Момчил Андреев:Второто ни място показва силата на името и пазарните позиции на „Райфайзен”

08 Юни 2008 г.,zastrahovatel.com

Момчил Андреев, директор на Райфайзен за България, председател на УС и изпълнителен директор на „Райфайзенбанк България” ЕАД

В предпоследния брой /8 от 30 април-14 май 2008 г./ на в. „Застраховател прес” от публикуваната таблица за водещите 6 застрахователни брокера по премиен приход и пазарен дял през 2007 год. стана ясно, че „Райфайзен Застрахователен брокер” ЕООД заема челното второ място с премиен приход 29 345 552 лв. и 7.29% пазарен дял. „Райфайзен Застрахователен брокер” е пазарен лидер при продажбите на застраховки „Злополука” и застраховка „Пожар и природни бедствия”, а по застраховки „Автокаско” и „Живот” неизменно се нарежда сред първите три посредника. И тъй като брокерът е една от фирмите за които отговаря г-н Андреев, в началото на нашето интервю го помолих да представи структурите на „Райфайзен” в България.

- Освен с „Райфайзенбанк България” ЕАД групата ни е представена и с други дружества от сферата на финансите и недвижимостите-„Райфайзен Лизинг”, в което банката е акционер с 25 процента,”Райфайзен Застрахователен брокер” ЕООД със 100 на сто участие на банката; „Райфайзен Сървисиз” – дружество за оценки на имоти, независим строителен надзор, на което „Райфайзенбанк България” е стопроцентов собственик, „Райфайзен Асет Мениджмънт България”ЕАД което е лидер сред управляващите дружества, като освен няколко местни фонда и предлагаме и международните фондове на групата „Райфайзен”. „Райфайзен Имоти е агенцията ни за недвижимости, която работи вече в осем града на страната под един покрив с ипотечните центрове на банката, а „Райфайзен Факторинг” е най-новото ни дружество.

- А сега нека обърнем вниманието си към повода за срещата ни и за интервюто, което водим с вас. Честно казано, класирането на това престижно второ място на „Райфайзен Застрахователен брокер” ЕООД бе изненада, разбира се, за нас тя е приятна и аз ви честитя този голям успех.

- Благодаря ви. Този резултат е логичен - към момента „Райфайзенбанк България” заема около 10.5% от банковия пазар в страната и е една от най-динамично развиващите се банки. За последните 12 месеца според статистиката на БНБ – от март 2007 до март 2008 година, банката ни е разширила най-много пазарните си позиции, като е добавила още 1.6% към пазарния си дял. Имаме висок ръст във всички сегменти, но акцентът е върху банкирането на дребно и малките и средни фирми. В корпоративния бизнес още преди няколко години бяхме сред маркетмейкърите. „Райфайзен Лизинг” също увеличи пазарния си дял до над 10% през изминалата година.

- Тази информация е изключително важна за нашите читатели, а и за вашите колеги, тъй като „Райфайзен Застрахователен брокер” ЕООД всъщност обслужва тези именно структури на Групата „Райфайзен”, нали така, г-н Андреев?

- Точно така, брокерът обслужва всички структури на групата в България. И резултатът от 29 млн.лева премиен приход показва силата на името „Райфайзен” и пазарните позиции на групата.

- Какво всъщност се крие зад тази цифра? А преди това бих ви попитал за какво време „Райфайзен Застрахователен брокер” се наложи и атакува първите места на пазара?

- За около две години. Изградихме млад екип с двама управители – Гергина Шуманова и Кремена Кисьова.

Разчитаме и на методическо ръководство от Райфайзен Интернешънъл, където също работят специалисти застрахователи.

През 2007 година над 85 хиляди физически лица и фирми са използвали услугите на „Райфайзен Застрахователен брокер”, което е показателно за мащаба на дейността.Някои от клиентите ни преди контакта с Райфайзен застрахователен брокер са имали много ограничен досег със застраховането. Като правило това са кредитополучатели, но целта ни не е да им продадем застраховката, а да ги консултираме и обслужваме и след като кредитът бъде погасен.

От двата ли вида застраховане?

- С различните застрахователи имаме различен обхват на сътрудничество. Работим с 16 застрахователи, но не е възможно да продаваме едновременно всички продукти на всичките си партньори.

Не налагаме на клиентите определен застраховател – те винаги избират измежду няколко оферти.

- Да кажете, ако обичате, няколко думи за екипа на „Райфайзен Застрахователен брокер България” ЕООД?

- Средната възраст е под 30 години. Управителите и служителите са специалисти по застраховане. Инвестираме допълнително в обучението им. Около една четвърт от персонала на нашия застрахователен брокер са пряко ангажирани с процеса на ликвидация, когато настъпи застрахователно събитие, защото държим клиентите ни да бъдат обслужени възможно най-добре.

- Значи вие не ползвате професионалисти от специалните отдели или дирекции на дружествата, които се занимават с ликвидацията?

- В постоянен диалог сме със съответните отдели на застрахователните дружества. Целим клиентът да ползва услугите на брокера и след като кредитното отношение с банката приключи.

Вярваме, че добрата застраховка струва пари и не крием нейната цена в общата цена на даден банков продукт или пакет.

- А какъв е подходът ви при предлагането и сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”?

- Заинтересовани сме клиентът ни да получи възможно най-доброто покритие и се съобразяваме с лимитите, които имаме към отделните застрахователи по линия на кредитирането.

- Къде е разковничето на успеха на „Райфайзен Застрахователен брокер България” ЕООД?

- В доброто взаимодействие между всички дружества в групата и в професионализма на колегите, които пряко отговарят за тази дейност.

- През миналата година банката е разкрила още 38 клона и са назначени 1170 нови служители. Ще се възползвате ли от тези разширени условия за продажби на застрахователни продукти?

- Всички наши клонове продават застраховки. Имаме и над 250 мобилни банкери, специализирани в обслужване и на физически лица и малки фирми, които са много ефективен канал за продажби.

- В допълнение бихте ли казали нещо, което пропуснахме в това интервю?

- Може би това, че със застрахователните дружества си партнираме не само чрез „Райфайзен Застрахователен брокер България”. Няколко от тях избраха „Райфайзен Асет Мениджмънт” за доверително управление на техни активи. Издаваме гаранции например по застраховката "Зелена карта", обслужваме служителите и агентите на няколко дружества, така че се чустваме част от българския застрахователен бизнес..

Интервю на Петър Андасаров

Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки