Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за свободни длъжности в дирекция "Политика за потребителите“

15.10.2022
Министерство на икономиката и индустрията обявява конкурс за длъжностите "Държавен експерт“ 1 щ. бр. "Главен експерт“ 1 щ. бр., "старши експерт“ 1 щ. бр., в дирекция "Политика за потребителите“

Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки