Финансовите резултати на NN Group за четвърто тримесечие и за цялата 2017 година

27.02.2018
Финансовите резултати на NN Group за четвърто тримесечие и за цялата 2017 годинаNN Group обяви финансовите си резултати за четвърто тримесечие и за цялата 2017 година:


 • Оперативен резултат от текущия бизнес за четвъртото тримесечие на 2017 г. на стойност от 345 млн. евро, увеличение с 22,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., благодарение на приноса на бизнеса на Делта Лойд.

 • Оперативният резултат от текущия бизнес за цялата 2017 г. се увеличава до 1, 586 млрд. евро, което е с 29,3% повече от 2016 г., главно поради приноса на бизнеса на Делта Лойд и подобрените резултати в повечето сегменти, частично компенсиращи по-ниските резултати на Общо Застраховане Холандия.

 • Нетният резултат e нараснал до 700 млн. евро от 148 млн. евро през Q4 2016 г., главно поради по-високите капиталови печалби и преоценки и по-високия оперативен резултат. Увеличение на нетния резултат за 2017 г. с 77,5% до 2,110 млрд. евро.

 • Административните разходи на бизнес единиците, в съответствие с целите за ограничаването им, намаляват със 133 млн. евро спрямо резултатите за цялата 2016 г. и възлизат на 2,024 млрд. евро.

 • Силен търговски резултат: годишният премиен еквивалент (АРЕ) на застрахователния бизнес нараства с 35,1% без да се отчита валутния ефект, в сравнение с  Q4 2016 г. Стойността на новия бизнес за цялата 2017 г. е 345 млн. евро, увеличение с 60,7% спрямо 2016 г.

 • Коефициентът Платежоспособност II на NN Груп в края на 2017 г. е 199%, отразявайки изплащането на окончателния дивидент за 2017 г.

 • Паричният капитал на холдинговата компания намалява на 1,434 млрд. евро  в резултат на изплащането на по-стари задължения и обратното изкупуване на собствени акции, частично компенсирани от дивидентите, получени предимно от бизнес единиците в Холандия. 

 • Последният дивидент за 2017 г. е 1,04 евро на обикновена акция, или общо 348 милиона евро, с което дивидентът за цялата 2017 г. възлиза на 1,66 евро на обикновена акция.

  Изявление на Лард Фризе, Главен изпълнителен директор на Групата

  2017 г. беше  запомняща се година за NN Group, през която приключихме успешно придобиването на Делта Лойд. Започнахме интеграцията в Холандия и Белгия, създавайки водеща компания за застраховане е пенсионно осигуряване с привлекателни предложения в областта на управлението на активи и банковото дело. Реализираме добър напредък. На 1 януари 2018 г. се осъществиха първите юридически сливания на бизнес единици - вливането на Делта Лойд Банк в NN Банк, и вливането на Делта Лойд Управление на активи в NN Investment Partners. Повечето отдели на ниво централен офис вече са интегрирани; стартирахме рационализиране на системите и портфейлите, а продуктите се ребрандират от Делта Лойд на NN.

  На Деня на капиталовите пазари (30 ноември 2017 г.) очертахме стратегията и новите цели на обединената компания. Един от нашите приоритети е да изпълним сделката по сливането с Делта Лойд и да извлечем ползите от нашето обединение. В това отношение продължаваме да увеличаваме ефективността и да намаляваме разходите на бизнес единиците в обхвата на интеграцията със 133 милиона евро през 2017 г., за да постигнем целта ни от 350 милиона евро до 2020 г.

  Оперативният резултат за 2017 г. отразява силния принос на Делта Лойд и подобрените оперативни резултати на Животозастраховане  Холандия, Застраховане Европа, Животозастраховане Япония и банката. Продължаваме да наблюдаваме колебания в резултатите от бизнеса с общо застраховане, при който подобрението в едни сегменти беше компенсирано от влошаване в други. Изпълняваме набор от мерки, за да подобрим устойчиво представянето ни в общото застраховане.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки