Бул инс запазва четвъртата си позиция на застрахователния пазар

18 Юни 2007 г.,zastrahovatel.com

 На 7 юни 2007 година в хотел „Рила" се проведе годишното Общо събрание на застрахователно дружество „Бул инс" АД. По традиция акционерите приемат отчета на ръководството на дружеството, свои оценки и решения, след което в ресторант „Враня" на хотела председателят на Съвета на директорите Веселин Ранков, Йордан Кифов, изпълнителен директор на дружеството и акционери се срещат с журналисти. И този път г-н Кифов бе любезен да даде специалната си пресконференция с участието на представители от различни български медии,  както и интервю специално за  в-к "Застраховател прес".(Интервюто с Йордан Кифов ще ви предложим в следващия брой.)

Дружеството е постигнало значителен напредък и през 2006 година:

За 2006 година реализираните брутни премийни приходи са в размер на 125 014,0 хил.лева. В сравнение с 2005 година нарастването на брутните премийни приходи е с 10 688,0 хил.лева, което е увеличение с 9.35%.

По реализирани брутни премийни приходи ЗД „Бул инс" АД затвърди своето четвърто място на застраователния пазар след „ДЗИ" АД, ЗПАД „Булстрад" и ЗПАД „Алианц България" с пазарен дял 11,85%.

През 2006 г. ЗД „Бул инс” АД утвърди водещата си позиция на застрахователния пазар по застраховка на МПС, без релсови превозни средства, с отчетени брутни премийни приходи по тази основна за пазара застраховка в размер на 106 517,3 хил. Лева. В сравнение с 2005 година нарастването на брутните премийни приходи е с 9 709,0 хил.лева, което е увеличение с 10%.

Изплатените обезщетения по настъпили застрахователни събития през 2006 г. възлизат общо на 60 484,0 хил.лева, което е с 9 263,0 хил.лева повече в сравнение с 2005 г.

През 2006 г. дружеството задели пренос премиен резерв и резерв за предстоящи плащания в размер на 69 268,0 хил.лева, като е реализирано увеличение спрямо предходната година с 9 020,0 хил.лева.

За 2006 г. ЗД „Бул инс" АД внесе в бюджета на страната данък върху печалбата на дружеството в размер на 636,0 хил.лева.

През 2006 г. основният капитал на дружеството бе увеличен от 13 000,0 хил.лева на 16 000,0 хил.лева.

Резултатът за отчетната 2006 година е положителен, като реализираната печалба на дружеството е в размер на 3 397,0 хил.лева.

Силно развитие и на клновата мрежа

През годината ЗД „Бул инс" АД откри още 20 клона на дружеството в градовете Русе, Велико Търново, Пазарджик, Сливен, Кърджали, Хасково, Благоевград, Ловеч, Добрич, Враца, Монтана, Видин, Дупница, Смолян, Перник, Силистра, Стара Загора, Търговище, Шумен и Ямбол. Новооткритите клонове са оборудвани със съвременна техника, обезпечен е персонал с опит в застраховането, предпоставки, които дават

основание да очакваме по-добро представяне на ЗД „Бул инс" АД в страната и реализиране на по-високи финансови показатели от застрахователната дейност.

Премийни приходи на дружеството

През 2006 г. ЗД „Бул инс" АД реализира брутни премийни приходи от сключени застрахователни договори в размер на 125 014,0 хил.лева.

Застраховка на МПС, без релсови превозни средства, и през тази година заема основно място в дейността на ЗД „Бул инс" Ад. Рутните премийни приходи по тази застраховка възлизат на 106 517,3 хил.лева, или 85,21% от всички брутни премийни приходи. Това показва нарастване спрямо 2005 г. с 9 714,0 хил.лева, или с 10.03%.

На второ място по реализирани брутни премийни приходи е застраховка „Гражданска отговорност" с 8 442,5 хил.лева или 6,75% от всички брутни премийни приходи. В сравнение с 2005 г. са реализирани в повече 935,1 хил.лева.

На трето място по реализирани брутни премийни приходи в размер на 3 520,4 хил.лева или 2.82% е застраховка „Зелена карта". По тази застраховка в сравнене с 2005 г. са отчетени в повече 228,7 хил.лева премийни приходи. През годината са издадени 12 664 зелени карти.

На четвърто място е застраховка „Разни финансови загуби" с резултат от 2 882,1 хил.лева брутни премийни приходи или 2.30%. През 2006 г. по тази застраховка са реализирани в повече приходи от 122,1 хил.лева. Тази застраховка покрива неплащанията от страна на клиентите, закупили стоки с лизингови договори на плащане, като тук влизат предимно автомобили, строителна техника, промишлени потребителски стоки и други.

На пето място по реализирани брутни премийни приходи е застраховка „Щети на имущество" с 2 079.1 хил.лева или 1.66%.

На шесто място по реализирани брутни премийни приходи е застраховка „Помощ при пътуване" с 512,6 хил.лева или 0.41%.

На седмо място е застраховка „Злополука" с реализирани брутни премийни приходи от 388,0 хил.лева или 0,31%.

На осмо място по реализирани брутни премийни приходи е застраховка на „Товари по време на превоз" с 261,5 хил.лева или 0,21%.

На девето място е застраховка „Обща гражданска застраховка" с реализирани брутни премийни приходи от 259,0 хил.лева или 0,21%

Останалите застраховки заемат сравнително по-малко място по реализирани брутни премийни приходи в дейността на дружеството.

Възходящо развитие

Резултатите от дейността на ЗД „Бул инс" АД през последните години показват възходящо развитие:

 

Брутни премийни приходи Резерви Изплатени обезщетения

в хил. лева

2001 г.   46 317,0    17 501,0      24 645,0

2002г.    57 746,0     20 094,0      27 907,0

2003 г.   84 757,0    36 225,0      30 456,0

2004 г.   100 722,0   46 041,0     41 727,0

2005 г.   114 325,0   60 248,0     50 861,0

2006 г.   125 014,0   69 268,0     60 484,0

Успешното развитие на застрахователната дейност на ЗД „Бул инс" АД през 2006 г. ни дава увереност да прогнозираме, че и през 2007 г. дружеството ще бъде един от водещите застрахователи на българския пазар.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Застрахователен пазар"
Боян Илиев, Ирена Мишева, 2005
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,