Allianz Group с печалба от 3 млрд. евро за третото тримесечие на 2019

28.11.2019
Allianz Group с печалба от 3 млрд. евро за третото тримесечие на 2019

Allianz обяви резултатите си за първите девет месеца и третото тримесечие на 2019 година. Отчетената печалба е стабилна – 3 млрд. евро, а прогнозата за годишната оперативна печалба ще е над средната граница на поставените цели.


Резултатите накратко:


  • Нарастване на вътрешната печалба с 6.4% за третото тримесечие на 2019;

  • Силна оперативна печалба от 3 млрд. евро за третото тримесечие на 2019;

  • Нетни приходи, подлежащи на разпределение от акционерите, възлизащи на 0,6% или 1.9 млрд евро;

  • Коефициентът за платежоспособност по Solvency II е в размер на 202% към края на третото тримесечие на 2019 година;

  • Оперативната печалба към края на деветмесечието е 9.1 млрд. eвро;

  • Прогнозата за оперативната печалба за 2019 е над средата на поставените цели от 11.5 млрд. евро, плюс/минус 500 млн. eвро.


Allianz Group затваря още едно успешно тримесечие със силно бизнес представяне. Динамичното движение на печалбата и доходността във всички бизнес направления са доказателство за успешното изпълнение на стратегията на Allianz и подкрепят годишната прогноза. Нарастването на вътрешната печалба е 6.4% като положителен принос към този растеж имат всички бизнес сегменти и най-вече животозастраховането и здравното застраховане. Общата печалба нараства с 8.1% до 33.4 млрд. евро (в сравнение с 30.9 млрд. през 2018). Оперативната печалба държи стабилните 3 млрд. евро. Нетните приходи, подлежащи на разпределение към акционерите и бележат слабо нарастване от 0.6% до 1.9 млрд. евро в сравнение с третото тримесечие на 2018.


Базовият приход на акция (EPS) e нараснал с 2.7% до 4.68 (4.55) евро за третото тримесечие на 2019. Годишната възвръщаемост на собствения капитал (RoE) e 14.1% (13.2% за цялата 2018). Коефициентът за платежоспособност по Solvеncy II e намалял до 202% за третото тримесечие на 2019 в сравнение с 213% в края на третото тримесечие на 2018 година.


През първите 9 месеца на 2019 година, оперативната печалба е нараснала с 4.2% до 9.1 (8.7) млрд. евро, основно в следствие на печалбите с еднократен ефект при животозастраховането и здравното застраховане в САЩ. Нетният приход, подлежащ на разпределение към акционерите е нараснал до 6.1 (5.8) млрд. евро. Това се дължи основно на увеличението на оперативната печалба, което компенсира нормализирането на разпределението към акционерите с  не-контролиращо участие. На 30 юли 2019 г, Allianz приключи своята програма за обратно изкупуване с обем от 1.5 млрд. евро или 7.3 милиона акции.


“Allianz отново отчита добри резултати в предизвикателни времена. Гордеем се с доверието на клиентите в нашите продукти и в нашия бранд”, каза Оливер Бете, главен изпълнителен директор на Allianz SE.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки