ЗПК „Лев инс” АД - компания на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ

28 Февруари 2007 г.,zastrahovatel.com

ЗПК „Лев инс” АД е на второ място по брой действащи застрахователни полици и премиен приход по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, а по застраховки „Разни финансови загуби” и „Кредити” благодарение на добрата работа с банки и лизингови къщи е на първа позиция на пазара.Това отчете Стефан Софиянски, изпълнителен директор на „Лев инс”, на първото национално "евро"- съвещание на компанията.

И през 2006 година в застрахователния портфейл автомобилното застраховане е водещо.Компанията е постигнала значително повишаване на приходите по „Каско на МПС” спрямо предходния отчетен период – с над 50%.  УС е разработил специална концепция за развитие на автомобилното застраховане.

Много важен е фактът, че над 93% от заведените претенции по застрахователни договори са изплатени, което показва категорично добрата ликвидационна дейност на дружеството.

По предварителни данни общият финансов резултат от проявлението на риска е положителен за всички продукти.

Брутната квота на щетимост е добра, заделени са необходимите резерви, средствата по резервите са инвестирани съобразно изискванията на Кодекса за застраховане във високоликвидни и нискорискови активи, като държавни ценни книжа, общински ценни книжа, банкови облигации, депозити и недвижими имоти.

Финансовата устойчивост на застрахователните операции е гарантирана и от пласираните презастрахователни договори.

На Националното съвещание отново беше декларирана Мисията на дружеството: „Ние не просто продаваме застраховки, ние владеем ситуацията”. Ние обръщаме фокуса в нашата дейност върху човека, а печалбата е функция на правилното прилагане на мисията: „Нашата мисия е да обслужваме качествено и да задоволяваме интересите на клиента”. Както и досега, ще продължи работата ни по квалификацията на кадрите. Основният подход ще е активен диалог с клиентите, които считаме за наши партньори.

Нашата визия е „Лев инс” е компанията на АКТИВНАТА СИГУРНОСТ.

Философията на активната сигурност на ЗПК „Лев инс” АД издига тезата за „Активно застраховане” като нова и адекватна форма на съвременната застрахователна дейност.

Освен двете традиционни функции на застраховането, познати на всички, като

1. Възмездяване и обезщетяване на клиентите, и 2. Защита на живота и трудоспособността на населението, „Лев инс” развива и (3.) активното застраховане като перспективна форма на превантивната функция на застраховането, което още повече  легитимира дружеството като съвременна и атрактивна компания и я налага като водеща у нас.

Какво е активна сигурност:

1.Активно отношение към работата, към клиента (активно партньорство).

2. Изпреварване настъпването на рискове или с ограничаването на причинените от тях вреди. Превенцията спомага за опазване на националното имущество и намаляване загубите на обществото от случайни събития.

3. Практически мерки, указания и предписания, включително обучение и оказване конкретна помощ на отделните застраховани.

повече - в "Интервюта,коментари"
Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки