Кредити за 74 млн. евро в подкрепа на малкия и среден бизнес ще отпусне ОББ по нова съвместна програма с Европейския инвестиционен фонд

30.09.2021

Кредити за 74 млн. евро в 
подкрепа на малкия и среден 
бизнес ще отпусне ОББ по нова 
съвместна програма с 
Европейския инвестиционен фонд

Успешното сътрудничество между ОББ и Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ) продължава с подписването на ново споразумение по програма
Паневропейски гаранционен фонд - EGF. Това ще позволи на ОББ да създаде портфейл в размер 74 млн. евро, при преференциални условия за МСП, с
цел преодоляване на последствията от COVID-19. Програмата допуска и пълното рефинансиране на задължения, което представлява основна специфика на
новия гаранционен инструмент.

Програма EGF е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, чиято цел е да осигури подкрепа от общо 540 млрд. евро за най-сериозно
засегнатите части на икономиката на ЕС. Схемата е част от новата генерация финансови инструменти, които са изцяло в унисон със “зелената
политика” на Европейския съюз и кореспондира с плановете и целите на ОББ за насърчаване към устойчиво развиете на бизнеса. Програмата се
изпълнява от ЕИФ с финансова подкрепа, осигурена посредством приноса на държавите-членки участници в EGF.

Гаранционният инструмент EGF дава възможност за покритие на 70% от размера на всяко инвестиционно и оборотно финансиране, безплатно за
крайните получатели. Максималният размер на финансиране на ниво кредитоискател и свързани лица е приблизително 2.2 млн. лева, като се допуска
лимитирано като размер финансиране и на фирми от сектор Земеделие. Максималният срок за инвестиционните кредити е до 120 месеца, а за оборотно
нужди - до 36 месеца.

„Фирмите от малкия и среден бизнес са играчи с ключово значение във всяка една държава, независимо от размера ѝ и нивото на доходи. Тяхната роля
при подпомагането на устойчивото развитие придобива първостепенно значение. Тъй като малките и средни предприятия са ценни играчи в икономиката,
а COVID-19 продължава да изпълва голяма част от живота ни, съм сигурен, че програмата ще им предостави още един полезен инструмент за техния
стабилен и устойчив растеж.“, заяви г-н Питър Рубен, кънтри мениджър на KBC Груп в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Това е осмото гаранционно споразумение подписано между ЕИФ и ОББ. Общият обем на кредити на ОББ включени по инструментите на ЕИФ надхвърля 1
млрд. лева. Успешното партньорство позволява на ОББ да предлага достъп до преференциални условия при финансиране и да подпомага развитието на
българския бизнес.
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки