ЗАД "Виктория" отчита трикратно увеличение на печалбата за 2006г.

16 Май 2007 г.,zastrahovatel.com

На 25.04.2007 г. се проведе Общо събрание на акционерите на ЗАД “ВИКТОРИЯ”. Акционерите приеха  доклада за дейността на дружеството за 2006г. и  Годишния финансов отчет на дружеството за 2006г. с всичките му приложения, изготвен в съответствие с МСФО и заверен в съответствие с международните одиторски стандарти, както и доклада на одиторите.

        Приходите от застрахователни премии за 2006г. са 21 052 453 (двадесет и един милиона петдесет и две хиляди четиристотин петдесет и три) лева. По предварителни данни дружеството е на 12-то място на българския застрахователен пазар от 21 лицензирани дружества и е с пазарен дял приблизително 2 %. Ръстът на премийния приход спрямо 2005г. е 45%. За 2006г. най-висок ръст в премийния приход спрямо предходната година е постигнат по застраховка “Злополука” - 97%. Висок ръст е постигнат и по застраховка “Каско на МПС” - 77% спрямо ръст от 65 % през предходната година. Ръстът по тази застраховка и за двете години е най-висок за застрахователния пазар в България. Изплатените обезщетения през 2006г. са в размер на 5 184 198 (пет милиона сто осемдесет и четири хиляди и сто деветдесет и осем) лева.

        През 2006г. дружеството отчита печалба от дейността си в размер на 572 хиляди лева, преди облагане с данъци спрямо 189 хиляди лева през 2005г., което представлява трикратно увеличение на печалбата. Реализираната печалба за 2006г., след облагане с данъци е 489 540 (четиристотин осемдесет и девет хиляди петстотин и четиридесет) лева. Общото събрание на акционерите взе решение дивиденти на акционерите да не се разпределят, като цялата печалба се заделя за фонд “Резервен” и фонд “Други резерви”.

           С оглед на постигнатите добри резултати акционерите взеха решение да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2006г. членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството.

           На това Общо събрание беше приет нов Устав на дружеството и бяха извършени промени в състава на Надзорния съвет. Досегашните членове на същия бяха освободени. Беше избран нов състав на Надзорния съвет от трима членове. Г-н Цветан Василев беше преизбран заедно с двама нови членове, а именно г-н Джузепе Перисиното и г-н Джузепе Векионе. Предстои вписване в търговския регистър на новия Устав и членовете на Надзорния съвет. 

 


Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Презастраховане"
ЯНАКИ АНДРЕЕВ,
orange_li