Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от ЗДСл на длъжност главен експерт в отдел Програмиране и договаряне, Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност

11.10.2021
Министерство на икономиката обявява процедура за назначаване на държавен служител по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител на длъжност "главен експерт“ в отдел "Програмиране и договаряне“, Главна дирекция "Европейски фондове за к

Източник: Министерство на икономиката на Република България - www.mi.government.bg
Вижте още информация тук »
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки