Павел Петков:Ще разработим още застраховки за загуба на качество при овошките.Наскоро компанията пусна нов такъв продукт за винените сортове грозде

27 Май 2008 г.,zastrahovatel.com

Павел Петков, директор „Селскостопанско застраховане” в ЗАД „Виктория”

 

- Г-н Петков, с наближаването на сезона на черешите стана ясно, че много малка част от трайните насаждения в България са застраховани. Има ли някъде пълна статистика за това и точно какво показва тя?

- За да се установи какъв е делът на застрахованите площи, са необходими два вида данни – за реколтираните площи от трайни насаждения през изследвания период и за застрахованите площи.

Данни за реколтираните площи с трайни насаждения се изнасят ежегодно от Дирекция “Агростатистика” при Министерството на земеделието и храните.

Що се отнася до данните за застрахованите площи, то тук нещата са по-сложни. В ЗАД “Виктория” разполагаме с точна статистика за целия период от създаването на дружеството. Така например през 2007 г. ние сме застраховали близо 19 хил. дка трайни насаждения. Вероятно с точна статистика разполагат и останалите застрахователни компании. Сборните данни биха дали точна представа за състоянието на тази застраховка.

За съжаление обобщени данни от застрахователите не са налични и това прави невъзможно извършването на точен анализ на пазара. Какъвто и пазарен анализ да бъде направен, без точни обобщени данни той ще бъде предмет на строго субективна преценка, основана на откъслечна информация и предположения.

- На какво се дължи нежеланието на някои земеделски производители да застраховат реколтата от трайните си насаждения?

- По принцип овощните култури и лозята са твърде рискови обекти на застраховане. От една страна, поради силната уязвимост на плодовете спрямо механични въздействия от градушка и буря. От друга страна, заради по-дългия период на изложеност на атмосферни въздействия в сравнение е преобладаващата част от останалите култури. Имам предвид лозята, чиито площи по данни от 2006 г. съставляват 72% от общата площ на трайните насаждения, и културите ябълки, праскови и сливи, чиято площ е 44% от площта на овощните култури.

От тази гледна точка пренебрегването на застраховката поставя стопанина пред сериозна опасност от понасяне на загуби. Предполагам, че персоналните мотиви може да са различни, но зад тях стои надеждата, че „точно тук нищо няма да се случи и най-лошото ще се размине”.

- Какви щети покриват традиционните застраховки на трайни насаждения?

- Традиционната застраховка покрива само количествените вреди, настъпили в резултат от механични повреди по плодовете – основно нараняване и откъсване (обрулване). Под количествена вреда се разбира намаленото количество продукция, което се определя по различни методики и се изразява в процент тегловна загуба на реколта.

- ЗАД „Виктория” е единственото засега българско застрахователно дружество, което покрива и качествени щети по реколтата от трайните насаждения. Обяснете малко по-подробно какво означава това.

- При застраховане срещу загуба на качество размерът на вредата се определя чрез отчитане на разликата в цената на неувредената и увредената от застраховани рискове продукция.

Щетите от загуба на качество се покриват в допълнение към сключена застраховка срещу риска градушка.

В зависимост от характера на повредата (незараснала рана, зараснала рана или отпечатък от градушка върху плода без разкъсване на епикарпа) и площта на повредения участък, всеки плод в пробната парцела се оценява индивидуално с помощта на разработени за целта таблици.

За застрахованите срещу загуба на качество наранени и годни за продажба плодове застрахованият получава неколкократно по-голямо обезщетение, отколкото би получил от традиционната застраховка. Още повече че при традиционното застраховане не се заплаща обезщетение за продукция, която може да бъде оползотворена в прясно или в преработено състояние.

- В средата на април ЗАД „Виктория” пусна и още един нов продукт, който покрива качествени щети по реколтата от лозята. Бихте ли казали точно какво е новото при него?

- Бих искал да уточня, че този продукт беше приет на заседание на Управителния съвет на ЗАД „Виктория” в края на месец март и покрива щети от загуба на качество само при винени сортове грозде, предназначени за производство на вино.

- Защо предпочетохте да разработите новия продукт именно за лозовите насаждения?

- Основните причини са няколко. Първо, заради водещата роля на този сектор от трайните насаждения и заради перспективите за приоритетно развитие на лозарството в бъдеще. Второ, продуктът е атрактивен и лесно приложим. Трето, очакваме застрахователен интерес към този продукт.

- Точно какви щети се покриват при новата застраховка и как се спряхте именно на тях – имаше търсене от страна на клиентите или ползвахте опита на вашия италиански партньор F.A.T.A. Assicurazioni?

- През октомври 2007 г. между нас и нашите италиански колеги започна интензивно сътрудничество в областта на земеделското застраховане. Предоставиха ни всички техни продукти, които ние от своя страна детайлно проучихме. Особено интересни практики намерихме в застраховките на овощни култури и лозя.

Новият ни продукт за застраховане на винени сортове грозде по специални условия е изцяло базиран на опита на FATA Assicurazioni. Извършихме само частично адаптиране за привеждането му в съответствие с някои практики в България.

Застраховката покрива два вида щети: загуба на качество на продукцията като последица от увреждане от градушка и загуба на количество и качество поради загниване на грозде, причинено от проливни дъждове, паднали в един период, близък до началото на гроздобера.

- Северна Италия е известна с развитото си земеделие, за което са разработени и подходящи застрахователни продукти. Бихте ли разказали малко повече за опита на FATA Assicurazioni в това направление?

- FATA Assicurazioni е лидер по селскостопанско застраховане в Италия. Техните полици се продават от над 80 аграрни консорциума. Премийният приход на компанията от всички браншове е над 500 млн. евро, от които 37 млн. евро от застраховки на земеделски култури. Компанията е създала уникална система за ликвидация на щети, разполага с около 3000 оценители и извършва ликвидацията на цялата Generali Group в Италия.

Предлагат застраховки срещу градушка, буря със скорост на вятъра над 14 м/сек, проливен дъжд, измръзване, осланяване и суша. Широко застъпено е застраховането на лозя, овощни култури и зеленчуци.

- Какво ноу-хау от FATA Assicurazioni смятате да приложите още у нас, що се отнася до селскостопанското застраховане?

- Ще помислим за подобряване на условията ни за покриване на щети от загуба на качество при ябълки. Освен това ще използваме опита на нашите колеги от Италия и ще разработим застраховка за щети от загуба на качество при някои други основни овощни култури.

- Навлизането на FATA Assicurazioni на българския застрахователен пазар оказа ли влияние върху резултатите по застраховката на земеделски култури на ЗАД „Виктория”?

- Според мен още е твърде рано да се говори за „ефект FATA”. Факт е обаче, че през 2007 г. ние постигнахме най-високия ръст на записаните премии след 2004 г. - 41%. Още по-добри са резултатите ни за стопанската 2008 г. – над 100% ръст за периода септември - април. Двама от нашите най-големи нови клиенти избраха ЗАД „Виктория” именно заради имиджа на италианския ни партньор.

- В близкото бъдеще ще предпочетете да включите нови рискове и да подобрите условията по вече съществуващи ваши застрахователни продукти или по-скоро да пуснете нови застраховки на пазара?

- Ние вече извършихме някои подобрения в Общите условия за застраховане на земеделски култури, които влязоха в сила през месец февруари. Промените са изцяло в полза на земеделските стопани и се надяваме да бъдат оценени положително.

Имаме идеи за нови продукти, но те вероятно ще бъдат реализирани в по-далечното бъдеще. Основната ни задача днес е да разширяваме обхвата по застраховката при условията на наличните продукти.

 

Въпросите зададе Йоанна СтефановаИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки