Съобщение за изплащане на дивиденти от ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД

01.09.2021


 

От ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД, ЕИК: 831626729, с адрес на управление: София 1000, бул. Тодор Александров 18, тел: 070011150, email: info@uniqa.bg

Уважаеми акционери,

Управителния съвет на ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД има удоволствие да ви съобщи, че Общото събрание  на акционерите на дружеството, проведено на 5.07.2021г.,  е взело решение за изплащане на дивиденти от печалбата на дружеството реализирана през 2020г.

Дивидентите ще се изплащат по емисия акции, регистрирана по партидата на дружеството в Централен Депозитар под ISIN BG1100073060. Размерът на дивидента за 1 бр. притежавани акции от капитала на дружеството е 0,21 лв. Датата към, която е определен съставът на акционерите, имащи право на дивидент, е датата на проведеното Общо събрание на акционерите -  5.07.2021г., определен съгласно книга на акционерите издадена от централния депозитар, издадена на 30.06.2021г. Началната дата на изплащане на дивидентите е не по-късно от 10 работни дни от предоставянето от акционера на банкова сметка, по която да му бъде преведена сумата.

Каним всеки акционер, по удобен за него начин (електронно по мейл или физически в деловодството на дружеството на бул. Тодор Александров 18) да предостави банкова сметка за изплащане на полагащия му се дивидент, посредством разписване на прикаченото към настоящото съобщение Искане за изплащане на дивидент.


 
 
Застрахователна библиотека
Полезни връзки