Туристическите застраховки -сигурност при летните пътувания зад граница

06 Юни 2007 г.,zastrahovatel.com

Лятото през тази година започна още през месец май и туристическите фирми се надпреварват да предлагат оферти за пътувания зад граница. Множество примамливи екскурзии с автобус или самолет, посещения на различни забележителности по света. Има и хора, които сами ще организират частни пътувания до близки роднини и приятели в някои от съседните държави или в страните от Централна и Западна Европа, както до САЩ, Канада, Египет и други примамливи кътчета на света. Други ще заминат на дългосрочно едногодишно обучение, работа или гостуване.

За съжаление, когато човек тръгва на дълъг път, никога не може да предвиди дали няма да го сполети беда.

В никакъв случай обаче Европейската здравноосигурителна карта няма да отмени необходимостта от медицинските застраховки, защото тя има куп недостатъци и не дава пълна сигурност при злополука и заболяване.

Това е така, защото медицинската помощ покрива само здравния пакет в съответната държава. Ако има доплащане на някои услуги, българите също ще трябва да бръкнат по-дълбоко в джоба си. От здравната каса предупреждават българските граждани, че ще имат проблем в повечето европейски държави, ако спешно ги заболи зъб. В повечето държави в здравноосигурителния пакет не влиза стоматологична помощ, защото е скъп вид услуга и обикновено гражданите я заплащат. При евентуален по-сериозен инцидент картата не покрива транспортните медицински разходи за репатриране. Картата няма нито финансов лимит, нито минимално покритие. Документът важи освен в страните от ЕС и в държавите от Европейското икономическо пространство - Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария, но не и в целия свят .

Затова е най-разумно пътуващите зад граница да продължават да си правят и традиционните медицински застраховки „Помощ при пътуване” с асистанс.

Българските застрахователи предлагат пакетна застраховка "Помощ при пътуване с медицински разноски" ( в някои компании наименованието е само “Медицински разноски”), който е предназначен за екскурзианти, гости и летуващи зад граница, за студенти, работещи зад граница или често пътуващи в командировки.

Обикновено за туристите застраховката се продава най-масово чрез туристическите фирми – туроператори. Според застрахователи обаче, за да наложат своя продукт, те трябва да имат агресивна политика спрямо туристическите фирми, които са доста инертни при избора си на застраховател. От друга страна, туроператорите се въздържат от високи лимити на покритие, защото цената на застраховката се калкулира в цената на пакетната услуга и по този начин я прави по-трудно продаваема. Факт е, че масова практика при груповите екскурзии е да се застраховат туристите при минимални покрития и с най-малко рискове, като разликите в премиите при този вид застраховане съвсем не са толкова големи . Всъщност въпросът опира не само до туристите, но и до туроператорите, които не желаят да оскъпят “пакета” на екскурзията.

 

Какви рискове покрива застрахователният пакет

 

Общото за всички застрахователни компании по тази застраховка е, че е разделена на два вида покритие – основно и допълнително, че се определя в зависимост от престоя на туристите (т.е. брой дни), като цената е на ден и зависи също така както от застрахователната сума и от региона на посещение .

Основното покритие включва

в повечето случаи медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резултат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ ( в някои компании се заплаща допълнително за него!); разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание;репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахованото лице от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница, ако не е възможно да се гарантира адекватно лечение в разумна близост до мястото на пребиваването му, в резултат на което е застрашен животът му. Освен това се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар.

Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария, които включват.

Като допълнително покритие

се обезщетява рискът от евентуална смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност от злополука. Съответно за това се заплаща допълнителна цена по застраховката.

Териториалният обхват на застрахователното покритие

е валидно за държавите, обособени в следните два региона: РЕГИОН А –Европа, Близкия изток и Средиземноморието.

РЕГИОН Б – цял свят. По този начин в зависимост от държавата, продължителността на престоя и вида на пътуването клиентът има възможност да избере най-подходящото за неговия случай.

Застраховката може да бъде с (и без) осигурена асистираща компания . Предимствата на застраховките с осигурен асистанс е, че разходите за лечение се заплащат на здравното заведение директно от асистиращата компания.Специализираните асистиращи компании в света предоставят висококвалифицирана медицинска помощ при внезапно заболяване или злополука зад граница.Това са учреждения, които работят 24 часа в денонощието и могат да бъдат полезни независимо в коя точка на света са, като насочват пострадалия към специализирано здравно заведение и осигуряват транспорта до него.

ЗПАД "Алианц България", ЗПАД “Булстрад”, ЗПАД "ДЗИ-Общо застраховане" , ЗК "Дженерали България" АД ,ЗАД "Евро инс" , ЗД “Уника Живот” АД, ЗПАД “Армеец” и ЗК “Интерамерикан” ,Компания QBE, ЗД “Бул Инс” АД, HDI Застраховане” и ЗАД “Виктория” работят с асистанс-компании.

Полиците, които ЗПАД «Булстрад» предлага са съвместно с AXA Assistance. Асистанс-компаниите, с които работи ЗПАД "ДЗИ-Общо застраховане", са AXA Assistance и CORIS Assistance, които се отличават с експедитивност и висок професионализъм в обслужването на своите клиенти. Асистиращата компания на дружеството ЗД “Евро инс” АД, “AXA ASSISTANCE”, има свои агенции в цял свят.

Новата асистираща компания на ЗПАД “Армеец е „ЕврКрос Интернешънъл България”. Компанията е собственост на Eureko, водеща застрахователна компания в Холандия. „ЕврКрос Интернешънъл” е асистанс организация, която ежедневно подпомага клиентите на над 80 застрахователни и други компании от близо 20 държави в 165 страни. 22 милиона клиенти, които във всеки един момент могат да получат бърза и адекватна помощ, допълват факта, че „ЕврКрос Интернешънъл” е една от водещите организации с подобна дейност в Европа и света.

Застраховката на "Дженерали Застраховане" АД е с осигурен асистанс от асистиращата компaния, част от „Дженерали груп”– Europ Assistance.

ЗК “Уника Живот” АД предлага за пътуващите в чужбина българи (т.е. страната на постоянно местопребиваване е изключена от покритието за медицински разходи) здравна застрахователна полица с асистанс, осигурен чрез мрежата на CORIS Internatiopnal, Paris. За пътуващите в чужбина ЗПАД "Алианц България" разполага със собствен Асистанс център, който работи със своя партньор "ELVIA Assistance" с международна мрежа от представителства в цял свят

ЗАД “Интерамерикан България” е избрало нова асистираща компания от началото на тази година, а именно Euro Cross International, международна асистанс компания със седалище в Прага, Чехия. Тя е част от холдинговата компания ЕUREKO, чиято дъщерна фирма е ЗАД “Интерамерикан България”. Компания QBE въвежда уникални застрахователни покрития за първи път в България със застраховка “Traveler”, като

застраховките са само с осигурен асистанс и

компанията работи с International SOS (CZ) s.r.o. ЗАД “Викторияима сключено Асистанс- споразумение с “Корис Интернешънъл”, като асистанс компанията дообогатява застраховките на ЗАД “Виктория” с услугите- информация за оказване на медицинска помощ, туристическа информация, предаване на съобщения, доставка на необходими медикаменти, правна помощ. HDI Застрахованеработи с CORIS Assistance, която поема организацията и заплащането на лечението и/или репатрирането на застрахования, съгласно условията и лимитите на покритие в застрахователната полица.

Проверка на в. Застраховател прес” показа, че повечето туроператори правят символични застраховки на своите клиенти за минимален брой покрития и при застрахователна сума 2000 евро. И без това “Законът за туризъм” ги задължава да направят само основно покритие на застраховката "Медицински разноски". В класическия вариант при пътуване в чужбина основно се покриват медицински разноски без да е включен и рискът смърт от злополука. Той се сключва в застрахователния договор евентуално като допълнителен риск. И след като на граничните пунктове не се прави проверка дали има сключена застраховка "Медицински разноски" за излизащите зад граница, българите не са убедени, че застраховането на живота им е от първа необходимост.

 

Не е излишно да се знаят някои основни правила

Може би поради недотам високата култура по застраховане понякога дори да има застраховка, българинът не умее да се възползва правилно от нея.

В случай че човек сам си купи полица “Помощ при пътуване”,

при сключване на застрахователния договор трябва да поиска подробна информация кои заболявания и травми могат да бъдат обезщетени, както и кое няма да бъде признато от застрахователите и съответно обезщетено.

При злополука ако си навехне или счупи ръка или крак, при скъсан менискус, тежко нараняване или сериозна травма, както и при акутно заболяване (грип, апандиситна криза, бъбречна криза и т.н.), трябва незабавно да позвъни на указания в полицата телефон на асистанс компанията и да уведоми за здравословния си проблем.

Консултантът от асистиращата компания е длъжен да осигури транспорт до съответното здравно заведение; ако е наложително, пострадалият човек трябва да бъде хоспитализиран; ако не е нужно това, само ще се направят изследвания, рентгенови снимки и ще се назначи лечение; ще бъдат осигурени и съответните лекарства. В зависимост от полицата може да се ползват и допълнителните “екстри”.

В класическия случай консултантът трябва експресно да осъществи директна връзка със здравното заведение и лекуващия лекар. Така пострадалият няма да плати разходите за лечението си. В случай обаче, че той не може да реагира достатъчно бързо, а застрахованият се нуждае спешно от лечение, може да се наложи сам да заплати за услугата и за лекарствата си. Важно е всеки застрахован българин да си осигури необходимите документи за да могат по-късно направените от него разходи да бъдат признати и обезщетени от застрахователя. Това са епикриза, рентгенови снимки , документи от изследвания на кръв, урина и др., рецепти за лекарства, касови бележки и фактури за заплатените кеш суми. Когато се завърне в България, пострадалият незабавно ( в срок до 7 дни от изтичането на срока на полицата) трябва да уведоми застрахователя и да представи всички описани по-горе документи, за да получи обезщетение от компанията.

 

 

Условия, покрити рискове, лимити на покрити застрахователни суми и цени по застраховката

По принцип застрахователната премия се определя от застрахователя в зависимост от избраната от клиента програма ( пакет покрития) ,размера на застрахователната сума, срока на застраховката ( престой в дни), възрастта на застрахования, целта на посещението (работа, туризъм и др.) и местоположението на държавите, които ще посети т.е. зоната (Европа и Средиземноморието или цял свят).В различните компании има някои нюанси на различия и бонуси.

В ЗПАД “Алианц България” основните покрития са медицинска помощ и репатриране. Осигурява се денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до подходящо болнично заведение и лекарства, в случай че по време на пребиваването си внезапно се разболеете или претърпите злополука. При престоя в болница компанията заплаща до 7 нощувки ( до 60 евро за нощувка) в хотел на застрахован член от семейството и поема разходите за завръщането с придружител в България на непълнолетните деца. В пакета услуги се включва и заплащане на адвокатски хонорари до 1400 евро, блокиране на банковата сметка при кражба на документи. Като допълнително покритие може да се включи и застраховка "Злополука" за трайна загуба на трудоспособност и смърт от злополука.

Лимитите на покритие са от 10 хил.евро до 50 хил.евро, както и безлимитна застраховка.

При програма “Базисна” за пътуване и престой в страни от Европа, Средиземноморието и Канарските острови при застрахователна сума 10 хил.евро цените на ден за срок от 1 до 7 дни струва 0.67 евро, а при престой от 181 – 365 дни – 0.52 евро.При същите периоди и максимална застрахователна сума 30 хил.евро цената на застраховката е от 1.16 евро до 0.97 евро но ден.

При програма “Супер” и застрахователна сума 30 хил.лв. цените варират от 1.25 евро до 1.12 евро на ден.

За останалите страни от света тарифата е определена в Зона ІІ и варира при програма “Базисна” от 1.07 до 0.92 евро на ден в зависимост от престоя при застрахователна сума 25 хил. евро и от 1.16 до 0.97 евро при застрахователна сума 30 хил.евро. При програма “Супер” тарифата съответно от 1.15 до 1.07 евро при 25 хил.евро обезщетение и от 1.25 до 1.12 при 30 хил.евро.

За застраховки “МУЛТИТРИП” вариантите на застрахователната сума варира от 20 хил.евро до 50 хил.евро, а премията е годишна и е в размер от 23.55 EUR до 105 EUR. \1834

“Дженерали Застраховане” АД предлага застрахователна защита на пътуващите българи в чужбина срещу злополука или акутно заболяване при закупуване на застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”. В зависимост от целите на пътуването, продължителността и желанието на клиента компанията предлага диференцирани тарифи и покрития.

За пътуващите с цел туризъм, гостуване, бизнес, обучение, специализация, професионална квалификация по Основно покритие се предлагат лимити на отговорност от 3000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD, осигуряващи защита при “Медицински разходи” и “Разходи за репатриране в случай на злополука или акутно заболяване”, “Разходи за транспортиране на тленни останки в случай на смърт от злополука или акутно заболяване”. Възстановяват се разходите за медицински преглед, лечение, хирургическа намеса, употреба на медицинска апаратура, рентгенови снимки, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, хоспитализация в лечебно заведение, лекарства и медикаменти, превозване по спешност на застрахования с линейка от мястото на злополуката или акутното заболяване до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ, както и последвал транспорт до специализирано лечебно заведение. Включено е и покритие за спешна стоматологична помощ с лимит до 300 EUR/USD. При пътуване с покритие 5 000 EUR/USD за 7 дни престой клиентът би заплатил 2.80 EUR/USD, съответно за 30 дни престой – премията е 12 EUR/USD, а за 1 година – 127.75 EUR/USD. Клиентите имат възможност да закупят и допълнително покритие срещу “Трайна загуба на работоспособност или смърт от злополука”.

За работещите в чужбина в зависимост от вида и тежестта на полагания труд се предлага основно покритие с лимити на отговорност от 5 000 EUR/USD до 50 000 EUR/USD, както и допълнително покритие срещу “Трайна загуба на работоспособност или смърт от злополука”. Премията за работещи в чужбина (2-и рисков клас) по основно покритие с престой 90 дни и застрахователна сума 5 000 EUR/USD е 49.50 EUR/USD, а с престой 1 година и същата застрахователна сума – 182.50 EUR/USD.

За често пътуващите компанията предлага и основно покритие ”Многократни бизнес пътувания” годишна премия при максимален престой за всяко пътуване до 30 дни, като при покритие 20 000 EUR/USD премията е 23 EUR/USD, а при 50 000 EUR/USD лимит на отговорност на застрахователя– 120 EUR/USD. Изключително търсени от често пътуващите по ”Многократни бизнес пътувания” са допълнителните покрития, обезпечаващи извършени разходи, свързани със “Съкращаване или удължаване на престоя чужбина”, “Правна помощ по време на пътуването в чужбина”, “Кражба чрез взлом или погиване на личен багаж”.

„Дженерали Застраховане” АД предлага отстъпки при групови пътувания в размер до 20%, както и за деца, пътуващи с един или двамата родители – 50%.

Застраховката “Помощ при пътуване - Медицински разходи с асистанс”, предлагана от "Дженерали Застраховане" АД, е с осигурен асистанс от международната асистираща компaния, част от «Дженерали груп” – Europe Assistance. В допълнение, в "Дженерали Застраховане" АД функционира 24-часов алармен център с гореща телефонна линия, на която клиентите също могат да получат съвет и помощ при настъпване на непредвидени събития в чужбина.

ЗД “ЕВРО ИНС” АД няма отделни тарифи за различните зони на света. Това е голямо улеснение, тъй като често има пътуващи в различни континенти през време на една година. Максималната възраст на застрахованите е 74 години, но при определени условия могат да бъдат застраховани и по-възрастни туристи. “ЕВРО ИНС” предлага най-високото покритие за спешна стоматологична помощ - 350 евро. Най-голямото преимущество е бързата ликвидация на щети, т.е. бързото изплащане на обезщетения, като не е необходимо клиентът да е заделил пари за евентуално наложила се медицинска помощ. Важно за клиентите е, че при тази застраховка “ЕВРО ИНС” не прилага самоучастие. Застрахователната сума варира от 2000 до 100 000 евро. Покрити рискове са медицински разходи при злополука и остро заболяване, репатриране, транспортиране на тленни останки, погребение или кремация извън България, смърт и трайна нетрудоспособност от злополука, болничен престой, спешна стоматологична помощ, кражба, загуба и забавяне на багаж, забава на полет и спасителни разноски.

Обичайната цена на индивидуалната медицинска застраховка за едноседмична екскурзия за 5000 евро застрахователна сума е около 3,00 евро, като тук са включени всички рискове. При застрахователна сума от 2000 евро на ден се плащат по 0.25 евро а при 30 000 евро по 0.68 евро.

За един месец при застрахователна сума 10 000 евро цената е 21 евро.При груповите застраховки се прилагат различни отстъпки според броя на застрахованите.

Застраховката „Помощ при пътуване”

 

Новост в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” е предлагането по желание на клиента и срещу символична сума на допълнително покритие по рисковете забавяне и загуба на багаж и гражданска отговорност независимо от избрания срок на застраховката, покритието по останалите рискове или географската зона . Включени в основното покритие на застраховката "Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс" са медицинска помощ и лечение, спешна стоматологична помощ, репатриране на пострадал/болен или тленни останки и погребение в чужбина. Разширените покрития обхващат трайна загуба на трудоспособност, дневни пари за болничен престой и допълнителни услуги за лицата, пътуващи със застрахования, ако той заболее или претърпи злополука. Застраховките от пакета "Помощ при пътуване" на компанията, осигуряващи здравна защита, са с осигурен асистанс и са няколко вида в зависимост от групите потребители, за които са предназначени. "Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс"- е застраховка, която се предлага без ограничение за възрастта на желаещия да я сключи.

Лимитите на покритие по риска "Медицински разходи" са от 5 хил.евро до 50 хил.евро. Спешната стоматологична помощ е с лимит до 280 евро. При смърт от злополука, както и при трайна загуба на трудоспособност, застрахователят заплаща обезщетение за възрастни в размер на 4 хил.евро, а за деца под 16 години - 2 хил. евро. Нелимитиран е рискът "репатриране" и застрахователят покрива изцяло необходимите разходи. За децата до 16 години клиентите на ДЗИ заплащат 50% от базовата премия. За работещите и студентите в Европа годишната премия при основно покритие и застрахователна сума от 20 хил. евро в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” е 253.07 евро.

Много удобни не само за хората от бизнеса, но и за учащи и студенти при пътуване в чужбина са застраховките “Медицински разходи и злополука с осигурен асистанс за притежателите на международни банкови карти”, издадени от ДЗИ Банк, застрахователната защита при които е включена в стандартните такси и комисиони по обслужване на клиентските сметки от страна на банката .

Цената на застраховките "Медицински разходи при заболяване и злополука при пътуване в чужбина с осигурен асистанс"- за туристи при 7-дневна екскурзия с основно покритие 5 хил. евро е 2,98 евро. При 15-дневно пътуване и същото покритие цената на застраховката е 6,06 евро. Друг удобен и икономичен вариант за туристи е “Краткосрочната медицинска застраховка при пътуване в чужбина с осигурен асистанс” с атрактивната премия от 0,12 евро до 0,52 евро на ден в зависимост от желания лимит и зона на покритие. Застраховката за често пътуващите в чужбина е валидна за неограничен брой пътувания, предприети през период от 12 последователни месеца, а годишната премията е в зависимост от престоя. Ако продължителността на всяко отделно предприето пътуване е до 31 дни, премията е 23.80 евро, а ако поне едно пътуване през годината ще бъде с по-дълъг престой зад граница – до 62 последователни дни, премията е 45,90 евро.Компанията предлага и отстъпки в размер от 10% до 50% при пътуване на група туристи в зависимост от техния брой.

 

В ЗПАД “Армеец” освен медицински разноски, спешна стоматологична помощ, смърт, репатриране и трайна загуба на трудоспособност се предлагат и дневни пари за болничен престой, разходи, свързани с правна защита, гражданска отговорност към трети лица за причинени от застрахования материални щети, разходи за погребение в чужбина. Новост е и услугата “нет фор кер” ( т.е. осигуряване на второ медицинско мнение чрез теле-медицина).От началото на месец март 2006 год. ЗПАД “Армеец” предлага нов продукт “Помощ при пътуване в чужбина” с нови условия и с разширение на покритите рискове. Най-съществените от тях са, че в основното покритие по риска “медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване” (т.е. без заплащане на допълнителна премия) се покриват и разходи за спешна стоматологична помощ. В обхвата на застраховката се включват и някои по-рискови групи клиенти като лица над 70 годишна възраст, за които се покрива и акутно заболяване до 1000 евро(щ.дол) ЗПАД “Армеец” предлага и мултитрип полица за многократни пътувания в чужбина в рамките на една година.

В ЗПАД “Армеец” застрахователната сума е в лимит от 2000 до 100 хил. евро ( щ.дол.) или е неограничена.

При минималната застрахователна сума от 2000 щ.дол. (евро) при туризъм цената на застраховката е 30 цента(евроцента) на ден. При застрахователна сума 10 хил. щ.дол. (евро) е 50 цента (евроцента), а при 20 хил. щ.дол. (евро) е 70 цента (евроцента). В покритието се включва медицински разноски вследствие злополука, заболяване и репатриране и спешно зъболечение.

При срок на застраховката над един месец са предвидени отстъпки от основните тарифи. При престой зад граница един месец и избрана застрахователна сума в размер на 10 000 щ. долара (евро), цената на застраховката ще е 13.50 щ. долара (евро). При същата застрахователна сума цената на застраховката за една година е 100 щ. долара (евро).

Специална тарифа е разработена за ученици и студенти на възраст между 15 и 29 години, пътуващи зад граница с цел туризъм, програми за културен обмен, следване, обучение, езикови курсове и т.н. Покритията са между 10 000 и 50 000 щ. долара (евро), като цената на застраховката е по-ниска от цената за възрастни.

В началото на 2007 г. Кю Би И Иншурънс (Юръп ) Лимитид стартира нова услуга – електронно изписване на застрахователни полици за пътуване в чужбина чрез Интернет.

Използването на новата електронна услуга при издаването на застрахователни полици предоставя нови възможности и спестява време и пари.

Електронната услуга позволява по-лесно и точно издаването на застрахователната полица, като минимизира грешките при пресмятане на премията и дава възможност за допълнителни отстъпки от цените, както и възможност за издаване на групови полици.

Клиентите, сключили застраховка, ползват само един телефонен номер, независимо къде се намират, и получават обслужване от оператори,, говорещи на български език.

При пътуване в чужбина със застраховки покритията са

медицински разноски при злополука или акутно заболяване; транспортиране и репатриране на тленни останки; погребение в чужбина;спешна стоматологична помощ;правна помощ; загуба на багаж ;забавяне на багаж в случай на закъснение от 12 до 24 часа и по-голямо от 24 часа; разходи за телефонни разговори, в случай че застрахованият е хоспитализиран; загубване на документи - разходи на застрахования за издаване на паспорт, свидетелство за управление на МПС и талон на МПС, изгубени или откраднати по време на пребиваването на застрахования в чужбина;посещение на болен – ако застрахованият постъпи болница, докато е извън България.

По риска "Медицински разходи" застрахователните суми са от 4 хил.евро до 50 хил.евро. Спешната стоматологична помощ е с лимит до 200 евро. Нелимитиран е рискът "репатриране на дете" и “преждевременно спешно завръщане” и застрахователят покрива изцяло необходимите разходи. При минималния лимит на отговорност от 4000 евро цената на застраховката е 1.50 евро за 3 дни При 10 хил. евро цената на застраховката е 1.76 евро за 3 дни , а за 7 дни цената на застраховката е 4.12 евро, за 1 месец при покритие 15 000 евро цената е 19.90 евро , а за 1 година престой в чужбина – 155.25 евро. Застраховката е с териториално покритие Цял свят, за САЩ и Канада премиите се завишават с 50%. Покритията са валидни за всички, без ограничение на възрастта.

ЗД “Бул Инс” АД предлага застраховката “Помощ при пътуване” на своите клиенти, пътуващи в чужбина от 1996 година. Полицата се продава на български и чуждестранни лица от 1 до 75 години за рискове от основно и допълнително покритие.

Основното покритие включва медицински разноски за неотложна медицинска помощ като пряк резутат от застрахователна злополука или акутно заболяване, включително спешна зъболекарска помощ; разходи за медицинско транспортиране по лекарско предписание;репатриране – заплащат се разходите за транспортиране на застрахованото лице от чужбина до неговото постоянно местожителство в РБългария или до най-близката до това място болница, ако не е възможно да се гарантира адекватно лечение в разумна близост до мястото на пребиваването му, в резултат на което е застрашен животът му. Освен това, ще се обезщетяват и разходите за придружаващото го лице, ако придружаването му е медицински необходимо и предписано от лекар.

Към основните рискове се покриват още разходи за транспортиране на тленни останки до мястото на погребение в РБългария, които включват.

Като допълнително покритие се продава смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност от злополука.

Лимитите на основното застрахователното покритие са разпределени в следните групи:

РЕГИОН А - от 2000 евро до 30 000 евро;

РЕГИОН Б – от 2000 евро – за срок не по-дълъг от 3 месеца до 50 000 евро

Лимит за допълнително покритие: 2000 евро и 5 000 евро

При краткотраен отдих от 7 дни и минимална застрахователна сума от 2000 евро клиентът ще заплати по 1.50 евро на ден и в двете зони – Европа и Света., а при лимит 30 000 евро по 7.10 евро на ден. За месец съответно – 7.20 евро и 24.00 евро.

За 1 година в регион А ще заплати съответно 38.7 евро и 228.4 евро.

Допълнителното му покритие за 7 дни, ще бъде при застрахователна сума 2 000 евро – по 3.40 евро на ден и при 5000 евро – по 6.00 евро на ден; за месец съответно – по 4.80 и по 12.00 евро, а за година съответно 24.00 и 60.00 евро на ден.

Предлагат се отстъпки за групови застраховки до 20 % и за деца, пътуващи с родителите си – 50 %. За лица на работа в чужбина, спортисти и за възраст над 70 години се прилагат надбавки от 50% до 150 процента.

 

“HDI Застрахованепредлага застраховка “Помощ при пътуване” на български граждани, които пътуват в чужбина с цел туризъм или работа или са често пътуващи (т.нар мултитрип).

Застраховката се сключва с български граждани на възраст до 65 години, а при допълнително заплатена премия и за лица над тази възраст.

Основното покритие на застраховката включва денонощна информация за лекари и стоматолози; разходи за неотложна медицинска помощ вследствие на злополука и акутно заболяване, стоматологична помощ вследствие на злополука и репатриране.Допълнителното покритие е за смърт и трайно намалена работоспособност вследствие на злополука с лимит до 5000 евро; спешна стоматологична помощ до 300 евро и разходи за спасяване до 500 евро.

При сключване на застраховката за туристически групи над 10 души се ползват отстъпки между 30% и 40% при и изчисляване на застрахователната премия. При пътуване на семейство се ползва отстъпка до 15% при заплащане на застрахователната премия.

Застрахователните суми са от 2000 евро до 50 000 евро.

Застрахователната премия за едно лице за 7 дни при основно покритие от 5000 евро е 6,40 лв.

Застраховката в “Интерамерикан България” ЗЕАД е в три програми с различни покрития. Програма”А” включва медицински разноски при амбулаторно лечение или при хоспитализация до избрания лимит, спешна стоматологична помощ, медицинско репатриране и репатриране на тленни останки, както и разноски за спешно евакуиране и спасителни операции. Компанията предлага допълнително покритие смърт вследствие злополука, като цената се заплаща допълнително – до 3 седмици престой цената на допълнението е 1.50 евро. За всяка следваща седмица над 3-те се доплаща по 0.50 евроцента. Като допълнителни покрития се предлагат също така обезщетяване при кражба чрез взлом или загуба на багаж и обща гражданска отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди. Тарифата в “Интерамерикан България” ЗЕАД е образувана в евроцента на ден в зависимост от периода на престоя. Застраховката е със срокове от 3 дни до 365 дни.

Лимитите на покритие на застрахователните суми са от 2000 евро до 75 000 евро.

Завишение на тарифата с 50 на сто се прави хора на възраст от 65 до 70 години, а за възрастни над 70 години – със 100% оскъпяване.

Отстъпките за групи над 11 души са от 10%-20 %; за деца под 16 години, пътуващи с родител – 25%, и за студенти в чужбина – 20%.

Така при срок от 3 дни и застрахователна сума от 2000 евро за пътуващите в Европа е 0.90 евро, а за пътуващите в другите страни от света и САЩ – 1,05 евро. За същия престой 3 дни и максимална застрахователна сума цената за европейска застраховка е 3 евро, а за целия свят – 3.60 евро.

При месечен престой и съответен срок на застраховката 30 дни аналогичната програма “А” струва за Европа 6 евро и 10.50 евро за света при застрахователна сума от 2 хил. евро. За максимална застрахователна сума 75 хил.евро месечната застраховка е съответно 30 евро за Европа и 36 евро за света.

При годишна застраховка, т.е. за 365 дни, и лимит на покритие 2 хил.евро цената на европейската застраховка е 73 евро и 127.75 евро, валидна за цял свят, а при покритие от 75 хил.евро съответно 365 евро за Европа и 438 евро – за цял свят.

Компанията предлага и пакет от разнообразни покрития, който изключва покритието “Медицинските разноски” при амбулаторно лечение или хоспитализация за пътуващите в рамките на ЕС, които са решили да ползват здравноосигурителната си карта, въведена от 01.01.2007 г. Премията представлява фиксирана сума в зависимост от периода на престоя, т.е. 3, 7, 14, 21 дни, 1 ,2 ....12 месеца.

За пътуващите български граждани, в зависимост от дестинацията ЗАД “Виктория предлага застраховките за медицински разходи в чужбина - предназначени за български граждани, които пътуват извън територията на РБългария с цел туризъм, работа или са често пътуващи.”

Медицинските разходи в чужбина са покрити от два вида застраховки- “Злополука с медицински разходи в чужбина” и “Помощ при пътуване в чужбина”.Разликата в двата вида застраховки е в обхвата и цената на застрахователното покритие.

Застраховка “Злополука” покрива рисковете смърт, ампутация на крайници, медицински разходи от злополука и акутно заболяване, репатриране. Тази застраховка се предлага със и без включена асистанс услуга. Това е по-евтиният вариант на застраховане и предпочитан от хората, които планират малък престой зад граница или предпочитат евтиния вариант на покритие.

Застраховка “Помощ при пътуване” по принцип покрива повече рискове, но е по-скъпа заради рисковете медицински разходи от заболяване и стоматологични разходи от злополука и е разпределена на региони Гърция и Македония, Европа и Турция и Цял свят.

Застраховката се предлага в евро и щатски долари. Лимитите на застрахователната сума варират от 1000 до 75 000 валутни единици. Лимит за стоматологичното лечение - 150 вал.ед.

Така при минимална застрахователна сума и 7-дневен престой цената на застраховката за Европа и Турция би струвала по 3.78 вал.единици на ден при застрахователна сума 1000 вал.ед. и 8.12 - при максимален лимит 75 000 вал. единици. За месец съответните цени са 11.40 вал.ед. и 24.30 вал.ед. на ден, а за една цяла година застраховката ще струва съответно 136.8 вал.ед. и 294.60 вал.единици.

Предлагат се отстъпки за пътувания над 15 дни, групови и семейни пътувания, за лица под 18 години.

 

Темата разработи Илеана Стоянова

 

 

Новост в ЗПАД “ДЗИ-Общо застраховане” е предлагането по желание на клиента иИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки