Пускат 10 млн. нови акции на Инвестбанк

26 Февруари 2008 г.,zastrahovatel.com

На свое заседание от 25 февруари 2008 г. Комисията за финансов надзор взе решение да потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от   ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, гр. София,  в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 10 000 000  броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и определена емисионна стойност в ценовия диапазон от 5, 90 лв. (минимална емисионна стойност) до 7, 20 лв. (максимална емисионна стойност) за една акция, с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял.  Вписва емисията акции / в процес на емитиране/ в публичния регистър. 
Основните сфери на дейност на банката са операции, свързани с управление на активи, които включват корпоративно банкиране и банкиране на дребно и операции, свързани с управление на пасиви – депозити, касово обслужване, дебитни и кредитни карти.
ТБ „Инвестбанк” АС е дъщерно дружество от холдинговата структура на „Феста Холдинг” АД, което е основен акционер, притежаващ 70.10% от капитала на банката.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки