което не е много.

-Продуктовият каталог „Финансовият свят” част ли е от комплексния модел?

-Първо, това наистина е продуктов каталог. Той е уникално за България издание. Предлага селекция на едни от най-добрите финансови продукти на пазара в момента.

Второ, каталогът е много добре систематизиран, защото е по направления – общо и животозастраховане, пенсионно и здравно осигуряване, сътрудничество с банки и т.н. В следващия брой ще имаме и раздел, посветен на лизинговата дейност. С други думи, каталогът е добре структуриран и е удобен за ползване от страна на клиентите като справочник в сферата на финансовите услуги.

Трето, продуктовата информация, която предлагаме на страниците на каталога, се подготвя изцяло от нашите партньори - финансовите институции, но по един предварително коментиран с тях „макет” на информацията, за да може тя да бъде сравнима за отделните компании. Така информацията става по-лесно разбираема и достъпна за многобройните читатели.

Освен този информационен елемент, публикуваме и аналитични статии и материали, които да обогатяват клиентите не само с продуктова информация, а с различни други знания за финансовия пазар.

-Миналата година във Висшето училище по застраховане и финанси – София, се проведе интересна дисуксия, посветена на финансовото консултиране. В. „Застраховател прес” отрази нейната работа под заглавието „Универсалният финансов консултант – мисията възможна ли е?” Не бих искал да навлизам в подробности, но от самото заглавие личи, че там мненията бяха доста противоречиви. От една страна, ясно е, че финансовото бъдеще на всеки в голяма степен трябва да бъде в неговите собствени ръце. От друга страна, не са много хората, които имат необходимите познания сами да управляват парите си. Така че фигурата на финансовия консултат трябва да бъде свързващото звено между потребителите и все по-сложния свят на финансовия пазар. Вие може би сте първата структура в бизнеса, която залага на подобен комплексен подход, макар че не се стремите да изградите едноличен консултант – „специалист по всичко”.

-Със сигурност има структури, които предлагат повече от един вид финансово посредничество. Няма никой обаче, който да го прави в такъв мащаб. Ние се опитваме да дадем систематизирана, готова, разработена, ясна, точна и прецизна информация посредством нашия консултант, който я довежда до клиента. Той е носителят на рекламата, на знанието в един предварително подготвен, „пакетиран” вид. Съгласен съм, че не можем, а и не искаме, да създадем специалисти по всичко. Искаме да изградим сътрудници, които да бъдат много обективни, точни и коректни в представянето на информацията за съответния финансов продукт, за ползата от него, за предимствата му пред други подобни продукти. Когато се стигне до обслужването, до сключването на отделния договор с посредничеството на „ЕФКО”, това се прави от представителя в офиса, който вече е много по-подготвен специалист. Затова ние инвестираме много в обучаването на служителите в офисите.

Разговора води

Славимир ГенчевИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Застрахователният пазар"
Диана Иванова, Ивайло Иванов,
orange_li
"Имуществено и лично Застраховане"
Христо Драганов Марин Нейков, 2000