Дженерали България Холдинг АД отбеляза ръст от 65%

28 Април 2007 г.,zastrahovatel.com
През 2006 г. Дженерали България Холдинг АД запази позицията си на една от големите финансови групи у нас, като приключи годината с премиен приход от 91,5 млн. лева и отбеляза сериозен растеж от 65% в сравнение с 2005 г., който се дължи основно на активизиране на продажбите в общозастрахователния сектор. Холдингът приключи 2006 г. с печалба в размер на 210 хил.лв.

През 2006 г.  дружествата под управление на Дженерали България Холдинг АД продължиха развитието си като клиентски ориентирани компании, предлагащи богато разнообразие от продукти и  професионално обслужване на клиентите.

Дженерали Застраховане АД реализира брутен приход от записани премии в размер на 60,4 млн. лева и изплати 15,2 млн. лв. застрахователни обезщетения по 17,966 претенции. Спрямо предходната година е реализиран ръст на брутния премиен приход в размер на  30 млн. лв., което представлява нарастване с 99,1 %. Компанията повиши повече от три пъти броя на обслужваните от нея договори в сегмента на автомобилното застраховане и привлече като клиенти големи корпорации и изпълнители на важни инфраструктурни обекти. Към 31.12.2006 г. в Дженерали Застраховане АД са застраховани над 250 000 обекта по над 90 хил. застрахователни договора. Заделените технически резерви са в размер на 39 млн. лв., а печалбата на дружеството за 2006 г. е в размер на 239 хил. лв. Това са резултатите на целенасочената политика на дружеството за разширяване на продуктовата гама, качествено обслужване на клиентите и балансирано развитие на застрахователния портфейл.

Увеличението на премийният приход  на Дженерали Животозастраховане АД е с повече от  22% спрямо постигнатите резултати през 2005 г., като общият премиен приход за 2006 г. възлезе на 17,7 млн. лв. Плащанията по застраховките за годината са за 9.7 млн. лв. по  24 149 претенции. Застрахованите лица в дружеството са 208 000. Техническите резерви са 8.2 млн. лв. Печалбата на дружеството за 2006 г. е 100 хил. лв.

За поредна година Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД продължи да бъде  доминиращ играч и безспорен лидер в здравноосигурителния сектор, като общият приход от здравноосигурителни премии за 2006 г. е 13,4 млн. лв., което представлява нарастване с 25 % спрямо резултатите за 2005 г. Изплатените суми по здравноосигурителните договори са в общ размер 8.8 млн. лв. Компанията обслужва 56 000 здравноосигурени лица. Здравноосигурителните резерви са в размер на 2.9 млн.лв. Дружеството приключи 2006 г. с печалба в размер на 82 хил. лв. Високото равнище на обслужване в собствения на дружеството Дженерали Закрила Медико-стоматологичен център и през 2006 г. залагаше стандартите на този род услуги в частния здравноосигурителен сектор.

Основният акцент в политиката на всички компании в Дженерали България Холдинг АД през 2006 г. продължи да бъде качеството на предлаганите от тях услуги, което да отговори на високите очаквания на техните клиенти. С тази цел беше изграден съвременен CALL Center, в който ежедневно и денонощно всеки клиент може да получи информация за продуктите или да потърси неотложна медицинска помощ или пътна помощ. С партньорството на  компаниите от семейството на Дженерали, Дженерали България Холдинг АД създаде всички условия за да бъде в подкрепа и да оказва нужното съдействие на своите клиенти и когато те се намират в чужбина.

През 2006 г. повече от 60 % от обезщетенията в Дженерали Застраховане бяха обслужена по системата на бързо изплащане в рамките от 2 до 24 часа. Тази система е една от основите на  високия авторитет на компанията на пазара и доверието на клиентите в нея. Нейните безспорни преимущества мотивират към постоянното й усъвършенстване и внедряването й  в плащанията по здравноосигурителните договори, което започна в края на 2006 г.

През 2007 г. ще стартира режим на работа на центровете за бързо изплащане на обезщетения на Дженерали Застраховане АД и през почивните дни,  което ще осигури  обслужване на клиентите в цялата страна в удобно за тях време и своевременно след настъпване на застрахователното събитие. Така клиентите ще имат ежедневен и непрекъснат достъп до информация чрез денонощния CALL Center и ще получават незабавно и качествено обслужване при щети чрез центровете за бързо изплащане на обезщетенията.

От лятото на 2007 г. всички офиси на компаниите от групата на Дженерали България Холдинг ще бъдат на разположение на потребителите и в съботния ден. 

През 2006 г. дружествата от Дженерали България разгърнаха високия потенциал на своята посредническа мрежа, чрез създадените системи за квалификация и приобщаване на застрахователните агенти. Това превърна Дженерали България в притегателен център за много застрахователни агенти и здравноосигурителни посредници, които намират в групата своите възможности за професионално развитие и израстване.

Основните цели, за постигането на които Дженерали България ще работи през 2007 г. в различните сегменти на своята дейност са: навлизане и заемане на водеща позиция на пазара на индивидуално здравно осигуряване, развитие на дългосрочното животозастраховане, активно присъствие в автомобилното застраховане и застраховането на имущества на граждани и малки и средни предприятия и търговски обекти, ангажиране и приобщаване на агентската мрежа и създаване на още по-добри условия за разгръщане на нейния потенциал. Постигането на тези приоритети ще бъдат основата за успешното развитие на компаниите от групата на Дженерали България през 2007.Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки