Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2017 г.

16.11.2017
Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2017 г.Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2017 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2017 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2017 г. е 4 552 740 души, като нараства спрямо 30.09.2016 г. с 2,46 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2017 г. са акумулирани нетни активи на стойност 12 228 147 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2016 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 17,88 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието  на 2017 г. възлизат на 137 670 хил.лв. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието  на 2017 г. е в размер на 56 676 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2017 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2017 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица/Статистика/Осигурителен пазар/Статистика и анализи/2017.

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки
orange_li
orange_li
"Управление на риска"
Христо Драганов, 2003
orange_li
"Икономика на застраховането"
Проф. д-р Велеслав Гаврийски ,