Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021г.

09.05.2022
Окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021г.Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г. Информацията е обобщена на база на одитираните годишни финансови отчети и годишните отчети за надзорни цели за 2021 г., представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2021 г. е 4 849 754 души, като нараства спрямо 31.12.2020 г. с 0,64 на сто.
Към 31.12.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 557 151 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 332 278 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 72 970 хил. лв.
Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 479 хил. лв. във ФИПП и 8 635 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 53 хил. лв, а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.
Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.
Информация за окончателните резултати от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за 2021 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2021.

 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки