Белгийската КВС купува 70% от капитала на ДЗИ

31 Януари 2007 г.,zastrahovatel.com

 

Белгийската финансова група спечели в наддаването с френските ”AXA” и „Groupama”, и холандската „Eureco” и стана първият белгийски инвеститор в българския финансов сектор

На 30 януари 2007 г. КВС и "Контракт София" ООД постигнаха споразумение КВС да придобие 70% от капитала на лидера на българския общозастрахователен и животозастрахователен пазар ДЗИ за 185 млн. евро. След приключване на сделката КВС ще отправи към акционерите търгово предложение за придобиване и на останалите 30% от капитала на дружеството. Сделката подлежи на одобрение от Българските регулаторни органи. КВС има намерение да приключи транзакцията възможно най-бързо. Придобиването на ДЗИ е първата значима сделка за придобиване на застрахователно дружество от страна на групата КВС от разширяването на Европейския съюз през 2004 г.

За КВС придобиването на ДЗИ е значима по характера си сделка. Застрахователното дружество ДЗИ ще предостави на КВС допълнително ноу-хау и опит в областта на застраховането, като същевременно ще насърчи съвместните действия между съществуващите в групата на КВС застрахователни компании от Централна и Източна Европа. КВС реагира бързо след присъединяването на Република България към Европейския съюз (на 1 януари 2007 г.) и стана първият белгийски инвеститор в българския финансов сектор.

Като част от сделката, КВС ще придобие и ДЗИ „Инвест”, инвестиционен посредник, активно участващ на Българската фондова борса.

Андре Берген, главен изпълнителен директор на група КВС, приветства днешната сделка: «Българският пазар отговаря на критериите на КВС за експанзия в Централна и Източна Европа. Сега ние ще можем да се ползваме от предимствата на конвергенцията на българската икономика и потенциала за по-нататъшно проникване на банковия, и по-специално на, застрахователния пазар. Благодарение на водещата си роля, дългогодишната история и комплексната мрежа за дистрибуция застрахователното дружество ДЗИ представлява за КВС уникална платформа за навлизане на българския пазар. ДЗИ е ясно изразен пазарен лидер както на общозастрахователния, така и на животозастрахователния пазар, търговската марка на компанията е изключително популярна в страната, като дружеството постига забележителен ръст на приходите и отлична рентабилност. Също така ДЗИ представлява и платформа за развитие на банково-застрахователния бизнес на КВС на бързорастящия български пазар. С придобиването на застрахователно дружество ДЗИ КВС ще се позиционира по-добре за участие в бъдещата консолидация на българския финансов сектор».

Ян Ванхевел, главен изпълнителен директор на звеното на група КВС за Централна Европа, добавя: „За група КВС придобиването на ДЗИ е първата значима сделка запридобиване на застрахователно дружество от страна на групата КВС от разширяването на Европейския съюз през 2004 г. Тази сделка ще увеличи критичната маса на застраховането в нашето портфолио от продукти и услуги и ще създаде по - добър баланс между застраховането и банковото дело за звеното ни в Централна Европа. Ние сме уверени, че ДЗИ ще добави в нашата група ноу-хау и опит в застраховането, което ще стимулира и синергията с другите Централно и Източноевропейски компании, представляващи част от групата КВС.”

Недялко Чандъров, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на ДЗИ коментира новината: „Днес ние приветстваме нашия нов акционер, група КВС. Имайки предвид професионализма, ентусиазма и решителността на служителите на ДЗИ, аз съм убеден, че интегрирането ни в тази силна, международна финансова група ще позволи на ДЗИ да запази и засили позициите си сред водещите участници в българския финансов сектор в предстоящите години. Ние сме уверени, че както ДЗИ, така и нашите служители и клиенти ще спечелят от опита на една от най-успешните и известни банково-застрахователни групи в Европа.”

За пакета от 70% от акциите на ДЗИ, КВС ще заплати цена от 185 милиона евро. Допълнително в покупната цена ще бъде включена и сума, възлизаща на 70% от неразпределената печалба от продажбата на дела на ЗПАД ДЗИ, гр. София, и „Галоуей” ООД (100% дъщерно на ЗПАД „ДЗИ” и ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане”) в ДЗИ Банка АД в размер на около 75 милиона евро.

Като част от сделката КВС ще придобие и ДЗИ „Инвест” АД, фирма, предоставяща посреднически услуги на Българската фондова борса. ДЗИ „Инвест” АД е създадено през 1999 и предоставя брокерски услуги за сделки с български и чуждестранни държавни ценни книжа, издаване на ценни книжа, маркет мейкинг и управление на портфейли. ДЗИ „Инвест” АД е член на Българската фондова борса.

България има относително концентриран застрахователен пазар с висок потенциал за ръст

В момента в България функционират 31 застрахователни компании, от които 3 са изцяло животозастрахователни, 20 са общозастрахователни и 8 предлагат комплексни услуги. Българският застрахователен пазар се доминира от компании, които не са обвързани и с банкова група и няколко големи чуждестранни и западноевропейски компании. Българският застрахователен пазар е относително концентриран, като първите 5 компании в общото застраховане държат 68% пазарен дял, а първите 5 в животозастраховането, притежават 81% пазарен дял. Общото застраховане се доминира от автомобилното застраховане подобно на ситуацията на пазарите в Централна Европа. Дистрибуцията се извършва основно чрез агенти и брокери.

Българският застрахователен пазар има значителен потенциал за развитие въпреки големия ръст (ръст на БПП от 25% в общото застраховане и 48% в животозастраховането за периода 2004-2005 г.), като се очаква благосъстоянието в България да се подобри през следващите няколко години. Застрахователното проникване в България е малко по-ниско от това в страните от Централна и Източна Европа (но доста под средното за ЕС-15). Проникването в животозастраховането е около 20%-25% - сравнимо с нивата за страните в процес на преход от Централна и Източна Европа, като Словакия, Чехия, Полша и Унгария, като то е определящо за значителния потенциал за развитие през следващите няколко години.

ДЗИ, лидер в общото застраховане и животозастраховането

Застрахователното дружество ДЗИ е създадено като държавна компания през 1946 година и има над 60-годишен опит в сферата на застраховането. Марката ДЗИ е добре представена, уважавана и позната в България. Благодарение на своя богат опит и дългогодишно присъствие застрахователното дружество ДЗИ успя да задържи своята лидерска позиция на българския застрахователен пазар въпреки засиленото присъствие на международни застрахователни компании, като според данните за първото полугодие на 2006 година има пазарен дял от 18% в животозастраховането и 26% в общото застраховане.

Застрахователното дружество притежава комплексна мрежа за дистрибуция, покриваща цялата територия на страната. Компанията присъства не само в основните градски центрове, но и в малките населени места чрез 200 точки за директни продажби, повече от 9000 (7800 в общото застраховане и 2400 в животозастраховането) лицензирани застрахователни агенти, както и чрез мрежа от 217 брокери.

Застрахователното дружество ДЗИ има пазарна капитализация от 760 млн. лева (или 400 млн. евро към 26 януари 2007 г.) и е на шесто място по този показател сред публичните дружества в страната. Застрахователното дружество ДЗИ фокусира своята дейност върху директните застраховки, като успява да задържи своята силна позиция в автомобилното застраховане (което допринася за 70% от брутния премиен приход в общото застраховане) и притежава изключително диверсифициран портфейл от застраховки „Живот”. Дружеството е наело 975 FТЕ и постига значителен ръст (ръст на брутен премиен приход през 2004-2005 г. в размер на 50% в общото застраховане и 60% в животозастраховането), като към 31 декември 2005 г. брутните записани премии достигат 230 млн. лева (или 120 млн. евро, 80% от които са от общо застраховане и 20% от застраховки „Живот”). Компанията успява да поддържа добра рентабилност (за 2005 г. RОЕ + 24%, и комбинирана квота от 93% в общото застраховане).

Коя е КВС Grоир

Групата КВС е една от водещите финансови групи в Европа. Компанията представлява диверсифицирана банково-застрахователна група, концентрирана в Европа и акцентираща предимно на директните продажби, банкиране на дребно и малки, и средни предприятия. Освен това компанията предоставя и други услуги като управление на активи, корпоративни услуги и други пазарни дейности.

КВС заема една от водещите позиции в Белгия и Централна и Източна Европа, като притежава широкообхватна мрежа за банкиране. Освен това компанията присъства и в много други страни и региони по света.

През последните 10 години КВС изгради силно присъствие в повечето страни, които се присъединиха към ЕС на 1 май 2004 г. (Полша, Чехия, Словакия и Унгария). Дългосрочните стратегически планове на КВС включват засилване на присъствието в бъдещите страни членки на ЕС, както и други. КВС очаква тези страни да преминат през ръст по-голям от средния, подпомаган от ефекта на присъединяване към ЕС.

В края на декември 2006 г. КВС обяви придобиването на Romstal Leasing, най-голямата лизингова компания в Румъния, и Equitas, водещия Унгарски брокер за директни продажби. Компанията също обяви, че е постигнала споразумение с мажоритарния собственик на А Вanka (Белград, Сърбия) да придобие мажоритарен дял от институцията.

КВС Group NV е листвана на Еuronext Brussels (Ticker symbol 'КВС') и на Luxembourg Stock Exchange.

Със своята пазарна капитализация от около 35 милиарда евро КВС е една от най-големите Белгийски компании и една от водещите финансови групи в Европа, като нейните 50 000 ` служители обслужват 12 милиона клиенти.

Съвместна информация на ДЗИ и КВСИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Презастраховане"
Христо Драганов, 2001
orange_li
"Капиталовите системи: Ролята им за решаването на пенсионния "
Българската асоциация на дружествата за допълнител,
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999