ЗПАД “Булстрад” - 45 години безспорен лидер в транспортното застраховане

20 Март 2007 г.,zastrahovatel.com
стана официален застраховател на първото издание на международната специализирана изложба “Транспорт и логистика”

Oт 13 до 17 февруари т. г. в Интер Експо Център – София, се проведе първото издание на международната специализирана изложба “Транспорт и логистика”. Целите и амбицията на организаторите бяха изложението да се превърне в място за срещи и бизнес на хората, чието работно всекидневие е свързано с транспорта и логистиката.

Над 100 международни и вътрешни превозвачи, доставчици на складово оборудване - кари, стелажи, баркод терминали, софтуер, вносители на лекотоварни и товарни автомобили, контейнери, хладилници и друго специализирано оборудване, спедиторски, логистични и куриерски фирми присъстваха на изложението.

Паралелно с изложението бе проведена и научно-техническа конференция на тема “Транспортна инфраструктура и транспортно-логистични системи”. Kонференцията и специализираната изложба „Транспорт и логистика" бяха открити от министъра на транспорта Петър Мутафчиев.

Като безспорен лидер на пазара на транспортни застраховки през последните 45 години, ЗПАД “Булстрад” стана официален застраховател на изложението.

Всички фирми участници и посетители на изложението получиха от ЗПАД “Булстрад” талони за отстъпки (валидни до 31 март 2007 г.) при сключване на определени лични и фирмени застраховки. Ако и вие сте сред тях, заповядайте в най-близкия до вас офис на дружеството, за да получите професионална консултация и да се възползвате от преференциите, които ви се предлагат.

Участието на ЗПАД “Булстрад” в изложението бе конкретният повод да разговаряме с Ирина Никоевска и Алиция Минкова.

-Бихте ли споделили с читателите на нашия вестник защо решихте да участвате в международното изложение “Транспорт и логистика”?

-Още в края на миналата година с г-жа Минкова коментирахме, че това събитие представлява интерес за “Булстрад”, тъй като е специализирано изложение на компании от сферата на транспорта и логистиката. Както е известно, транспортните услуги носят приблизително около 6.5%* от БВП; в ЕС процентът е 7*, като транспортното застраховане (карго, авиация и морско) генерира около 6%* от брутния премиен приход на общозастрахователния пазар. Цифрите са ясен индикатор за значимостта и потенциала на този сектор. От друга страна, голяма част от компаниите в сектора са наши клиенти. “Булстрад” е един от техните партньори в ежедневната им дейност, което е още една важна причина за нашето участие в този форум. Така например по време на конференцията и в рамките на форума бяха коментирани множество предстоящи проекти, част от които инфраструктурни - във връзка със стратегическото място на България, през чиято територия преминават пет трансевропейски коридора. Дискутирано беше развитието на транспорта и логистиката в страната, състоянието на транспортната инфраструктура и логистичното обслужване на вътрешния и международния товаропоток. Специално внимание беше отделено на преструктурирането на транспорта и интеграцията в ЕС. Коментираха се и съвременните техники и технологии в транспортно-логистичната система и факторите за развитието на транспортно-логистичния бизнес.

Всички тези въпроси ще имат отражение и върху застрахователния сектор и ние сме длъжни да бъдем подготвени за това, което предстои да се случва. От една страна, за да отговорим в пълна степен на потребностите на нашите клиенти, а от друга - за да се възползваме от технологиите при управлението на риска.

Същевременно организаторите на проявата ни поканиха официално, защото “Булстрад” е безспорният лидер на пазара на транспортно застраховане. Участието в изложението на лидера очевидно би допринесло за максималната му ефективност - както за участниците, така и за посетителите и гостите.

-Какво предстои за ЗПАД “Булстрад” през 2007 година ?

-Коментирайки транспортното застраховане като бизнес, категорично можем да го определим като корпоративен. Над 80% от продажбите притежават всички характеристики на корпоративен бизнес - по-големи количества на поръчките, редки поръчки, важност на покупката, специализирани предложения, професионално закупуване, различни въздействия върху покупката, продължителни преговори, интерактивност, рисковани и скъпи поръчки; вземането на решение за покупка не е индивидуално, а най-често се извършва от специални комисии, и т.н. На това ниво се справяме перфектно, защото имаме професионалистите, продуктите, международните партньори. И като логично следствие - най-големия пазарен дял от около 40% (прогнозни данни за 2006 г.)

Това, което е необходимо на този етап, е да излезем от позицията, че всички са информирани за нашите продукти. Част от мениджърите в малкия и средния бизнес нямат достатъчно информация за вземане на адекватното решение като потребители на застрахователни услуги. В някои случаи те разчитат на брокери и агенти, чиито мотиви за предлагане на продуктите на един или друг застраховател понякога (категорично не винаги) са далеч от професионалния анализ на продуктите. В тази връзка предстои много работа.

-Връщайки се към слогана “Булстрад - 45 години безспорен лидер в транспортното застраховане”, можете ли да отговорите на въпроса “Какво стои зад това?”

-Какво стои зад тези 45 години? Един уникален корпоративен стил - това включва професионализъм и опит, включително индиректно и опита и професионализма на международния застрахователен пазар; стои и много труд, съчетан със стратегически управленски решения в продължение на 45 години - години на значими икономически промени, в които явно всички, които са били част от компанията, са взимали наистина адекватните решения, за да може и днес “Булстрад” да бъде една от утвърдените марки на българския пазар.

Осемдесет на сто от хората, които в момента са част от висшия мениджмънт на големите общозастрахователни компании у нас, са били служители на “Булстрад” преди 1992 г. През последните 15 години компанията е загубила само един ключов служител. Впрочем в световен мащаб най-често HR консултантите плащат доста пари, за да разберат как точно става така... И това е единственият коментар, който си позволявам да направя, останалото са факти, за които най-подходящо е да се каже „No comments”...

Ако се фокусираме върху моменти от историята на “Булстрад”, в най-пряка степен свързани с карго застраховане и авиационно и морско застраховане, то дружеството е член на Международния съюз за морско застраховане от 1974 г. и на Международния съюз за авиационно застраховане от 1980 г. От 1967 г. “Булстрад” има собствен брокер - EIRB London, чрез който се осъществява директна връзка с Лондонския и световните презастрахователни пазари (EIRB навършва 40 години на 4 септемри т. г.)

Във връзка с традициите и практиката в «Булстрад», Алиция например преди няколко седмици бе на едноседмично обучение в Лондон, което не е прецедент. Тя беше там, за да получи професионални съвети и информация във връзка с преговорите със стратегически клиент със специфичен бизнес. Нека ви разкаже какво е усещането да бъдеш цял ден до т.нар. “leading underwriter” в сградата на “Лойдс” и да видиш как се договаря и записва бизнес за милиони от цял свят...

-Тогава да чуем какви са впечатленията на г-жа Минкова...

-Преди това искам да кажа няколко думи за нашия бизнес. Длъжността ми в компанията е директор „Карго и ОП”. Комбинацията между застраховката “Карго” и “Отговорност на превозвача” е естествена в нашия бизнес, тъй като застраховките са свързани помежду си, но и се различават: едната е от сферата на имущественото застраховане, а другата – на отговорностите, но и двете имат отношение към превоза на товари. Друга застраховка от сферата на отговорностите е застраховка „Отговорност на спедитора”. Предлагаме я от 2006 г. и имаме намерение и в тази област да станем лидер, разчитайки и на споменатото изложение. Спедиторите са “архитектите” на транспортния процес, образно казано, и са много важни партньори в нашия бизнес, тъй като имат директен контакт с товародателите. Ако предлагаме чрез тях “Карго” застраховки, това неизбежно води до подобряване на качеството и на техния продукт.

Идеята да участваме в изложението всъщност дойде във връзка с един семинар, чиято тема бе влизането на България в Европейския съюз и произтичащите от това промени в дейността на превозвачите, което, естествено, засяга и нашия бизнес. Едно от задължителните изисквания към превозвачите от страна на клиентите е да имат застраховка “Отговорност на превозвача”, което вече се контролира много строго.

Част от традицията в нашата компания още от самото й създаване е нейните кадри да се обучават в Лондон, който е центърът на истинския застрахователен бизнес. За мен това не беше първото посещение в Лондон. Престоят ми там беше съвместно с г-жа Диана Евстатиева - генерален директор на Генерална дирекция „Застрахователни обезщетения”. Нашето пребиваване бе свързано с необходимостта да получим повече информация и придобиване на умения по застраховане и ликвидация на щети при превоз на наливни и насипни товари.

Ако за мюсюлманите е важно поне веднъж да посетят Мека, а за християните – Божи гроб, то за един застраховател е необходимо да посети поне веднъж Лондон, да влезе в сградата на “Лойдс” и да почувства тази изключителна атмосфера. Впечатлението е невероятно и трудно може да се предаде с думи, просто трябва да се усети.

При това посещение проведох редица срещи с брокери, които се занимават с пласиране на риска на пазара в “Лойдс”. Тези брокери подготвят подробна информация, предназначена за подписвачи в “Лойдс”. Имах възможност да наблюдавам работата и да седя редом с един от най-търсените подписвачи там, пред когото брокерите чакаха на опашка, за да запишат своя бизнес именно при него.

Разговора води

Славимир Генчев


Професионалистите от ЗПАД “Булстрад”, към които брокерите и агентите, както и всички настоящи и бъдещи клиенти, могат да се обърнат за професионален съвет и консултация в сферата на транспортното застраховане.

ИВАЙЛО ПЪРВАНОВ

Директор "Aвиационно застраховане"

Tel. 359 2/9856229, e-mail: aviation@bulstrad.bg

Завършил е УНСС - София, специалност «Икономика и организация на труда», през 1991 г. Работи в дружеството над 15 години и притежава богат професионален опит. Специализирал е авиационно застраховане в Лондон и САЩ.

ИВАЙЛО АКСЕНТИЕВ

Директор "Морско застраховане"

tel: 359 2/9856227, e-mail: axentiev@bulstrad.bg

Дипломирал се е в Техническия университет - София през 1989 г., по специалността “Автоматика и системотехника”. Работи в “Булстрад” от 1991 г. Специализирал морско застраховане в Малта и Лондон.

АЛИЦИЯ МИНКОВА

Директор «Карго и отговорност на превозвача»

Tel: 359 2/9379 840, e-mail: alicia_cargo@bulstrad.bg

Инженер-икономист по морски транспорт от Института за инженери на морския флот в Одеса (1986 ). Работила е 10 години ДЗИ - клон София, с последна длъжност директор “Транспортно застраховане”. Работи в Булстрад от 2003 г. Специализирала е “Управление на транспорта и карго операции” в Малта и карго застраховане в Лондон.

СТАНИМИР МАДЖАРОВ

Ръководител на Проект „Агентска мрежа”

Tel: 359 2/9856123, e-mail: s_madjarov@bulstrad.bg

Завършил е ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност „Българска филология”, през 1979 г. Специализира „Финансов мениджмънт и администрация” в УНСС през 1999 г. Работи в сферата на застраховането от 1997 г., като е заемал ръководни позиции в големи застрахователни компании. Има богат опит и контакти в работата със застрахователните посредници.

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки