Пета поредна година ръст и най-висока оперативна печалба за Allianz в историята на компанията

27.02.2020
Пета поредна година ръст и най-висока оперативна печалба за Allianz в историята на компанията


Allianz SE отчита оперативна печалба от 11.9 млрд. евро

  • Нарастване на вътрешните приходи с 5.9% за 2019 г.

  • Силна оперативна печалба от 11.9 млрд. евро за 2019 г., с която групата достига над средните нива на поставените за годината цели.

  • Нетни приходи, подлежащи на разпределение от акционерите, възлизащи на 6.1% или 7.9 млрд. евро; Базов приход на акция (EPS) с ръст от 8.4% до рекордните 18.90 евро; годишна възвращаемост на собствения капитал (RoE) от 13.6%.

  • Коефициентът за платежоспособност по Solvency II е в размер на 212% към края на 2019 г., покачване с 10 процентни единици в сравнение с края на 3-то тримесечие на 2019 г.

·         Вътрешните приходи за 4-то тримесечие на 2019 г. са с ръст от 5.5% и стабилни нива на оперативна печалба от 2.8 млрд. евро; нетни приходи, подлежащи на разпределение от акционерите за същия период са с ръст от 9.5% до 1.9 млрд. евро.

·         Цел за оперативна печалба за 2020 г. - 12.0 млрд. евро, по-висока с 4.3% в сравнение с целта за предходната 2019 г., плюс/минус 500 млн. евро – като се вземат под внимание непредвидени обстоятелства, кризи или природни катастрофи.

Allianz Group постигна изключителни резултати в приходите, оперативната печалба и нетната печалба, независимо от продължаващата тенденция на спад на лихвените нива.  Ръстът на вътрешните приходи, коригиран спрямо валутните и консолидационните ефекти, възлиза на 5,9%, като положителен принос за този ръст имат всички бизнес сегменти. Общите приходи нарастват с 7.6% до 142.4 млрд. евро (при 132.3 млрд. през 2018 г.) . Оперативната печалба нарасна с 3% до 11.9 млрд. евро и е в горната граница на обявените от групата цели (11 до 12 млрд. евро). Ръстът на оперативната печалба е продиктуван най-вече от бизнес сегментите животозастраховане и здравно застраховане, благодарение на високия инвестиционен марж, положителната еднократна печалба в Съединените щати и увеличените обеми на бизнеса. Управлението на активи на трети стани също отчете сериозен ръст на оперативната печалба, благодарение на повишаване на средните нива и положителните ефекти от преводи на чужди валути. Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите са нараснали с 6.1% до 7.9 млрд. евро, което се дължи най-вече на нараснала оперативна печалба, на по-добро представяне на неоперативните резултати,  както и на по-ниска данъчна ставка.

Базовият приход на акция (EPS) е нараснал с 8.4% през 2019 до рекордните 18.90 (17.43 евро през 2018 г.) евро. Възвръщаемостта на собствения капитал (RoE) достигна 13.6% (13.2% през 2018 г.), като това са най-високите нива за последните десет години. Коефициентът за платежоспособност по Solvеncy II спадна до 212% в края на 2019 г., в сравнение с 229% в края на 2018 г. Управителният съвет ще предложи дивидент от 9.60 евро на акция за 2019 г. Tова е с 6.7% по-висок дивидент от миналогодишния и девето поредно покачване.

„2019 г. беше още една успешна година с рекордни резултати за Allianz Group. Този резултат е отражение на доверието на нашите клиенти и акционери и отдадеността на нашите служители. Allianz извървя важни стратегически стъпки през 2019 г., като придобиванията, които направихме в Бразилия и Обединеното кралство и основаването на първия застрахователен холдинг в Китай с изцяло чуждестранен капитал. Ние също така допринасяме за обществото: като инициатори на новосъздадения Asset Owner Alliance, под егидата на ООН ние поехме ангажимент да трансформираме нашето инвестиционно портфолио до нулеви емисии до 2050”, споделя Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки