Планинската застраховка -

01 Февруари 2007 г.,zastrahovatel.com

 

НЕ ТРЪГВАЙТЕ НА ЗИМНА ВАКАНЦИЯ БЕЗ ЗАСТРАХОВКА

* ПЛАНИНСКОТО СПАСЯВАНЕ УДВОИ ЦЕНИТЕ СИ

За съжаление през тази зима скиорите и всички туристи, които обичат зимните спортове, не могат да вкусят от удоволствието на ски-пързалянето по обективни причини – няма достатъчно дебела снежна покривка. Все пак някои решават да прекарат почивката си в планината и потеглят във ваканция. Анализът показва, че хората обикновено нямат нагласата да си купуват предварително застраховката, а правят това едва когато пристигнат в планината. Чужденците от Западна Европа обикновено идват с пакетна застраховка от своята страна. Планинската застраховка, която продават някои застрахователи у нас, в повечето случаи е за българи и за чужди туристи от съседните страни – Сърбия, Македония, Гърция. Напоследък много се повишиха цените на спасителните операции, както това стана и с хотелските услуги във връзка с изравняването на цените за българи с тези за чужденци. Затова предвидливите трябва да се погрижат за себе си. Статистиката показва обаче, че през зимен сезон 2005-2006 г. по-малко от 70 от 600 пострадали в планината са имали застраховка.

Иначе „Планинска застраховка" се предлага от 1999 г. и е алтернатива на скъпоструващото плащане за помощ в планината, което е задължително от 2000 година , а от тази година е увеличено със сто процента.

Лицензирана само в няколко компании – ЗК “Витоша живот” АД (от края на 1999 г.), “QBE” ( от 2002 г.), ЗПАД “ДЗИ –Общо застраховане”( от 2003 г.) и “HDI Застраховане” (от 2003 г.), т.нар.”Планинска застраховка” се отнася до групата на здравните застраховки.

На българския застрахователен пазар компанията, която предлага „Планинска застраховка" в чистия й вид, е ЗК „Витоша-живот". Под друга форма, но с подобна философия такива застраховки се предлагат и от останалите застрахователи.

Целта на този продукт е да бъде осигурена застрахователна защита по време на упражняване на спортна или туристическа дейност в планината, включително и при ползване на ски съоръжения, тъй като НЗОК не покрива този тип разходи. Предлага се в два варианта – индивидуална и групова, като цените са различни и са значително по-ниски за групи над 30 души.

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ПОМОЩ , ОКАЗАНА ОТ ПЛАНИНСКАТА СПАСИТЕЛНА СЛУЖБА ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ

В лева

No

Видове помощ

Цена за 2005/6

Цена за 2007

1

Нещастен случай в планината

285

557

2

Нещастен случай на ски-писта

205

400

3

Търсене на загинал в планината

455

724

4

при повече от 24 часа

20/час

40/час

5

Акция за търсене

370

Като т.3

6

при повече от 24 часа

20/час

Като т.4

7

Лавинна акция без прибиране на пострадал

285

 

8

Лавинна акция вкл. и прибирането на пострадалия

955

955

9

при повече от 48 часа

20/час

40/час

10

Транспортиране на пострадал със специални спасителни средства на ПСС

82

160

11

Транспортиране на тленни останки на загинал в планината

143

280

12

Заявка за акция за търсене

83

90

13

Първична медицинска помощ в спасителен пост или база

15

30

 

КАКВО ПРЕДЛАГАТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Най общо полицата покрива издирването, спасителните операции, извършени от Планинската спасителна служба (ПСС), медицинските разходи за оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, транспортиране, както и смърт, травма, загуба на трудоспособност – трайна и временна.
Застрахователят изплаща суми на пострадалия и на ПСС срещу представени разходни документи. Срокът на застраховката е съобразен с различните срокове на пребиваване в планината и може да се сключва за един,три пет, седем, десет, четиринадесет дни, за един, три, пет месеца или за една година.

Застрахователната премия в ЗК "Витоша-живот" за 3 дни е 3 лв. за застрахователна сума от 1000 лв. Същата цена на застраховка за 3 дни при същото покритие можете да купите и в австралийската компания QBE и за 2.90 лв. за 3 дни при застрахователна сума 2000 лв в “HDI Застраховане”, а в ЗПАД „ ДЗИ Общо застраховане” – 2 лева за 3 дни и за срок до 10 дни за цена 2 лв. в ЗАД „Виктория”.

Освен в клоновете на застрахователите планинска застраховка може да се направи и във всички бази на ПСС в по-големите планински центрове, както и в някои подстъпи на планините, но на по-висока цена.

Компания “Витоша живот” е първата, която започна да продава тази застраховка и е водеща на пазара до момента.

Според специалистите от компанията застраховката със срок до 14 дни се купува най-масовоно има и хора, които практикуват активен туризъм и си правят застраховка за половин година и за една година.

Надежда Вънтова, изпълнителен директор на ЗК “Витоша-Живот” АД:

„През тази година има стопроцентово завишение на цените на планинското спасяване от началото на м. януари. Това е направено заради изравняване на условията за българските и чуждестранните туристи.Естествено, ние не можем да си позволим повишение на цените на застраховките също със сто процента. Знае се, че чужденците идват у нас с готови туристически пакети, в които има включена и планинска застраховка. Затова, ако ние увеличим в същата степен нашите застраховки, тогава ще излезе, че това увеличение ще се отнася за българските граждани и за туристите от съседните ни държави. Затова ние сме направили много скромно увеличение на цените с около 20%-30% над досегашните.Хората, които си купуват постоянно застраховката, т.е. клиентите на компанията ни, които я купуват от нас, ще могат да ползват преференциални цени, отколкото тези, които я купуват на самите курорти. Става дума за курортите Банско, Пампорово, Боровец, Мальовица, Чепеларе, Витоша.

Новото от тази година е, че съществува намалена цена за семейства в полза на семействата с повече деца. През тази година има отлив при купуването на тази застраховка, защото няма сняг и зимният сезон за скиорите не е започнал. Причината не е в цените на застраховките.”

Полицата може да се сключи за срок от 3 дни до 1 година и за застрахователна сума от 1 000 лв. до 10 000 лева.Когато застраховката се купува в самите курорти, ЗК “Витоша живот” предлага за група до 30 човека при срок на полицата 1 година цена на застраховката 24 лв. при база 1000 лв. ,а над 30 души – за 20 лв.Същата полица за 3 дни струва съответно 3 лв. и 2 лева. Тарифите са по-ниски ако се сключват застраховки в цялата страна в офисите на компанията. Така за аналогични групи до 30 души при срок на полицата 1 година цената е 20 лв., а за групи над 30 лица – 15 лв. За 3 дни същата полица струва 2 лв. и 1.50 лв.

За високия лимит от 10 000 лв. цените се умножават по 10.

Застрахователна премия за един застрахован за застрахователна сума 1000 лева.

/ при продажби, извършвани извън планинските курорти Банско, Пампорово, Боровец, Мальовица, Чепеларе, Витоша /

от 10 до 30 човека

над 30 човека

1 година

25,00

50,00

20,00

15,00

5 месеца

18,00

36,00

15,00

12,00

3 месеца

15,00

30,00

12,00

9,00

1 месец

12,00

24,00

9,00

6,00

14 дни

9,00

18,00

6,00

4,50

10 дни

7,50

15,00

5,00

4,00

7 дни

5,00

12,00

4,00

3,00

5 дни

4,50

9,00

3,00

2,00

3 дни

3,00

6,00

2,00

1,50

 

 

От 2006 г. година договорите на компанията с ПСС са такива, че да

обслужват гражданите със застраховки, без да се разплащат с тях на място, а ЗК “Витоша живот” и спасителната служба си уреждат плащанията в края на всеки месец. Застраховката покрива също така и разходи за спешно медицинско лечение за пострадал от злополука или акутно заболяване до овладяване на акутния момент; разходи за доболнично лечение. Ако пострадалият има нужда още от лечение до овладяване на състоянието му след като ПСС си свърши работата – това също влиза в цената на застраховката. Компанията е единствената, която има сключени договори с медицинските центрове, които да обслужват и здравно големите ни планински курорти. Застраховката покрива и разходите по издирване на загубен в планината човек, като от 2005 г. е включено и издирването с хеликоптер.Цената на услугата, 1000 лв., се поема от компанията.

От компанията препоръчват да не се купуват най-ниските нива на полицата, а да има покритие за 3 000 лева, за да са сигурни, че ще покрият разходите на ПСС, ще им остане от лимита за покритие на медицинските разноски в центровете, за контролни прегледи и допълнителни изследвания, каквото е необходимо. Полицата покрива също така и разходи за стоматологично лечение, наложено от злополука за овладяване на болки, разходи за транспортиране до болничното заведение при тежко болни или смърт. В рамките на лимита от 1000 лв. и същите цени на полицата е включен и рискът смърт от каквото и да е естество ( инфаркт, инсулт), а също така и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука. При смърт се изплащат 1000 лв.

Рискът смърт при тази застраховка по принцип се покрива само от животозастрахователните компании. Общозастрахователните предлагат аналогични застраховки, включени към медицинските застраховки – медицински разходи, а също и застраховките за гости на хотелите.

“В нашата компания планинската застраховка се сключва от индивидуални туристи, както и от ски-училищата, които предлагат пакети за обучение на деца и възрастни – обяснява Лили Стоянова – мениджър “Лично застраховане” в “QBE Insurance (Europe) Limited”. От 2003 г. в цената на пакета, който се предлага за желаещите да се учат да карат ски – наем екипировка и обучение, e включена като бонус и цена на застраховката.” Вече всички ски училища без изключение свикнаха да застраховат своите курсисти, за да си спестят разходи и бъдат спокойни при инцидент в планината.

В началото на месец декември миналата година Планинска Спасителна служба при БЧК ни уведоми за новите си цени за видовете помощ, които предоставя при нещастен случай в планината. Увеличението на цените е значително и вече една разходка в планината може да се окаже доста солена за неподготвения турист, пропуснал да се подсигури с необходимата застраховка.”

След анализ на цените ( виж. Сравнителната таблица по видовете помощ) QBE разработва индивидуални пакета с лимити на отговорност за спасителни разноски до 1000 лв., което е достатъчно да покрие най-скъпо струващата услуга 973 лв. - лавинна акция и операция по транспортиране на пострадал в планината. Покритията, които са важни, са разходите за медицинска помощ, за медицинско репатриране и транспортиране и спасителни разноски от злополука. Към застраховката се покрива и рискът смърт както и трайната загуба на трудоспособност, доказана от ТЕЛК инвалидност.

Плащането на спасителните разходи се урежда директно с Планинска спасителна служба, с която компанията има сключен договор.

Компанията предлага полици както за индивидуални туристи, така и за групи със съответната отстъпка в цената. Полицата може да се сключи за период от 2 дена до 1 година. Повечето клиенти предпочитат да си купят полица за целия ски-сезон или направо за една година. Застраховката се продава в офиса на компанията от посредници – лицензираните брокери и агентите, а също и от всички туристически агенции - партньори. Сключва се от ски-училищата , работещи на Витоша, Банско и в Боровец.

Компанията предлага отстъпки в цената на застраховката за ски-училищата, тъй като там туристите се обучават от опитен инструктор, ползват се само маркирани трасета и ползването на съоръженията е контролирано.

Въпреки че снежната покривка в курортите е все още недостатъчна и активният ски сезон не е започнал, голяма част индивидуални клиенти и всички ски-училища са закупили застрахователни полици.

Покрити рискове

Лимит на отговорност

І вариант

Лимит на отговорност

ІІ вариант

Смърт и трайна загуба на трудоспособност от злополука

1000 лв.

2000 лв.

Медицински и спасителни разноски

800 лв.

1000 лв.

Застрахователна премия

до 2 дни

2,50 лв.

3,50 лв.

до 3 дни

3,00 лв.

4,00 лв.

до 5 дни

4,00 лв.

6,00 лв.

до 7 дни

5,00 лв.

7,00 лв.

до 14 дни

9,00 лв.

10,00 лв.

до 1 месец

12,00 лв.

15,00 лв.

до 3 месеца

15,00 лв.

20,00 лв.

До 6 месеца

23,00 лв.

26,00 лв.

За 1 година

25,00 лв.

30,00 лв.

Проционална цена

За периода 15.12.2006 г. – 31.03.2007 г.

12,00 лв.

15,00 лв.

Отстъпки:Групи – над 5 души – 10 % над 20 души – 15 %

ЗД “ЕВРО ИНС” АД отдавна обезщетява разходи при злополуки в планината. Тези разходи са като допълнителен риск при застраховка “Злополука”. Покритията включват разходи за спасителни операции, за оказана медицинска помощ, обезщетения за рисковете смърт и трайна загуба на работоспособност, а в повечето случаи и обезщетения за временна загуба на работоспособст. Нивата на покритие са различни. „Обичайно клиентите пожелават нива на покритие за рисковете медицински разходи и медицински транспорт в размер на 150 лева за всеки един от рисковете, но от две години започнаха да сключват застраховки за обезщетение до 500 и 1 000 лева – споделя Вяра Русева, директор “Лично застраховане”.

Обезщетенията за медицински разходи и временна загуба на работоспособност нямат ограничение от това дали ще бъде приложено болнично лечение. В 99 % от сключените застраховки се покрива и рискът трайна загуба на работоспособност. Задължително условие при тези застраховки обаче е да бъде покрит основният риск смърт от злополука. Обезщетенията при временна загуба на работоспособност са високи и достигат 12 % от застрахователната сума още след 60-ия ден на загубена работоспособност. Срокът на застраховките е от 1 до 365 дни. Разбира се, едногодишните застраховки са най-изгодни за клиентите, но обичайно се сключват застраховки за около една-две седмици, докато трае зимната ваканция, или само за зимния сезон. Пенсионерите от туристическите дружества предпочитат едногодишните застраховки, защото те целогодишно посещават планината и за тях са от изключително голямо значение не само спасителните разходи, но и медицинският транспорт и медицинските разходи, а застраховките почти винаги покриват и временна загуба на работоспособност, защото разликата в премията за този допълнителен риск е минимална. Освен това годишните застраховки са много по-изгодни за клиентите. Групови застраховки за планината се сключват най-вече от училищата за времето на организираните “зелени училища” на учениците. Тарифите варират от 0,15 лв. до 0,50 лв. за 1 000 лв. застрахователна сума в зависимост от покритите рискове, рисковия клас и това дали застраховката е групова или индивидуална. Хиляда лева е и минималната застрахователна сума при този продукт. Въпреки че чужденците, посещаващи България, имат сключени застраховки още в държавите, от които идват, компанията масово сключва застраховки на туристи от Русия и най-вече от Украйна, като предпочитаните от тях нива на покритие са между 2 000 лв. и 10 000 лв. Планинските застраховки се сключват във всички офиси на ЗД “ЕВРО ИНС” АД в цялата страна. Изплащането на обзещетенията се извършва по два начина: ако клиентът сам е заплатил спасителните разходи, бива обезщетен лично той; вторият вариант е разплащането да се извърши директно със спасителната служба, така че клиентът няма ангажимент за директно плащане, а единственото му задължение е да представи застраховката си. Не е толкова чест случаят застраховките на гостите на хотели да включват и покрития за злополуки по пистите и спасителни разходи в планината. Доколкото планината не е прилежаща територия на самия хотел, собствениците на хотели избягват допълнителни разходи по обслужването на гостите си. Този “лукс” си го позволяват само хотелите от “най-висока класа” и дори за тях е екзотика.

Вие сте любител скиор, който е решил да усъвършенства скиорските си умения за седем дни в Банско. За нещастие по време на второто спускане по ски-пистата падате лошо и разтягате сухожилие. Планинската спасителна служба ви оказва помощ, която струва 400 лв. Но ако имате застраховка за 4 000 лв, за която сте платили само 5.70лв., “HDI Застраховане” ще заплати 400 лв на ПСС – дава за пример често срещан инцидент на ски-писта Илда Павлова, директор “Търговска мрежа и продажби в компанията.

Освен това тази застраховка ще ви покрие медицински разноски и лекарства вследствие на този нещастен случай до 400 лв. Поради този неприятен инцидент трябва да лежите 15 дни болнични, за това време застрахователят ще ви обезщети с 200 лв.

Срещу 5,70 лв. предвидливост се спестяват 1000 лв непредвидени разходи.

Компанията предлага продукта за физически лица при индивидуални и групови посещения в планинските курорти на България за срок от един ден до една година.

Застрахователното покритие включва смърт от злополука (изплаща се размерът на застрахователната сума); трайна и временна загуба на трудоспособност от злополука . При временната застрахователят изплаща на застрахования:от 15-ия до 20-ия ден – 5% от застрахователната сума; от 21-ия до 40-ия ден – 7% от застрахователната сума; над 40-ия ден– 10% от застрахователната сума.

Медицински разноски, свързани със злополука, включват разходи за медицинско, хирургично и болнично обслужване; спешни лабораторни, рентгенови или скопски изследвания; медицински транспорт; репатриране; лекарства до 10% от застрахователната сума. Спасителните разходи са разходи за издирване, спасяване, транспортиране до най-близкия медицински пункт, като се изплащат до 10% от застрахователната сума.

Застрахователната сума в “HDI Застраховане” е от 500 лв до 10 000 лв., а застрахователната премия се внася еднократно и зависи от срока на застраховката и застрахователната сума.

В ЗПАД“ДЗИ Общо застраховане” продуктът се нарича “Туризъм в България” и осигурява застрахователно покритие за времето на краткотраен отдих, планински и морски туризъм. Застраховката е валидна за български и чуждестранни граждани , като може да се сключи индивидуално, за семейство или за група лица.

През 2005 г. “ДЗИ – Общо застраховане” е сключило споразумение с Планинска спасителна служба, БЧК, чрез което се гарантира възстановяване на действително извършените разходи за издирване, спасяване и транспортиране на застрахования от негово име директно на спасителната служба - обяснява Юлия Манева, н-к отдел “Злополука, заболяване и туристически застраховки” в компанията.

Компанията няма увеличение на тарифата, но това се очаква да стане от м.февруари т.г.

Застрахователното покритие обхваща медицински разходи вследствие злополука и акутно заболяване. Застрахователят покрива и възстановява реално извършените разходи за оказване на първа помощ при злополука или акутно заболяване на туриста, лечение с хоспитализация, наложило се вследствие злополука, спешна стоматологична помощ за облекчаване на остри болки вследствие злополука. Към покритията се включват и разходите за издирване, спасяване и транспортиране вследствие злополука и акутно заболяване до най-близкото лечебно заведение на територията на Република България.

При застраховане на група застрахователната премия се намалява от 20% до 30% в зависимост от размера на групата.

Съвсем наскоро има ново комбинирано предложение на ”Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД и ЗПАД “ДЗИ Общо застраховане” АД, като покритието обхваща всички етапи на помощ и съдействие при злополуки или акутни заболявания на туристите и има за цел предоставянето на качествена и навременна помощ на мястото на събитието и в специализираните лечебни заведения в страната.

Застраховката „Ваканция” при краткосрочен отдих и екскурзии в страната на ЗАД „ВИКТОРИЯ” е отделена като отделна тарифа по застраховка “Злополука” е предназначена за български граждани, предприемащи с цел отдих и туризъм, групово или индивидуално пътуване и пребиваване извън мястото на постоянното си местоживеене – обясни за в. „Застраховател Прес” Любомир Минчев, директор „Злополука, заболяване, туристически застраховки и асистанс”.

Застраховката може да се включва в цената на карти за спорт и забавления (ползване на басейни, спортни и развлекателни зали и съоръжения). Застраховат се български гpаждани на възраст над 6 месеца и които не са навършили 75 гoдини към датата на начало на застраховката, за времето на краткосрочния им отдих, при пътуване и пребиваване извън мястото на постоянното си местоживеене. Застраховката важи за територията на Република България.

На застрахованото лице се предоставя застрахователна закрила срещу злополука или акутно заболяване, настъпили по време на действието на застрахователния договор.

Рисковото покритие е за застрахователна сума 5000 лева/евро (валутата е по избор на клиента). Застрахователят изплаща застрахователна сума или възстановява фактически извършени разходи при смърт на застрахования вследствие злополука – изплаща се застрахователната сума;трайна нетрудоспособност на застрахования вследствие злополука – изплаща се процент от застрахователната сума;медицински разходи вследствие злополука или акутно заболяване – в рамките на договорения лимит, застрахователят се разплаща с извършителите на спасителните операции, на медицинското транспортиране или на медицинските услуги или възстановява на застрахования фактически извършени разходи.

Медицински разходи, покрити от застраховката, във връзка със застрахователно събитие - злополука или акутно заболяване, са разходите за медицинска помощ при спешни състояния, при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, акутно заболяване или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор. В рамките на общия договорен в застрахователната полица лимит за медицинските разходи отделните медицински услуги са както следва: медицински разходи за извънболнична и болнична медицинска помощ – до 60% от общия лимит, за спасителни операции, спешен медицински транспорт; замедицински преглед, свързан с конкретната диагностика, болнично лечение или хирургическа намеса;за терапевтични и медицински средства за употреба на медицински уреди; за рентгенови и лабораторни изследвания и за болничен престой, превозване от и до болнично заведение.

За разходи за медикаментозно лечение се плаща до 20% от общия лимит. Същото обезщетение се плаща и за разходи за спешно стоматологично лечение, за отстраняване на силна болка вследствие на телесно нараняване при злополука или остър възпалнтелен процес в устната кухина, за които може да се постави точна диагноза.

Застрахователната сума е 5000 лева/евро (по избор на застрахованото лице).

Цената, която се заплаща на застрахователя при сключване на застраховката, се определя от:

възрастта на застрахования – за лица до 14 години цената е с отстъпка до 70%;

броя на застрахованите лица - за групи над 12 лица цената е с отстъпка до 50%

срока на застраховката - до 10 дни, до 20 дни, до 30 дни.

Цените са както следва:

Индивидуална (или група до 12 лица)

група над 12 лица

лице над 14 години

лице до 14 години

лице над 14 години

лице до 14 години

до 10 дни

2.00 лв./евро

0.75 лв./евро

1.00 лв./евро

0.50 лв./евро

до 20 дни

3.00 лв./евро

1.00 лв./евро

2.00 лв./евро

0.75 лв./евро

до 30 дни

5.00 лв./евро

1.50 лв./евро

3.00 лв./евро

1.00 лв./евро

При настъпване на застрахователно събитие (злополука/акутно заболяване) застрахованите могат да ползват специализирани спасителни, транспортни и медицински услуги, както и услугите на доверените центрове, с които ЗАД “ВИКТОРИЯ” има сключен договор. Разплащането до лимита за медицински разходи се извършва директно между ЗАД “ВИКТОРИЯ” и извършителя на услугите. Адресите и телефоните на доверените центрове на ЗАД “ВИКТОРИЯ” (над 20 в цялата страна) са указани в брошурата към застраховката. Ако застрахованият сам е заплатил за услугите, ЗАД “ВИКТОРИЯ” възстановява фактическите разходи в ранките на лимита. Застрахователни суми и обезщетения се изплащат в най–близкото поделение на ЗАД “ВИКТОРИЯ” по местоживеене, месторабота или където е възникнало застрахователното събитие.

Темата разработи ИЛЕАНА СТОЯНОВА

 

 Изпрати мнение или коментар
Уважаеми читатели,
Екипът на Zastrahovatel.com ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения и коментари, съдържащи нецензурни квалификации.
Име:
E-mail:
Вашият коментар:


 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки