Алианц България управлява активи в размер на 2 милиарда лева

12 Февруари 2007 г.,zastrahovatel.com

“Алианц България Холдинг” затвърди позицията си на водеща финансова институция

На 5 февруари 2007 г. в заседателната зала на Управление “Автомобилно застраховане” на ЗПАД “Алианц България” на специална пресконференция топ мениджмънтът на “Алианц България Холдинг” официално обяви финансовите резултати на дружествата от групата за 2006 г. и представи новите моменти в дейността и стратегическите им инициативи.

В пресконференцията взеха участие Димитър Желев – изпълнителен директор на “Алианц България Холдинг”, Максим Сираков – първи изпълнителен вицепрезидент, отговарящ за планирането и контролинга, Теменуга Ненова и Орлин Пенев – изпълнителни директори на ЗПАД “Алианц България”, София Христова – изпълнителен директор на ПОД “Алианц България”, Светослав Гаврийски – главен изпълнителен директор на ТБ “Алианц България”, Пламен Митев – председател на УС на “Алианц лизинг & сървисис”.

Резултатите от дейността на дружествата от холдинга затвърждават неговата позиция на финансово-застрахователна група №1 в България, изтъкна във встъпителното си слово г-н Желев. Г-н Желев съобщи и новината, че от началото на февруари холдингът е придобил 51 на сто от лизинговото дружество “Балкан Стар Сървисис”, като след придобиването му то се преименува на “Алианц лизинг & сървисис” АД. Друга новина е, че ПОД “Алианц България” стартира процедура по учредяването и регистрацията на нов доброволен пенсионен фонд с професионална схема.

“Алианц България Холдинг” е лидер едновременно и в

обемните показатели, и като финансови резултати.

Общата агрегирана печалба на всички дружества в групата след данъчно облагане е 71 млн. лева. Платените данъци за 2006 г. надхвърлят 8 млн. лева. Агрегираната (неконсолидирана) сума на активите на всички дружества и пенсионни фондове е близо 2 млрд. лева.

С такъв обем от активи “Алианц България Холдинг” запазва позицията си на най-голяма финансова група у нас, предлагаща услуги по общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване и банкиране. Доказателство за водещата позиция на “Алианц България Холдинг” на българския пазар са не само финансовите резултати, но и данните от проучванията на независими и авторитетни агенции, каза още г-н Желев. Той цитира проучване (Brand Performance Management) за представянето на марката Allianz сред клиентите в застраховането, извършено в края на миналата година от Research International и Маркет тест, според което като цяло марката е представена изключително добре и заема водеща позиция по почти всички показатели. Според него 53 на сто от ползващите застрахователни услуги са посочили “Алианц” като компания лидер на застрахователния пазар.

Проучване на Gfk за измерване лоялността на клиентите на “Алианц България” в сравнение с основните конкуренти на пазара отново подчертава водещата позиция на компанията. Според проучването 27,1 на сто от клиентите на “Алианц България” са склонни безусловно да препоръчат компанията на близки и роднини при среден показател за застрахователния пазар от 9,3 на сто.

Г-н Желев изтъкна и социалната ангажираност на “Алианц България Холдинг”. Като една от водещите институции в страната групата осъзнава своята отговорност към обществото и инициира и подпомага решаването на обществено значими проблеми. Така например през 2003 г. подкрепата бе за хората в неравностойно положение, през 2004 г. – за безопасността по пътищата, през 2005 г. – за либерализация на цените по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. През 2006 г. “Алианц България Холдинг” оказа подкрепа на културата и изкуството. Компанията бе съорганизатор на едно от най-престижните музикални събития у нас – концерта на Андреа Бочели в София. Холдингът активно подпомага Театъра на Българската армия, Младежкия театър “Николай Бинев”, Театрална работилница “Сфумато”, Детската асамблея “Знаме на мира”, Чудомировите празници в Казанлък и други прояви.

През 2006 г. групата отчита 237 млн. лв. брутен премиен приход в застраховането. От тях по общо застраховане премийният приход е в размер на 187 млн. лв. Тези резултати нареждат ЗПАД “Алианц България” на първо място по общо застраховане на нашия пазар.

За 2006 г. бруто премийният приход на ЗПАД “Алианц България” е 141 млн. лева, като реализираният прираст спрямо предходната година е 6%. Бруто платените обезщетения възлизат на 56 млн. лв., като брутната квота на щетимост е 43%. Реализираната печалба след данъчно облагане за 2006 г. е в размер на 11 млн. лева. ЗПАД “Алианц България” е сред водещите застрахователи на пазара по застраховки “Пожар и природни бедствия”, “Щети на имуществото”, “Помощ при пътуване”, “Автокаско”, “Гаранции”, съобщиха изпълнителните директори г-жа Ненова и г-н Пенев.

Постигнатите резултати се дължат основно на целенасочената политика на дружеството за разширяване на палитрата от продавани застраховки и балансирано развитие на застрахователния портфейл. Очакванията на мениджмънта са през 2007 г. компанията да се утвърди като лидер в общото застраховане по обем и рентабилност.

Другата общозастрахователна компания в холдинга – ЗАД “Енергия”, отчита 47 млн. лв. премии за 2006 г. Печалбата (след данъчно облагане) за 2006 г. е 20 млн. лева.

ЗАД “Алианц България Живот” заема лидерска позиция на животозастрахователния пазар у нас с премиен приход в размер на 49 млн. лв. за 2006 г. Това представлява ръст от 33% в сравнение с 2005 г. Доходността за 2006 г. е най-добрата на животозастрахователния пазар и е 6.5% в лева, 6% в евро и 6% в долари.

ЗАД “Алианц България Живот” e на първо място на пазара по размер и ръст на застрахователните резерви, които към края на 2006 г. достигнаха 105 млн. лева. За сравнение през 2004 г. те са били 43 млн. лв., а за 2005 г. - 73 млн. лв. На практика резервите показват размера на управляваните средства на клиенти. Само за 2006 г. дружеството има над 17 000 нови индивидуални клиенти. “Алианц България Живот” постигна тези резултати благодарение на предлагането на едни от най-добрите инвестиционни инструменти на българския пазар. През миналата година бяха отчетени първите значими резултати в трансформацията на желанието на клиентите да инвестират в нов тип животозастрахователни продукти, а именно застраховка “Живот”, свързана с инвестиционни фондове.

Освен това през 2006 г. ЗАД “Алианц България Живот” предложи нов за българския пазар продукт - Allianz Best Invest, който комбинира класическите застраховки „Живот” с това, че има гаранция (120% върху внесената премия за срок от 10 г.), и застраховките „Живот” с инвестиционни фондове с това, че парите се инвестират в борсов индекс (Eurostoxx 50), т.е. в акции. По този начин клиентът има и гаранция, и възможност за по-добри печалби в сравнение с класическите застраховки. Очакванията са през следващите няколко години да се засили интересът към този вид животозастрахователни продукти.

Печалбата след данъчно облагане за 2006 г. на ЗАД “Алианц България Живот” е 5.2 млн. лева.

“Алианц България Холдинг” заема водеща позиция и на осигурителния пазар. Към 31.12.2006 г. нетните активи на пенсионните фондове, управлявани от ПОД “Алианц България”, достигнаха 492 млн. лева, съобщи изпълнителният директор на дружеството София Христова. Спрямо края на 2005 г. активите на трите пенсионни фонда са нараснали със 105 млн. лева, което представлява ръст от 27%. Най-голям прираст има универсалният пенсионен фонд, чиито активи са се увеличили с 56%. Тези резултати затвърждават водещата позиция на дружеството в допълнителното пенсионно осигуряване.

През 2006 г. постъпленията от осигурителни вноски в ПОД “Алианц България” са 119 млн. лева, от които 3.3 млн. лв. са средствата, прехвърлени от други пенсионни фондове. Новите осигурени лица във фондовете на “Алианц България” през 2006 г. са над 60 хиляди души. Така към края на 2006 г. членовете на трите пенсионни фонда, управлявани от дружеството, са достигнали 815 000 души.

През 2006 г. най-висока доходност от пенсионните фондове на “Алианц България” е постигната в доброволния пенсионен фонд. Към 31.12.2006 г. доходността на пенсионните фондове за последните 24 месеца, изчислена на годишна база, е 7,4% за доброволния, 5.7% за универсалния и 5.9% за професионалния пенсионен фонд. За периода 2000-2006 г. капитализираната нетна доходност в доброволния пенсионен фонд е 88.44 %.

ПОД “Алианц България” отчита стабилен ръст на финансовите резултати. Печалбата за 2006 г. след данъчно облагане е 3.5 млн. лева. Ръстът на печалбата спрямо 2005 г. е 20%.

ТБ “Алианц България” е една от най-динамично развиващите се банки в страната. Към 31.12.2006 г. балансовите й активи нараснаха до 945 млн. лева. Това представлява ръст от 33% от началото на годината, изтъкна главният изпълнителен директор на банката Светослав Гаврийски. През 2006 г. депозитите са нараснали с близо 40% и са в размер на 785 млн. лева. В приоритетния за банката клиентски сегмент - граждани и домакинства, депозитите са достигнали 354 млн. лв., което представлява близо 73% ръст от началото на година.

Общият размер на отпуснатите кредити към 31.12.2006 г. е над 417 млн. лв. Така от началото на годината кредитният портфейл нараства с 82%. Редовните кредити са близо 99%, като този показател за банковата система е 93%. Кредитите за фирми са се увеличили със 79 млн. лв. и достигат 207 млн. лв. Ръстовете в кредитите и привлечените средства значително надхвърлят средните за банковата система.

Печалбата (след облагане с данъци) на банката за 2006 г. е 9.2 млн.лева.

Основната стратегическа цел на ТБ “Алианц България” е фокусът към индивидуалните клиенти. Само през миналата година новите клиенти на банката – физически лица, са нараснали с над 30%. С увеличаване на клиентската си база през тази година банката ще предложи нови интегрирани банково-застрахователни и осигурителни услуги.

Славимир ГенчевИзпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки