Групама Груп отбеляза нетна печалба от € 286 млн. за първото полугодие на 2017 г.

18.09.2017
Групама Груп отбеляза нетна печалба от € 286 млн. за първото полугодие на 2017 г.
 • Премиен приход от €9.2 милиарда, увеличава се с + 1.6%

  · Целево развитие на индивидуалните спестовни и пенсионни застраховки, свързани с инвестиционен фонд, както и ръст на приходите по групови застраховки и по здравни групови застраховки.

  · Ръст в имущественото застраховане, животозастраховането и здравното застраховане.

   

 • Нетна печалба в размер на €286 милиона, ръст с + €217 милиона

  · Резултат от оперативна дейност € 154 милиона

  · Комбиниран коефициент в Общото Застраховане от 99.7%, въпреки загубите в следствие на лошите климатични условия

  · Активна трансформация на портфолиото в Животозастраховането - увеличение на обема на продуктите, свързани с инвестиционен фонд, в дела на индивидуалните спестовни застраховки от 25%

  · Продажба на активи в Icade и OTP Bank при добри пазарни условия

 

 • Коефициент по Платежоспособност II : 326%, увеличение + 37 пункта от 31 Декември 2016

  · Акционерен капитал в размер на € 8.8 милиард

   · Участие във взаимни фондове в размер на €375 милиона към 30 Юни 2017, включително нови € 185 от първата половина на 2017.

“Приходите от дейността на Групата са се увеличили изключително въпреки високото ниво на щетимост , породена от неблагоприятните климатични условия, която е дори още по-висока в сравнение с тази през първото полугодие на 2016 година. Динамиката на Групата като взаимозастрахователна компания допринася значително за тези високо финансови резултати ", заяви Жан-Ив Даж , Председател на Съвета на директорите на Groupama SА. “Радваме се на успехите, постигнати благодарение на структурните ни усилия, които ни осигуриха по-висок коефициент на платежоспособност, както и по-висок финансов рейтинг в категория „А“. Това първо полугодие на годината ни донесе значителни капиталови печалби, което е резултат на динамичното управление на портфолиото ни от активи“ , добави Тиери Мартел, главен изпълнителен директор на Groupama SA.

 

 

За Групама Груп

Групама Груп е сред водещите застрахователи във Франция, чието портфолио включва марките Groupama, Gan и Amaguiz, Групама предлага и развива успешно застрахователни и банкови услуги в 11 страни, като притежава 13 млн. клиенти и 35 хил. парньори в цял свят. Приходите на Групата за изчислени на 13,7 млрд. евро. За повече информация: www.groupama.com
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки