EIOPA: Активите на застрахователите в Европа достигнаха 11,5 трлн. евро

11.09.2017
EIOPA: Активите на застрахователите в Европа достигнаха 11,5 трлн. евро


 

Активите на застрахователите от Европейското икономическо пространство (ЕС съюз плюс пазарите на Норвегия и Лихтенщайн) достигнаха близо 11,495 трлн. евро в края на третото тримесечие на миналата година. Посочената сума включва тези страни, както и пазарите извън еврозоната след деноминиране в евро.

В същото време пасивите на сектора са в размер на 10,167 трлн. евро. Това сочат данните на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) на базата на корпоративните отчети, съобразени с "Платежоспособност II".

Анализът се базира на отчетите на общо 2200 застрахователни дружества от ЕИП (556 животозастрахователи, 1321 застрахователи по общо застраховане, както и 323 компании, работещи и на двата пазара).

Инвестициите на застрахователите са на обща стойност 7,297 млрд. евро с изключение на активите, свързани с индексни и дялови договори.

Инвестиционният портфейл на компаниите от сектора е консервативен. 63,8% от инвестициите са вложени в инструменти с фиксирана доходност (държавни облигации – 31,57%, корпоративни облигации – 29,37%). Инвестициите в акции представляват едва 3,68% от общите инвестиции. Вложенията в дружества за взаимни инвестиции заемат 12,8 на сто от портфейла, а други 14,2 процента са участие в свързани компании. Активите, свързани с индексни и дялови договори, възлизат на 2,532 трлн. евро.

Три пазара – тези във Великобритания, Франция и Германия, представляват почти 66 на сто от активите на застрахователния сектор в ЕИП. Най-големият пазар в Централна и Източна Европа е Полша. Той се оценява на 43,4 млрд. Евро, или 0,38% от портфейла на компаниите в ЕИП.

Това е първият такъв отчет на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Оттук насетне той ще бъде публикуван регулярно, считано от третото тримесечие на 2016 година. Анализът ще обхваща обобщена информация за балансите на национално ниво, както и собствените средства, капиталовите изисквания, премиите, исковете и изплатените обезщетения.

 

 

 

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки