„Групама Животозастраховане“ ЕАД придоби ЗАД „Експрес Животозастраховане“

05.11.2019
 „Групама Животозастраховане“ ЕАД придоби ЗАД „Експрес Животозастраховане“

 „Групама Животозастраховане“ ЕАД, българско дъщерно дружество на френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles обявява 31 октомври 2019 г. за приключването на  финансовата сделка по придобиването на 100% акционерно участие в животозастрахователнo дружество „Експрес Животозастраховане“ от  „Банка ДСК“ ЕАД и „Експресбанк“ ЕАД, български дружества на ОTP Bank Plc., след като бяха получени всички необходими разрешения от страна на регулаторите.


Процесът по интеграция на „Експрес Животозастраховане“ се очаква да приключи през 2020 г. Дотогава дружеството ще продължи да извършва своята обичайна оперативна дейност под името и търговската марка  „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД.


Със сделката се очаква френският застраховател Групама да удвои пазарния си дял в България и да достигне позиция №3 в сегмента на застраховките за кредитополучатели с пазарен дял от 21% и позиция №5 в сегмент „Злополука“ с пазарен дял от 9 %.


„Ние сме много доволни от тази сделка, която е част от дългосрочното ни партньорство с Банка OTП в Централна и Източна Европа. Придобиването на „Експрес Животозастраховане“ ще даде възможност на дъщерното ни дружество „Групама Животозастраховане“ да затвърди позициите си на българския застрахователен пазар, който предлага значителен потенциал за растеж.", коментира  г-н Оливие Пекьо, директор международни филиали в Групама Груп.


„Придобиването на „Експрес Животозастраховане“  е значим момент за Групама в България. Възнамеряваме да се превърнем в ключов застраховател  на пазара чрез обслужване на клиентите на „Банка ДСК“, „ОТП Лизинг“ и чрез нашата мрежа от брокери, което от своя страна ще допринесе за положителното развитие на застрахователната индустрия в страната. От оперативна гледна точка нашата цел е да осигурим стабилен и плавен процес на интеграция, така че нашите клиенти да продължат да получават същото високо ниво на обслужване и още по-богато портфолио от застрахователни решения“, заяви г-жа Селин Болар, изпълнителен директор на Групама в България.

 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
"Анализ на дейността на застрахователното дружество"
проф.д.ик.н Христо Драганов, проф.д.ик.н Марин Ней, 1999
orange_li
"Наръчник на застрователния посредник"
Христо Драганов Румен Гълъбинов, 2003
orange_li