Стратегията на „Виена Иншурънс Груп” е на постоянно разширяване чрез ръст в съществуващия бизнес и придобивания

20 Май 2007 г.,zastrahovatel.com

*Концернът залага на местното управление и трансфера на ноу-хау

 

Във връзка с по-нататъшното ангажиране на Виена Иншурънс Груп на българския застрахователен пазар на 8 май т.г. в БТА се състоя пресконференция с журналисти от финансовите медии, организирана от „Виена Иншурънс Груп”, „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисис Груп” и ЗПАД „Булстрад”. На събитието присъстваха Карл Финк, заместник изпълнителен директор на „Виена Иншурънс Груп” и председател на Надзорния съвет на ЗПАД „Булстрад” и ЗК „Български имоти”, Нисим Зарфати, член на Надзорния съвет на „Ти Би Ай Ейч”, Румен Янчев, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗПАД „Булстрад”, Светла Несторова, изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот”.

 

„Радваме се, че занапред ще работим с „Ти Би Ай Ейч Файненшъл Сървисис Груп”, защото знаем, че имат голям опит по отношение на ноу-хауто на развитие на застрахователния пазар, нещо, в което си партнираме – с тези думи започна своята презентация на дейността на групата „Виена Иншурънс Груп” Карл Финк.

Финансовата група „Виена Иншурънс Груп” съществува над 180 години, като през 1999 г. започва своя ангажимент в Централна и Източна Европа.

„Виена Иншурънс Груп” е водещата австрийска застрахователна група в Централна и Източна Европа. Сред международните конкуренти „Виена Иншурънс Груп” се класира на втора позиция в региона.

Извън австрийския вътрешен пазар, групата оперира (чрез дъщерни дружества) в Беларус, България, Хърватия, Република Чехия, Грузия, Германия, Унгария, Лихтенщайн, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна. Има клонове в Италия и Словения.

Към „Виена Иншурънс Груп” в Австрия, наред с „ВИНЕР ЩЕТИШЕ Ферзихерунг АГ Виена Иншурънс Груп”, спадат „Донау Ферзихерунг”, „Банк Аустриа Кредитанщалт Ферзихерунг и Юнион Ферзихерунг”. Освен това има и участия във „Вюстенрот Ферзихерунг” и „Шпаркасен Ферзихерунг”.

В Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, България, Албания и Грузия „Виена Иншурънс Груп” се числи към пазарните лидери.

„Като водеща австрийска застрахователна група в Централна и Източна Европа, за нас българският пазар, след присъединяването към ЕС, придобива специално значение“, пояснява заместник генералният директор на „Виена Иншурънс Груп” Финк. „Нашата стратегия се основава на постоянно разширяване чрез ръст в съществуващия бизнес и придобивания. Залагаме сериозно на местното управление и трансфера на ноу-хау в рамките на концерна. Освен това „Виена Иншурънс Груп” инвестира натрупаните печалби основно в страната, където те са били формирани.“

 

Нисим Зарфати, член на Надзорния съвет на „Ти Би Ай Ейч”

„Последната сделка, която приключихме в средата на месец април т.г. афишираме едва днес официално в медийното пространство.Ние работим от 2 години с „Виена Иншурънс Груп”, това касае дъщерните ни дружества не само в България, а и в други страни, където „Ти Би Ай Ейч”оперираше. И понеже „Виена Иншурънс Груп” е един от най-мощните играчи в Централна и Източна Европа, още към края на 2005 г. решихме да създадем един алианс с нея, като „Виена Иншурънс Груп” пое прякото инвестиране в „Ти Би Ай Ейч”, т.е. 60 процента дялово участие.

Надяваме се че всички бъдещи придобивания в Албания, Македония, Турция ще бъдат в рамките на „Ти Би Ай Ейч” и тази структура, защото имаме опита в проучването, изкупуването и управлението на застрахователни дружества в региона. Разговаряме с партньорите си не само в областта на застрахователното дело, но и като един от големите играчи на полето на пенсионното дело – имаме контакти с пенсионна компания „Доверие”.

 

Навлизането на „Виена Иншурънс Груп” на застрахователния пазар в България

се осъществи през 2002 г. с придобиването на двете дружества „Български имоти” – за общо застраховане и за животозастраховане. Тези дружества са представени в цялата страна със 70 поделения и продават застрахователни продукти от животозастраховането и общото застраховане. През 2006 г. ръстът на ЗК „Български имоти” при застраховките “Гражданска отговорност на МПС” е два пъти по-голям от ръста на пазара.

През 2006 г. групата се увеличи с двете дружества на „Булстрад” – за общо застраховане и за животозастраховане. Навлизането се осъществи чрез вече мажоритарното участие в TBIH Financial Services Group N.V.

„Виена Иншурънс Груп” – топ играч в България

От началото на 2006 г. „Винер Щетише” работи под общата марка „Виена Иншурънс Груп”. Чрез новата обща марка се демонстрира принадлежността на застрахователните дружества към групата, които, следвайки успешната стратегия за повече местни марки, продължават да работят на българския пазар под вече утвърдените си имена.

През 2006 г. „Виена Иншурънс Груп” реализира премиен обем от точно 5,9 милиарда eвро. Делът на дружествата от Централна и Източна Европа в общите премии вече възлиза на 40%, а техният дял в премийния приход по общо застраховане е повече от 50%. Нито една друга представена на борсата международна застрахователна група не постига такъв висок дял в този регион.

Ангажиран инвеститор в България

В рамките на своята стратегия за повече местни марки „Виена Иншурънс Груп” вече работи на българския пазар с дружествата ЗК „Български имоти - общо застраховане” и ЗК „Български имоти – животозастраховане”, както и ЗПАД „Булстрад” и ЗАД „Булстрад Живот” АД.

Общо дружествата на „Виена Иншурънс Груп” заемат на българския застрахователен пазар трето място.

Карл Финк: Нашите бъдещи планове за развитие в България са доста амбициозни. Българският пазар е сравнително неразвит по отношение на застрахователната дейност, тъй като застрахователната премия на глава от населението е по 97.9 щ.долара. В същото време в страните от ЕС тя е приблизително 2800 щ. д. Затова ние сме уверени, че застраховането тук ще се развива с повишаване на жизнения стандарт.С други думи ние гледаме много положително на българското си развитие като застраховател.”

 

КАКВИ СА ПАРАМЕТРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2006 Г. ?

През 2006 година, „Виена Иншурънс Груп” обяви ръст от 17.4 процента в сравнение с предишната година, достигайки 5.88 милиарда евро консолидиран премиен приход (без други застрахователни участия).

(Неконсолидираният премиен приход, включително други застрахователни участия, възлиза на 6.12 милиарда евро през отчетната 2006 година. Това е ръст от 17.0 процента в сравнение с предишната година.)

Печалбата на Групата (преди облагане с данъци, консолидирана) нарасна с 80.63 милиона евро, достигайки до 320.97 милиона евро през 2006 година. Ще бъде предложено на компетентните корпоративни органи да увеличат дивидента с 16 цента до 82 цента за акция. Това е приблизително 25-процентно повишение в сравнение с миналогодишния дивидент.

През 2006 г. комбинираната квота на Групата след презастраховане (без да се има предвид инвестиционния доход) е 96.9 процента, което е под 100 процентната граница. С оглед растящия брой на щетите от природни бедствия в цяла Европа през 2006 година от основно значение за Групата е оптимизацията на активното управление на щетите и риска.

Финансовият резултат бе подобрен с 18.3 процента в сравнение с 2005 година, достигайки 716.45 милиона евро.

Разходите за обезщетения са нараснали с 16.4 процента, достигайки до 4.21 милиарда евро.

Към 31 декември 2006 година всичките инвестиции на Групата възлизат на 19.60 милиарда евро. Това е ръст от 15.8 процента.

ПО ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВАНЕ

Всички видове застраховане на „Виена Иншурънс Груп” отбелязаха увеличение на премиите през 2006 година, като най-голям ръст има в общото застраховане.

През 2006 година общият премиен приход на Групата възлиза на 5.88 милиарда евро, което представлява 17.4 процента увеличение в сравнение с предишната година.

В страните от ЦИЕ през 2006 година премийният приход достигна 2.21 милиарда евро, което в сравнение с 2005 година е ръст с рекордните 41.4 процента. В резултат на това приходът от премии в ЦИЕ прескочи за пръв път границата от 2 милиарда евро.

В страните извън ЦИЕ (Австрия, Германия, Лихтенщайн) компаниите на Групата получиха приход от премии от 3.68 милиарда евро през 2006 година, което представлява нарастване от 6.6 процента. От него приход от премии от 3.43 милиарда евро (плюс 8.3 процента) е постигнат в Австрия.

При общото застраховане премийният приход на „Виена Иншурънс Груп” се повиши с общо 19.7 процента, достигайки 3.07 милиарда евро през 2006 година.

На пазарите в ЦИЕ общото застраховане отбеляза ръст от 37.4 процента, достигайки премиен приход от 1.59 милиарда евро. Делът на компаниите от ЦИЕ в общия премиен приход на групата за пръв път премина границата от 50 процента, достигайки 52 процента.

В страните извън ЦИЕ премийният приход в общото застраховане възлиза на 1.47 милиарда евро през 2006 година при ръст от 5.0 процента в сравнение с предишната година.

В животозастраховането премийният приход на компаниите от Групата възлиза общо на 2.52 милиарда евро, което е ръст от 16.7 процента. Както страните от ЦИЕ, така и Австрия постигнаха двуцифров ръст на премиите в тази област.

При здравното застраховане, „Виена Иншурънс Груп” отчете премиен приход на стойност 297.90 милиона евро, или 3.4 процента увеличение.

 

Мисията ни е да запазим водещата си позиция на българския пазар

Булстрад - Общо застраховане” е на българския застрахователен пазар вече 45 години, обяснява пред аудиторията Румен Янчев председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗПАД „Булстрад”. -

Дружеството е успешен и уважаван застраховател особено в транспортното застраховане. „Булстрад” е второто по големина общозастрахователно дружество на българския пазар. При застраховките на товари и кораби ЗПАД „Булстрад” заема първо място на пазара.

За особено значима смятаме 1999 г., когато компанията беше частично, а впоследствие напълно приватизирана от страна на „Ти Би Ай Ейч”. За нас и 2007 г. е едно ново начало с присъединяването ни към „Виена Иншурънс Груп”. Високо оценяваме проявения интерес към дружеството ни и към традициите, които е създало и съхранило в течение на много години.До голяма степен това се дължи на опита и всеодайността на голямо множество застрахователни специалисти. За периода от 1999 г. до 2007 г. ръстът в премийният ни приход е над 300%, което означава над 3 пъти увеличаване на премийния приход, в условия на значителна конкурентна среда.Отбелязваме над 40% пазарен дял в авиационното и морското застраховане на нашия пазар, както и в карго застраховането – 30%, в автомобилното – 14%, в имущественото – 14 на сто, а в различните видове отговорности – близо 28 процента.

 

Светла Несторова, изпълнителен директор на ЗАД „Булстрад Живот”:

Дружеството „Булстрад Живот”, основано през 1994 г., поставя акцента на стопанската си дейност върху класическите застраховки „Живот”, както и застраховки срещу злополука и здравни застраховки. Основен акционер на нашата компания е „Булстрад” с 93.94%, от където съответно „Виена Иншурънс Груп” придобива над половината от акциите на компанията.Основната ни задача е да осигурим най-адекватни решения на българския гражданин в една нелека застрахователна и осигурителна ситуация у нас.

ИЛЕАНА СТОЯНОВАИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки