Веселин Тонев:Фокусът в бъдеще ще бъде върху разработването на застраховки, свързани с инвестиционни фондове на KBC или т.н. unit linked products

24 Октомври 2007 г.,zastrahovatel.com

Заедно с продуктите, свързани с инвестиционни фондове с гаранция на инвестирания капитал, ще бъдат предложени и нови инвестиционни продукта, свързани с палитра от отворени инвестиционни фондове, ориентирани към различните профили на клиентите, които са предвидени за 2008г.

Веселин Тонев – директор на Дирекция „Актюери” и на Дирекция „Дългосрочно застраховане” към ЗПАД ДЗИ

- Отдавна не сте излизали пред в. „Застраховател прес” и бих се възползвал от случая да Ви попитам преди всичко какво е настроението сред служителите на двете дирекции, които ръководите?

Настроението сред колегите е позитивно и оптимистично. Всички се радваме да бъдем членове на международна група, каквато е KBC – един от най-големите инвеститори в Източна Европа през последните години с традиции в банковото дело, застраховането и управлението на инвестиции.

- Очакванията ни са свързани, както с новите перспективи и възможности за развитие на бизнеса на ДЗИ в бъдеще, така и с персонални възможности за професионално развитие на всеки един от служителите.

– Бихте ли се спрели накратко на резултатите от дейността ви през първото шестмесечие на тази година. Какво показват те?

- За съжаление в първото шестмесечие на 2007 ЗПАД ДЗИ отстъпи лидерската си позиция, която традиционно дълги години заемаше на пазара по животозастраховане. Причините за това са най-вече от организационен характер и са свързани с продължилата повече от една година процедура по продажбата на компанията. Разбира се не може и не трябва да се подценява развитието на конкуренцията. През 2007 със своите амбиции стартираха нови животозастрахователни компании. Сигурни сме че в бъдеще ДЗИ отново ще бъде лидерът на пазара по животозастраховане в България.

- В последно време, когато стане дума за новите моменти от дейността на ДЗИ, ваши колеги обикновено отбелязват след закупуването му от „КВС Group” предстояща промяна преди всичко в продуктите на двете застрахователни дружества. Ще ви помоля да се спрете на продуктовата политика в животозастраховането, която се готвите сериозно да провеждате до края на годината и в бъдеще.

- През 2006г. ЗПАД ДЗИ направи промени в предлаганите класически продукти по животозастраховане, които са съобразени, както с изискванията на новия Кодекс за застраховането, така и с пазарните условия и нужди на клиентите.

След придобиването на ЗПАД ДЗИ от KBC фокусът в бъдеще ще бъде върху разработването на нова продуктова гама – застраховки, свързани с инвестиционни фондове на KBC или т.н. unit linked products.

Тези продукти се предлагат успешно в цял свят през последните 30 години. Подобни продукти доминират през последните години и на пазарите по животозастраховане на новите страни членки на Европейския съюз – Полша, Чехия, Унгария, Словения, Румъния и т.н.

Това са нови, модерни продукти, които в бъдеще ще заемат много сериозно присъствие на българския застрахователен пазар. Водещ момент при тях е възможността за инвестиция, свързана с очакванията за висока доходност и комбинирана със застрахователна защита.

KBC Asset Management е едно от водещите дружества за управление на активи в Европа. Дружеството управлява активи в размер над 168 млрд. евро - средства на физически лица и корпоративни клиенти.

“ДЗИ Лидер” е първият инвестиционен продукт на ЗПАД “ДЗИ” с гарантиране на капитала, разработен съвместно с KBC Asset Management.

Заедно с продуктите, свързани с инвестиционни фондове с гаранция на инвестирания капитал ще бъдат предложени и нови инвестиционни продукта, свързани с палитра от отворени инвестиционни фондове, ориентирани към различните профили на клиентите, които са предвидени за 2008г.

Имате възможност г-н Тонев да представите конкретно новата застраховка, която ще стартира от 10 октомври 2007 година, т.е. от деня на излизането на настоящия брой на в. „Застраховател прес”.

- Името на новия ни продукт е “ДЗИ Лидер” – застраховка с инвестиционен фонд с гарантиране на инвестирания капитал. Това е евро-продукт - премията, застрахователната сума и резервът на застраховката са в евро.

Продуктът дава възможност на клиентите да инвестират на европейските фондови борси, без това да е свързано със сериозни рискове.

Името на инвестиционния фонд е KBC Life Invest Fund Security DZI European Selection1, управляван от KBC Life Fund Management (Luxembourg).

Инвестиционните цели на фонда са на падежната дата да бъде гарантирана инвестицията, както да се реализира печалба, свързана с 100% участие в евентуалното покачване на стойността на акциите от инвестиционната кошница.

Гаранцията на инвестицията е предоставена от KBC Bank.

Целите на фонда и гаранцията ще позволят на ЗПАД “ДЗИ” да спази поетите задължения към клиентите, свързани с изплащане на суми при доживяване срока на застраховката.

Инвестиционната кошница се състои от акции на 30 внимателно подбрани водещи Европейски компании. Една акция може да е част от инвестиционната кошница, при условие, че е котирана на борсата, принадлежи на европейска компания и KBC Life Fund Management е одобрил включването й.

В инвестиционната кошница са включени компании от различни икономически сектори:

Водещи компании във финансовия сектор: Deutsche Bank, Credit Suisse

Водещи компании в производството на автомобили и горива: Peugeot, TOTAL

Водещи компании в хранителната промишленост: Danone, Nestle

Тютюневи и телекомуникационни гиганти: Imperial Tobacco, Telecom Italia, Telefonica, NOKIA

 

Застрахователна защита – при смърт на застрахования през срока на договора, ЗПАД ДЗИ ще изплати на посочените ползващи лица по-високата сума от стойността на притежаваните инвестиционни дялове или определената застрахователна сума. В случай на смърт от злополука през срока на договора, ЗПАД ДЗИ ще изплати допълнителна застрахователна сума.

Въпросите зададе Петър Андасаров
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застраховането в България"
доц. д-р Алекси Тасев , 2012
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005